To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Oświadczenie autora artykułu "Afera w o(d)słonkach ?" aktualizacja   -   30/11/2010
Poświatowski oświadcza
W związku z uzyskaniem potwierdzenia, że wpis komentarza dokonany w naszym portalu w niedzielę 28 listopada pod nickiem "Barłomiej Babuśka", pochodzi od osoby radnego Babuśki, niniejszym zamieszczam swoje oświadczenie, które jest związane z treścią tego komentarza. Przy okazji, zamieszczamy pełną korespondencję mailową, którą ja, administrator serwisów i redakcja portalu prowadziliśmy drogą elektroniczną od czwartku (tego dnia pojawił się artykuł) z panem Babuśką i reprezentującym go adwokatem Maciejem Morawskim.

Ogloszenie

"Barłomiej Babuśka" napisał w niedzielę w komentarzu pod artykułem:
W ZWIĄZKU Z UKAZANIEM SIĘ KOMENTOWANEGO ARTYKUŁU ZAWIERAJĄCEGO NIEPRAWDZIWE INFORMACJE NA MÓJ TEMAT, OŚWIADCZAM WSZYSTKIM CZYTELNIKOM PORTALU, ŻE PUBLIKACJA TA NARUSZA MOJE DOBRA OSOBISTE. NIE WCHODZĄC W POLEMIKĘ Z PANEM POŚWIATOWSKIM PODAJĘ NASTĘPUJĄCE FAKTY, KTÓRE MOŻNA ŁATWO ZWERYFIKOWAĆ: - SPÓŁKA FABIOS NIE DOKONAŁA ŻADNEJ TRANSAKCJI Z JAKĄKOLWIEK FIRMĄ NALEŻĄCĄ DO MOJEGO OJCA, ANI Z NIKIM Z MOJEJ RODZINY. - NIE DOKONAŁA RÓWNIEŻ ŻADNEJ TRANSAKCJI Z JAKĄKOLWIEK FIRMĄ NALEŻĄCĄ DO PANA SERGIEJA KOVINKO. -PANOWIE MORAWSKI I KLUCZNIK W DALSZYM CIĄGU WSPÓŁPRACUJĄ Z FIRMĄ FABIOS. -W CZASIE GDY PEŁNIŁEM OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI FABIOS S.A., FIRMA TA OSIĄGNĘŁA WIĘKSZY ZYSK NIŻ PRZEWIDYWAŁ PLAN FINANSOWY, A PO PRZEPROWADZENIU PRZEZE MNIE RESTRUKTURYZACJI ZOSTAŁA SPRZEDANA ZA KWOTĘ PRZEKRACZAJĄCĄ O PRAWIE 30 MILIONÓW ZŁOTYCH PIERWOTNĄ WYCENĘ. PRZED PUBLIKACJĄ ARTYKUŁU AUTOR NIE SKONTAKTOWAŁ SIĘ ZE MNĄ, ABY POZWOLIĆ MI USTOSUNKOWAĆ SIĘ DO STAWIANYCH MI ZARZUTÓW. PRZECIWKO AUTOROWI POWYŻSZEJ PUBLIKACJI SKIEROWANY ZOSTAŁ AKT OSKARŻENIA O PRZESTĘPSTWO POMÓWIENIA I ZNIEWAGI. (ART. 212 PAR. 2 ORAZ ART.216 PAR. 2 KODEKSU KARNEGO) Z POWAŻANIEM BARTŁOMIEJ BABUŚKA

Oświadczenie Mirosława Poświatowskiego

Prowadzone przeze mnie (w tej chwili już wraz z Piotrem Dziżą) śledztwo dziennikarskie w odnośnej sprawie wciąż trwa.
Docierają do nas i uzyskujemy kolejne informacje, wiążące się z tą bulwersującą sprawą. Po ich weryfikacji i zakończeniu kolejnego etapu naszej pracy, niezwłocznie poinformujemy inTARnautów o wynikach tego śledztwa.
Dlatego moja dzisiejsza odpowiedź zawierać może tylko część informacji, jakie posiadam.
Dodatkowo, w związku ze spodziewaną (zapowiedź pozwu pana Babuśki) sytuacją procesową - część z odpowiedzi zachowam wyłącznie do wiadomości sądu. Tak jest np. z odpowiedzią na pytanie, dlaczego - przed publikacją - zrezygnowałem z rozmowy z panem Babuśką o przywoływanych w tekście faktach, prosząc go o ustosunkowanie się do jego treści po zamieszczeniu tekstu w portalu.

Artykuł "Afera w o(d)słonkach ?" jest rodzajem diagnozy stanu rzeczy, związanych ze znanymi nam wątkami prowadzonego przez krakowską prokuraturę dochodzenia, której obiektem jest też - jak wyraźnie stwierdza to prokuratura - pan Bartłomiej Babuśka. Publikacja zawiera informacje uzyskane z Prokuratury oraz udokumentowane informacje pozyskane od naszych informatorów.
W tekście unikam jakichkolwiek oskarżeń i formułowania zarzutów, pozostawiając ocenę przywołanych faktów inTARnautom a wyciągnięcie wniosków i ewentualnych konsekwencji - prokuraturze.

Sprawa "robienia interesów" z rodziną.
Na wstępie pragnę stwierdzić wyraźnie: ojciec bohatera mojego artykułu, pan Marek Babuśka, to człowiek powszechnie szanowany, o którym - w przeciwieństwie do jego syna - dysponuję jedynie dobrymi opiniami.
Jest jednak faktem, że był wieloletnim współwłaścicielem biura podróży przywołanego w artykule (w kontekście usług, jakie to biuro świadczyło na rzecz firmy FABIOS SA, na co dysponujemy dowodami).
Jest również faktem, że pan Marek Babuśka reprezentował i nadal reprezentuje to biuro podróży, m.in. jako prezes Krakowskiej Izby Turystyki, która zrzesza podmioty gospodarcze działające w tej branży.
Na marginesie - adres siedziby tego biura podróży w Tarnowie, to również adres dwóch spółek, z którymi związany jest lub był pan Bartłomiej Babuśka (M.B.CO sp. z o.o. i SOLARIS INVEST sp. z o.o ), podobnie zresztą jak byli i obecni wspólnicy tego popularnego w Tarnowie biura turystycznego. Ciekawostką jest fakt, że adres ten wykorzystywał w swojej działalności również Pan Jerzy Wiatr, kolega naszego bohatera, prezes tarnowskiego MPK Sp. z o.o., który - jak dowiedzieliśmy się przypadkiem - prowadzi tu działalność jako "MARKET CONSULTANT", specjalista ds. badania rynku.

O tym, że krakowskie dochodzenie dotyczy m.in. podpisania (zawarcia) przez FABIOS SA umowy współpracy handlowej z Sergiejem Kovinko, wiemy z Prokuratury.

Artykuł nie zawiera informacji o tym, że pan Morawski i pan Klucznik zakończyli już współpracę z "Fabiosem". O charakterze tej jeszcze nie zakończonej współpracy będziemy pisać w przyszłości.

Reasumując - jestem spokojny o ocenę sądu, że artykuł - zgodnie z moim zamierzeniem - zawiera wyłącznie prawdziwe informacje o panu Bartłomieju Babuśce. Podobnie jak kolejny artykuł, dotyczący oświadczeń majątkowych radnego

Mirosław Poświatowski


HISTORIA WCZEŚNIEJSZEJ KORESPONDENCJI

25 listopada, po opublikowaniu artykułu, jego autor wysłał radnemu Babuśce maila o treści:

Szanowny Pan

Bartłomiej Babuśka

Radny Platformy Obywatelskiej

Szanowny Panie. W związku z publikacją na naszym portalu (link poniżej), zawierającą informacje o toczących się przed wymiarem sprawiedliwości postępowaniach, w której to publikacji pojawia się Pana nazwisko, uprzejmie informuję, że z chęcią zamieścimy pana odniesienie się do zawartych w niej treści – o ile uzna Pan to za stosowne.
Z poważaniem
redaktor portalu inTARnet.pl
Mirosław Poświatowski

http://www.intarnet.pl/www1.atlas.okay.pl/index_full.html?action=full&id=18066Popołudniu tego samego dnia (poczta wysłana o 15:12, odczytaliśmy ją nieco później), na adres mailowy redakcji nadeszło "wezwanie dousuniecia atykułu" (dosłowny tytuł wiadomości) a w nim :


Pan Maciej Morawski
Tarnów, dnia 25 listopada 2010 roku

Imieniem pana Bartłomieja Babuśki wzywam Państwa do natychmiastowego usunięcia z portalu www.intarnet.pl artykułu pana Mirosława Poświatowskiego zatytułowanego „Tarnowski radny PO obiektem zainteresowania prokuratury i CBA”. Artykuł ten zawiera nieprawdziwe informacje na temat mojego klienta.

Przypominam, że stosownie do treści art. 38 ust 1 prawa prasowego odpowiedzialność za naruszenie prawa poprzez opublikowanie artykułu ponoszą autor, redaktor oraz wydawca.

Adwokat
Maciej Morawski

Następnego dnia rano nasz administrator odpowiedział w ten sposób:

Tarnów, 26 listopada 2010 r.

Maciej Morawski
Adwokat

Po konsultacji z autorem przywołanego w Pana piśmie artykułu informuję, że do czasu wskazania w tekście przez Pana klienta tych fragmentów informacji, które uważa on za "nieprawdziwe", autor nie będzie rozważać żądania Pana klienta. Wielokrotnie przed publikacją autor przeglądał gotowy tekst pod tym kątem i nie stwierdził, aby informacje podane w tekście były niezgodne z posiadanymi przez niego informacjami. Co najwyżej, w przypadku jednego, pobocznego wątku, wymagają one niewielkiego doprecyzowania. Autor ma zamieścić na ten temat osobny, krótki tekst a w odpowiednim miejscu czwartkowego artykułu pojawi się odnośnik do tej rozszerzonej informacji.
Zapewniamy, że nie nastąpi ingerencja w strukturę treści i sformułowania opublikowanego artykułu.

Informuję Pana, że w dniu wczorajszym, czyli w dniu publikacji tekstu - jak poinformował mnie Mirosław Poświatowski - autor tekstu poprosił p. Bartłomieja Babuśkę drogą elektroniczną (list wysłany na adres: b.babuska@umt.tarnow.pl) o komentarz do przywołanych w treści artykułu informacji. Na stronach portalu może ukazać się oświadczenie p. Babuśki, dotyczące przywołanych w tekście faktów.
Ze względu na wagę sprawy i zawarte w Pana piśmie ostrzeżenia, treść powyższej korespondencji zostanie dziś w serwisie upubliczniona.

podpisany administrator serwisu

Ze względu na kolejną publikację i bliski powód do kontaktu z B.Babuśką doszliśmy ostatecznie do wniosku, że poczekamy na opublikowanie pełnej korespondencji w portalu, po ewentualnym uzyskaniu odpowiedzi lub oświadczenia (aby nie tworzyć niepotrzebnie z tejże korespondencji "powieści w odcinkach").
Już następnego dnia (sobota, 27 listopada) na dwa znane nam adresy mailowe Bartłomieja Babuśki wysłaliśmy pocztę z pytaniami, o treści :

Pan Bartłomiej Babuśka

W związku z prowadzonym przez nas śledztwem dziennikarskim i kolejną planowaną w tej sprawie publikacją, zapytujemy pilnie:

1. Dlaczego zarówno w styczniowym, jak i wrześniowym (rok 2010) oświadczeniu majątkowym, złożonym w związku z pełnioną funkcją radnego, nie wykazał Pan udziałów posiadanych w spółce SOLARIS INVEST Sp. z o.o. (w sytuacji, w której w KRS znajdują się informacje o posiadanych przez Pana udziałach) ?
2. Dlaczego w pierwszym z wymienionych dokumentów (styczeń br.) nie ujawnił Pan faktu pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki SOLARIS INVEST Sp. z o.o. (w sytuacji, w której wedle dokumentów pochodzących z KRS pełnił Pan funkcję Prezesa Zarządu tej firmy) ?
3. Czy w styczniu 2010 r. posiadał Pan nie wykazane w oświadczeniu złożonym wówczas udziały w innych spółkach krajowych i zagranicznych lub pełnił Pan w nich funkcje w zarządzie / zarządach ?
4. Czy we wrześniu 2010 r. posiadał Pan nie wykazane w oświadczeniu udziały w innych spółkach krajowych i zagranicznych lub pełnił Pan w nich funkcje w zarządzie / zarządach ?
Prosimy o udzielenie PILNYCH odpowiedzi na powyższe pytania dziś do godziny 23:30 tj. 27 listopada 2010 r.

Piotr Dziża
Mirosław Poświatowski

P.S. Przypominamy też przy okazji, o treści wysłanej 2 dni temu poczty i złożonej tam propozycji.

Odpowiedzi się drogą mailową nie doczekaliśmy, ale popołudniu tego dnia udało nam się skontaktować z radnym telefonicznie i zadać mu kilka z tych pytań. Otrzymalismy jednobrzmiące oświadczenie, które zacytowane zostało w artykule "Wirtualny prezes i udziałowiec". Dopytywany o powody rozbieżności między tym, co mówi, a co figuruje w dokumentach KRS, radny nie chciał tego dnia odpowiedzieć.

W niedzielę pod czwartkowym artykułem pojawił się na portalu komentarz opatrzony nickiem "Barłomiej Babuśka". Komentarz zawierał oświadczenie, związane z treścią artykułu i zapowiedź pozwu przeciw M.Poświatowskiemu. W nocy z niedzieli na poniedziałek zdecydowaliśmy się wysłać do pana Babuśki i mecenasa Morawskiego mailową prośbę o potwierdzenie autentyczności wpisu :

Witamy,

Uprzejmie zapytujemy, czy wpis w komentarzach na naszym portalu pod artykułem "Afera w o(d) słonkach ?", sygnowany nickiem "Barłomiej Babuśka" faktycznie został zamieszczony przez osobę, której dotyczy komentowany tekst i czy mamy jego treść traktować jakjo oficjalne stanowisko Pana B.Babuśki w sprawie tego tekstu ?

Wyznaczamy czas na odpowiedź na to pytanie do godziny 12:00 w dniu 28 listopada 2010 r.

W przypadku braku odpowiedzi, po tym czasie będziemy zmuszeni do usunięcia komentarza, zawiera on bowiem oskarżenia o przestępstwo, którego autor w żadnym razie nie popełnił. Taki wpis - jeśli jest podszyciem się pod inną osobę - nie może być tolerowany, bo sam nosi wówczas znamiona przestępstwa.

Dopiero po ewentualnym otrzymaniu potwierdzenia autentyczności wpisu, będziemy mogli się odnieść do treści w nim zawartych

Z poważaniem
Mirosław Poświatowski
Piotr Dziża

O godzinie 10:18 nadeszła odpowiedź od Macieja Morawskiego:

Dzień dobry
Natychmiast po otrzymaniu państwa wiadomości potwierdzam, że powołany wpis pochodzi od Pana Bartłomieja Babuśki.
Maciej Morawski


O godzinie 11:55 odpowiedział radny:

Potwierdzam autentyczność wpisu. B. Babuśka
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Sat, December 3, 2022 19:12:44
IP     : 3.225.221.130
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html