Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   W sprawie Tarnowa, regionu, kraju...    -   31/3/2011
Interpelacje posła M. Wojtkiewicza
Do naszej redakcji dotarł zbiór interpelacji i zapytań poselskich, z jakimi poseł Michał Wojtkiewicz występował w ostatnim czasie. Poseł interpelował w sprawie nowych możliwości prawnych promujących zatrudnienie więźniów oraz w sprawie usuwania drzew i krzewów z terenów nieruchomości. Z kolei jego zapytania dotyczyły przyspieszenia terminu realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury komunikacyjnej w regionie tarnowskim, zaproponowanych w dokumencie „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030", pomiarów powierzchni zasiewów przez ARiMR do wniosków o dopłaty w powiecie tarnowskim, a także ilości i rodzaju zespołów ratownictwa medycznego na terenie Tarnowa. Czekamy na informację z działalności innych posłów różnych ugrupowań...

Ogloszenie

Interpelacja do ministra sprawiedliwości w sprawie nowych możliwości prawnych promujących zatrudnienie więźniów
”(...) Na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego, regulująca zasady zatrudniania więźniów. Osoby pozbawione wolności i pracujące na pełny etat muszą mieć zapewnione u pracodawcy wynagrodzenie nie niższe niż minimalna płaca krajowa. Dotychczas obowiązywała połowa tej płacy, dlatego istnieje uzasadnione ryzyko, że przedsiębiorcy, ze względów ekonomicznych, nie będą zainteresowani korzystaniem z więźniów jako pracowników. Wzrostu bezrobocia „za murami” obawiają się także dyrektorzy zakładów karnych. (...)” - czytamy w tej interpelacji.

Interpelacja do ministra środowiska w sprawie usuwania drzew i krzewów z terenów nieruchomości
W tej interpelacji poseł zgłasza szereg pytań w związku z ustawowymi zmianami dotyczącymi ochrony środowiska – otóż choć z jednej strony obowiązek uzyskania pozwolenia na wycięcie drzewa dotyczyć ma drzew w wieku powyżej 10, a nie jak dotąd 5 lat, to jednak zmiany w ustawie o ochronie przyrody nie mówią nic o możliwości wycięcia bez zezwolenia niezależnie od wieku tzw. chwastów wśród drzew. ”Zarówno w gospodarce rolnej, jak i leśnej stosowane jest pojęcie chwastu w odniesieniu do drzew mało wartościowych (np. topola, modrzew, wierzba), które niejednokrotnie stwarzają zagrożenie dla ludzi. W efekcie możliwości zarządzania własnym terenem są ciągle bardzo ograniczone. (...)” - czytamy w interpelacji.

Zapytanie poselskie do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie pomiarów powierzchni zasiewów przez ARiMR do wniosków o dopłaty w powiecie tarnowskim
”Na jednym z moich ostatnich spotkań z rolnikami w powiecie tarnowskim zgłoszono mi wątpliwości co do zasadności pomiarów powierzchni zasiewów przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do wniosków o dopłaty. Z informacji uzyskanych od rolników wynika, że obsiewają swoje pola zgodnie z ewidencją gruntów, tymczasem kontrolerzy z ARiMR, po przeprowadzeniu pomiarów, przedstawiają mniejszą powierzchnię zasiewów. Problem ten okazał się dla rolników szczególnie uciążliwym po ubiegłorocznej powodzi. Niektóre pola zostały doszczętnie zalane, dlatego części zasiewów nie uznano, a tym samym rolnicy otrzymali niższe dopłaty. Zatem rolnicy mają uzasadnione wątpliwości, gdyż powierzchnia ewidencyjna gruntów za które płacą podatki jest inna od powierzchni zasiewów w pomiarach kontrolerów z Agencji do wniosków o dopłaty. Kolejna sprawa zgłoszona przez rolników to, że ARiMR nie powiadamia o kontroli, a do pomiarów wysyła studentów. Dlatego rolnicy pytają, czy te osoby mają odpowiednie uprawnienia do przeprowadzenia takich pomiarów. (...)” - brzmi fragment zapytania.

Zapytanie poselskie do ministra rozwoju regionalnego w sprawie przyspieszenia terminu realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury komunikacyjnej w regionie tarnowskim, zaproponowanych w dokumencie „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030”
Oto treść zapytania, złożonego wspólnie z posłanką PiS Barbarą Marianowską: ”Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przedstawiło w ostatnich dniach projekt dokumentu „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030”, który został pozytywnie oceniony przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego. Zawarte w dokumencie rozwiązania dotyczące infrastruktury komunikacyjnej są bardzo ważne dla rozwoju regionu tarnowskiego, w tym szczególnie budowa nowego połączenia kolejowego Tarnów – Busko Zdrój – Kielce oraz modernizacja połączenia drogowego Kielce – Tarnów – Nowy Sącz – Piwniczna.
Realizacja powyższych inwestycji została zaplanowana w ww. dokumencie w terminie do końca 2030 roku. Jednakże ze względu na ich ważność dla rozwoju społeczno – gospodarczego województwa małopolskiego i południowo-wschodniej części kraju, należy przyspieszyć ich realizację do końca 2020 roku, co też wnioskuje Zarząd Powiatu Tarnowskiego.
Budowa połączenia kolejowego Tarnów – Busko Zdrój – Kielce znacząco poprawi komunikację między północną i południową Polską, skróci czas podróży z Warszawy do Tarnowa i będzie najkrótszym połączeniem kolejowym naszego kraju z południem Europy.
Droga krajowa nr 73 łączy województwa południowo – wschodnie z centrum kraju. Niestety stan techniczny drogi jest coraz gorszy, szczególnie na odcinku przebiegającym przez powiat tarnowski, a natężenie ruchu wzrośnie po połączeniu tej drogi z autostradą A4. Dlatego modernizacja połączenia drogowego Kielce – Tarnów – Nowy Sącz – Piwniczna jest nagląca.”

Poseł M. Wojtkiewicz i B. Marianowska pytają m.in. czy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przychyli się do starań Zarządu Powiatu Tarnowskiego i przyspieszy realizację inwestycji dotyczących infrastruktury komunikacyjnej w powiecie tarnowskim, planując ich zakończenie w terminie do 2020 roku?

Zapytanie poselskie do ministra zdrowia w sprawie ilości i rodzaju zespołów ratownictwa medycznego na terenie Tarnowa
Niniejsze zapytanie poseł złożył 24 marca. Czytamy w nim: ”Dotarły do mnie bardzo niepokojące informacje o decyzji Wojewody Małopolskiego odnośnie likwidacji na terenie miasta Tarnowa dwóch z czterech zespołów ratownictwa medycznego typu „S”, zastępując je karetkami typu „P”. Samorząd Miasta Tarnowa wielokrotnie zabiegał o zwiększenie liczby zespołów ratownictwa medycznego obsługiwanych przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie. Tymczasem w odpowiedzi władze województwa obniżają poziom bezpieczeństwa mieszkańców i osób przebywających na jego terenie.
Sytuacja jest niezrozumiała, gdyż doświadczenie pokazuje, że ilość wezwań realizowanych przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego na terenie Tarnowa wskazuje na potrzebę zwiększenia ilości karetek typu „S” stacjonujących w mieście, a nie jej zmniejszenia. Zarówno Samorząd Miasta Tarnowa, jak i jego mieszkańcy wyrażają swój stanowczy sprzeciw wobec powyższej decyzji oraz uzasadnione obawy o bezpieczeństwo zdrowia i życia mieszkańców regionu tarnowskiego.
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. Dlaczego tak ważna dla mieszkańców regionu tarnowskiego decyzja odnośnie ilości i rodzaju zespołów ratownictwa medycznego zapada bez uwzględnienia opinii lokalnego samorządu?
2. Czy Ministerstwo Zdrowia przewiduje interwencję w powyższej sprawie, skutkującą zwiększeniem ilości karetek typu „S” na terenie Tarnowa?”
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 19)Dodaj komentarz
(31-03-2011) och :
5 sztuk za 4 lata - to jak baba w ciąży , 9 m-cy nad jedną

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-03-2011) hitrus :
A to się "dziadziunio" wysilił jak głodny do ......!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-03-2011) brat moskal i socjaldemokrata nie na prochach :-) :
aj hitrus czepiasz się, pewnie robisz zakupy w " Biedronce" ... zresztą tak jak ja od niedawna, dzięki reklamie agencji reklamowej TV YARO.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-03-2011) hitrus :
To w biedronce się coś mieści? -:)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-03-2011) wyborca sympatyk PIS :
Wojtkiewicza potrzeba wysłać na emeryturę.1. Jako samorządowiec niczym się nie wyróżnił. 2. Jako przedstawiciel naszego społeczeństwa i partii w parlamencie nie był zauważalny, czyli się woził. 3. A do tego teraz w gierkach przedwyborczych próbuje mieszać.4. Wykazał się nielojalnością składając doniesienie do prokuratury formułując zarzuty na swoją koleżankę i kolegów, które nie zostały potwierdzone.Moja rada: czas wymienić takich panów jak Wojtkiewicz na nowych, tylko trzeba uważać by nie zarazić się takim np następnym Drwalem.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-03-2011) do sympatyka PIS :
Nie masz racji Wojtkiewicz zrobił przecież - sprywatyzował szpital w Tuchowie, antycypował pomysły Platformy, powinni go tam przyjąc na listę (liste emerytów Platformy)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-04-2011) wyborca sympatyk PIS :
Dziękuję za uwagę i przepraszam za gafę. Oczywiście należy mu się emerytura z PO a nie z PIS.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-04-2011) SMAFIOO :
Mam pytanko do och: wyjaśnij, proszę, publiczności, co rozumiesz pod sformułowaniem „w ostatnim czasie”. Proszę o wpis w najbliższym czasie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-04-2011) SMAFIOO :
Do och: rozumiem, że wpis może się pojawić w przeciągu następnych prawie 4 lat, jeśli szarmancki „chłop” będzie konsekwentny w rozumieniu bliskich „czasowo” sformułowań „w ostatnim czasie” i „w najbliższym czasie”. Tak przy okazji, przesyłam wyrazy szacunku dla wszystkich chłopów wykonujących prace wiosenne. Siejcie dużo zboża na chleb, buraków cukrowych i wszelakich roślinek na kulinarne wspaniałości. Ratujcie i brońcie fizyczny byt Narodu przed wyczynami U(E)nitów, bo to przecież o Was mówiło się i powinno się mówić, że „ŻYWIĄ Y BRONIĄ”!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-04-2011) hitrus :
Szanowny Internauto MAFIOSO! Teraźniejsi rolnicy ani nie żywią, ani nie bronią. Nie żywią bo wszędzie ugory i nie bronią bo armia jest zawodowa. Czyżby szanowny Internauta tego nie zauważył swoim przenikliwym wzrokiem?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-04-2011) MAFIOSO :
„..Kto mnie wołał, czego chciał…” (pozwolę sobie zdekonspirować się w Sieci: Marcin Chochoł z Brzozówki, vel MAFIOSO).

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-04-2011) hitrus :
Zgoda że Marcin, zgoda że z Brzozówki nazwisko też znam ale nie wymienię (narazie).

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-04-2011) MAFIOSO :
:))).................... Już się nie mogę doczekać. Chwilami nawet Pana lubię :))).................... .

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-04-2011) hitrus :
Jak się zdecyduję do w ramach promocji dorzucę jeszcze informację gdzie pracował Tatuś. Dobrze?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-04-2011) a ja :
gratis powiem gdzie pracuje hitrus

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-04-2011) hitrus :
Jak zgadniesz gdzie pracuję dostaniesz lizaka.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-04-2011) SMAFIOO :
Socjalistyczne zapędy urzędników z Eurokołchozu obróciła w ugory sporo plantacji buraków cukrowych w Polsce, sądząc, że w ten sposób zmniejszy poziom „uburaczenia”. Nie godzi się zatem przeszkadzać U(E)nitom w osiąganiu ich celów.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-04-2011) SMAFIO (c.d. do wpisu powyżej) :
Internauto och!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-04-2011) SMAFIOO :
Dokładam” opuszczone „O” w moim nick-u powyżej. Sorki za zamieszanie :-)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012 Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl, tel. kom. 662 930 947