To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Absolutorium dla wójta    -   27/5/2011
Wieści z gminy Tarnów
Udzielenie Wójtowi Gminy Tarnów absolutorium z wykonania budżetu za 2010 rok – to najważniejsza decyzja podjęta przez radnych na Sesji Rady Gminy Tarnów, która odbyła się we wtorek, 24 maja w Radlnej. Ponadto Rada Gminy przyjęła szereg innych uchwał m. in. dotyczących zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kulturalnej, zatwierdzenia sprawozdania finansowego, zmiany budżetu. Sporo emocji wzbudził zgłoszony przez grupę radnych z inicjatywy Bartosza Łaśki projekt uchwały o udzieleniu pożyczki w kwocie 1,2 miliona dla klubu sportowego w Zgłobicach na wykup terenu od spadkobierców rodziny Marszałkowiczów.

Ogloszenie

W swoim wystąpieniu przed głosowaniem uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium wójt Grzegorz Kozioł podkreślił, że obok sesji budżetowej, jest to najważniejsza sesja w roku. -Tak jak uczeń na koniec roku szkolnego odbiera świadectwo, tak i my odbieramy dziś ocenę swojej pracy – mówił włodarz Gminy Tarnów, zaznaczając, że udzielenie absolutorium nie traktuje jedynie w kategoriach matematycznych, bo tutaj wszystko się zgadza, ale jako aprobatę dla kierunków rozwoju gminy. Dalej Grzegorz Kozioł przeszedł do charakterystyki stanu gminy, odnosząc się nie tylko do minionego roku, ale i całej czteroletniej kadencji, przywołując kwoty, o jakie na przestrzeni tych lat rósł gminny budżet o środki zewnętrzne. W roku 2007 było to cztery miliony złotych, w 2008 i w 2009 po około siedem milionów, zaś w ubiegłym roku – 13 milionów złotych. -Jesteśmy ewenementem w skali regionu – konkludował włodarz gminy. Wójt odniósł się także do stopnia zadłużenia gminy, wskazując na skalę zadłużenia, kraju, polskich miast oraz okolicznych gmin. -Jeśli chodzi o wskaźnik zadłużenia to jest on jeden z najniższych w całym powiecie – podkreślał. Grzegorz Kozioł zaznaczał równocześnie, że nie jest to zasługa wyższych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), który z powodu trwającej recesji w ostatnim roku był niższy od poprzedniego o około dwieście tysięcy złotych, ale przede wszystkim to wynik pracy całego urzędu. -Jeśli chodzi o inwestycje, osiągnęliśmy niewyobrażalny wskaźnik rozwoju 35%, co oznacza, że 35% naszych wpływów do budżetu przeznaczamy na inwestycje. To wskaźnik nieporównywalny z innymi samorządami – zaznaczał wójt, wskazując na konieczność stopniowego wyhamowania „walca inwestycyjnego” w oczekiwaniu na nowy okres programowania z UE, przygotowując nowe nierzadko nowatorskie projekty.

Dyskusję przed głosowaniem rozpoczął najstarszy z radnych Tadeusz Kurtyka, który podkreślał, że w historii gminy nie było jeszcze takiego budżetu, tak dużej ilości środków zewnętrznych i zrealizowanych inwestycji. Jerzy Kosiba potwierdzał, że z matematycznego punktu widzenia budżet rzeczywiście został wykonany prawidłowo, ale zwrócił uwagę na kilka, jego zdaniem, niepojących spraw. Nawiązując do słów wójta o konieczności stopniowego wyhamowania rozwoju inwestycyjnego pytał o zasadność zatrudnieni dodatkowej osoby zajmującej się inwestycjami. Zwracał także uwagę na sprawę hali w Koszycach oraz szkoły w Zgłobicach, pytał o rozliczenie kampanii wyborczej na gminnych billboardach oraz wskazywał na brak zapowiadanej dyskusji na temat działalności straży gminnej. -Bardzo się cieszę, że prowadząc gminę o siedemdziesięciomilionowym budżecie, zamieszkałą przez prawie 25 tysięcy mieszkańców, mogę odnosić się tylko do takich zarzutów, jak przyjęcie pracownika – replikował Grzegorz Kozioł.

Następnie Grzegorz Drwal zapytał, z czego włodarz Gminy Tarnów nie jest w minionym roku zadowolony. -Chciałbym, aby Rada Gminy nadal pracowała tak, jak w poprzedniej kadencji: merytorycznie, krytycznie, ale w interesie gminy. Chciałbym, aby część z was uwierzyła, że rzeczywiście działam w interesie gminy. Chciałbym, abyśmy mieli do siebie zaufanie – mówił.
Na aspekt pozyskania środków do budżetu zwróciła uwagę Wiesława Mitera. -Nikt nam tych pieniędzy nie dał. To jest mrówcza praca wójta i jego współpracowników – mówiła. Natomiast radny Piotr Rybski zwracał uwagę, że decyzje odnośnie budowy nakładek z „powodziówki” były podejmowane arbitralnie przez wójta, bez zasięgnięcia opinii Komisji Budownictwa. W odpowiedzi na tak sformułowany zarzut, Grzegorz Kozioł zwracał uwagę, że decyzje weryfikuje komisja zewnętrzna, a ponadto trzeba je często podejmować bardzo szybko, czasem z dnia na dzień lub w ciągu kilku godzin.

Po zakończeniu dyskusji odbyło się głosowanie. Ostatecznie na dwudziestu obecnych na sesji radnych za udzieleniem absolutorium głosowało osiemnastu, jeden z radnych wstrzymał się od głosu, zaś inny radny – Józef Jamróg był przeciw. Radny ten nie wypowiadał się w dyskusji na temat przyczyn swego sprzeciwu, natomiast w nieoficjalnych rozmowach przyznał, że główną przyczyną wyrażenia głosu przeciwko absolutorium jest nadmierne „rozbuchanie inwestycyjne” gminy i związane z tym niebezpieczeństwo gwałtownego wzrostu zadłużenia w sytuacji kończącego się okresu programowania z UE.

Ponadto Rada Gminy przyjęła szereg innych uchwał m. in. dotyczących zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kulturalnej, zatwierdzenia sprawozdania finansowego, zmiany budżetu. Sporo emocji wzbudził zgłoszony przez grupę radnych z inicjatywy Bartosza Łaśki projekt uchwały o udzieleniu pożyczki w kwocie 1,2 miliona dla klubu sportowego w Zgłobicach na wykup terenu od spadkobierców rodziny Marszałkowiczów. Argumentacja wójta o konieczności pozyskania wszystkich terenów, z terenem pod szkołą jako priorytetem przekonała radnych i ostatecznie, po ponad godzinnej dyskusji, projekt został przez wnioskodawców wycofany.

Podczas sesji miało miejsce pożegnanie Rozalii Płanety, wieloletniej przewodniczącej jedynego działającego na terenie gminy Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Rzędzińskiej, która ze względu na stan zdrowia zrezygnowała z pełnionej funkcji.
(PP)
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Sun, October 2, 2022 04:30:15
IP     : 3.235.173.74
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html