Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Kolejna odsłona dziwnego zamieszania wokół Szkoły Podstawowej nr 3    -   16/2/2011
Sp nr 3: różne ekspertyzy
Dziwne zamieszanie, a raczej konflikt między tarnowskim magistratem, a rodzicami i nauczycielami ze Szkoły Podstawowej nr 3 raz cichnie, to znów wybucha za zdwojoną siłą. Najpierw były pogłoski o likwidacji szkoły, potem ekspertyza geotechniczna zlecona przez Urząd Miasta Tarnowa, do której długo dostępu nie mieli najbardziej zainteresowani, a która miała uzasadniać ewentualne wygaszanie szkoły; potem było nie kończące się oczekiwanie na obiecaną ekspertyzę budowlaną, której do dziś nie ma. W końcu zdesperowani rodzice własnym sumptem opłacili niezależną ekspertyzę - „Ocenę stanu technicznego budynku”. Zawarte w niej obserwacje i konkluzje dalece odbiegają od tych, które zawarte są w „magistrackiej” ekspertyzie geotechnicznej...

Ogloszenie

O dziwnym zamieszaniu wokół Szkoły Podstawowej nr 3 i niepokoju rodziców i nauczycieli wobec poczynań tarnowskiego magistratu już pisaliśmy. Rodzice, przywołując wcześniejsze pogłoski o zamiarach likwidacji szkoły boją się, że kolejne działania magistratu i ekspertyzy posłużą jedynie za pretekst dla takiej likwidacji. Pisaliśmy o tym 5 stycznia, zamieszczając list pracowników szkoły, informujących, że Urząd Miasta Tarnowa zamierza zamknąć szkołę powołując się na ekspertyzę z 27 grudnia 2010, której nikt z nich nie widział - podczas gdy miasto huczało od plotek na temat „wygaszenia szkoły” już ponad dwa miesiące wcześniej, gdy ekspertyza ta jeszcze nie istniała. Zamieściliśmy wówczas również oświadczenie magistratu, w którym zacytowano fragmenty owej ekspertyzy - „dokumentacji geotechnicznej warunków posadowienia placówki” – m.in. stan sali gimnastycznej miał „zagrażać katastrofą budowlaną”, a w kolejnych latach miało zaistnieć potencjalne „zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników budynków szkolnych”. Sytuację miała wyjaśnić kolejna ekspertyza badająca stan budynków.
Jednak (pierwszą) ekspertyzę geotechniczną podłoża, UMT udostępnił na swoich stronach „po cichu” dopiero 26 stycznia – o fakcie jej zamieszczenia nie wiedzieli nawet interweniujący w tej sprawie radni. Ekspertyza ta została umieszczona w kilka godzin po wysłaniu pewnego alarmującego pisma w tej sprawie rozesłanego do różnych instytucji.

Nieco wcześniej, bo 11 stycznia odbyło się w szkole „wygaszające konflikt” spotkanie, podczas którego wiceprezydent Henryk Słomka-Narożanski miał zobowiązać się do przedstawienia zainteresowanym: dyrektorowi szkoły, gronu pedagogicznemu i rodzicom ekspertyzy budowlanej, od której uzależnione będzie dalsze postępowanie władz Miasta w sprawie szkoły i jej uczniów. Przypomnijmy, że wówczas grudniowa ekspertyza geotechniczna wciąż nie była dostępna. Niestety, po ponad miesięcznym oczekiwaniu, do dnia dzisiejszego - 16 lutego, zainteresowane strony nie otrzymały zleconej przez Urząd Miasta Tarnowa ekspertyzy budowlanej; rodzice i nauczyciele nie otrzymali także żadnych wyjaśnień, choćby w zakresie tego, co spowodowało przekroczenie terminu ukazania się tej ekspertyzy; nie podano im też ostatecznej daty jej wykonania...

W międzyczasie, z uwagi na wcześniejsze swoje doświadczenia z magistratem, rodzice postanowili zamówić własną, niezależną „Ocenę stanu technicznego budynku” wykonaną na zlecenie Rady Rodziców. Zawarte w niej obserwacje i konkluzje dalece odbiegają od tych, które zawarte są w w pierwszej, „magistrackiej” ekspertyzie geotechnicznej. A oto, co piszą w tej sprawie sami rodzice, w otrzymanym dziś (16 lutego) komunikacie:
”W trosce o dzieci uczęszczające do szkoły i ich bezpieczeństwo, a także do wiadomości rodziców, którzy nie zdecydowali się jeszcze na zapisanie dzieci do SP 3, przytaczamy niektóre fragmenty posiadanej ekspertyzy:
4.1. Ławy i ściany fundamentowe.
W wyniku dokonanej odkrywki (narożnik północno-zachodni sali gimnastycznej) oraz analizy dokumentacji technicznej budynku stwierdzono, że ławy fundamentowe są monolityczne, betonowe. (…) Ich stan jest dobry. Nie stwierdzono pęknięć jak i innych groźnych dla stabilności konstrukcji zjawisk.
4.2. Ściany konstrukcyjne, nośne.
Wszystkie ściany konstrukcyjne zarówno sali gimnastycznej, jak i pozostałych budynków szkoły, nie wskazują żadnych pęknięć oraz zarysowań. Są prostolinijne i stabilne.
4.4. Strop nad salą gimnastyczną.
(…) Nie stwierdzono jednak żadnych zarysowań łupinowych prefabrykatów przy podporach, jak również odsłoniętego zbrojenia tychże. Świadczy to o nie przekroczeniu naprężeń głównych w betonie wyżej wymienionych elementów. To samo zostało stwierdzone w „Projekcie konstrukcyjnym zabezpieczenia stropu sali gimnastycznej” w styczniu 1987 roku. Podobnie nie stwierdzono żadnych zarysowań między poszczególnymi prefabrykatami łupinowymi stropu. To również zostało stwierdzone w cytowanym wyżej opracowaniu. Świadczy to o braku postępujących ugięć stropu w trakcie jego eksploatacji.
6. Wnioski końcowe.
6.1. Fundamenty budynku szkoły, w szczególności sali gimnastycznej, są w dobrym stanie, nie wykazują żadnych osiadań, tym bardziej nierównomiernych. W przypadku występowania wyżej wymienionych osiadań widoczne byłyby zarysowania ścian konstrukcyjnych, czego nie stwierdzono w trakcie oględzin.

Pełna ekspertyza jest udostępniona do wglądu dla wszystkich zainteresowanych w sekretariacie SP.

Niedotrzymanie terminów przez Urząd Miasta, może mieć bezpośredni wpływ na wynik naboru uczniów w roku szkolnym 2011/2012 do szkoły, a także wzbudzać uzasadniony niepokój rodziców dzieci uczęszczających aktualnie do szkoły.
Zainteresowane strony oczekują od władz Miasta ujawnienia i podania do wiadomości oficjalnej ekspertyzy zleconej przez Miasto w najbliższych dniach.”


Niezależnie od tego, rozesłanego do mediów komunikatu, w dniu dzisiejszym (16 lutego) Rada Rodziców i Społeczny Komitet Obrony SP 3 zorganizowały specjalną konferencję prasową. Kilka godzin później tarnowski magistrat wystosował komunikat, który zamieszczamy poniżej w całości:
”Urząd Miasta Tarnowa nie zlecał ani też nie otrzymał dokumentów czy opinii w sprawie stanu technicznego budynku, na które powołują się, i którymi rzekomo dysponują, członkowie Rady Rodziców. Magistrat jest natomiast zleceniodawcą dla ekspertyzy budowlanej wykonywanej przez specjalistyczną firmę, która dodatkowo poprosiła o konsultacje fachowców z Politechniki Krakowskiej. Wyników tych kompleksowych analiz spodziewamy się w przyszłym tygodniu. Wtedy też Urząd zajmie stanowisko w omawianej kwestii.”

Komentarz
To nie pierwsza edukacyjna afera na tarnowskim podwórku. Póki co pozostaje nam czekać na ekspertyzę zamówioną przez magistrat. I ostateczny finał sprawy, który może być różny i mieć przed sobą jeszcze wiele zakrętów, zwłaszcza jeśli okaże się, że jednak na „Trójkę” rzeczywiście „zagięto parol”. W takim wypadku postaramy się odnaleźć „drugie dno” sprawy. Na razie mamy dwie, dotyczące różnych dziedzin, ale wzajemnie wykluczające się ekspertyzy – tą zamówioną przez magistrat i tą niezależną, zamówioną przez rodziców. Rodziców, którzy potrafili się zorganizować, zwoływać konferencje prasowe, podejmować konkretne działania, a nawet opłacić kosztowną ekspertyzę. Przypuszczam że każdy z nich, na miarę swoich możliwości, zdolności, wykonywanej profesji, dorzucił tu swoją cegiełkę. Niezależnie od efektów tych działań i ścierających się racji – to dobry znak, że jednak potrafimy się organizować i że zalążek czegoś takiego, jak „społeczeństwo obywatelskie” jednak istnieje. Pewnym paradoksem jest fakt, że to właśnie magistrat swymi dwuznacznymi działaniami wyzwolił w ludziach pozytywną energię, której się pewnie nie spodziewał. Oby ta energia nie została zmarnowana...
MP
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 15)Dodaj komentarz
(16-02-2011) ewa :
Proponuje , aby Ryszard Wspaniały powołał kolejnego doradcę / oczywiście oprócz tych 2 panów już powłanych/ do zbadania tzw . afery szkoły podstawowej nr.3

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-02-2011) do komentarza autora :
drugie dno? a czemu koci zamek lefebrystów jest tak blisko tej biednej trójki? dziwne...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-02-2011) Nosek :
Nic w tym dziwnego, zainteresowani wiedzą że pan Z. mający zakład na ochronek i właściciel "kociego zamku" miesza w tym wszystkim. Chce tam podobno założyc park. Ku pamięci dla potomnych. Chory człowiek....

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-02-2011) kosyneir :
Właściwie ta sprawa powinna trafić do Pani Jaworowicz. A po za tym - kto wydał decyzję o zmianie wyglądu "KOciego zamku", czyżby nei podlegał on przepisom zabezpieczającym zabytek?..

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-02-2011) oj panowie :
pies pogrzebany jest zupełnie gdzie indziej, niż wasza chrześcijańska miłość do lefebrystów

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-02-2011) Tarnowianin :
Ja nie wiem czy w tym wszystkim miesza pan Z, a może ktoś z władz miasta ?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-02-2011) WP :
W komunikacie Urzędu Miasta Tarnowa padają słowa, że Rada Rodziców RZEKOMO dysponuje dokumentami w sprawie stanu technicznego budynku. Na dodatek wyraźnie podkreśla się, że Magistrat jest zleceniodawcą ekspertyzy budowlanej, która wykonywana jest przez specjalistyczną firmę, która dodatkowo poprosiła o konsultacje fachowców z Politechniki Krakowskiej. W ten sposób Urząd Miasta marginalizuje, wręcz lekceważy posiadany przez Rodziców dokument. A przecież przed ukazywaniem się komunikatu, nikt z Urzędu nie pojawił się w Szkole aby zapoznać się z niezależną ekspertyzą! Skąd więc te słowa?! Na dodatek sugeruje się, że tylko specjalistyczna firma może wykonać ekspertyzę. Cała reszta się nie liczy! Otóż NIE!! Ekspertyzę dla Szkoły nie wykonał Krzycho dla Zdzicha - tylko specjaliści, którzy podpisali się imieniem i nazwiskiem. Dołączyli też kserokopie posiadanych uprawnień. Szkoda, że Urząd Miasta Tarnowa wyznaje zasadę, iż prawdą jest tylko to, co z urzędu pochodzi.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-02-2011) kochaneczki :
ile was rodziców głosowało na Tego własnie Prezydenta - bo to nie urząd a Prezydent już teraz się nie podda chcieliście to macie

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-02-2011) widzący :
zaniedługo karzą zamurować okna w VII lo i gim nr 2 gdyż wychowdzą na Koci Zamek i całą posiadłość - zbyt doużo widać i ..... oby na tym się skończyło.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-02-2011) lego :
a pamietacie ten budynek koło kociego zamku co sie spalił co za furtka do rozbudowy .....

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-02-2011) może to jest sposób na Trójkę? :
http://wiadomosci.onet.pl/swia t/rodzice-zamykanej-szkoly-gro za-samospaleniem,1,4186455,wiadomosc.html

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-02-2011) rrrrrrr :
juz jakaś kurw... miesza ,ktos chce sie nachapac za wszelką cene ,co za syf ,co za kurw... ma takie pomysly aby szkołe zburzyć ????moze ten od tego zamku co go buduje juz z 20 lat a konca nie widać i marzy mu sie moze jakis kościól ???

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-02-2011) zyrafa :
kocham tą szkołę, Nauczyciele oddani swojej pracy itd. cała ta sprawa brzydko pachnie....

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-02-2011) Zorientowany :
Z ekspertyzą opracowaną na zlecenie Rady Rodziców SP3 można sie zapoznać w szkole. Niestety jest różna od tej juz opracowanej przez Urząd Miasta a szczególnie rózni sie od "ekspertyz" rzeczniczki prezydenta. Koniecznie przeczytajcie te ekspertyże w szkole

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-02-2011) Jan A. Strusiński :
Przeczytałem wszystkie komentarze i artykuł redakcyjny. Wysiłek nieprawdopodobny, ale doszedłem do przekonania, że tak naprawdę, to przyczyny likwidacji czy wyburzenia SPnr3 należy szukać gdzie indziej. Wszystkie ekspertyzy, które wykonano, choć diametralnie się różnily, dotyczyły murów,słupów i stropów. Nie przeprowadzono, jednak, analizy chemiczno-ideologicznej tynków. Jak wiadomo, w tej szkole miał swoją siedzibę WUML. WUML - to skrót: Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu. /Jaki to rodzaj skrótu nie wyjaśniam, bo, podobno, jeszcze tego w szkołach uczą, w porywach/. A więc tynki w klasach i sali gimnastycznej z pewnością nasiąknięte są wrogą ideologią i propagandą. W obecnych czasach, jest to nie do pomyślenia.I tak myślę, a jeszcze mi wolno myśleć po swojemu, wystarczyłoby, może, zbić stare, a zarzucić nowe tynki. No. dobrze. A jak okaże się, że i cegły też posiadają jakiś pierwiastek wrogiej ideologii, jakieś resztki historii WKPb... no to kaplicha. Ale jakby w ostateczności postawić na placu szkolnym jakiś mały postumencik a na nim jakąś postać odlaną /przepraszam za wyrażenie/ w brązie... No, i niech ktoś taką postać ruszy, albo przeniesie przed Koci Zamek...Gdyby jednak zdecydowano się na nowe tynki, to powinny być one przesiąknięte jedyną słuszna ideologią z pierwiastkami moherowymi...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012 Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl, tel. kom. 662 930 947