To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   W tarnowskich przychodniach nie będzie porad specjalistycznych? aktualizacja   -   29/12/2010
NFZ eksperymentuje na pacjentach
Narodowy Fundusz Zdrowia nie podpisał kontraktów z wieloma tarnowskimi przychodniami. W Mościckim Centrum Medycznym umów nie ma ponad połowa działających tam poradni specjalistycznych – wśród nich diabetologiczna, reumatologiczna, okulistyczna czy stomatologiczna. Nie inaczej jest w Zespole Przychodni Specjalistycznych (brak kontraktów dla poradni: endokrynologicznej, diabetologicznej, okulistycznej i pulmonologicznej). W Szpitalu Szczeklika natomiast problem dotyczy korzystania z rezonansu magnetycznego. Oznacza to, że po 1 stycznia tysiące pacjentów może zostać odprawionych „z kwitkiem”... Wyjątek stanowić ma w tym względzie Szpital Św. Łukasza, gdzie mają być zakontraktowane wszystkie poradnie specjalistyczne.

Posłuchaj fragmentów wczorajszej (28 grudnia) konferencji prasowej z udziałem dyrektorów poszczególnych placówek medycznych :

Ogloszenie

W związku z zaistniałą sytuacją listy do NFZ ślą zaniepokojone samorządy. Protest wystosował również prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała. Zwrócił w nim szczególną uwagę na brak logiki i przerywanie ciągłości pomocy medycznej. W sytuacji, gdy szereg przychodni nie ma zakontraktowanych świadczeń specjalistycznych – pacjenci zapisani do lekarza po 1 stycznia, nie zostaną przyjęci, a lekarze mogą mieć problemy z zatrudnieniem. Realna stała się sytuacja w której lekarze pierwszego kontaktu będą wprawdzie udzielać porad, ale nie będą kierowali na badania specjalistyczne. Innym rozwiązaniem które w ostateczności rozważają dyrektorzy placówek jest... odpłatność za specjalistyczne badania. Pacjentów może też czekać zapisywanie się na nowo i np. bieganie po rozproszonych, nowo powstałych niewielkich przychodniach które kontrakty otrzymały (ich wykaz nie jest jeszcze znany).

I tak Zespół Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie nie otrzymał na 2011 rok kontraktu na cztery kluczowe poradnie: endokrynologiczną, diabetologiczną, okulistyczną oraz pulmonologiczną z przeciwgruźliczą. Nawet, gdyby Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął postępowanie dodatkowe dzisiaj lub w najbliższych dniach i kontrakt przyznał, procedury są takie, że pacjenci będą przyjmowani najwcześniej w 7 dni – w przypadku rokowań lub 14 dni w przypadku konkursu, od momentu rozpoczęcia postępowania dodatkowego.
Tymczasem NFZ, mimo, iż pieniądze na kontrakty ma, wciąż nie ogłosił ani dodatkowych rokowań, ani dodatkowego konkursu. Co oznacza dla pacjentów ta sytuacja? –Otóż to, że tylko 3-go stycznia z naszej przychodni z kwitkiem odprawionych zostanie 208 zarejestrowanych, niejednokrotnie czekających od kilku miesięcy, pacjentów. A każdego kolejnego dnia liczba ta będzie rosła w podobnym tempie. Czym wcześniej NFZ ogłosi postępowanie dodatkowe, tym wcześniej się zakończy i będziemy mogli przyjmować pacjentów. Bo nie wyobrażam sobie, byśmy tych kontraktów nie uzyskali – mówi Artur Asztabski, dyrektor ZPS.

W bieżącym roku w poradni endokrynologicznej ZPS, do której trafiają przede wszystkim pacjenci z problemami z tarczycą, udzielono 16 tysięcy porad. Przyjmuje tu pięciu specjalistów. Na 3-go stycznia zarejestrowanych jest ponad 80 pacjentów. Już wiadomo, że nie będą przyjęci.
W poradni diabetologii w 2010 roku udzielono 3 tysiące porad. Przyjmuje tu dwóch specjalistów. W poniedziałek, 3-go stycznia zarejestrowane są 23 osoby. Nie będą przyjęte.
W poradni okulistycznej mijający rok to 15,5 tysiąca porad. Przyjmowało pięciu okulistów. 74 osoby nie będą mogły skorzystać 3-go stycznia z ich porad.
W poradni pulmonologicznej z przeciwgruźliczą (na Mostowej) udzielono w mijającym roku 8 tysięcy porad. Przyjmuje tu 4 lekarzy. Poradnia przeciwgruźlicza jest jedyną w Tarnowie i regionie. 35-ciu pacjentów zarejestrowanych na pierwszy styczniowy poniedziałek nie zostanie przyjętych.
W sumie, gdyby NFZ w ogóle nie przyznał Zespołowi Przychodni Specjalistycznych kontraktu na te cztery poradnie, oznaczałoby to, że mieszkańcy Tarnowa i regionu nie będą mogli skorzystać sponad 42 tysięcy porad w 2011 roku!

Dodatkowo pojawiłby się problem lekarzy specjalistów. –Już teraz jest pytanie, co robić? Z jednej strony mamy sytuację przerwania ciągłości świadczeń dla pacjentów, nawet jeśli pozytywne rozstrzygnięcia pojawią się później. Z drugiej mamy lekarzy, którzy nie mogą przyjmować pacjentów… - mówi dyrektor Asztabski.
Powstaje pytanie, dlaczego ZPS w przypadku tych czterech poradni nie znalazł się na liście rozstrzygnięć? Otóż procedura konkursowa NFZ polega na konstruowaniu listy rankingowej. Najpierw brane są pod uwagę i oceniane obiektywne czynniki, jak m.in.: lekarze, sprzęt, gabinety, certyfikacja ISO… Potem przychodzą negocjacje cen. Jak podkreśla Artur Asztabski za zejście z ceny zaproponowanej przez NFZ przyznawane są dodatkowe punkty i lista rankingowa przybiera ostateczny kształt. –Tam, gdzie to było możliwe zeszliśmy z cen, ale są poradnie, takie jak endokrynologiczna czy okulistyczna, gdzie po prostu poniżej pewnej ceny zejść nie można, bo jest to poniżej jakiejkolwiek opłacalności, a przede wszystkim ze szkodą i kosztem jakości obsługi pacjenta. Podkreślenia wymaga fakt, że przed negocjacjami cenowymi byliśmy w rankingu na 1 miejscu.
Zespół Przychodni Specjalistycznych liczy 28 poradni specjalistycznych. W skali roku udziela ponad 300 tysięcy porad. Poza wymienionymi czterema poradniami w pozostałych nic się nie zmienia. Pacjenci nadal będą przyjmowani. Kontrakt z NFZ na 2011 rok jest na podobnym lub minimalnie niższym poziomie, jak w roku bieżącym.

Z kolei w Mościckim Centrum Medycznym, zagrożonych odmową przyjęcia do specjalisty w tym okresie jest ponad półtora tysiąca pacjentów. Umów z Funduszem nie ma ponad połowa spośród wszystkich, działających poradni m.in. przychodnie diabetologiczna, reumatologiczna, okulistyczna czy stomatologiczna. Tymczasem MCM usytuowany jest obok największego w regionie tarnowskim zakładu pracy – Zakładów Azotowych, gdzie pracuje część pacjentów centrum – i obok osiedla przyfabrycznego, gdzie mieszka większość pacjentów, częstokroć starszych i schorowanych, którzy leczą się tu od zawsze. Kolejny aspekt działalności MCM to medycyna pracy – tu pacjent mógł zrealizować wszystkie niezbędne badania specjalistyczne. Teraz stało się to niemożliwe. Ponadto z Mościckiego Centrum Medycznego korzystają mieszkańcy okolicznych gmin – same poradnie specjalistyczne udzielają ponad 40 tysięcy porad rocznie.
Co ciekawe, w piśmie które otrzymaliśmy, skierowanym przez MCM do NFZ czytamy o zastrzeżeniach dotyczących samej procedury ofertowania w Narodowym Funduszu Zdrowia. Znajdujemy tu zapis o „pełnej niesprawności systemu elektronicznego w trakcie I etapu negocjacji”, błędach, które powodowały pojawianie się wartości cyfrowych mniejszych o rząd wielkości, „co winno skutkować przerwaniem negocjacji”, „przeprowadzaniu ponownych pertraktacji bez stosownego ich umotywowania” a nawet o „unieważnianiu podpisanych już protokołów” (!).

Ponadto, jak dowiadujemy się z pisma prezydenta Tarnowa skierowanego do Barbary Bulanowskiej, dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, kontraktów nie otrzymały także następujące przychodnie:
Miejska Przychodnia Lekarska nr 3 – brak kontraktu w zakresie poradni diabetologicznej oraz neurologicznej;
Miejska Przychodnia Lekarska nr IV – brak kontraktu w zakresie poradni neurologicznej oraz laryngologicznej;
Miejska Przychodnia Lekarska nr VI – brak kontraktu w zakresie poradni reumatologicznej;
Centrum Medyczne KOLMED – brak kontraktu w zakresie poradni diabetologicznej, neurologicznej oraz pulmonologicznej;
NZOZ Audio Plus w Tarnowie – brak kontraktu w zakresie laryngologii i audiologii, pomimo zatrudniania jedynego w naszym mieście lekarza specjalisty audiologa;
Miejskie Centrum Stomatologiczne – odrzucone zostały oferty wszystkich 19 szkolnych poradni stomatologicznych, ograniczono kontrakty do 4 poradni;
Kontraktu nie uzyskał także Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Tarnowie, prowadzony przez Polski Związek Głuchych – jedyna placówka w subregionie tarnowskim świadcząca usługi w zakresie rehabilitacji słuchu i mowy u dzieci. Ośrodek obejmował opieką 270 dzieci.

Natomiast w przypadku Szpitala Św. Łukasza, po nowym roku mają być zakontraktowane wszystkie poradnie specjalistyczne działające przy szpitalu – jak stwierdza dyrektor Anna Czech - „na warunkach podobnych jak w roku 2010”.

Komentarz
Póki co, nie wiadomo jak się cała ta skandaliczna afera z eksperymentami przeprowadzanymi przez NFZ na żywych ciałach pacjentów zakończy. Mając jednak na uwadze ogólną zapaść służby zdrowia w Polsce, zapaść systemu jej finansowania, dopłacanie czy wręcz opłacanie niektórych świadczeń nie objętych „koszykiem” oraz wielomiesięczne kolejki do specjalistów, trudno nie uciec od konkluzji, że być może leczeni bylibyśmy taniej, lepiej i szybciej, gdyby świadczenia zdrowotne były prywatną usługą, świadczoną na koszt chorego, niechby i z jego ubezpieczenia, opłaconego z pieniędzy, które zostają u podatnika w kieszeni, zamiast wędrować w formie podatków poprzez długi wianuszek marnotrawiących te środki pośredników, urzędników, z Narodowym Funduszem Zdrowia na czele. Wolny rynek pokazuje bowiem, że usługa świadczona przez pośrednika jest droższa. Zwłaszcza gdy pośrednik ten jest „obowiązkowy”. I zwłaszcza, gdy jest nim „państwo”.

M. Poświatowski
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Sat, May 18, 2024 07:01:15
IP     : 3.230.154.90
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html