To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: Okay
  
   Samorząd w rok po wyborach   -   08/11/2003
Po raz pierwszy w kilkunastoletniej już historii tarnowskiego samorządu doszło do spotkania, którego celem była próba podsumowania pracy Rady Miasta w trakcie jej kadencji, dokładnie w rok od ubiegłorocznych wyborów. Na zaproszenie młodych działaczy prężnie działającego w mieście Stowarzyszenia KoLiber do Sali Lustrzanej przybyli wieczorem 7 listopada radni, zarząd miasta oraz kilkudziesięciu mieszkańców. Pojawili się też posłowie ziemi tarnowskiej: Barbara Marianowska oraz Aleksander Grad.

Ogloszenie
>

Spotkanie, które prowadził Piotr Kopa z Radia MAKS toczyło się w scenerii i klimacie przypominającym sesje Rady Miasta. I nie był to efekt zamierzony przez organizatorów a ... spowodowany temperamentami lokalnych polityków. To ich wystąpienia, pytania i oceny, wzajemne połajanki i oskarżenia - znane już z posiedzeń Rady - zdominowały wczorajszą debatę. Temperatura debaty doprowadziła nawet jednego z mieszkańców obecnych na sali do sformułowania propozycji, aby panom radnym wręczyć ... kije bejsbolowe, aby mogli zastosować jeszcze mocniejsze argumenty dla wygłaszanych przez siebie racji.

Podczas początkowych wystąpień reprezentantów poszczególnych ugrupowań zasiadających w Radzie najprzychylniejsze dla zarządu miasta opinie wyraził, co nie powinno dziwić, Zdzisław Janik z "Nasz Dom Tarnów" oraz ... Krzysztof Bazuła z SLD. O "cichej koalicji" między tymi dwoma ugrupowaniami mówili pozostali dyskutanci: Marek Ciesielczyk z "Uczciwości", Jacek Łabno ("Prawy Tarnów") i Zbigniew Martyka z LPR. Najostrzej rok pracy prezydenta Bienia i jego zastępców oceniał Marek Ciesielczyk, który prezydenta Bienia nie zawahał się określić mianem "oszusta" (według Ciesielczyka tegoroczna działalność prezydenta jest oszustwem wobec jego wyborców). Tę ocenę potwierdził Jacek Łabno. Głównym zarzutem obu radnych wobec zarządu była teza o wzroście zadłużenia miasta, co tak ostro krytykował Mieczysław Bień podczas swojej kampanii wyborczej i co zamierzał radykalnie zmienić. Tezie tej wtórował Zbigniew Martyka z LPR. Radni "Uczciwości", "Prawego Tarnowa" i LPR podkreślali też - ich zdaniem - niebywałą arogancję prezydenta, zarzucając mu przeprowadzenie czystek w magistracie, urządzanie fikcyjnych konkursów personalnych, lekceważenie opinii publicznej i argumentów różnych grup społecznych z pracownikami oświaty na czele.
Oskarżenia te odpierali prezydent Bień oraz wiceprezydenci A. Sasak i A. Jeleń oraz siedzący przy ich stoliku (decyzja organizatorów) radny Z. Janik. Tezie o wzroście zadłużenia miasta ostro sprzeciwił się Mieczysław Bień. Według niego zadłużenie miasta zmalało o ok. 1,5 mln zł. Nawet gdyby zostało utrzymane na podobnym poziomie trzeba by mówić o sporym sukcesie, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę kilka ostatnich lat, gdy zadłużenie to rosło lawinowo - powiedział. Prezydent dodał w imieniu zarządu, że "zrealizowaliśmy budżet nadziei". Zdaniem Zdzisława Janika z NDT w kończącym się roku rozpoczęto i skutecznie realizuje się wiele reform zaniechanych przez poprzedników, co każe dziś z optymizmem patrzeć na przyszłość miasta.
Część pierwszą debaty zakończył przedstawiciel KoLibra Mirosław Tryba, który - jako organizator - nie chciał dokonywać jakichkolwiek ocen. Odwołał się jednak do zgodnej z wyobrażeniami członków jego Stowarzyszenia - wizji zarządzania miastem. A ma być ona oparta o hasło "Tarnów ma być bogaty bogactwem swoich mieszkańców a nie bogactwem magistrackiego budżetu". Zaapelował o maksymalne obniżenie lub wręcz likwidację podatków lokalnych nakładanych na mieszkańców oraz rozszerzanie przestrzeni dla wolności gospodarczej mieszkańców, poprzez samoograniczenie się władzy i biurokracji lokalnej , rezygnację z różnych form koncesjonowania i prywatyzację mienia komunalnego.

Druga część debaty poświęcona była konkretnym dziedzinom budżetu miasta i sprawom bulwersującym opinię publiczną w ostatnim roku. Rozpoczęto od omówienia sytuacji szpitala im. Szczeklika . Wiceprezydent Jeleń z uznaniem mówił o postawie pracowników i wszystkich zwiazków zawodowych na terenie tej placówki, którzy niedawno zgodzili się na pakiet restrukturyzacyjny, który oznacza dla nich niższe wynagrodzenia i rezygnację ze znacznej części przywilejów. Wyrzeczenia te pozwolą jednak - zdaniem prezydenta - uniknąć sytuacji , która jest już udziałem wielu bankrutujących obecnie szpitali w Polsce. Marek Ciesielczyk raz jeszcze oskarżył zarząd o wprowadzanie opinii publicznej w błąd , jego zdaniem na plan naprawy finansów szpitala zaproponowany przz dyrektora Marciniaka nie ma zgody wszystkich związków zawodowych w placówce (w odpowiedzi wiceprezydent Jeleń zade,monstrował dokumenty porozumień podpisanych przez przedstawicieli wszystkich związków zawodowych na terenie szpitala). Ciesielczyk proponował usunięcie głównej przyczyny złej kondycji placówki czyli ... samego dyrektora Marciniaka, który jego zdaniem jest osobą piastującą to stanowisko wyłącznie z nadania politycznego, jako zaufany byłego wojewody, późniejszego wiceministra zdrowia , obecnego posła - Aleksandera Grada.

Wiceprezydent Sasak zrelacjonował ustalenia specjalnej komisji powołanej do opracowania programu restrukturyzacji oświaty w Tarnowie (radny Ciesielczyk zarzucił magistratowi, że komisja działała tajnie i nic mu nie wiadomo na temat kryteriów, którymi się kierowała). Wiceprezydent potwierdził m.in. , że do likwidacji komisja zarekomendowała szkoły podstawowe nt 11 i nr 12 oraz Zespół Szkół Kolejowych. Niektóre z klas Zespołu Szkół Rolniczych mają być przeniesione do Zespołu Szkół Ogrodniczych. Od nowego roku szkolnego w Tarnowie pracować będzie zatem o 300-u nauczycieli więcej niż potrzeba. Oczywiście tylko niektórzy z nich stracą pracę, ale zwolnienia w takiej sytuacji są nieuniknione. Podstawowym argumentem za kontynuowaniem rozpoczętego w tym roku planu restrukturyzacji tarnowskiej oświaty jest - zdaniem Sasaka - demografia. W tym roku do szkoły poszło o 1000 mniej uczniów niż w roku ubiegłym, w kolejnych latach ubywać będzie po 500 - 600 dzieci.

Sporo miejsca podczas debaty poświęcono środkom z funduszu ISPA, które zostaną oficjalnie przyznane miastu i okolicznym gminom prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu na remonty i budowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Chodzi o niebagatelną, zawrotną wręcz w skali budżetu gminy kwotę 38 milionów euro. Kwota ta - zdaniem zarządu - pozwoli na uruchomienie gigantycznych inwestycji w regionie, nie tylko naprawiających infrastrukturę kanalizacyjną , wymagającej tego od dawna , ale też w istotny sposób ożywiających lokalną gospodarkę. Dla porównania - kwota funduszy, które zostaną zainwestowane w tę dziedzinę do roku 2008 będzie stanowić pięćdziesięciokrotność (sic!) dotychczasowych rocznych wydatków z budżetu na ten cel.
Optymistyczne wizje kontynuował też wiceprezydent Sasak odpowiadający na pytanie o los "Plastikowej Doliny". Jego zdaniem już tylko z powodu tajemnicy handlowej nie można ujawniać danych skandynawskiego inwestora, który zamierza tu postawić zakład w przyszłym roku. Inwestować zamierzają też firmy lokalne. Na koniec roku 2006 w "Plastikowej Dolinie" pojawi się od 300 do 400 nowych miejsc pracy - powiedział wiceprezydent na zakończenie tej części debaty.

Głos zabrali też obecni na sali posłowie. Poseł Marianowska podziękowała młodym organizatorom za ciekawą debatę. Zdaniem poseł - choć jej temperatura była wysoka to i tak nie da się jej porównać z poziomem emocji, które nagromadzone są podczas plenarnych posiedzeń Sejmu. Odpowiadając radnemu Ciesielczykowi, który zarzucił jej, że doprowadza do rozmycia swojego ugrupowania w Tarnowie , bo "chodzi na pasku posła Grada" odpowiedziała , że PiS ma się w Tarnowie dobrze i liczy kilkudziesięciu członków , ale żaden z nich nie zasiada w obecnej Radzie Miasta.
Z dużym uznaniem o dokonaniach obecnego zarządu miasta wypowiadał się Aleksander Grad. Zarzucił nawet radnemu Bazule, że SLD dziś tak rozpaczliwie poszukuje sukcesów, że gotowa jest przypisywać sobie sukcesy innych (radny Bazuła stwierdził wcześniej, że prezydent Bień konsekwentnie realizuje ... kilka z punktów przedwyborczego programu SL-UP w Tarnowie). Radnemu Ciesielczykowi, który w wielu swoich wypowiedziach zarzucał nieuczciwość swoim oponentom na sali , poseł Grad odpowiedział : "Jaką Uczciwość Pan reprezentuje najlepiej było widać ostatnio, jak wyrzucał Pan dwie ciężarne kobiety na bruk" (chodzi o sprawę opisywaną ostatnio w tarnowskiej prasie dotyczącą usunięcia rodziny z mieszkania wynajmowanego od radnego). Marek Ciesielczyk określił tę wypowiedź posła jako skandaliczną.

W końcowej części spotkania padać miały zapytania z sali. Jak się jednak okazało pytań prawie wcale nie było, przynajmniej nie umiano ich formułować. Zamiast tego padło jeszcze więcej opinii i ocen dotyczących jakości rządzenia miastem. Wśród "zadających" pytania najpoważniejszą grupę stanowili pozostali , obecni na sali, radni.

Uczestnicy spotkania wypełnili pod koniec przedłużającego się spotkania ankiety, odpowiadając na kogo głosowaliby dziś w wyborach miejskich. Najbardziej zdyscyplinowaną grupą wyborców-uczestników debaty okazali się zwolennicy "Uczciwości" i Marka Ciesielczyka. To bowiem to ugrupowanie i ten lokalny polityk zwyciężyli w tej sondzie. Ciekawostką był fakt, że nikt nie zagłosował na SLD.
Samorządowcy nie kryli, że zadowoleni byli ze spotkania i jego formuły. Uczestnicy debaty, także podczas małego bankietu urządzonego po jej zakończeniu, obiecali sobie jej powtórkę, za rok, na półmetku obecnej kadencji samorządu.

Ciekawi jesteśmy, jak inTARnauci oceniają pierwszy rok funkcjonowania nowej Rady Miejskiej i prezydenta Tarowa wybranego po raz pierwszy w wyborach bezpośrednich ? Jakie pytania zadalibyście sprawującym władzę w mieście politykom?
(PD)
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Mon, November 29, 2021 18:19:47
IP     : 54.158.251.104
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html