To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Tuchów bez położnictwa i ginekologii. Czy NFZ chciał konkursu „ze wskazaniem na...”?    -   24/1/2011
Powiat Tarnowski ostro w obronie pacjentów
Zarząd Powiatu Tarnowskiego interweniuje w sprawie umowy na udzielanie świadczeń w zakresie położnictwa, ginekologii i neonatologii w Tuchowie. Postępowanie konkursowe w tej dziedzinie zostało przez NFZ unieważnione. Do Barbary Bulanowskiej, dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego w Krakowie Narodowego Funduszu Zdrowia pismo wystosował starosta Mieczysław Kras. Jego treść jest równie wstrząsająca, jak postępowanie NFZ – i z tak ostrym i niepokojącym w treści urzędowym pismem, zaprezentowanym podczas konferencji prasowej, chyba dotąd się nie spotkaliśmy...

Posłuchaj co na ten temat mówi członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego Paweł Augustyn :

Ogloszenie

W (nie pierwszym już) piśmie skierowanym na ręce pani dyrektor,  szef Zarządu Powiatu Tarnowskiego odnosi się m.in. do wypowiedzi Barbary Bulanowskiej na posiedzeniu Sejmiku Województwa Małopolskiego w dniu 19.01.2011, odnośnie powodu unieważnienia postępowania konkursowego w zakresie położnictwa, ginekologii i neonatologii na terenie powiatu. Pani dyrektor zasugerowała, że prawo do pomieszczeń, gdzie mieści się w Tuchowie szpital położniczy, mają dwa podmioty, które brały udział w konkursie.
Jak czytamy w piśmie, o fakcie, iż jedynym prawnym dysponentem lokalu przy ul. Szpitalnej 1 w Tuchowie od 01.01.2011 r. jest NZOZ Centrum Zdrowia Tuch6w, dyrektor małopolskiego NFZ informowana była wielokrotnie, poczynając od września 2010 roku.

A oto – zaprezentowana niemal w całości – treść pisma starosty Mieczysława Krasa (wytłuszczenia pochodzą od redakcji):
”Po raz kolejny informuję Panią, że Panu Andrzejowi Gorycy Prezesowi NZOZ Szpitala Położniczo-Operacyjnego im. Św. Elżbiety Sp. z o. o. w Tuchowie Zarząd Powiatu Tarnowskiego wypowiedział umowę najmu na lokal w Tuchowie z dniem 31.12.2010 r. (…). Z Pani wystąpienia na powyższym posiedzeniu Sejmiku wynikało, ze w ramach przeprowadzonego postępowania konkursowego przez NFZ oferty na udzielanie ww. świadczeń w Tuchowie złożyły dwa podmioty. Jeżeli dysponuje więc Pani oświadczeniem Pana Andrzeja Gorycy o prawie do dysponowania po 01.01.2011 r. lokalem w Tuchowie, to z pewnością została w nim potwierdzona nieprawda (o czym świadczą przekazane Pani z niniejszym pismem dokumenty) i w związku z tym o fakcie złożenia fałszywego oświadczenia przez Pana Prezesa NZOZ Szpitala Położniczo-Operacyjnego im. Św. Elżbiety Sp. z o. o. w Tuchowie zobowiązana jest Pani powiadomić odpowiednie organa ścigania. Mając na względzie powyższe, jeżeli jedynym powodem unieważnienia ww. konkursu była błędna informacja dotycząca prawa do użytkowania lokalu w Tuchowie, proszę o natychmiastowe podjecie działań skutkujących zawarciem umowy na udzielanie świadczeń w zakresie położnictwa, ginekologii i neonatologii na terenie powiatu tarnowskiego z podmiotem spełniającym wszelkie warunki wymagane do zawarcia takiej umowy. Nie podjecie przez Panią bezzwłocznych działań w tym zakresie jednoznacznie świadczyć będzie, ze jedynym świadczeniodawcą z którym MOW NFZ chce podpisać powyższą umowę jest Pan Prezes Andrzej Goryca, bez względu na to, czy jest to najlepszy z możliwych świadczeniodawców. Do postawienia powyższej tezy upoważnia ponadto opieszałość MOW NFZ w rozpisaniu nowego konkursu na ten typ świadczeń, skutkująca domniemaniem, ze Fundusz zwleka, ponieważ czeka na uruchomienie działalności przez Pana Prezesa Andrzeja Gorycy w nowym lokalu w Roztoce.

Pragnę zaznaczyć, że wszystkie wyżej opisane działania MOW NFZ, który Pani reprezentuje, stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców powiatu tarnowskiego.
W związku z powyższym nie rozumiem uzasadnienia Narodowego Funduszu Zdrowia, ze: ,,Nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, ze prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć”.
Dodatkowo pragnę podkreślić, ze o solidności i odpowiedzialności nowego podmiotu NZOZ Centrum Zdrowia Tuchów oraz gwarancji udzielania przez niego wysokiej jakości usług zdrowotnych świadczy fakt, ze pomimo braku posiadania umowy z NFZ, od 01.01.2011 roku podjął się udzielania bezpłatnie tych świadczeń w Tuchowie, oczekując na pozytywne rozstrzygniecie Funduszu w powyższym zakresie.”


Do tematu będziemy wracać, gdy tylko nastąpi jakaś reakcja ze strony NFZ.
MP
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Sat, June 25, 2022 17:12:51
IP     : 3.238.125.76
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html