Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Tarnów miastem dobrym miejscem do życia    -   04/1/2011
Nasze miasto w raporcie PBS DGA
Jak informuje magistrat, Tarnów to dobre miejsce do życia. Uważa tak ponad 83% mieszkańców naszego miasta, którzy wzięli udział w badaniu „Mój samorząd” realizowanym przez firmę PBS DGA. Sprawdziliśmy, że to mniej więcej średnia krajowa. Zewnętrzny raport, który wykonany został w 32 polskich miastach w ramach programu Kapitał Ludzki, ocenia samorządy pod kątem stylu sprawowania władzy i kondycji zarządzanych przez nie miast.

Ogloszenie

Blisko połowa spośród 500 przebadanych tarnowian uważa, że jakość życia w Tarnowie wzrosła w ciągu ostatnich 3 lat. Wśród zmian na lepsze ankietowani najczęściej wymieniali: budowę i remonty dróg, infrastruktury oświatowej i sportowej, a także poprawę estetyki miasta. Jedynym polem, które zdaniem ankietowanych wymaga poprawy, jest rynek pracy.
Respondenci uważają Tarnów za miasto obywatelskie. 78,8% z nich deklaruje, że interesuje się sprawami Tarnowa i aż 87,6% czuje się za nie odpowiedzialnymi. Poczucie to jest najmocniejsze wśród tarnowian w wieku 60+ i najsłabsze w przedziale wiekowym 18-24 lata. Głównymi polami aktywności obywatelskiej tarnowian są rady osiedli i organizacje pozarządowe.
62% tarnowian ufa Prezydentowi (w przedziale wiekowym 18-24 lata to prawie 71%). Radzie Miejskiej ufa 53% tarnowian (w przedziale wiekowym 18-24: 63%). W opinii blisko 50% tarnowian władze miasta dobrze wywiązują się z obowiązku konsultowania decyzji z mieszkańcami. Udział w nich zadeklarowało 26% badanych tarnowian.

Tyle informacje magistratu. Ze swojej strony dodajmy, że 51,1 procent tarnowian ufa ludziom – najbardziej Kościołowi (74,5%) - i jest to wynik prawie najwyższy w kraju. Na drugim miejscu ufamy fundacjom – 64 %, na trzecim prezydentowi – 62 %. Najmniej ufamy natomiast partiom politycznym – bardziej niż im, co ciekawe – ufamy związkom zawodowym. Z kolei 20,7 procenta mieszkańców naszego miasta uznaje naszą władzę za skorumpowaną – znacznie poniżej średniej krajowej.
Dramatycznie przedstawia się za to udział mieszkańców naszego miasta w pracach lub obradach wspólnot bądź spółdzielni mieszkaniowych. W Tarnowie tych spółdzielni jest kilka – największa to oczywiście TSM. W skali kraju odsetek ten wynosił 26,7 % - zaś w naszym mieście – 18,7 %. Był to wynik jeden z najniższych w kraju...
MP
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl