To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Tarnowski radny PO obiektem zainteresowania prokuratury i CBA    -   25/11/2010
Afera w o(d)słonkach ?
Prokuratura Okręgowa w Krakowie Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej prowadzi od roku postępowanie przygotowawcze w sprawie nieprawidłowości w przedsiębiorstwie FABIOS SA Fabryka Osłonek Białkowych w Białce, gmina Maków Podhalański – do niedawna spółce skarbu państwa, której prezesem był przez rok tarnowski radny i członek zarządu tarnowskiej Platformy Obywatelskiej, Bartłomiej Babuśka. Obecnie śledztwo znajduje się na etapie „zaawansowanym”. W grudniu 2009 roku do spółki wkroczyło CBA. Prokuratorskie dochodzenie dotyczy artykułu kodeksu spółek handlowych, mówiącego o działaniu na szkodę spółki przez zarząd, radę nadzorczą, komisję rewizyjną lub likwidatora, a także paragrafów kodeksu karnego, mówiących m.in. o przyjmowaniu korzyści majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne. Prokuratura bada m.in. wątek fałszowania dokumentów zarządu (lub przez zarząd). My z kolei badając tę sprawę, potwierdziliśmy, że tarnowski radny, w roli prezesa zarządu FABIOS S.A. zawierał umowy z wieloma swoimi znajomymi, wykorzystując – nie po raz pierwszy - sieć powiązań personalnych, w których ważną rolę odgrywają m.in. osoby związane z tarnowską Platformą Obywatelską. Firma pod zarządem B. Babuśki „robiła interesy” nie tylko zresztą ze znajomymi prezesa, ale także z jego najbliższą rodziną.

Ogloszenie

W okresie, gdy Bartłomiej Babuśka był prezesem zarządu FABIOS SA, doradzali mu m.in. panowie: Jerzy Wiatr – prezes MPK w Tarnowie oraz Paweł Klucznik, kolega J. Wiatra z czasów pracy w Hucie Szkła Gospodarczego Tarnów, który jako podwykonawca przeprowadzał audyt w MPK. O całej sprawie i wspomnianych personalnych powiązaniach (jak się okazało nie ostatnich w tej sprawie) dowiedzieliśmy się przez przypadek, w marcu tego roku, w efekcie naszych publikacji o Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym.
Decydujemy się na publikację tekstu dopiero teraz, po uzyskaniu szerszych odpowiedzi z Prokuratury (nadeszła do nas w piątek, kilka godzin przed ciszą wyborczą). Poczekaliśmy też kilka dni, by uniknąć zarzutu o kontekst „wyborczy” takiej publikacji. Przypomnijmy, Bartłomiej Babuśka w niedzielnych wyborach starał się po raz kolejny o mandat radnego w Tarnowie i go wywalczył. Startujący z pierwszego miejsca listy PO w okręgu nr 3, przedsiębiorczy polityk otrzymał poparcie 670 osób.

W efekcie naszych publikacji o nieprawidłowościach w MPK, nieprawidłowościach, których starają się wciąż nie dostrzegać obecne władze miejskie - do naszej redakcji napłynęła informacja o tym, że panowie Jerzy Wiatr – prezes MPK w Tarnowie oraz dyrektor Robert Grela doradzają w (ówczesnej) spółce skarbu państwa „Fabios”, przechodzącej ostatnią fazę procesu prywatyzacji pod zarządem uchodzącego za „człowieka Ministra Skarbu Aleksandra Grada”, działacza PO z Tarnowa, Bartłomieja Babuśki.
Według naszych informacji, uzyskanych w obecności świadków oraz potwierdzonych pisemnie, Bartłomiej Babuśka prezesem zarządu Fabios S.A. nie został od razu – pierwszy konkurs, który wygrał ówczesny prezes dr Paweł Pytko, a w którym B. Babuśka zajął 3 miejsce, został unieważniony przez Radę Nadzorczą. B. Babuśka został prezesem dopiero za drugim podejściem, w lipcu 2009 r.
Ponieważ działania prokuratury i Centralnego Biura Antykoprupcyjnego jeszcze trwają, wiedzę na temat tego, co działo się w firmie później później, czerpiemy głównie od naszych informatorów i z dokumentów, w których jesteśmy posiadaniu. W każdym razie, w niespełna pół roku od objęcia fotela prezesa przez Bartłomieja Babuśkę, w grudniu 2009 roku do Fabiosu weszło CBA, przejawiając swoje zainteresowanie m.in. zawartością dysków komputerowych władz spółki.

16 marca br. zwróciłem się do Prokuratury Okręgowej w Krakowie z szeregiem pytań, dotyczących prowadzonego śledztwa. Szybko otrzymałem odpowiedź, że śledztwo w sprawie Fabiosu prowadzone jest z art. 296 par. 1 kodeksu karnego, dotyczącego wyrządzenia znacznej szkody majątkowej przez władze spółki. Prokuratura potwierdziła wówczas, że postępowanie obejmuje swoim zakresem niegospodarność władz spółki i powiązania kapitałowe niektórych jej członków (o czym dalej) oraz że śledztwo dotyczy Prezesa Zarządu Bartłomieja Babuśki. Śledztwo zostało wówczas przedłużone do 23 maja br., prowadzone było „w sprawie” i z uwagi na dobro postępowania Prokuratura odmówiła udzielenia innych, oczekiwanych przeze mnie informacji.
Wobec powyższego zdecydowaliśmy się wstrzymać z publikacją posiadanych przez nas ogólnych informacji, licząc, iż w ciągu kilku miesięcy postępowanie znajdzie swój finał i będziemy mogli poinformować wtedy o szczegółach.

Według posiadanych przez nas wówczas informacji, zainteresowanie Prokuratury i CBA mógł budzić chociażby fakt, iż Bartłomiej Babuśka w imieniu zarządu Fabiosu zawarł umowę współpracy handlowej z ukraińską firmą BOGEMA, pana Sergieja Konvinko. Pan Sergiej Konvinko, był udziałowcem spółki SOLARIS INVEST, w której prezesem był... Bartłomiej Babuśka. Co więcej, kolejnym z kilku udziałowców SOLARIS INVEST był wcześniej również pan Jerzy Wiatr (przestał być udziałowcem tej firmy 28 marca 2008 r., czyli po przeszło roku od objęcia funkcji prezesa publicznej spółki MPK w Tarnowie). Udziałowcem - w tej chwili większościowym - SOLARIS INVEST jest także znany tarnowski adwokat Maciej Morawski, ostatnio zabiegający o mandat radnego Tarnowa z list PO. Jak twierdzą nasi informatorzy, Maciej Morawski miał realizować zlecenia dla spółki skarbu państwa FABIOS za pośrednictwem Kancelarii Prawa Międzynarodowego Paluch i Wspólnicy spółka komandytowa. Warto zaznaczyć, że wiele z pism procesowych w sprawach Jerzego Wiatra, prezesa MPK (np. dotyczących zwolnionego związkowca Jana Gutego), sygnowanych jest przez Macieja Morawskiego. Obecnie niektórzy z wyżej wymienionych panów przestali już figurować w Krajowym Rejestrze Sądowym jako udziałowcy SOLARIS INVEST. Od 27 maja br. prezesem zarządu tej firmy jest Marek Babuśka, prywatnie ojciec Bartłomieja - obecnie mniejszościowego udziałowca spółki.
Na marginesie należy dodać, że - jak dowiodło nasze śledztwo dziennikarskie – działające w Tarnowie biuro podróży należące do M.Babuśki, wystawiło firmie FABIOS S.A sporo faktur za obsługę turystyczną, w czasie gdy Bartłomiej był prezesem tego państwowego przedsiębiorstwa. Patrz też: Oświadczenie M.Poświatowskiego.

Żeby było ciekawiej, według naszych informacji, Bartłomiej Babuśka, jako prezes spółki skarbu państwa FABIOS, zawierał umowy o doradztwo nie tylko ze swoim kolegą, prezesem MPK Tarnów Jerzym Wiatrem, ale także firmą... Pawła Klucznika – Systemy Controllingowe. Przypomnijmy, tą samą, która w charakterze podwykonawcy wykonywała głośny audyt w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Tarnowie. Pan Paweł Klucznik jest dobrym znajomym pana Jerzego Wiatra, z czasów pracy w upadającej obecnie Hucie Szkła Gospodarczego Tarnów grupa kapitałowa KROSNO, w której był prezesem. W sprawie dotyczącej Huty, organy ścigania prowadzą zresztą osobne – i jak się dowiedzieliśmy „szeroko zakrojone” - postępowanie, o czym napiszemy innym razem.
Jako że – jak się to niedawno okazało – Prokuratura bada również kwestię prywatyzacji Fabiosu, możemy spekulować, że być może wyjaśnia także kwestię nagłego pogorszenia się wyniku finansowego spółki w sierpniu 2009 roku, a więc u progu prywatyzacji – zysk netto Fabiosu za 7 miesięcy nagle zmniejszył się o około półtora miliona złotych, to jest do kwoty 160 tysięcy złotych (!). Wiemy, że Ministerstwo Skarbu Państwa interweniowało w tej sprawie, domagając się od Prezesa Zarządu spółki, Bartłomieja Babuśki wyjaśnień w tej sprawie.

W marcu tego roku, posłowie PiS: Beata Szydło, Edward Czesak i Józef Rojek wystosowali do ówczesnego Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego oraz Ministra Skarbu Aleksandra Grada pismo, w którym zwracali się o wyjaśnienia, z uwagi na „prawdopodobieństwo powstania nieprawidłowości takich jak: niegospodarność władz Spółki, zawieranie umów niekorzystnych dla działalności Spółki, brak właściwego zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa”.
W odpowiedzi Minister Skarbu stwierdził, iż Rada Nadzorcza nie dopatrzyła się żadnych nieprawidłowości w Fabiosie – zarówno w zakresie rzekomego „zdołowania wyniku finansowego” spółki w okresie prywatyzacji przez Bartłomieja Babuśkę, jak również powiązań kapitałowych prezesa B. Babuśki z innymi podmiotami prawa handlowego (mimo, że KRS wówczas takie powiązania wykazywał – widziałem stosowne dokumenty, tego rodzaju powiązania można za opłatą sprawdzić nawet przez internet), niegospodarności władz spółki, jak też usług świadczonych na jej rzecz przez kolegów pana prezesa – Rada Nadzorcza „nie zgłosiła zastrzeżeń do zakresu doradztwa” świadczonego przez Jerzego Wiatra, Pawła Klucznika i Kancelarię Prawa Międzynarodowego Paluch i Wspólnicy.
Niedługo potem spółka została sprywatyzowana (nabywcą było konsorcjum firm: Stalprodukt-Profil SA i Stalnet Sp. z o.o.), w następstwie czego Bartłomiej Babuśka natychmiast przestał być prezesem, zaś – według naszych informacji – pan prezes Jerzy Wiatr przestał być doradcą. Zapewne urwała się również współpraca z dyrektorem MPK Robertem Grelą, członkiem zarządu tarnowskiej PO, zasiadającym dotąd, według naszych informacji, w komisjach przetargowych spółki Fabios – jedynego producenta osłonek białkowych w Polsce. Intratną umowę z FABIOS stracił również Paweł Klucznik.

Jednak w czasie, gdy ani Rada Nadzorcza, ani Minister Skarbu nie dopatrywali się w spółce żadnych nieprawidłowości, postępowanie Prokuratury i CBA dalej trwało, zaś obecnie, zgodnie z uzyskanymi z Prokuratury informacjami, znajduje się na etapie „zaawansowanym” - zatem należy spodziewać się, że zapewne wkrótce ktoś otrzyma zarzuty. Kto?
W tej chwili możemy się jedynie domyślać.

W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że nadal trwają przesłuchania CBA, zaś postępowanie Prokuratury Okręgowej w Krakowie zmierza do końca i znajduje się na etapie „zaawansowanym” - kolejny raz przedłużono je do 23 marca 2011 roku.
Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie, pani Bogusława Marcinkowska w odpowiedzi na nasze pytania potwierdziła, iż w toku postępowania w charakterze świadków przesłuchani zostali doradzający w spółce koledzy Bartłomieja Babuśki: Jerzy Wiatr i Robert Grela (obecnie MPK Tarnów, niegdyś Huta Szkła Gospodarczego Tarnów). Przesłuchani zostali oni „z uprzedzeniem z art.183 kpk.”, który mówi, iż świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli odpowiedź na nie mogłaby narazić jego lub najbliższą osobę na odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe oraz zażądać wyłączenia jawności, jeśli treść zeznań „mogłaby narazić na hańbę jego lub osobę dla niego najbliższą”.
Podkreślmy jednak, iż o ile przesłuchiwano , według naszych informacji, wielu świadków, nie tylko Jerzego Wiatra i Roberta Grelę, to nie przesłuchano dotąd - jak stwierdza Prokuratura - samego Bartłomieja Babuśki, prezesa ówczesnego zarządu Fabiosu. Przypomnijmy, że śledztwo trwa już blisko rok, a w marcu Prokuratura potwierdziła, iż dotyczy ono jego osoby i toczy się z paragrafu dotyczącego wyrządzenia znacznej szkody majątkowej przez władze spółki. Być może zatem tarnowski radny zostanie przesłuchany w ostatnim etapie śledztwa, tuż przed postawieniem komuś zarzutów...
Co więcej – Prokuratura potwierdza, iż śledztwo obejmuje swoim zakresem zawarcie umowy przez Bartłomieja Babuśkę z panem Sergiejem Konvinko, prowadzącym na Ukrainie firmę Bogema (wcześniej – przypomnijmy - współudziałowcem, wraz z B. Babuśką i innymi wymienionymi wcześniej osobami w Solaris Invest).

Na moje pytanie, czy śledztwo dotyczy fałszowania dokumentów zarządu / fałszowania dokumentów przez zarząd, Prokuratura odpowiada, iż „również i tego dotyczy to śledztwo”.
Zmieniły się jedynie paragrafy: na art. 585 ksh oraz art. 228 i 229 kk...

Pierwszy z tych paragrafów dotyczy działania na szkodę spółki ze strony członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub likwidatora – lub też nakłaniania do lub udzielania pomocy w przestępstwie. Tu sankcja obejmuje grzywnę lub karę pozbawienia wolności do lat 5.
Pozostałe dwa artykuły – z Kodeksu Karnego – dotyczą po prostu łapówek – czyli przyjmowania i wręczania „korzyści majątkowych”, „w związku z pełnieniem funkcji publicznej”, lub też uzależnienia wykonania czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej. Tu, w zależności od paragrafu, grożą kary od grzywny i ograniczenia wolności, aż po 12 lat więzienia.

Postępowanie trwa i - jak pisze rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie - jest na etapie zaawansowanym, więc zmierza do końca. Postępowania prokuratury kończą się, z natury rzeczy, postawieniem zarzutów. Zarzuty muszą zostać potwierdzone wyrokiem sądu.
W artykule tym poruszyliśmy jedynie część zagadnień, do sprawy będziemy jeszcze wracać, zaś o fakcie postawienia zarzutów oraz o tym, komu ewentualnie zostaną postawione, napiszemy niezwłocznie po otrzymaniu takich informacji.

M. Poświatowski
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 172)Dodaj komentarz
(25-11-2010) Tomek N. :
no to się BB doigrał cwaniaczysko. teraz już wiadomo dlaczego tak walili w komentarzach w Poświatowskiego, musieli wiedzieć czego szuka i o czym wie. Dni korytka policzone, oj policzone.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) tarnowianka :
następna kryształowa postać PO

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) Józek :
A jakimi fachowcami się otaczał. Wiatra Grela I Klucznik. Ci dwaj pierwsi zamiast pilnować interesów MPK które zlecił im Prezydent zajmowali się pompowaniem pieniędzy z Fabiosu. Niezłe cwaniaki z Peło.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) mpekowiec :
Posprawdzać wszystkie faktury i wydatki w MPK. Podobno jest tam kontrol NIK.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) kore :
Nie jest winą PO, że zabłąka się świnia. Pytanie czy i jak długo pozwolą śwince < fragment komentarza usunięty > chrumkać. Jeżeli się jednak okaże, że w tarnowskim PO jest więcej świnek to mamy niezły chlew w mieście - na własne życzenie z reszta.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) czwartkowy poranek :
Po kilku dniach jak sobie obiecał napisał artykuł................

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) terefere :
No i mamy tarnowski układzik bez żadnych zasad i zahamowań

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) czyżby? :
...prawdopodobny początek końca Pana Radnego B. ...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) obserwator :
Brak hamulców, nieumiarkowanie w czerpaniu korzyści dla siebie i sitwy, było już przyczyną złamań wielu politycznych karier. Jak się udaje przez tyle lat to przecież można uwierzyć, że jest się Bogiem. I jeszcze ma się znak z nieba w postaci dwóch tych samych liter na czole imienia nazwiska , tych samych co Najwyższy. Nie dziwcie się chłopakowi ...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) ksiądz :
do tego dochodzi jeszcze nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu :))

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) jacek :
BB-Big Bufon

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) Dorota :
Niezła afera. Nawet postkomuniści znali umiar w nahapywaniu się i dzieleniu łupów wśród znajomych i rodziny

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) manchester :
no to sobie wybraliście przedstawiciela - POdoimy ile możemy , tylko większość wyborców o tym nie wiedziała - lokalne rzetelne media BRAVO , gość z CBA na głowie będzie dobrze dbał o wasze interesy za wasze podatki

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) sekretarz :
Niezla afera za przyzwoleniem ministra.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) GK :
Bartek Babuska nie takie problemy miał z prawem i sie potrafił z nich wyplatać oczyszczony, teraz też jestem przekonany że włos mu z głowy nie spadnie, koledzy wyciągną go z błota a prokurator jak bedzie fikał to skończy w jakimś grajdole. A wiecie że Babuska jest bliskim kolegą Michasia Kamińskiego z POlska jest najważniejsza?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) plotki :
nie wiem czy to plotki i pomówienia, ale podobno biegali razem gdzieś na działkach w Krakowie?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) manche :
a znacie takie powiedzonko : ryj świni zawsze będzie ubłocony

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) KC :
Ja słyszałem że jest dobrym kumplem Josepha Ratzingera, podobno nie jeden wałek razem zrobili...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) do KC :
o widzę że sitwa wraca do klawiatur po porannym wstrząsie. cóż za merytoryczna uwaga !

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) do KC :
hmm to pewnie przez niego te kondomy....... ponoć teraz pracują nad zniesieniem celibatu hehe

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) SPOŁECZEŃSTWO :
ZLIKWIDOWAĆ WSZYSTKO, WSZYSTKICH DO WIĘZIEŃ, TUPOLEWA NA OŁTARZE I CHLEBA DLA WSZYSTKICH DLA MIRKA TEŻ!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) no tak :
nie ma tego złego. Czarny chleb i czarna kawa... Tam gdzie wybiera sie pan radny szybko się traci na wadze

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) tatuśko :
babuśka to tylko okrąglutki pioneczek w tej aferze. Tylko przy aktualnej jednowładzy rączka rączkę myje

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) mak :
To są wysokie standardy które reprezentują wybrańcy z PO

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) felek :
Ten artykuł to typowe wypłuczyny w stylu poświatowskiego i małPISzonów. Ktoś coś słyszał, coś się komuś wydaje, pojawia się pytanie, złożono doniesienie. Co z tego?!? Przecież na poświatowskiego czy papieża Benedykta też można złożyć doniesienie że zjedli na kolację żydowskie dziecko i prokuratura będzie musiała to badać po czym stwierdzi, że donosiciel jest niespełna rozumu.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) infus :
Intarnet gnije, fetor straszny i na koniec jeszcze rzygają swoimi flakami. Poczekajmy a zobaczymy ich koniec wkrótce...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) obserwator :
I po co te nerwy. Przecież portal przekazuje tylko zasięgnięte informacje a nie swoje odczucia i sugestie. A te infprmacje zasięgnął jak wynika z jego treści od prokuratury i nie są niejawne. Dobrze że są dziennikarze którzy nie unikają przekazywania istotnych zagadnień zachowania standardów życia publicznego przez publiczne osoby. Ten powyższy komentarz niejakiego infusa brzmi jak groźba i jest bardzo niebezpieczny dla autorów informacji, a więc jego autor powinien być odtajniony przez prokuraturę.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) do felek :
jakby nie było czegoś na rzeczy to dawno by prokuratura umorzyła postępowanie, mogła go też nie wszczynać. A tu przesłuchiwani są kolejni świadkowie, materiał rośnie, postępowanie jest przedłużane o kilka kolejnych miesięcy więc coraz więcej wiadomo i otwierają się kolejne wątki. no i nadal nie przesłuchano osoby, której sprawa dotyczy . Ktoś kto ma elementarną wiedzę na temat procedur i działania prokuratury może się domyślać dokąd zmierzają te prokuratorskie działania no i jeszcze odbite z rąk \"pisowca\" CBA

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) ZX :
Cała rodzina Babuśków jest bardzo pracowita, to co mają zawdzięczają własnej ciężkiej pracy.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) mrówka :
robią jak byki aż parę z boków puszczają. Zwłaszcza Bartuś.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) abv :
oczywiście zx wie najlepiej skąd kto ma kasę , to już chyba cba sprawdzi lepiej

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) infus :
słyszałem, że Intarnet ma się kiepsko i chłopaki zaczynają się czepiać każdego najbardziej durnego i niesprawdzonego tematu - ich szansa na stanąć na nogi przepadła wraz ze sromotną porażką Łąkarki. fajnie będzie patrzeć na ich rychły koniec. już dziś nikt normalny nie poda im ręki. FEEEEEEE....

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) uwodziciel :
Intarnet robi super robotę i moim zdaniem jest wiarygodny gdyż posiadany materiał z prokuratury przekazał dopiero po kampanii wyborczej. Już widzę Bartłomieja Prawego jako Przewodniczącego Rady Miejskiej. Śliny na to stanowisko mu zaczyna brakować, co będzie jak mu zostanie jedynie sucha karma.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) Murks :
Pan infus ma rację w 100% - poświatowski zagalopował się - to o jeden knot za dużo! Koło sprawiedliwości miele powoli, ale nieubłaganie. Już słychać jego zgrzyt przy jego głowie. Nosił PIS razy kilka, ponieśli i PISka... tyk tyk tyk bomba tyykkkaaa..... temida się zbliża, demokles ostrzy miecz.....

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) do prokuratury :
Kto to jest Murks?? Czyżby członek mafii, bo przedstawiciel Temidy by się nie krył za psedonimem.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) bramaputra :
karma BB jest dobra

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) mieszkaniec :
Czekam z utęsknieniem jak mafia wytoczy rzetelnemu dziennikarzowi proces.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) czytelnik :
Trzeba poinformować o tym śledztwie media ogólnopolskie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) Corleone :
Signiore Murks nie jest członkiem cosa nostra. Po zrobieniu kupy w portki umyć ręce ragazzi!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) Klawisz :
Widziałem w naszym zakładzie kilku \"rzetelnych dziennikarzy\". Cieniutko piszczeli...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) do infus :
jak na niesprawdzony temat artykuł zawiera zadziwiająco dużo konkretów i to pochodzących większości z prokuratury. Nie broni się także teza, że to czepianie się na siłę bo czekali z publikacją 8 miesięcy i zrobili to dopiero teraz jak dostali list od prokuratury . gdyby chcieli coś na tym zarobić choć nie widzę w którym miejscu to o wiele głośniej byłoby chyba przed wyborami. Mamy wielki skandal z którego zła część PO będzie się gęsto i długo tłumaczyć. Może pozwoli to na otwarcie oczu niektórym

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) czytelnik :
To nie wystarczy wziąść się za BB ale też jego kumpli. Jaką rolę w tym układzie spełniali Wiatr, Grela, Klucznik ?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) wiem bo dobrze jem :
Dla mnie sprawa jest prosta: CBA sprawdzi temat, prokuratura na tej podstawie umorzy sprawę, a poświatowski będzie miał ciepluchno. No chyba BB i PO nie mają wpływu na CBA?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) czytelniczka :
No jasne, że prokuratua powinna zająć się pośwaitowskim i dżidzią.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) mpkowiec :
Ja jeszcze raz wskazuję na to by zweryfikować papiery finansowe w MPK za zarządzania nim przez Wiatra. Można też sięgnąć dalej. Babuśka w MPK był bardzo częstym gościem.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) realista :
Ale bb ma patrona potężnego w osobie ministra skarbu. Chyba że się mylę. Ten co napisał komentarz ,,wiem bo dobrze jem", to wskazuje w nim na korupcję w instytucjach państwowych. Trzeba go odtajnić, coś wie na ten temat. A jego komentarz na to wskazuje.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) do realista :
myślę, że Poświatowski nawiązujac kontakt z prokuraturą w Krakowie uczulił ją na zerkanie tutaj . nie tylko przywołany przez ciebie komentarz tutaj dostarczy jej chyba kolejnych ciekawych wątków w tej sprawie

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) pisuarium :
piswiatowski przeciez plujac dalej na PO nabijasz jej pkty. czy ty czlowieku nic nie rozumiesz? ludzie wiedza jaka masz \"renome\" a jadac na PO zapewniasz im kolejna wygrana za rok

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) poinformowany :
Proszę sprawdzić, kto był na imieninach BB w hotelu Tarnovia, a wiele się wyjaśni. Sądząc po tym jak długo trwa dochodzenie, to pewnie jest problem ze zebraniem dowodów. Najlepiej od razu umorzyć i zaoszczędzić na kosztach, a BB mianować przewodniczącym Rady Miasta.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) wiem bo dobrze jem :
o jej! ale robię w pory, prawie tak jak towarzystwo wzajemnej adoracji skupione (od kupa) wokół portaliku Intarnet. Już się wam niedługo zaczną sądy dobierać do dupy ptaszynki!!! Naz razie porządni ludzie byli zajęci wyborami. Ten guty też fikał i nafikał, teraz po kolei będziecie jak domino pyk pyk pyk... do kubła ze śmieciami...... Poci się w portkach? Spinacie pośladeczki?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) Witek :
Sądzę, że prokuratura z Tarnowa nieźle sobie nabiaj akta, jak drukuje kolejne artykuły oczeranijące wszystko i wszystkich na tym portaliku. Jak sobie napchają akta to będą dzidzia i poświat mieli porcięta pełne stolca. Ale będzie smród. Ojojojjj... Fetor!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) proktol :
Szczególnie tarnowską prokuraturę zainteresowały zapewne liczne sugestie o jej złej pracy czy też stronniczości. To wszystko to bardzo wybuchowa mieszanka, co może komuś urwać łapę...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) do proktol :
Masz rację z tą łapą - jak się ją pcha nie tam co nie trzeba to może urwać łapę albo chociaż palucha. Święte słowa.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) do wie mm.. i Witek :
o już bartusiowa sitwa wróciła do komputerów. Czym byliście przez cały dzień zajęci, że dopiero teraz straszycie, nieboraki ?? spodenki już do prania oddane ?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) Janek :
Deja Vu - najbardziej winny przegięciom jest ten kto o nich mówi..... Straszenie autorów tekstu nic tu nie da a i na szczęście mandat radnego to nie immunitet. Boże młyny mielą powoli lub Nosił wilk razy kilka ... (jak to woli religijne lub świeckie)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) do tego który dobrze je :
Guty sprawę z prokuraturą wygrał. A więc miał rację. Żebyś się przyjacielu tym żarciem które dobrze spożywasz nie zadławił. Ale przecież w tej aferze nie chodzi o Gutego, więc dlaczego jego ruszasz. Wytłumacz lepiej powiązania BB z Wicherkiem, Grelą , Klucznikiem......itd.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) hutnik upadającej huty :
I ja też chcę wiedzieć jaką rolę w hucie odegrał BB, Wicherek, Grela.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) mirek :
Kolejna niby afera, gdzie oskarżenia? Gdzie zarzuty i wyroki? Nie sądzicie że nadredaktor powinien troszkę poczekać, a nie posuwać się do sugestii i pomówień? Tradycyjnie już zapowiada kolejne edycje i coś insynuuje. To już chyba taka maniera MP. A może tak poczekać i napisać prawdziwy artykuł, jak naprawdę coś będzie wiadomo? Myślał pan o tym panie redaktorze? A może oskarża pan ludzi bezpodstawnie? Toż superekspres i fakt to przy intarnecie i panu to mega obiektywne media!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) wieżący :
daj Panie Boże w końcu sprawiedliwość i uwolnij nas od skorumpowanych polityków i ich przydupasów.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) mieszkaniec :
Portal nikogo nie oskarża lecz jedynie stwierdza fakty na podstawie wiedzy którą posiada. Być może prokuratura i CBA niezasadnie prowadzi postępowanie, a BB to ANIOŁEK.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) mieszkaniec uzup. :
Zapomniałem o świcie BB, bo też mogą okazać się ANIOŁKAMI.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) a ja wam mówię! :
nosił poświrek razy kilka, wynieśli i poświrka... a tam w czarnej d...e nikt mu już rąki nie poda, będzie piszczał ćwir, ćwir: ja nie chciałem, ja przepraszam, ja wszystko wycofam, sprostuję... ale będzie już za późno dla poświrka!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) Wasyl :
Mirku, Mirku, a zadałeś sobie pytanie? Co jeśli ci, których opluwasz są niewinni i sprawiedliwi? Co jeśli samolubnie atakujesz i jawisz się dla świata złym człowiekiem? Co się stanie jak nie będziesz mógł sobie popatrzeć w oczy? Pamiętaj: ŚCIEŻKA SPRAWIEDLIWYCH WIEDZIE PRZEZ NIEPRAWOŚĆ SAMOLUBNYCH I TYRANIĘ ZŁYCH LUDZI. BŁOGOSŁAWIONY TEN, CO W IMIĘ MIŁOSIERDZIA I DOBREJ WOLI PROWADZI SŁABYCH DOLINĄ CIEMNOŚCI, BO ON JEST STRÓŻEM BRATA SWEGO I ZNALAZCĄ ZAGUBIONYCH DZIECI. A jeśli Ty okażesz się tyranem? Księga Ezechiela rozdz.25, wers 17

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) ksiondz :
Redaktor to antychryst !!!! reszta same anioły.....hahahahahaha

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) Dżet :
Dziennikarze mają prawo śledzić i już. Dzięki nim coś wiemy i prokuratorzy nie mogą wszystkiego zamiatać pod dywan. Straszenie dziennikarza świadczy, że jednak w artykule jest dużo prawdy.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) gość :
Ciekawe jak Pan Prezydent poradzi sobie z Zarządem MPK?, który wg artykułu ww ma taką ciekawą przeszłość.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) pozatematem :
Wasyl? Ty to Pan Grzegorz G. z UMT? poczekajmy na oskarżenia i ew wyroki... Choć na 4 kadencje tak czy siak niech BB już nie startuje...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) UWAŻNY :
To jest portal który nie ulega wpływom i przekazuje jedynie informacje. Ocena i wyciąganie wniosków należy do czytelników. Już niezrozumiałym jest przypisywanie dziennikarzowi Poświatowskiemu i portalowi że kieruje się sympatiami politycznymi i jest nieobiektywny. Dowodem jest zamieszczony artykuł w czasie trwania kampanii samorządowej, w którym ostro skrytykowane są działania działaczy PIS. Ten artykuł jest jeszcze na głównej stronie na pasku obok. Sądzę że agresja niektórych komentarzy nie jest przypadkowa i za nią kryje się drugie dno kompromitujące działania osób publicznych wybranych z naszego zaufania.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) darek :
Czym kierowali się wyborcy wybierając Pana Prezydenta R. Ścik skoro nie może on sobie poradzić z ludżmi o ciekawej przeszłości w wymienionym artykule.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) lpr=pis= the end :
16 województw - pisiory w opozycji. Miasto Tarnów - pisiory w opozycji . Powiat tarnowski - wraca ku pełnej wściekłości Rojka i Malcowek pan Kras :)))))))). pis rządzić może na wiochach i w radach parafialnych. Linia podziału Polski przesunięta na wschód. Pisiory będa musiały się ewakuować na Belarus lub Ukraine ;pppppppppppppppppppppp

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) Janek :
Do \"Uważnego\": Proszę porównać te dwa artykuły - o PIS i o BB. W pierwszym informacje ba sądy bez obiektywnych dowodów w drugim informacje w oparciu o kupę dokumentów i żadnego przesądzania. Pierwszy rusza przed wyborami drugi jednak po. No osobliwie poczucie równowagi i dbania o rzetelność przekazu.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) wyborca lokalny :
Poczekam cierpliwie na wynik pod względem prawnym tej informacji dziennikarskiej. Nie jestem politykiem, ale zauważam że od stylu bycia obecnych polityków wywodzących się i reprezentujących PO jak np. Miro, Gzechu, Zbycho nie odbiega swoim postępowaniem Pan BB jako lokalny polityk. To jest porażka demokracji jak takie ,,autorytety\" nas reprezentują. Dotyczy to też polityków reprezentujących inne ugrupowania.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) dobra rada :
Pan Poświatowski i Portal ruszyli gniazdo szerszeni. Muszą teraz bardzo uważać i oglądać się za siebie. Nie jest to moja groźba lecz szczera przestroga.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) Janek :
do lpr=pis=the end: rozumiem że Pan/ Pani to jest ten wykształcony, młody z wielkiego miasta...aha.No i tolerancyjny rzecz jasna i oczywista. Biedny człowieku....

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) do Janka :
Ja uważm ze w pierwszym przypadku była to opinia, ale również w pewnym stopniu osąd działań politycznych partyjnego ugrupowania, mieszczący się w dopuszczalnych granicach. Natomiast w drugim nie wymagaj od autora informacji równierz osądu, bo tym zajmują się organy państwowe i to one na podstawie jak twierdzisz kupie dokumentów wydadzą werdykt. Taka jest istotna różnica między politycznymi działaniami wewnątrzpartyjnymi, a mającymi przesłanki o charakterze przestępczym.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) lpr=pis=samoobrona= the end :
biedni ludzie to są wyznawcy jedynej prawej i sprawiedliwej partii biegajacy jak średniowieczni wieśniacy z pochodniami po Krakowskim Przedmieściu. Oczywiscie gadajacy jedno, a pod plaszczem majacy co innego. Takie slynne katolickie zaklamanie i obłuda. W niedziele do kościólka a w poniedziałek d... obrabiać bliźnim.... Tak jestem biedny umysłowo bo nie potrafie tego zakłamania zrozumieć. Ale dzięki Bogu ludzi rozumnych w Polsce jest więcej i będziecie sobie mogli poszczekać w opozycji hehe

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) Janek :
do Janka: Nie upieram się przy swoim ale powoływanie się na to, że nie chcąc bez dowodów przedstawiać informacji dlatego przenosi się je na po wyborach chociaż te informacje się posiada a człowiek którego dotyczą ubiega się o mandat radnego miasta?.... Może masz i rację, może należałoby rozróżnić czyny o charakterze przestępczym a osąd. Tylko że osąd też musi mieć jakieś podstawy rzetelności dziennikarskiej...w końcu to jest ogromna odpowiedzialność. i w zupełności zgadzam się z \"wyborcą lokalnym\" co do zachowań takich Miro, Grzechów i Rychów - lokalnie też. Porażką jest jednak dla mnie to, że połowę ludzi to ani grzeje ani ziębi. I nie uwierzę, że ta połowa nie komentuje sytuacji w Polsce ani tego jacy to politycy są...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) Janek :
do lpr=pis=samoobrona= the end: Coś ty się tak gościu wsi czepił ? Problem masz czy jak? Rację masz z zakłamaniem i obłudą ale to cecha człowieka a nie religii czy partii. Daj spokój bo po każdej stronie by się tyle samo znalazło dobrze wiesz....Wpisujesz się w przemysł pogardy takimi tekstami. a już najlepsze to to Żeś strasznie zbulwersowany tym poniedziałkowym obrabianiem d... a tu czwartek mamy i Ty jeszcze nie skończyłeś.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) wyborca :
oświadczenia majątkowe radnego http://portal.tarnow.bip-gov.i nfo.pl/bip/osoby/podglad/mini? kod=0bs1fiq1v8.7gceq2q1v7

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) pytanie :
czy to co jest napisane w tym artykule to potwierdzona prawda czy swogo rodzaju domniemanie ? czy swego rodzaju chciejstwo na potrzeby polityczne ? powiedzcie prawde prosze to negatywna propaganda czy 100 % prawda ???????

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2010) do pytanie :
a ty umiesz czytać, czy trzeba cię uczyć ? Bardzo rzetelnie przytaczane są odpowiedzi prokuratora i omawiana treść dokumentów. Wystarczy prześledzić.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2010) Biskup :
Nie wolno rzucać pereł przed świnie!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2010) men :
tu macie jak chłop bidulek jest zapracowany - http://www.ktokogo.pl/Bart%B3o miej_Babu%B6ka#03b270b05e85b81 e924f7f92cd9d4c0b

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2010) brat moskal i socjaldemokrata nie na prochach :-) :
ale się jaracie tym BB i przy okazji pimakiem. Wiesz coś - to zgłoś do prokuratury - chyba że się boisz procesu o zniesławienie.... ale to już inna historia tak dla porządku - obaj mi latają

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2010) LW :
Wiedziałem, że intarnet to najciekawszy portal w Tarnowie, w którym można znaleźć informacje nie tylko o pierdołach , ale się okazuje, że to jedyne medium prasowe w tym mieście, które ma jaja

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2010) niezalezna.pl :
P.Poswiatowski oby wiecej bylo takich rzetelnych dziennikarzy jak Pan , podziwiam odwage bo pisaniu prawdy, ktora jest teraz nie modna ,mozna jak tu na forum narazic sie na zastraszanie. Widac ze niektórzy nie przeczytali wyników PKW a moze boja sie szoku bo PO nie wygrała tych wyborów? Pozdrawiam i dzieki za artykuł i znowu bohaterami sa członkowie PO.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2010) do brata moskala. :
Nie rżnij głupa bo sprawa jest badana przez prokuraturę i CBA. Po co ją ktotokolwiek ma ponownie zgłaszać. Widać z tresci artykłu że zrobił to ktoś znacznie wcześniej i z uzasadnieniem skoro prokuratura i CBA prowadzi śledztwo.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2010) chrum :
BB chwalił się pobytem u swoich ukraińskich partnerów w towarzystwie Ryszarda Ś. Lwie Serce

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2010) KC :
Pragnę tylko poinformować, że wbrew temu co jest napisane w niniejszym artykule postępowanie przygotowawcze może również zakończyć się umorzeniem i nie koniecznie muszą zostać postawione komuś zarzuty.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2010) do KC :
\"Postępowania prokuratury kończą się, z natury rzeczy, postawieniem zarzutów\" Czy jest coś nieprawdziwego w tym zdaniu ? Taka jest prawda. Prokurator ma zebrać dowody na czyjąś winę. Podaj mi procent postępowań przedłużanych w trakcie wielokrotnie , które na finiszu śledztwa są umarzane ? Pewnie się takie zdarzają ale chyba mniej więcej tak często tak jak padały głosy na kandydata S.Dembowskiego w ostatnich wyborach prezydenta miasta

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2010) do \\ :
W państwie prawa (w którym mam nadzieje żyjemy) prokurator nie ma \\\"zbierać dowodów na czyjąś winę\\\" tylko zbadać czy doszło do popełnienia przestępstwa. To stanowi Szanowny Kolego bądź Koleżanko istotę postępowania przygotowawczego. Postępowanie to powinno zmierzać przede wszystkim do ustalenia, czy został popełniony czyn zabroniony, a więc czy wypełnia on znamiona określonego typu przestępstwa, a następnie czy stanowi on przestępstwo - a więc czy czyn jest bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy (cyt. wikipedia:).

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2010) Sierżant :
Na mój nos Dzidzia i Poświatowski przejeb...li sobie tą sprawą, tj. nie sprawdzili tematu i napisali paszkwila. Mówiono mi, że nie spotkali się z ani jednym bohaterem tego artykułu. To skandaliczny i fundamentalny błąd dziennikarski jeżeli to prawda. Teraz nimi zajmie się prokuratura i zmieli ich na papkę. Jak znam życie to Dzidzia rzuci Poświatowskiego na pożarcie Babuśce...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2010) do men i sirżanta :
Sierżant ty bredzisz bo intarnet przekazał jawne fakty z postępowania organów Państwowych a nie wyrok. O decyzji decydują niezależne organy Państwowe tj Prokuratura i Sądy Niezawisłe. Do men - ten wskazny przez Ciebie adres e -mailowy jest niezwykle trafiony.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2010) wyborca :
Dość tego skurwy...sy..twa. Jak to jest medium publiczne to niech publicznie złożą osiadczenie Barłomiej Babuśka i jego kolesie .

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2010) do Sierżanta :
na mój nos artykuł nie mówi o domniemaniach a faktach. nie ma żadnej oceny i przesądzania jest bardzo ostrożny. Jeśli jest tak napisany to muszą być na wszystko papiery . Możecie więc straszyć ale prokuratura nie bardzo ma podstawy żeby się tym zajmować. No bo czym ? oficjalnymi informacjami z innej prokuratury ? wyraźnie jest napisane, że bedą się tym dalej zajmować. No to teraz panowie mogą próbować podważać wymienione fakty

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2010) proktorur :
Chyba jednak Poświatowski i Dzidzia mają duży problem. Precyzja informacji w artykule jednoznacznie wskazuje, że nie pochodzą one z prowadzonego śledztwa. Działający zgodnie z prawem prokurator nigdy nie podałby tak dokładnych danych. To absurd. Te informacje wyglądają mi jakby pozyskane od znajomego osoby, która złorzyła doniesienie. Tak czy tak, Poświatowski i Dzidzia popełnili DUŻY błąd. Możemy się już z nimi żegać bo ich przez kilka lat nie zobaczymy...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2010) tarnowianka :
do Pana Felka ,mozna wszystko sprawdzić ,Białka i Sucha Beskidzka pamiętają wyczyny pana Babuśki,chyba go prawie na taczkach wywieżli .Dobre okreslenie Big Bufon. I skąd taka kariera i stanowiska...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2010) jurysta :
nawet jeśli dane pochodzą częściowo ze śledztwa dziennikarskiego ale są na każde stwierdzenie w artykule papiery to nikt się za bardzo nie ma czego bać. A Nawet jeśli gdzieś zdarzył sie błąd wynikający z przyjęcia takiej a nie innej procedury weryfikowania zdobytych danych to jeszcze na końcu jest sąd, który bierze też pod uwagę, czy ktoś dział w interesie społecznym go popełniając, czy nie. W orzecznictwie śledztwa dziennikarskie objęte są szczególnymi rozwiązaniami i casusami. Żaden dziennikarz w Polsce na razie nie poszedł siedzieć za stwierdzenia naruszające dobre imię kogokolwiek a co dopiero za jakiś błąd. W tym pierwszym przypadku trzeba takie naruszenie dowieść

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2010) do proktorur :
naucz się pisać bez błędów ortograficznych...a co będzie, to jeszcze zobaczymy...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2010) proktorur :
Jurysta mylisz się. Ma się kto bać tu i teraz.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2010) do proktorur :
no chyba że się wystraszy twoich gróźb

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2010) proktorur :
Chyba jednak Poświatowski i Dzidzia mają duży problem. Precyzja informacji w artykule jednoznacznie wskazuje, że nie pochodzą one z prowadzonego śledztwa. Działający zgodnie z prawem prokurator nigdy nie podałby tak dokładnych danych. To absurd. Te informacje wyglądają mi jakby pozyskane od znajomego osoby, która złożyła doniesienie. Tak czy tak, Poświatowski i Dzidzia popełnili DUŻY błąd. Możemy się już z nimi żegnać bo ich przez kilka lat nie zobaczymy…

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2010) o co kaman? :
niezłych radnych ożeniła nam Platforma...już oni wiedzą kto się przyda naszemu kochanemu miastu ... wierchuszka na listach przyprawia o zawrót głowy....pani Mękal! chce nas REPREZENTOWAĆ do czego upoważnia ją umiejetność poruszania się w meskim swiecie i wrażliwość matki... http://www.malgorzatamekal.dor ady.org/, ale my przecież płacimy za PRACĘ. Dlaczego pani Wolińska lat 22, głosów uzyskanych 240!! ( kimkolwiek ona jest poza tym ,ze córką taty) znalazła się na liście przed świetnym i doświadczonym prawnikiem Morawskim...dlaczego pozbyli się Janasa i Żądły ? czyżby byli zbyt pracowici i przez to niewygodni?? dalczego Babuśka i Światłowski na czubku choć przez 4 lata jakoby ich nie było? Platformersi Tarnowian w butlę nabili i tera znowu 4 lata spokoju ufff...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2010) he he he do proktorur : :
powklejaj jeszcze sobie to parę razy. Już tylko taka mantra wam została.kogo chcecie tym wystraszyć ? Mam nadzieję, że kolejne odcinki nastapia niedługo i się dowiemy jeszcze wiecej. Karierki przetrąciliście sobie sami, koledzy prezesa . wiem, że teraz będziecie chcieli wziąć na dno też tych, którzy to sprawili pro publico bono, ale chyba jeszcze w naszym państwie nie jest az tak źle ,zeby dziennikarz , który działa z wysokich pobudek był za swoją pracę osadzany w mamrze. prl minął może tego nie zauważyliście. no chyba, że udowodnicie, że Poświatowski wziął za ten tekst od kogoś jakieś miliony lub przynajmniej dziesiątki tysiecy . Życzę szczęścia bo na pewno ma maybacha i basen, będzie mu co zabrać he he he

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2010) do he he he :
mogą mieć w produkowaniu fałszywek doświadczenie i spreparują coś na Mirosława ;-)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2010) teresa :
kocham Cię Mirek, jesteś cudowny, a Wicher z MPK to fragment komentarza usunięty co nie odpowiedział na moje zaloty!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2010) mechaes :
Wiatr to Fragment komentarza usunięty nie prezes!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2010) Finezja :
Gdybym był Dzidziął to bym wkrótce sidzioł...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2010) nadredaktore :
Mirku , Mirosławie , senatorze .................. ale co to jest ku.... świerzob?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2010) Finezja :
Wiatr, Grela, Babuśka to sępy - nie patrzą na dobro ludzi pracy!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2010) woytek60 :
JKM mawia ze gdyby wybory cos znaczyly to ich nie bylo wszystkim wyborcom pod rozwage wprowadzic JOW

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2010) Radio Bezryja :
A gdzie jest Jan Guty? Przed wyborami to codziennie po kilka kopiwklejek a teraz nagle cisza. A tak sie zapierał że jego aktywność na forum nie jest związana z wyborami. Oj prawi i sprawiedliwi oj oj .

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2010) do radia bez ryja :
Nie rozumiem jaki związek ma Guty z Babuśką. Czy on się z nim zabawiał, czy wicherek z Grelą? Dajcie już Gutemu spokój a weźcie się za ryjki. Przecież Guty bez końca nie będzie się dopominał by Prezydent odpowiedział na jego zapytanie, jak tej odpowiedzi permanentnie unika.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2010) Radio Bezryja :
No ale kopiwklejek mi brakuje!!! Zastanawiałem się czy po 21 listopada dalej będe czytał kopiwklejki o liście zamkniętym czy tam otwartym juz nie pamietam :pppppp a tu masz babo placek kampania sie skończyła to po co sie za frajer reklamować na forum. Pisze z ciekawością bo stali urzytkownicy forum mogli sie czasem nawet 10 dziennie wklejek doliczyć przed 21 a teraz bida. A w artukule jest malutki ale wątek pana Gutegoi więc..........

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2010) wifon :
pierdu pierdu

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2010) pytajnik :
czym różni się świnia do radia maryja? NICZYM - świania ma ryja i radio ma ryja!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2010) Sysu :
Wiatrkowi i Greli za ich wyzysk ludzi pracy mówimy NIE!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2010) Kirkor :
Jeżeli będę miał okazję dać Wiatrowi w pysk to będę szczęśliwym człowiekiem!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2010) OOSMAFI :
Do pytajnik i częściowo do Radio Bezryja: o ile w programie Kuby.W, znany klasyk- kawaler Orderu Orła Białego napomknął, że trzeba przeczytać Stary Testament, by nienawidzić, to ja widzę, że raczej chodzi o Nowy Testament.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2010) Radio Bezryja :
Adam Mi mi mi mi michnik był jest i bedzie postrachem dla niegrzecznych dzieci. Dla mnie facet swoją nieprzejednaną obroną brata przyrodniego Stefana ( na marginesie strasznej świni antypolskiej ) jest zerem. W prlu jednak kilka lat siedział , wyje... go ze studiów i było by na zero jego złe i dobre strony , gdyby nie artykuł o człowieku honoru jednym generale ( też świni ) . Czy należy mu sie order Orła Białego? Za całokształt nie. Bronek poprawia nastroje swoim ziomom , gdy ordery śp. Lechu dawał tylko swoim ziomom ( aczkolwiek poza lekkim oszołomstwem panu Gwiaździe ciężko jakąć antypolską akcje wyciągnąć ) . Nie trawie 1pierwszego jąkacza III RP ale trzeba suk....synowi przyznać że inteligentny jest. Ale ja osobiście suma sumarum orderu bym mu nie dawał. A nienawiść coż.... taka prawda że wszyscy nia zioniemy od arabusów przez icków do nas katoli. Potępiłbym brata za skazanie na smierć kilkunastu oficerów AK? hmm.......Jedno jest pewne nie broniłbym dziada publicznie. Żyjemy w dziwnym państwie , bo przecież w USA dajmy taki działacz komunistyczny jest gorszy niz arabski terrorysta. Tam osoba która odważyłaby sie wysłać własne wojsko na swoich obywateli bezdyskusyjnie uznana byłaby za gnide i 95% obywateli amerykańskich chetnie by go osobiście rozstrzelalo. W Polsce generał WRONa ma sie dobrze, 50% społeczeństwa uważa go za bohatera a sam Prezydent ( opozycjonista z prlu) zaprasza go jako sic!!! eksperta na posiedzenie RBNu. Zyjąc w takim państwie można oci...eć .

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-11-2010) osłona dwa :
Kasjerzy ministra skarbu W czasie kryzysu gospodarczego miliony złotych z zamówień publicznych zarabia spółka należąca do żony ministra skarbu Aleksandra Grada. 511 tys. zł – na taką kwotę opiewa umowa, która 3 kwietnia 2009 r. podpisana została w siedzibie PKP Polskich Linii Kolejowych SA (nr umowy A/IIZ3F/POIŚ/7.1-9/2009). W jej treści czytamy, że dotyczyła ona „wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej do celów przedprojektowych i projektowych, niezbędnej dla przygotowania i przeprowadzenia modernizacji stacji Siedlce, Łuków i Międzyrzec Podlaski, oraz przygotowania wniosków o wydanie decyzji”. Zamawiającym była spółka PKP PLK SA, a wykonawcą Małopolska Grupa Geodezyjno Projektowa SA z Tarnowa. Umowę podpisano bez uprzedniego przeprowadzenia przetargu. – Kwota jest co najmniej pięć razy wyższa od rzeczywistej, rynkowej wartości zamówienia – mówi w rozmowie z „Gazetą Finansową” przedsiębiorca z branży geodezyjnej, który również zainteresowany był uzyskaniem tego kontraktu. Wszyscy ludzie Grada MGGP to spółka, która mogłaby być wzorem dla niejednego przedsiębiorstwa. Mimo pogłębiającego się kryzysu gospodarczego jej dochody rosną. Spółka ma dziś cztery oddziały w Polsce (m.in. w Warszawie i w Łodzi) oraz filię w Libii. W 2003 r. jej przychody wyniosły 15 mln zł, rok później 25 mln, w roku 2007 już 53 mln (zysk netto 2,1 mln zł). W ostatnim roku zyski netto również wyniosły kilka milionów złotych. Firma posiada m.in. nowy samolot i lotniczą kamerę cyfrową – sprzęt, którego pozazdrościć jej może każdy przedstawiciel konkurencji. Tak samo jak tego, że istotnym źródłem zysku firmy są znakomite kontrakty publiczne. Spółkę na początku lat 90. założyli Aleksander Grad i jego kolega ze studiów Franciszek Gryboś. Wkrótce później dołączył do nich wspólny znajomy – Bogdan Grodzicki. Objął 25 proc. udziałów. W 1997 r. Aleksander Grad został wojewodą tarnowskim. Wówczas zawarł rozdzielność majątkową z żoną Małgorzatą, a spółkę przemianował na akcyjną. Potem sprzedał żonie 25 proc. udziałów w spółce MGGP. Małgorzata Grad została jednym z czterech udziałowców MGGP (wszyscy mieli po 25 proc. akcji). Zaś sam Aleksander Grad został szefem rady nadzorczej spółki. W radzie nadzorczej zasiadł jego syn Paweł. – Pani Małgorzata Grad nie kieruje firmą MGGP S.A. Jest jedynie wspólnikiem – komandytariuszem spółki komandytowej, będącej akcjonariuszem MGGP S.A. – napisał nam Franciszek Gryboś, prezes zarządu MGGP SA. – Nie reprezentuje ona tych spółek, a jej uprawnienia są ograniczone statusem komandytariusza spółki komandytowej, określonym przez kodeks spółek handlowych. Jak ustaliliśmy, żona i syn Aleksandra Grada to nie jedyne osoby związane rodzinnie lub towarzysko z urzędującym ministrem Skarbu Państwa. Spółka zatrudniła również Jacka Siedlika, szwagra Grada. Wiceprezesem zarządu MGGP jest Jacek Włodek – prywatnie sąsiad rodziny Gradów z gminy Pleśna. To właśnie Jacek Włodek – z ramienia MGGP – podpisywał wspomniany wyżej kontrakt z PKP PLK SA. – Pan Jacek Włodek od kilkunastu już lat jest pracownikiem MGGP S.A – chwali swojego podwładnego prezes Gryboś. Fakt jego zamieszkiwania w miejscowości Pleśna (podobnie jak każdego mieszkańca Pleśnej) nie dyskwalifikuje tak prawnie, jak i obiektywnie czy też etycznie jego kwalifikacji, uprawnień i prawa do pełnienia funkcji członka zarządu MGGP S.A. oraz wypełniania z tego tytułu obowiązków. Gdyby uznać, że fakt mieszkania we wspólnej miejscowości z decyzyjną osobą publiczną czyni nieetycznym pracę, współpracę z organami administracji reprezentowanymi przez tą osobę decyzyjną, oznaczałoby to, że część mieszkańców, np. Warszawy powinna pozostawać bez pracy. Zlecenie za zleceniem W 2001 r. Alekander Grad dostał się do Sejmu z listy Platformy Obywatelskiej. Trafił do komisji rolnictwa. W trakcie prac tej komisji zajmował się m.in. nadzorowaniem prawidłowości wdrażania w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa systemów komputerowych i baz danych. Na terenie województwa małopolskiego kontrakty na dostawę tego sprzętu wygrywała… spółka MGGP. W praktyce wyglądało to więc w taki sposób, że jedno z małżonków jako przedsiębiorca realizowało państwowy kontrakt, a drugie, zasiadając w parlamencie, nadzorowało jego prawidłowość. – Taka sytuacja absolutnie nie powinna mieć miejsca – komentuje prof. Antoni Kamiński – założyciel Tranparency International. – Ewidentnie stwarza ona pole do nadużyć. Co jednak ciekawe: członkowie sejmowej komisji rolnictwa nie dopatrzyli się żadnych nieprawidłowości. W tym czasie przedsiębiorstwo rozwijało się tak samo dynamicznie, jak kariera polityczna Aleksandra Grada. W 2008 r., w krótki czas po tym, jak Grad został ministrem skarbu, jego żona i Franciszek Gryboś założyli spółkę komandytową, do której wnieśli swoje udziały w MGGP. W ten sposób ukryto związki MGGP z osobą ministra. Od tamtego czasu spółka podpisała kontrakty o łącznej wartości prawie 60 mln zł. W większości przypadków kontrahentami były instytucje publiczne lub spółki z udziałem Skarbu Państwa. Miliony za zlecenia Przykładem może być umowa podpisana w styczniu 2009 r. z Karpacką Spółką Gazownictwa. Kontrakt o wartości 46 mln zł dotyczył zbudowania tzw. Informatycznego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną. Karpacka Spółka Gazownictwa to spółka należąca do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Skarb Państwa – za który odpowiada Aleksander Grad – ma w tej spółce 80 proc. udziałów. Przetarg trwał trzy lata, przerywany był licznymi protestami i odwołaniami. – MGGP S.A. nie wygrało kontraktu dla Karpackiej Spółki Gazowej – napisał nam prezes Franciszek Gryboś. – MGGP jest tylko członkiem konsorcjum (a jego liderem jest inny przedsiębiorca), którego oferta, w dwustopniowym trybie postępowania, została według procedury i wytycznych ustawowych wybrana za najkorzystniejszą. Wykonanie z należytą starannością zamówienia publicznego, za wynagrodzenie mniejsze niż oferowane przez innych wykonawców, zwłaszcza po uprzednim, dwukrotnym i obiektywnym sprawdzeniu oferty tego konsorcjum, leży w interesie publicznym. Taki stan faktyczny pozwala na wykluczenie jakiegokolwiek naruszenia interesu tak publicznego, jak i prywatnego innych przedsiębiorców. Podobnych kontraktów było więcej. 9 września 2007 r. MGGP podpisało z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Ropczycach umowę na wykonywanie obowiązków Inżyniera Kontraktu przy przedsięwzięciu pod nazwą: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej” (projekt został sfinansowany przez Unię Europejską). 28 lutego 2008 r. MGGP SA podpisało umowę na budowę oczyszczalni ścieków na Podhalu. Zleceniodawcą było Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Całość udziałów w spółce posiada Skarb Państwa. 30 listopada 2009 r. MGGP SA podpisała kolejny kontrakt – tym razem na „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój”. Zleceniodawcą było Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – spółka Skarbu Państwa. – MGGP S.A. z uwagi na specyfikę i charakter prowadzonej działalności gospodarczej w większości pozyskuje zamówienia w trybie zamówień publicznych – potwierdził prezes Franciszek Gryboś. To właśnie ten tryb – ograniczony właściwą ustawową procedurą – zapewnia należyte gospodarowanie środkami publicznymi, przy jednoczesnym zagwarantowaniu równości wszystkich wykonawców biorących udział w przetargu i wolności konkurencji – przy wyeliminowaniu dowolności, uznaniowości i faworyzowania jednych uczestników kosztem innych wykonawców Kontrakt od kuzyna W maju 2009 r. MGGP SA podpisała umowę na wykonanie mapy cyfrowej Jeziora Czorsztyńskiego. Eksploatację tego jeziora prowadzi jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa pod nazwą Zespół Elektrowni Wodnych w Niedzicy. Spółka podlega ministrowi skarbu państwa. W tym samym 2009 r., spółka ta na korzystnych warunkach wydzierżawiła kompleks narciarski na Podhalu spółce Czorsztyn-ski. Udziałowcem i członkiem rady nadzorczej spółki Czorsztyn-ski jest… Franciszek Gryboś. Z kolei prezesem zarządu Zespołu Elektrowni Wodnych w Niedzicy jest Grzegorz Podlewski – prywatnie… kuzyn Aleksandra Grada (sic!). Prezes Franciszek Gryboś nie był wylewny, gdy zapytaliśmy go o tę sprawę. – Z uwagi na to, że nie jestem osobą publiczną, a jestem jedynie członkiem zarządu prywatnej spółki, jaką jest MGGP S.A., nie powoduje to po mojej stronie obowiązku informowania opinii publicznej o moim kręgu towarzyskim i moich prywatnych relacjach z jakimikolwiek osobami – odpisał nam. Awanse dla znajomych Duże kontrowersje do dziś wzbudza wygrany przez MGGP SA przetarg na Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli, który w 2003 r. spółka wykonała na zamówienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. System służy do administrowania pieniędzmi pochodzącymi z dopłat od Unii Europejskiej. Przetarg organizował Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR. Wówczas kierowała nim Jolanta Orlińska – prywatnie znajoma rodziny Gradów i prezesa Grybosia. Jej zastępcą był Jacek Jarząbek. Wprowadzanie systemu do ARiMR i jego działanie monitorowała specjalna podkomisja powołana w sejmowej komisji rolnictwa. Podkomisji przewodniczył ówczesny poseł Platformy Obywatelskiej – Aleksander Grad. W marcu 2008 r. Jolanta Orlińska została Główny Geodetą Kraju. W sierpniu 2008 r. Jacek Jarząbek został jej zastępcą. Na te stanowiska rekomendował ich oboje… Aleksander Grad. Prokurator i ABW W 2007 r. jeden z przedsiębiorców rywalizujących z MGGP, oburzony całą sprawą, opisał jej działanie i związki polityczne w liście, który wysłał do wpływowych posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ówczesny szef klubu PiS – Marek Kuchciński – złożył w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. W 2007 r. faktycznie prokuratura wszczęła śledztwo. Toczyło się ono bardzo opornie, w ciągu trzech miesięcy przesłuchano tylko małopolskiego biznesmena. W międzyczasie miały miejsce wybory parlamentarne, po których wyłoniony został nowy rząd. Dokumenty z ARiMR i innych instytucji państwowych nie zdążyły w tym czasie dotrzeć do prokuratury. Z początkiem 2008 r., wkrótce po tym, jak Grad został ministrem, śledztwo zostało umorzone. I tak jest do dziś. Nie zadowoliło to posłów PiS, którzy w Sejmie podnieśli alarm, że spółka związana z ministrem skarbu w podejrzanych – ich zdaniem – okolicznościach wygrywa państwowe przetargi. Sam Grad wysłał więc do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pisemną prośbę o sprawdzenie legalności przyznawania kontraktów spółce MGGP. Podobno osobiście dzwonił do szefa ABW Krzysztofa Bondaryka (swojego kolegi) i prosił, by sprawę wyjaśniono jak najszybciej. Tak się też stało. W czerwcu 2008 r. ABW sporządziła dokument, z którego wynika, że nie istnieją żadne nieprawidłowości w pozyskiwaniu kontraktów przez MGGP. A rok 2008 stał się najlepszym w historii firmy. Zarobiła ona netto prawie 2,5 mln zł. Sprawą zajęło się również CBA. Tyle że jesienią 2009 r., po tym, jak Donald Tusk odwołał Mariusza Kamińskiego, intensywność czynności sprawdzających spadła. W grudniu 2009 r. CBA uznało, że nie zachodzą przesłanki mówiące o konflikcie interesów, bowiem nie można stwierdzić „istotnego wzrostu dochodów” spółki z kontraktów publicznych po objęciu przez Aleksandra Grada funkcji ministra skarbu państwa. Zapytaliśmy prezesa Franciszka Grybosia, czy widzi konflikt interesów lub jakikolwiek, choćby najmniejszy, brak etyki w tym, że publiczne zlecenia – często w trybie bezprzetargowym – pozyskuje spółka, której współudziałowcem jest żona urzędującego członka Rady Ministrów, mającego przecież wpływ na to, do kogo trafiają pieniądze podatnika. – MGGP S.A. wyłącznie za sprawą wiedzy swoich pracowników i doświadczenia, a także zasobów technicznych może, obok nielicznych przedsiębiorców, tak w Polsce, jak i Europie, z takimi zasobami, wykonywać usługi, na które jest duże i stale rosnące zapotrzebowanie – odpisał nam prezes Gryboś. – Ponadto, MGGP S.A. jako jedna z niewielu firm spełnia zrozumiałe, ale bardzo restrykcyjne wymagania Zamawiających właśnie ze względu na posiadane doświadczenie, specjalistyczny sprzęt oraz wykwalifikowanych pracowników. Tym oto elementom MGGP S.A. zawdzięcza swój rozwój i komercyjność usług. Zdaniem prezesa Grybosia kierowana przez niego spółka, jest transparentna, a także – jak podkreślił, „działała, działa i będzie działać z poszanowaniem obowiązującego porządku prawnego, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i biznesowo etycznie”. PS.W środowisku geodezyjnym tajemnicą poliszynela jest to, że prezes MGGP SA Franciszek Gryboś sponsorował kampanię wyborczą Aleksandra Grada. Zapytaliśmy prezesa Grybosia, czy to prawda. Na to pytanie prezes nie udzielił nam odpowiedzi. http://www.gaze tafinansowa.pl/index.php/wydar zenia/kraj/4584-kasjerzy-ministra-skarbu.html

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-11-2010) Legalny Banita :
\"CBA uznało, że nie zachodzą przesłanki mówiące o konflikcie interesów, bowiem nie można stwierdzić „istotnego wzrostu dochodów” - a powinni sprawdzić przychody. Łapciuchy. Cóż więcej można dodać... mocny lider.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-11-2010) walony :
BB się doigra za to co zrobił z ludżmi w FABIOSIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! i za te jego fragment komentarza usunięty !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-11-2010) obserwator :
Mam jednak nadzieję, ze związki Grada z opisywaną w portalu sprawą sa jednak tylko cieniutkie. Pisze to nie dlatego ,że dobrze życzę ministrowi , którego uważam za .....(samocenzura) ale dobrze życzę portalowi, którego bez samocenzury uważam za najodważniejsze medium w Tarnowie i sobie też życzę, bo takich \"polityków\" nie ma prawa być w życiu publicznym. Bo jeśli związki z BB z Gradem są mocne, to znaczy łaczą ich jakieś interesy z przeszłości to raczej nie doczekamy końca sądowego tej sprawy. Myślę jednak, że MGGP, z którego Grad Wyszedł i osoba jego osobistego przyjaciela to jednak co innego i ten sam parasol w przypadku kliki wyzutych z zasad młodych .....(znów samocenzura) już nie zadziała. Koniecznie trzeba tym zainteresować publikatory ogólnopolskie !!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-11-2010) poinformowany :
BB wykręci się z tej sprawy, a Poświatowski się nie wykręci - facet będzie miał bardzo duże nieprzyjemności prawne. Z tego co wiem o BB to lepiej z nim nie zadzierać. Poświatowski jest jak saper co próbował rozbroić dużą bombę, która go przerosła... tyk tyk tyk i buuuuuuuuummmmmm!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-11-2010) Krzysztof Pudełeczko :
Wiatr wczoraj był w toalecie w jednej z tarnowskich restauracji i nie umył rąk po sikaniu. Ale podły człowiek!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-11-2010) arcyskandal nad skandale :
Największym skandalem nepotyzmu w III RP było \"zatrudnienie\" braci bliźniaków na stanowisku premiera i prezydenta w postaci Kaczorów. O ile naród pomylił się i wybrał Lecha, to premierem nie należało robić braciszka. Fakt zatrudnienia znajomego fachowca przez Babuśkę jest przy tym megabetką.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-11-2010) Magda Pyta :
Moim zdaniem w zatrudnieniu fachowców, któych się zna nie ma nic złego i dziwnego. We wszystkich firmach tak się często robi. Przecież lepiej współpracować z osobą sprawdzoną niż kupować kota w worku!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-11-2010) kiks :
czy ktoś coś słyszał o piramidzie finansowej na ukrainie?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-11-2010) mak :
..PIERWSZY MILION NALEŻY UKRAŚĆ !!!!! nic dodać nic ująć.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-11-2010) Jan Guty :
Na całe szczęście ja już nie jestem uczestnikiem swojej kampanii wyborczej - ( jak niesłusznie stwierdził Pan Prezydent, bo czas wyborów minął, gdyż te interwencyjne próby wyjaśnienia skandalicznych nieprawidłowości w zakresie nadzoru technicznego taboru autobusowego i wynikłych z tego uchybień trwa około trzech lat ). W trakcie wyborów samorządowych wyraźnie określiłem swoje stanowisko, iż ewentualny wybór na Radnego Tarnowa nie jest moim priorytetem, lecz sprawy istotne dla naszych mieszkańców tj. zapewnienie m/ inn by na wymaganym poziomie świadczyć usługi wynikające z ustawy. To problemy społeczne, a nigdy problemy MPK nie były celem mojego działania i zamiarem by mu zaszkodzić. Uważam że Miejska Spółka którą reprezentuję powinna prowadzić świadczoną usługę mieszkańcom miasta na odpowiednim do wymaganych standardów poziomie, tak jak to było w przeszłości. Niestety na wiele wezwań o podjęcie dialogu w temacie by zachować wymagane standardy pozytywnie władze Spółki i służby BHP w MPK nie odpowiedziały. Pan Prezydent też nie wykazał moim zdaniem do zaistniałych sytuacji odpowiedniego zachowania. Nadal oczekuję na odpowiedź Pana Prezydenta na mój List Otwarty skierowany do Niego i Tarnowskich mediów. Proszę by Pan Prezydent odpowiedź skierował nie do mnie, lecz do mieszkańców Tarnowa..

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-11-2010) do Madzi :
A BB to kot w worku czy inny problem?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-11-2010) kiks :
ciekawe dlaczego bohater tytułowy jest akceptowany w kontekście pierwszego miliona-czy to jest klucz do powodzenia w pewnych kręgach?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-11-2010) piramida :
Babuśka często wozi się na ukrainę . Nasz prezydent Ryszard też pokazuje się w towarzystwie ukraińców kolesi babuśki też tego siergieja co to pracował z fabiosem. Bagno bagno bagno

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-11-2010) kiks :
sergiej też był w "privat"

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-11-2010) Prezydent Gabonu do Jan Guty :
cziego chciesz chłopie końkretnie?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-11-2010) Jan Guly :
Kopnąć w d...e Wiatra i jestem hepi!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-11-2010) radio Bezryja :
panie Janie przemoc to nie rozwiazanie

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-11-2010) OOSMAFI :
A co to jest przemoc?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-11-2010) Barłomiej Babuśka :
W ZWIĄZKU Z UKAZANIEM SIĘ KOMENTOWANEGO ARTYKUŁU ZAWIERAJĄCEGO NIEPRAWDZIWE INFORMACJE NA MÓJ TEMAT, OŚWIADCZAM WSZYSTKIM CZYTELNIKOM PORTALU, ŻE PUBLIKACJA TA NARUSZA MOJE DOBRA OSOBISTE. NIE WCHODZĄC W POLEMIKĘ Z PANEM POŚWIATOWSKIM PODAJĘ NASTĘPUJĄCE FAKTY, KTÓRE MOŻNA ŁATWO ZWERYFIKOWAĆ: - SPÓŁKA FABIOS NIE DOKONAŁA ŻADNEJ TRANSAKCJI Z JAKĄKOLWIEK FIRMĄ NALEŻĄCĄ DO MOJEGO OJCA, ANI Z NIKIM Z MOJEJ RODZINY. - NIE DOKONAŁA RÓWNIEŻ ŻADNEJ TRANSAKCJI Z JAKĄKOLWIEK FIRMĄ NALEŻĄCĄ DO PANA SERGIEJA KOVINKO. -PANOWIE MORAWSKI I KLUCZNIK W DALSZYM CIĄGU WSPÓŁPRACUJĄ Z FIRMĄ FABIOS. -W CZASIE GDY PEŁNIŁEM OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI FABIOS S.A., FIRMA TA OSIĄGNĘŁA WIĘKSZY ZYSK NIŻ PRZEWIDYWAŁ PLAN FINANSOWY, A PO PRZEPROWADZENIU PRZEZE MNIE RESTRUKTURYZACJI ZOSTAŁA SPRZEDANA ZA KWOTĘ PRZEKRACZAJĄCĄ O PRAWIE 30 MILIONÓW ZŁOTYCH PIERWOTNĄ WYCENĘ. PRZED PUBLIKACJĄ ARTYKUŁU AUTOR NIE SKONTAKTOWAŁ SIĘ ZE MNĄ, ABY POZWOLIĆ MI USTOSUNKOWAĆ SIĘ DO STAWIANYCH MI ZARZUTÓW. PRZECIWKO AUTOROWI POWYŻSZEJ PUBLIKACJI SKIEROWANY ZOSTAŁ AKT OSKARŻENIA O PRZESTĘPSTWO POMÓWIENIA I ZNIEWAGI. (ART. 212 PAR. 2 ORAZ ART.216 PAR. 2 KODEKSU KARNEGO) Z POWAŻANIEM BARTŁOMIEJ BABUŚKA

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-11-2010) brat moskal i socjaldemokrata nie na prochach :-) :
przepraszam , zawiadomienie o..... czy już akt oskarżenia , jeśli tak to się niezła jazda zaczyna :-) a redaktor nic o tym nie napisał, że postępowanie zakończone i został skierowany przeciwko niemu do sądu akt oskarżenia .... Jako czytelnik tego portalu czekam na wieści od obu stron :-) nie z sympatii a z ciekawości towarzyskiej :-) Tak mało się w tym grajdole dzieje ....

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-11-2010) Darek :
artykuł moze miec tylko jedna nazwe \"ZEMSTA JANA.G\" znajac P.JANA to bedzie jego nastepna zyciowa porażka.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-11-2010) Babuśka Bartłomieju :
Zacznij używać internetu od netykiety, wtedy dowiedziłbyś sie ,że obowiazuje zakaz ciągłego pisania wielkimi literami. Ale cóż wymagać od.....

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-11-2010) do Darka :
Wyrażaj się jaśniej.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-11-2010) do Darka :
Daruś Pan Guty wygrał sprawę karną z prokuraturą i Zarządem MPK, więc uważam to za jego sukces a nie porażkę. Chyba jesteś niedoinformowany.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-11-2010) Mamuśka :
Mozna jeszcze sprawdzic co się stało z montownią okien spółką OKNOTAR której prezesem był BB. Tam przyjeżdżał gość z obecnie PJN MK. Nie wiadomo czy czasem nie ma BB montowni okien na Ukrainie. Typowe zagranie - gość z \"biznesu\" przychodzi do spółki państwowej przychodzi , pozostawia wydmuszkę i odchodzi oczywiście osobiście bogatszy - a ludzie , cóż tam ludzie - na bruk. No a teraz pierwszy na liście PO - a on jest czasem w Tarnowie ?.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-11-2010) Frania :
Dajcie żyć i przestańcie plotkować głupio!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-11-2010) do pana BB :
ciekawe że aż tak długo pan zwlekał z odpowiedzią uważam że jak ktoś jest niewinny to natychmiast by odpowiedział ZGROZA że mamy takich zakłamanych radnych

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-11-2010) pasjonat wieprzowiny :
dorwały się świnie do koryta... - a pani mąż kim jest z zawodu ? - Mój mąż ..? Mój mąż jest dyrektorem.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-11-2010) Redakcja inTARnet.pl :
Informujemy, że na adres mailowy p. Bartłomieja Babuśki oraz mecenasa Macieja Morawskiego, który go reprezentuje, wysłaliśmy zapytanie, czy wpis sygnowany nickiem \"Barłomiej Babuśka\" faktycznie został zamieszczony przez osobę, której dotyczy komentowany tekst. Wyznaczamy czas na odpowiedź do godziny 12:00 w dniu 29 listopada 2010 r. Informujemy też wszystkich inTARnautów o wysłaniu w dniu publikacji materiału, listu do pana Radnego, w którym proponujemy mu oficjalne ustosunkowanie się do treści poruszanych w artykule, deklarując możliwość zamieszczenia takiego oświadczenia w portalu. W piątek i sobotę dwukrotnie już o tej propozycji przypominaliśmy mailowo zarówno B.Babuśce, jak i mec. Morawskiemu. Ze względu na wagę sprawy, treść pełnej korespondencji wysyłanej do obu Panów ( i jednej otrzymanej od nich) opublikujemy w portalu w ciągu najbliższych godzin. Czekamy jeszcze tylko na oficjalne oświadczenie Radnego lub potwierdzenie, że to wstawione jako komentarz zostało napisane faktycznie przez niego. W przypadku braku odpowiedzi, po tym czasie będziemy zmuszeni do usunięcia komentarza, zawiera on bowiem oskarżenia o przestępstwo, którego autor w żadnym razie nie popełnił. Taki wpis - jeśli jest znów podszyciem pod inną osobę - nie może być tolerowany, bo sam nosi znamiona pomówienia. Dopiero po ewentualnym otrzymaniu potwierdzenia autentyczności wpisu, będziemy mogli się odnieść do treści w nim zawartych.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-11-2010) Helenka :
Przepraszam, że przeszkadzam, ale jeżeli informacje zawarte we wpisie radnego Babuśki są prawdziwe, to cały ten artykuł we wszystkich zasadniczych punktach raczej mija się z prawdą. Żal mi Pana Babuśki, że jest tak szkalowany. Jednocześnie pragnę pochwalić Dyrekcję portalu INTARNET za to że wysłała (jeżeli to prawda) listu do Pana Bartłomieja W DNIU publikacji paszkwila. Przecież Dyrekcja mogła wysłać taki list np. tydzień później, a tak zachowali się jak zwykle jak dżentelmeni. Brawo! Klasa! Szyk!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-11-2010) do Helenka :
Nie wiem co Helenka ( infus ?) czyta, ale zarzuty BB nawet jeśli okazałaby się prawdziwe dotyczą wątków pobocznych artykułu a nie jego rdzenia

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-11-2010) Helenka :
Czegoś tu nie rozumiem, albo nie umiem czytać. Czym jest zatem rdzeń tej afery? Skoro wszystko w tym fabosie Pan radny robił zgodnie z prawem, nie zawierał umów z rodziną i tym ruskiem, część doradców nadal tam pracuje, a działalność wszystkich doradców pozytywnie oceniła rada nadzorcza tej firmy. Dla mnie to ewidentne czepianie się.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-11-2010) do Helenka :
Umowa współpracy handlowej to jeszcze nie transakcja bo denicją jej jest umowa sprzedaży. Może niczego wzajemnie nie zdołali sobie sprzedać i wkroczyła CBA ? Nie wiemy, prokuratura to zbada. A co do związków z rodzina, to czytam i czytam ale żadnego zarzutu w tekście nie widzę. Jest dopisek na marginesie opisu sytuacji z operacjami dotyczącymi współpracowników pana prezesa z Tarnowa i okolic i stwierdzeniem faktu, że tata został prezesem tego Solauris. Dęcie to jest i próba choć na chwilę skierowania uwagi poza siebie przez BB a nie nic poważnego. Ma się z czego chłopisko tłumaczyć a teraz jeszcze te oświadczenia majątkowe, które dziwnie jakoś kolidują z wpisami w KRS. Czy on w ogóle może w tej sytuacji obejmować mandat radnego ???

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-11-2010) pięknie :
niezłe jaja ( zostaną urwane BB i jego kolegom)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-11-2010) Helenka :
Piękne rzyczy się tu wyczynia, takie szokujące stwierdzenia o urwaniu jaj radnemu Babuśce. Fuj!!! Ale co się dziwić, jak już ktoś nie ma logicznych argumentów a fakty okazały się fikcją...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-11-2010) Urwis do Redakcja inTARnet.pl :
No i co z tym wpisem Babuchy z wczoraj? Czy to był jego wpis? Czy rajca i jego wielki adwokat potwierdzili?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-11-2010) doHelenka :
I znów mantra mająca uspokoić skołatane serca członków kliki.fragment komentarza usunięty

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-11-2010) terefere :
a może nam Helenka powie coś o oświadczeniach majątkowych Wielkiego Radnego ?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-11-2010) Helenka do terefere :
Niestety dla portalu Intarnet fakty i tezy postawione w artykule były błędne. Pytasz o oświadczenie majątkowe BB - nie zdziwię się jak ono jest też w porządku... Jeżeli temat oświadczenia majątkowego to też będzie świeca, to co?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-11-2010) pracownik fabios :
To o panu B. to świeta prawda!!! Tylko my wiemy co tu wyprawiał z tymi swoimi kolesiami za przyzwoleniem RADY NADZORCZEJ - ślepej i głuchej! Anawiasem mówiąc to p.Klucznik dalej tu "pracuje"!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-11-2010) kore :
\"Mówiła mi mama, by się nie bał chama...\" nie słyszałem tej piosenki chyba 30 lat ale czasami sama wraca. Zawsze wtedy kiedy gdzieś, w pobliżu, w ukryciu, pod jakąś maską czai się on - cham. Kim zatem jet cham? Ano cham to jednostka raczej parszywa, często zakompleksiona, która jako pozbawiona godności często myli pojęcia nazywając podłość - sprytem, wyłudzenie - zaradnością itp. Najbardziej niebezpiecznym typem chama jest cham, który cechuje się czymś na kształt ambicji. Ambitny cham, jeżeli jest do tego nieco wykształcony (chamstwo to cecha charakteru, niezależna od pochodzenia czy wykształcenia) będzie chciał nas wykorzystać do własnych celów. Tragizm chama polega jednak na tym, że zawsze znajdzie się większy cham, który wykorzystał więcej ludzi, jest na wyższym poziomie chamstwa. Dlatego nasz cham żyje w ciągłym niezaspokojeniu. Jednym sposobem na zaspokojenie niezaspokojenia jakie zna cham jest dalsze doskonalenie się w chamstwie lub (jeżeli percepcja już nie pozwala) pozostanie na osiągniętym poziomie chamstwa ale ze zwiększeniem jego zasięgu. Tak czy inaczej wymaga to od chama ciągłego knucia. Cóż zatem mamy zrobić z takim chamem? Przede wszystkim mamy się go nie bać! Nie jest prawdą, że chama rzadko dopada sprawiedliwość. Dopada go zawsze. Co więcej dopada go w każdym momencie jego życia. Co czujecie kiedy dziecko usypia wam na rękach? Właśnie a cham tego nie czuje, nie ma czasu. On w tym czasie knuje. Co czujecie składając matce życzenia świąteczne, dobra mniej teatralnie: co czujecie idąc na spacer z żoną, do kina, na rynek ze znajomymi itp - cham nie ma czasu na takie uczucia - musi knuć. Knuje przy rodzinnym stole, wśród znajomych, znajomych znajomych, wszędzie węszy okazję i stara się wplątywać innych w różne gierki. Cham jak znajdzie pieniądze na ulicy to leci do gazety i zamieszcza anons, że zgubił - a nuż nie wszystko znalazł. Podobno wszystko jest kwestią ceny. Nie wiem. Wiem za to, że mówiła mi mam bym się nie bał chama...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-11-2010) infus :
Kochani, dajcie spokój z tą złą energią, z tymi pomówieniami, agresją, podejżliwością. Przecież na świecie jest tyle zła, np. taka Północna Korea, a Wy zajmujecie się takimi głupotami. W kościele w pierszych ławkach siedzicie, a tutaj jad tryska po ścianach. Opamiętajcie się, bo grzeszycie!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-11-2010) Helenka do kore :
Daj spokój! Wolność słowa jest najważniejsza! Tych co knują na uczciwych, porządnych ludzi z PO nie musisz od razu tak nazywać. Oni po prostu są inni, zaślepieni niewawiścią. Każdemu trzeba dać szansę!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-11-2010) do Helenki :
Ciężko w tym tlumie POwców dostrzec kogoś przyzwoitego. Widać wyraźnie że to towarzystwo wzajemnej adoracji

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-11-2010) Helenka :
A ja widzę paru sensownych, otwartych na dialog ludzi w tarnowskim PISie. Nie mogę wymienić ich nazwisk, gdyż byłby to dla nich wyrok śmierci. STOP dla chamstwa i wyzwisk na tym forum, START dla rzeczowego dialogu i miłości bliźniego.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-11-2010) Helenka :
Nie rozumiem dlaczego Pan Redaktor Mirosław Poświatowski nie porozmawiał z Panem Babuśką przez publikacją materiału, nie sprawdził faktów? Tarnowianie uniknęliby tego taniego spektaklu w teatrze pomyłek i nietrafionych sugestii. Przecież nie chcemy na naszym biegunie ciepła wojny tarnowsko-tarnowskiej. Są granice brudu w polityce!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-11-2010) do Helenka/infus :
znów widzę trolle od BB i Wiatra. Teraz przyjęli taktykę odwracana aluzji. Wiem, że to już ostatni szaniec, bo wasz świat coraz bardziej w kratkę ....

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-11-2010) Helenka :
To smutne, że na świecie nie brakuje ludzi, którzy wszędzie widzą tylko układ, taktykę, podstęp. Szkoda...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-11-2010) Redakcja :
Helenka/infus/Wągier (działa jeszcze pod wieloma innymi nickami), gdy pisze o układach i podstępach dobrze chyba wie o czym pisze. Pozdrawiamy !

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-11-2010) do Redakcji :
Rozumiem, że używanie wspólnego routera jest zabronione na tym portalu, podobnie jak wyrażanie niezależnych, odważnych opinii. To przykład modelowego ograniczania praw jednostki do swobodnego wyrażania swojego zdania. Opamiętajcie się na Boga!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-11-2010) Helenka :
STOP dla chamstwa i wyzwisk na tym forum, START dla rzeczowego dialogu i miłości bliźniego.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl