To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Ważne wydarzenia dla członków spółdzielni mieszkaniowych    -   26/5/2011
Walne TSM !
Po raz pierwszy w ponad pięćdziesięcioletniej historii Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, kilkunastotysięczna rzesza spółdzielców będzie mogła – drogą „demokracji bezpośredniej”, a nie poprzez „przedstawicieli członków” - zadecydować o istotnych dla siebie sprawach. W cztery lata od wejścia w życie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (czemu nie jeszcze później?!), zastępującej tzw. „Zpcz” - „walnymi”, TSM zdecydowała się wreszcie zorganizować cząstkowe „Walne Zebrania”. Pierwsze z nich odbędzie się już jutro, w piątek 27 maja o godz. 17:00 w auli PWSZ. Jednym z punktów porządku obrad jest udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu... Tymczasem w Sejmie nabierają tempa prace nad zupełnie nową ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych oraz nad prawem spółdzielczym. Proponowane i tak pożądane przez spółdzielców zmiany są rewolucyjne – m.in. w dyskutowanym na razie projekcie, z mocy ustawy każda nieruchomość, w której wyodrębniono chociaż jeden lokal, automatycznie stawałaby się „wspólnotą mieszkaniową”, która dopiero decydowałaby, czy np. pozostać nadal w spółdzielni, czy też poszukać sobie innego administratora...

Ogloszenie

Zgodnie z prawem we wszystkich spółdzielniach, których liczba członków przekracza 500, od 2008 roku odbywać się powinny cząstkowe „walne zebrania” w miejsce dotychczasowych „zebrań przedstawicieli członków”. Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa organizuje takie zebrania po raz pierwszy w swej historii – będzie ich w sumie sześć, a odbywać się będą od 27 maja, do 30 czerwca. Walne zawierają szereg istotnych punktów, m.in. dotyczących zbycia nieruchomości oraz udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.
W związku z tym grupa spółdzielców, w ciągu jednego dnia zebrała 270 podpisów z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad (zgodnie z prawem wystarczy tych podpisów 10) i w przewidzianym prawem terminie złożyła je w Spółdzielni.
Członkowie TSM chcieliby, aby odbyło się głosowanie nad następującymi uchwałami:

- uchwała w sprawie wycofania podwyżek zapowiedzianych przez TSM w części dotyczącej opłat na Fundusz Remontowy i Fundusz Eksploatacyjny (z uwagi na niedostateczne umotywowanie tych podwyżek);

- uchwała wzywająca Zarząd TSM do podjęcia działań zmierzających do przekształcenia wszystkich gruntów spółdzielczych, na których znajdują się mieszkania i bloki spółdzielcze, a znajdujących się w użytkowaniu wieczystym TSM – we własność, tak, aby zdążyć przed dniem, w którym wejdzie w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 stycznia 2010 (Sygn. akt K 9/08) orzekającego m.in., iż artykuł 4 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w zakresie w którym stwierdza się, iż udzielenie bonifikaty jest obowiązkiem organu jednostki samorządu terytorialnego właściwego do wydania decyzji przekształceniowej, jest niezgodny z Konstytucją RP. Wyrok ten zacznie obowiązywać w sierpniu b.r.. Uzasadnienie: wskutek tego wyroku spółdzielcy liczyć się będą musieli z tym, iż wykupując grunty nie będą mogli liczyć na bonifikaty, sięgające ponad dziewięćdziesięciu procent. W następstwie tego członkowie TSM muszą się liczyć z ewentualnością drastycznego wzrostu opłat z tytułu użytkowania wieczystego; jak pokazuje praktyka – w przypadkach wielu miast wzrost takich opłat sięgał nawet kilku tysięcy procent.

- uchwała w sprawie zobowiązania Zarządu i Rady Nadzorczej do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków TSM, celem wyboru nowej Rady Nadzorczej. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy. Nowa Rada Nadzorcza wybierze nowy Zarząd TSM. Uzasadnienie: pomimo obowiązywania znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych uchwalonej 14 lipca 2007, wprowadzającej Walne Zgromadzenia w miejsce Zebrań Przedstawicieli Członków, niniejsze Walne Zgromadzenie jest pierwszym zebraniem, na którym wypowiadać się i głosować we własnych spółdzielczych sprawach mogą wszyscy członkowie Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Członkowie mają prawo po raz pierwszy wybrać Radę Nadzorczą na drodze demokracji bezpośredniej, zgłaszając przy tym własnych kandydatów, do których mają zaufanie.

- uchwała w sprawie wprowadzenia w porządek obrad przyszłego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwały zobowiązującej Radę Nadzorczą oraz Zarząd do przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia oraz do przeprowadzania dodatkowego, zewnętrznego audytu w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, realizowanego przez podmiot inny niż Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych.

W całym Tarnowie znaleźć też można rozplakatowane odezwy w których czytamy m.in.:
”(...) Po raz pierwszy w przeszło 50-letniej historii Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dano nam szansę bezpośrednio się wypowiedzieć, współdecydować o losach naszej spółdzielni, poddać ocenie pracę Zarządu, w tym 30-letnie rządy Pana Prezesa. Pamiętamy, że zgodnie z Prawem Spółdzielczym spółdzielnia to my – jej członkowie, nie zaś zarządy czy rady nadzorcze.
Sukcesy dotychczasowych władz TSM są nam wszystkim doskonale znane – widzimy je przede wszystkim patrząc na nasze poklejone srebrną folią bloki, ich otoczenie, spoglądając na nasze rosnące rachunki, widzimy je czekając latami i dekadami na remonty dachów, docieplenia, czy też wówczas, gdy samodzielnie lub na własny koszt kupujemy domofony, naprawiamy i oliwimy zamki w drzwiach do klatek schodowych, samozamykacze itd. itp. Sukcesy te widzimy patrząc, jak jedyne inwestycje w osiedlowej infrastrukturze, w tym place zabaw – powstają tylko i wyłącznie dzięki środkom Urzędu Miasta Tarnowa (Rady Osiedli). Sukcesy te widzimy przeglądając takie pozycje w ponoszonych przez nas kosztach jak „eksploatacja” czy „fundusz remontowy”, gdzie „wszystko się zgadza” - zastanawiając się przy okazji, dlaczego jest tak źle, skoro „jest tak dobrze”.
W porządku obrad „Walnych Zgromadzeń” - który to porządek próbowaliśmy zmienić, znajduje się punkt, od którego TSM nie mogła uciec – punkt dotyczący udzielenia absolutorium obecnemu Zarządowi. Po raz pierwszy w całej historii Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej możemy na temat pracy tego Zarządu bezpośrednio się wypowiedzieć – oddając swój głos podczas głosowania. Dlatego apelujemy – nie zmarnujmy tej szansy, poświęćmy te kilka godzin naszego czasu i cierpliwości – i stawmy się wszyscy na tych zebraniach, korzystając z przysługujących nam praw. Przestańmy w domowym zaciszu narzekać że „jest źle” - i poczujmy się wreszcie właścicielami i gospodarzami we własnych blokach, pełnoprawnymi członkami Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.”


A oto daty, w których odbywają się „Walne”:

I cząstkowe Walne Zgromadzenie – 27 maja 2011, dotyczy następujących nieruchomości:
Dwernickiego10A, 16; Głowackiego 2, 6, 10-14; Krakowska 51; Kościuszki 15A, 17, Mościckiego 43, 46A; Pułaskiego 30, 34, 38A, 40, 40A, 50A; Szujskiego 23; 1 Maja 2, 8; Sowińskiego 12-14, 19; Lelewela 7; Rogoyskiego 17, 34, 38; Starowolskiego 3; Szczepanika 3; Szenwalda 2, 8A; Legionów 23, 28; Parkowa 1, 3 ,5, 7, 22, 24, 26, 27, 30, 43; Chrząszcza 15, 17, 19; PCK 24, 24A, 26; Boya Żeleńskiego 5, 5A, 7; Paderewskiego 3A, 3B, 3C; 3 Maja 1, 5, 8; Asnyka 8; Batorego 7; Brodzińskiego 34; Krasińskiego 29; Matejki 7; Powstańców Warszawy 3, 23; Domki jednorodzinne, lokale użytkowe
II cząstkowe Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 2 czerwca 2011 r. i dotyczy następujących nieruchomości:
Bitwy o Wał Pomorski 2, 6; Bitwy pod Studziankami 1, 3; Długa 24, 25, 27; Leśna 15, Os. 25 Lecia PRL 1, 5, Starodąbrowska 11, 13, 15; lokale użytkowe Osiedle Jasna
III cząstkowe Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 10 czerwca 2011 r. i dotyczy następujących nieruchomości:
Bitwy o Wał Pomorski 5, 7; Bitwy pod Studziankami 6, 8, 10, Do Prochowni 2, Leśna 16, 16A, Promienna 14, 16,18
IV cząstkowe Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 17 czerwca 2011 r. i dotyczy następujących nieruchomości:
Westerplatte 1, 3, 5, 7, 8, 13, 15, 17; Westerplatte 12, 14, 14A; Westerplatte 22; Marynarki Wojennej 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; Rydza Śmigłego 7, 7A ; Os. Legionów H. Dąbrowskiego 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 + Lokale użytkowe.
V cząstkowe Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 24 czerwca 2011 r. i dotyczy następujących nieruchomości:
Bitwy pod Monte Cassino 1, 3, 5; Do Prochowni 16, 18, 22, 24, 49, Odległa 3, 7, 14; Promienna 15, 22, 22A, 24;
VI cząstkowe Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 30 czerwca 2011 r. i dotyczy następujących nieruchomości:
Gumniska 19, 21; Urwana 6A; Fąfary 2, 4, 6, 8; Piastowska 2, 4; Bema 15; Narutowicza 7, 15 ,20, 34; Lwowska 37; Drużbackiej 1-3; Wita Stwosza 1, 2, 4, 10; Lwowska 100, Boczna 1; Skowronków 7, 9, 11; Garbarska 15A; Jasna 2; Spadzista 4, 6, 7, 8; Lwowska 36; Ochronek 2; Polna 8,10; Tuchów, Os. Centrum 1, 2, 3 + Lokale użytkowe, Oczekujący.
Wszystkie Zebrania odbywać się będą o godz. 1700 w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8 (wejście od ul. Goldhammera).

Tymczasem nasi parlamentarzyści pracują nad zupełnie nową ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych – proponowane zmiany są rewolucyjne i wydają się przecinać ten swoisty „węzeł gordyjski” jakim są ostatnie „przetrwalniki PRL”, czyli spółdzielnie mieszkaniowe w Polsce (szczegóły poniżej). Znamienny jest tu fakt, iż przeciw proponowanym, korzystnym dla spółdzielców zmianom są posłowie SLD i PSL. Pewne różnice zdań, co do szczegółów, występują również między posłami PO i PiS i uważnie będziemy się przyglądali, który poseł, którego ugrupowania, którą poprawkę wykreślił – i dlaczego. Jednak w tym swoistym wyścigu po kilkunastomilionowy elektorat najważniejsze jest jedno – aby nowe, stanowione prawo było spójne i by nie trzeba było go po wielokroć nowelizować, wedle wskazówek Trybunału Konstytucyjnego.
Jednak równie znamienne, jak opór SLD i PSL, są „lobbingowe” działania prezesów spółdzielni mieszkaniowych. Oto, jak czytamy na stronach broniącego praw spółdzielców Krajowego Związku Lokatorów i Spółdzielców, dopiero co Krajowa Rada Spółdzielcza wystosowała do wszystkich prezesów list informujący, iż, w związku z projektowanymi, korzystnymi dla spółdzielców zmianami ustawowymi (to członkowie są spółdzielcami – nie prezesi!) ”Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej na ostatnim posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2011 r. opracowało i uchwaliło strategię działania mającą na celu przeciwdziałanie wdrożeniu tych rozwiązań”
. Z listu wynika iż panowie prezesi boją się przede wszystkim „obowiązkowego funkcjonowania walnych zgromadzeń jako najwyższych organów samorządu spółdzielczego” (ta kwestia ma być w nowej ustawie podkreślona bardziej dobitnie) oraz „ustanowienia nadzoru administracyjnego nad spółdzielniami”. Te obawy mówią same za siebie. W związku z tym Krajowa Rada Spółdzielcza zwraca się z prośbą ”o dokonywanie wpłat w wysokości min. 1 000 zł celem zgromadzenia środków finansowych niezbędnych do obrony naszych spółdzielni”! Innymi słowy – za nasze pieniądze, mogące iść w skali kraju w tym jednym tylko przypadku w miliony złotych, prezesi spółdzielni mieszkaniowych mieliby kolejny raz lobbować przeciwko nam. Tym większą zatem uwagę należy poświęcić pracom nad nową ustawą.

A oto niektóre z dyskutowanych propozycji:
- z mocy ustawy każda nieruchomość, w której wyodrębniono chociaż jeden lokal, automatycznie stawałaby się „wspólnotą mieszkaniową”, która dopiero decydowałaby, czy np. pozostać nadal w spółdzielni, czy też poszukać sobie innego administratora. Bodaj najobszerniej pisała o tym Małgorzata Goss w „Naszym Dzienniku”: ”stosunki pomiędzy nimi (spółdzielnią a wspólnotą – red.) reguluje wtedy ustawa o własności lokali, a nie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, co daje Kowalskiemu tę korzyść, że wszelkie informacje na temat kosztów, kalkulacje i opłaty za lokal muszą być uwidocznione przez spółdzielnię w przejrzystym rachunku, co będzie wpływać na obniżenie opłat. Kowalski będzie mógł także zdecydować, czy nadal będzie należał do spółdzielni, czy też z niej wystąpi(...)”;

- ustawa zawiera zapisy pozwalające „wyeliminować nieuczciwą praktykę przyjmowania przez zarządy spółdzielni w poczet członków osób z zewnątrz, tzw. członków mobilnych, tylko po to, by swoimi głosami wspierali dotychczasowy zarząd” (za „ND”);

- inaczej niż dotychczas, wspólnota zachowywałaby prawo do pełnego rozliczenia ze spółdzielnią (działalność gospodarcza, kluby osiedlowe, grunty itp),

- uregulowanie stanu prawnego gruntów pod blokami - właściciele będą mieli 12 miesięcy od chwili wejścia ustawy w życie na zgłoszenie roszczeń do gruntu.

- powoływanie Prezesa Zarządu przez Walne Zgromadzenie, a nie jak dotąd – przez Radę Nadzorczą;

- spółdzielnie miałyby lustrować nie związki rewizyjne (gdy częstokroć prezesa lustruje przysłowiowy „kolega prezesa”) - ale lustratorzy po specjalnych egzaminach, wyznaczeni przez państwową komisję kwalifikacyjną przy ministrze finansów.

Projekt zawiera wiele innych ważnych zmian – co z nich ocaleje i jaką przyjmą formę – przekonamy się już wkrótce. Do tego tematu – podobnie jak do tematu „Walnych Zebrań” Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – będziemy jeszcze wracać.

M. Poświatowski
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Wed, August 17, 2022 13:03:13
IP     : 44.200.30.73
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html