Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   W ramach konstytucyjnego obowiązku obrony Ojczyzny...    -   06/6/2011
Kwalifikacja wojskowa
Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP na terenie Miasta Tarnowa przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa, czyli określenie przydatności młodych ludzi do spełnienia konstytucyjnego obowiązku obrony Ojczyzny, gdyby taka konieczność zaistniała – informuje magistrat. Jest to czynność wyłącznie administracyjna, polegająca w praktyce na badaniu lekarskim, założeniu dokumentacji a na zakończenie wręczeniu książeczki wojskowej.

Ogloszenie

Tej procedurze powinni poddać się wszyscy mężczyźni zamieszkali w Tarnowie kończący w tym roku dziewiętnasty rok życia oraz starsi, którzy do tej pory z różnych przyczyn nie dopełnili tej czynności, niezależnie od aktualnego stanu zdrowia, bowiem w sprawach obronnych tylko i wyłącznie badania lekarskie w ramach kwalifikacji wojskowej oficjalnie mogą wykluczyć możliwość, a zarazem obowiązek w tym zakresie.

Kwalifikacja przeprowadzana jest w biurowcu Zakładów Mechanicznych w Tarnowie przy ul. Kochanowskiego 30, w części mieszczącej Przychodnię Lekarską, codziennie oprócz sobót i dni świątecznych do 30 czerwca br.
Do osób zobowiązanych do stawienia się wysyłane są imienne wezwania z określoną datą i godziną. Gdyby jednak zaistniały istotne przeszkody uniemożliwiające dochowanie terminu, należy zgłosić ten fakt telefonicznie bądź osobiście (tel. 14 63 06 498) i uzgodnić inny, dogodny termin. W przypadku nieotrzymania wezwania mimo spełniania wskazanych wyżej warunków, co teoretycznie może się zdarzyć, należy mimo wszystko zgłosić się do kwalifikacji w godzinach między 8-mą a 12-tą, bowiem spełnienie obowiązku ustawa nie uzależnia od otrzymania wezwania. Wynika on wprost z ustawy.
Każdy zgłaszając się musi mieć ważny dowód osobisty, jedną fotografię do książeczki wojskowej (podobną jak do dowodu osobistego czy legitymacji), a w przypadku kłopotów zdrowotnych również dokumentację lekarską.
„Niepomyślną informacją jest fakt, iż niepoddanie się kwalifikacji wojskowej jest zaniechaniem skutkującym odpowiedzialnością, do czego nikt ze zobowiązanych nie powinien dopuścić, dobrowolnie wywiązując się z tego obowiązku” - pisze Robert Rogala, WZKiSO UMT.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl