To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Przygotowania do kwalifikacji wojskowej    -   10/5/2011
Młodzi do armii
Ruszają przygotowania do kwalifikacji wojskowej. Jak informuje tarnowski magistrat, w naszym mieście odbędzie się ona w dniach od 23 maja do 30 czerwca. Analogicznie jak w roku ubiegłym przeprowadzona będzie przy ul. Kochanowskiego 30, na I piętrze Przychodni Lekarskiej w biurowcu Zakładów Mechanicznych (wejście na prawo od bramy wjazdowej na teren Zakładów Mechanicznych).

Ogloszenie
>

Głównym celem kwalifikacji wojskowej jest określenie stanu zdrowia pod względem ewentualnych możliwości spełniania obywatelskich obowiązków obronnych wobec Ojczyzny przez osoby ustawowo do tego obowiązane. Badaniom takim w tym roku podlegają:
1. wszyscy mężczyźni urodzeni w 1992 roku, niezależnie od stanu zdrowia, także jeżeli posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli taka osoba nie jest w stanie poruszać się samodzielnie, jej opiekun powinien skontaktować się w tej sprawie z komisją lekarską),
2. wszyscy mężczyźni urodzeni w latach 1987 – 1991, którzy do tej pory nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
3. kobiety urodzone w latach 1987-1992, wskazane imiennie przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Tarnowie, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej.
Osoby podlegające obowiązkowi stawiennictwa otrzymają imienne wezwanie ze ściśle określonym terminem. Nieotrzymanie takiego wezwania nie zwalnia jednak od obowiązku stawienia się w czasie przeprowadzania kwalifikacji wojskowej, ponieważ Wojewoda ogłosił kwalifikację wojskową poprzez obwieszczenia, które zostały rozplakatowane na terenie miasta Tarnowa i taki obowiązek wynika wprost z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli ktoś z ważnych przyczyn nie może dopełnić powyższego obowiązku w określonym terminie musi niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie, a następnie przedstawić dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się. Informację można przekazać osobiście, przez członka najbliższej rodziny lub telefonicznie pod nr tel. 146306498. Wówczas zostanie ustalony inny termin, w granicach zakreślonych okresem odbywania się tegorocznej kwalifikacji wojskowej.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej obowiązkowo musi przedstawić:
1) dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
2) fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy (jak do dowodu osobistego),
3) dokument potwierdzający poziom wykształcenia (ostatnie świadectwo szkolne) lub aktualne zaświadczenie o pobieraniu nauki,
4) posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej (osoby, które nie posiadają żadnej dokumentacji medycznej z powodu doskonałego stanu zdrowia nie mają obowiązku dokumentowania tego faktu).

Dodatkowych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4, pok. 302, lub telefonicznie pod nr 146882702, a od 23 maja br. 146306498.

Foto: www.army.mil.pl
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Sun, October 2, 2022 03:20:24
IP     : 3.235.173.74
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html