To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Absurdy Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie (2)    -   30/6/2011
Minister swoje, PUP swoje...
Powracamy do tematu interpelacji posła PiS Edwarda Czesaka skierowanej do Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak, w sprawie absurdalnych żądań Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie wobec osób ubiegających się o zarejestrowanie jako osoby bezrobotne. Pod koniec maja pisaliśmy, że PUP oprócz umów o zatrudnieniu, domaga się przedstawiania dodatkowych zaświadczeń, iż umowy te nie zostały przedłużone, co rodzi ogromne problemy dla bezrobotnych, którzy w celu uzyskania wyżej wymienionych zaświadczeń zmuszani są w ten sposób do odwiedzenia wielu miejsc gdzie wcześniej byli zatrudniani. Ministerstwo przyznało wówczas rację posłowi. Odmienne stanowisko prezentuje dyrektor PUP Stanisław Dydusiak, który broni podejmowanych w Urzędzie działań.

Ogloszenie

Przypomnijmy, że żądania tarnowskiego PUP powodowały, że – jak napisano w interpelacji – bezrobotni szukają byłych pracodawców w miejscowościach oddalonych o kilkaset kilometrów, ponieważ pracodawcy zakończyli już działalność w miejscu zamieszkania bezrobotnego, co niejednokrotnie oznacza konieczność odbycia wielogodzinnych podróży i ponoszenia dodatkowych kosztów. Niżej podpisany jeszcze przed poselską interpelacją, sam spotkał się z takim, wiarygodnym przypadkiem. Sądząc po reakcjach kolegów dziennikarzy na majowej konferencji prasowej PiS, gdzie przedstawiono m.in. rezultat tej interpelacji, nie byłem jedyną osobą która zetknęła się z podobnymi przypadkami.

Przypomnijmy też, że w odpowiedzi Minister Pracy i Polityki Społecznej czytaliśmy m.in.: ”(...) brak jest jakichkolwiek przepisów prawnych wymagających od powiatowych urzędów pracy żądania od rejestrujących się osób zaświadczeń od byłych zleceniodawców/pracodawców, iż umowy cywilnoprawne nie zostały przedłużone. Występowanie z tego typu żądaniami uważam za niezasadne i nie znajdujące pokrycia w przepisach prawnych. Po pierwsze w samej umowie cywilnoprawnej jest wskazanie w jakim okresie było wykonywane zlecenie, dodatkowo za wystarczające należy uznać oświadczenie bezrobotnego, iż umowa zlecenia już się zakończyła, a ponadto tego typu informacje mogą być zweryfikowane w ZUS i Urzędzie Skarbowym. Podzielam zatem opinię wyrażoną w interpelacji, iż stosowanie opisanych praktyk jest niezasadne i naraża rejestrujących się na bezsensowne czynności i koszty (stratę czasu i środków na podróże do byłych zleceniodawców celem uzyskania opisanych zaświadczeń). (...)”

Dzięki uprzejmości Starosty Mieczysława Krasa, do którego Minister Pracy błędnie wystąpiła uważając go za organ prowadzący, otrzymaliśmy pismo dyrektora PUP Stanisława Dydusiaka, w którym broni on procedur obowiązujących w swoim Urzędzie. W piśmie tym, gęsto powołującym się na różne podstawy prawne dla podejmowanych działań, czytamy m.in., iż ”sugerowanie (…) zweryfikowania informacji w ZUS-e lub Urzędzie Skarbowym wiązałoby się ze znacznymi konsekwencjami – wariant ten przekracza możliwości finansowe i organizacyjne PUP w Tarnowie, jak i wymienionych instytucji, zważywszy na skalę rejestrujących się osób po zakończeniu wykonywania umów cywilnoprawnych”.
Niemal identyczną treść ma również pismo sygnowane datą 24 czerwca skierowane bezpośrednio do posła E. Czesaka przez z-cę dyrektora PUP.
Z całej tej korespondencji dowiadujemy się np. że ”Tutejszy Urząd nie wymaga, by osoby rejestrujące się po zakończeniu świadczenia usług cywilnoprawnych dowodziły, że nie mają przedłużonych umów. Od tych osób żąda się jedynie potwierdzenia faktu wykonania umowy zgodnie z jej warunkami, do czego wystarczającym jest przedstawienie umowy wraz z rachunkiem za jej wykonanie.”. Jak czytamy, rejestrująca się osoba bezrobotna, zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem, przedkłada m.in. świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień” (wytłuszczenie oryginalne).

Dyrektor tarnowskiego PUP twierdzi, że: „w przypadku zaistnienia przeszkód w postaci braku rachunku za wykonanie umowy, odbiera się od strony dodatkowe oświadczenia lub inne dokumenty poświadczające zakończenie umowy, np. rozwiązanie umowy cywilnoprawnej przed upływem okresu, na jaki została zawarta, zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne - druki RMUA lub zaświadczenia zawierające potwierdzenie podstawy wymiary składek na ubezpieczenia społeczne”.
Jednak w przypadku osoby, która zgłaszała, jak się okazuje bynajmniej nie jednostkowy problem, który stał się przyczyną interpelacji, nie chodziło o nabycie prawa do zasiłku, tylko o zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna. Ustalanie przez PUP – kosztem petenta, czy rejestrująca się osoba na pewno nie pracuje, poprzez pozyskiwanie „dodatkowych oświadczeń” i „innych dokumentów poświadczających zakończenie umowy” jest absurdalne w sytuacji, w której w umowie wyraźnie zaznaczona jest data zawarcia i zakończenia umowy - tak było w znanym mi przypadku. Co więcej, PUP sam potwierdza, iż żąda „dodatkowych oświadczeń”. Jednak zdaniem PUP, zdaniem wywodzonym z aktów prawnych – wymagane jest przedłożenie zarówno umów, jak i rachunków „stanowiących dowód ich wykonania” - zaś przedmiotem badania „nie jest stwierdzenie, czy umowa została przedłużona, lecz czy była wykonywana zgodnie z jej warunkami”; przy czym dokumenty te mają być niezbędne do ustalenia „uprawnień zarówno co do statusu bezrobotnego (…) jak i co do prawa do zasiłku (...)”.

Po czyjej stronie jest zatem racja? Minister nie wie o czym pisze, a Powiatowy Urząd Pracy tylko stara się przestrzegać niezbyt mądrego prawa - czy też to PUP nadinterpretuje prawo, utrudniając petentom i tak niełatwą sytuację życiową, w jakiej się znaleźli ?
Oceńcie Państwo sami. Jedno jest pewne – dla wielu osób pragnących się zarejestrować jako bezrobotne, może to być prawdziwa „droga przez mękę”. Pewne jest również to – że choć przeprowadzona doraźna kontrola w PUP żadnych nieprawidłowości „nie wykazała”, i że choć „nie wymaga się, by osoby rejestrujące się po zakończeniu świadczenia usług cywilnoprawnych dowodziły, że nie mają przedłużonych umów” – praktyki wskazane w interpelacji w przypadku tarnowskiego PUP są nadal stosowane. Mamy informację, że kolejna osoba pragnąca się zarejestrować, rozpoczęła wędrówkę po miastach i pracodawcach – w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie nie wystarcza przedłożenie umowy o dzieło, rozwiązanej przedłożonym aneksem – konieczne jest dodatkowe oświadczenie pracodawcy, że umowa ta została rozwiązana...

Na koniec warto jeszcze przywołać stwierdzenie PUP, z którego wynika, że zarówno ów urząd, jak i ZUS czy Urząd Skarbowy, mają za mało ludzi i pieniędzy, by móc weryfikować informacje składane przez petenta – wobec czego to właśnie petent udowadniać ma, że nie jest wielbłądem i pielgrzymować po byłych, a niekiedy już nieistniejących pracodawcach.
Jeżeli te państwowe urzędy nie potrafią wymieniać się między sobą informacjami, które – nawiasem mówiąc – powinny być najbardziej wiarygodne – to trudno nie odnieść wrażenia, że polska biurokracja obecnie wkroczyła już w fazę, w której urząd nie służy człowiekowi, tylko człowiek – urzędowi i urzędnikom.
A podobno nasze państwo ufa już obywatelom. Zaledwie kilka miesięcy temu obwieszczono nam "wielki sukces", jakim jest wprowadzenie (po ponad dwóch dekadach wolnościowych podobno przemian !) oświadczeń podatnika,płatnika składek etc. zamiast urzędowych zaświadczeń. Zasada zaufania wobec obywatela, mająca obowiązywać w podobnych przypadkach w polskich instytucjach, nie dotarła chyba do urzędów pracy (mimo, że Minister uważa iż można ją tam stosować również teraz). W każdym razie nie dotarła do tarnowskiego PUP.

A być może po prostu jest tak, że Minister Pracy wskazująca ZUS czy Urząd Skarbowy jako miejsca, w których tarnowski PUP powinien informacje potwierdzać (jeśli z jakichś powodów nie wystarczą same oświadczenia zainteresowanych), jest niekompetentna i słabo rozeznana w kompetencjach i możliwościach Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie ?
W takim wypadku czym prędzej powinna się o tym dowiedzieć – najlepiej wykładającym jej te zawiłości pismem od dyrektora tarnowskiego PUP.

Na razie Minister Pracy sobie, dyrektor PUP sobie, życie sobie ...

M. Poświatowski
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 31)Dodaj komentarz
(30-06-2011) obywatel Tarnowa :
Od kiedy to urzad,urzednik rzad/obojetne jaki/byl dla obywatela.Sklerozy nie mam jeszcze i takiej sytuacji aby Rzad,instytucje panstwowe,samorzadowe pracowaly dla obywatela nie pamietam-zawsze obywatel musial robic na urzedy-tak bylo i jest w tym naszym grajdolku bez wzgledu kto przy wladzy

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-07-2011) do Obywateli :
Widać obydwoje się pogubili i problem ich przerasta

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-07-2011) ZX :
OD 1 LIPCA 2011 R., OBOWIĄZUJĄ OŚWIADCZENIA OBYWATELI !, I KAŻDY URZĄD MUSI SIĘ DO TEGO STOSOWAĆ.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-07-2011) do ZX :
w ustawie nie ma odniesień do prawa pracy i działalności urzędów pracy . tylko przedsiebiorca będzie mógł w świetle prawa odrzucić prosbę pracownika o odpowiednie zaświadczenie , którego chce pan Dydusiak co jeszcze bardziej utrudni zycie bezrobotnym

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-07-2011) Lidka :
Panie pośle,niech się pan zajmie poważniejszymi problemami.. Na takich błahych sprawach to pan przed wyborami głosów nie zyska.. Tak jak napisał redaktor, polskie prawo jest "niezbyt mądre" Niestety sama jako przedstawicielka jednej z poważnych warszawskich firm, miałam do czynienia z dziwacznymi przepisami które niejasno określały co w danym przypadku zrobic.. Tak więc do dzieła panie pośle! jak już uda się panu ponownie dostac do sejmu , liczę, że pan to prawo zmieni na lepsze ! Pozdriawiam

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-07-2011) "derektor" :
zwolnić dyrektora PUP i niech się zarejestruje w tym urzędzie według interpretacji prawa jakie wymyślił.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-07-2011) joseph :
9BRsnL http://fhT2m8CsJk4b0Spe71mfuXz .com

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-07-2011) joseph :
Jnrph0 http://fhT2m8CsJk4b0Spe71mfuXz .com

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-07-2011) bylabezrobotna :
Do Pana Posła i jego zwolenników, jedno proste pytanie co Pan poseł zrobił dla miasto i jego mieszkańców, poza pisaniem siejących ferment artykuł? Ja Panu podam jeden przykład ostatnie targi pracy, które ten urząd zorganizował – był Pan? Myślę, że nie, a szkoda bo zauważył by Pan ,maskę ofert pracy, przedstawicieli największego portalu dla szukających pracy jakim jest pracuj.pl, firmę IBM czy nawet firmę ze Słowacji. Ale to pewnie podobnie jak dla popierających Pana poglądy za dużo, bo gdzie ktoś by spędził godzinę, dwie na zapoznanie się taką ofertą, gdy można obrzucać błotem…

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-07-2011) do bylabezrobotna :
szanowna pani pracownico Powiatowego Urzędu Pracy. Nie odwracajcie kota ogonem. Interpelacja jest efektem skarg na waszą działalność, uznaną za słuszną przez Ministerstwo.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-07-2011) pracujący :
Dziwne, moja siostra została zarejestrowana w trakcie przerwy śniadaniowej (tak pisało na drzwiach), i też martwiła się bo brakowało jej dokumentów z um. o dzieło (rachunków), ale złożyła oświadczenie i jest szczęśliwą bezrobotną, nawet otrzymała propozycję stażu...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-07-2011) wyborca :
Ten artykuł to zwykły bełkot polityczny, chęć zaistnienia przed wyborami Posł Czesaka. Nie tędy droga, trzeba coś pożytecznego robić dla wyborców a nie wypisywać bzdury

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-07-2011) Do obrońców dyrektora Dydusiaka. :
Piszecie pod ,,tarczą" bezrobotnego , czy byłego bezrobotnego pochwalne komentarze dotyczące działań swojego szefa. Ja wam powiem dlaczego, ale najpierw powiedzcie ile zarabiacie na swoich ciepłych posadkach i jakie imprezy integracyjne i jak często organizuje je wam szef. Boicie się że przyjdzie ktoś w zamian obecnego szefa i zmusi was do efektywnej pracy zamiast efektownych imprez z szefem. To jest podłe że broniąc szefa i swojej wygodnej sytuacji podszywacie się pod tych którzy cierpią biedę, a którym za publiczne i unijne pieniądze macie pomóc. Czy robicie to dobrze?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-07-2011) bez pracy :
Chyba średnia płaca urzędnika w Powiatowym Urzędzie Pracy jest bardzo niska, dlatego są tacy rozdrażnieni i opryskliwi.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-07-2011) bylabezrobotna :
Najwyrazniej wyobraźnia piszacych tu nie sięga dalej jak granica miasta skoro po zwróceniu uwagi na fakt ze w Tarnowie pojawiło sie cos wykraczającego marzenie o tzw ciepłej posadce w budżetówce wywnioskowałeś ze pracuje w tym czy innym urzędzie. I jeszcze jedno bycie bylym bezrobotnym to grzech, tak? Lepiej siedziec, nic nie robic ale miec niepowazalne prawo do nazekania...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-07-2011) hehe :
Cierpisz biede przez swoje lenistwo i wygórowane ambicje. Weź się człowieku do roboty a nie narzekaj na wszystko! Nie poruszaj spraw które cię osobiście nie dotyczą. Załóż własną działalność, wykaż się! Skoro piszesz o dotacjach unijnych to one są, bo sama osobiście je pobrałam na rozwój interesu. Proponuje wyłączyć komputer i coś zrobić z sobą biedaku skoro tak ci źle w życiu. Aha i powiedz mi bo widzę że jesteś jasnowidzem, czy jestem pracownicą PUP-u czy nie ? A jak wywróżysz, że tak, to może oświecisz mnie jakie mam stanowisko w urzędzie ? Haha żenada i błazenada

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-07-2011) Matka :
Myślę, że ci którzy tak narzekają na urząd pracy to zwykli malkontęci którzy nic nie robią. Czekają na mannę z nieba. Moja córka brała udział w szkoleniu zorganizowanym przez urząd pracy a potem dostała ofertę pracy. Pracuje już od roku. Oprócz narzekania trzeba samemu coś robić

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-07-2011) Lady Zgaga :
Jak widać po treści tego "wybitnego" artykułu opluwanie innych to nieodłączny fragment naszej chorej rzeczywistości...byle więcej, byle gorzej o innych....A urzędy świetnie się do tego nadają...!!!! Dla tradycji trzeba być zawsze na NIE wobec urzędników, przepisów, których oni nie ustalają (a propos to właśnie posłowie uchwalają te nieżyciowe przepisy..)!!! To jest niestety przymiot kierunku, który reprezentuje poseł i jego klakierzy!!! Ciekawy jestem jak poseł i redaktor, do którego przyszedł człowiek z tymi wieściami nt. praktyk pośredniaka, pomógł temu biednemu człowiekowi, który nie miał zaświadczenia? A może chwycił za telefon i postraszył pracodawcę, że go opisze w gazetach, jak nie wyda człowiekowi dokumentu poświadczającego, że go zatrudniał "na czarno" ? ...To by było coś!!!!! Ale jak widać nic w tej sprawie nie zrobili bo nadal "wędruje po miastach i pracodawcach...." (cytat z artykułu...)... ???? BZDURA!!! Żal mi też pana redaktora, który nie ma własnego zdania, tylko pisze co mu każą!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-07-2011) czas wymiany :
W urzędach czas wyciąć aparat komunistyczny.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-07-2011) hmm :
a gdzie jest nieprawda zawarta w tym artykule? Bo jak na razie wszyscy odwracają uwagę od poruszonego problemu. Może byłabezrobotna odpowie, albo Matka, albo Lady Zgaga.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-07-2011) tar :
poseł czesak to zwykły talib i aferzysta , co on zrobił dla tarnowa

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-07-2011) Tomek N. :
Ludzie !!! Pan dyrektor Dydusiak pewnie nie z chęci przeczołgiwania petentów ale z urzędniczej wygody, nakazuje swoim podwładnym praktykowanie działań, które nawet minister określa jako niezasadne i nieuprawnione. A wy macie pretensje do tych, którzy ujawnili te praktyki uderzające w bezrobotnych ??? dlaczego tak bez cienia refleksji chodzicie na pasku władzy ? bo (jeszcze) macie pracę i nie musieliście emigrować czy dlatego, że pracę zawdzięczacie komuś po protekcji ? Przecież wasze zachowanie jeszcze bardziej rozzuchwala urzędasów !!! w ten sposón niszczy sie państwo, prawo i zasady współżycia społecznego. Wy nie jesteście obywatelami a wasalami !!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-07-2011) z MPKI :
Czy Pan Dyrektor Dydusiak to ta sama osoba która od kilkunastu lat przewodniczy Radzie Nadzorczej w MPK. Jeśli tak to wyjaśnia bardzo wiele i nie może być tu zaskoczeniem poziom pracy i usługi świadczony społeczeństwu przez PUP i MPK.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(11-07-2011) bez pracy :
PUP to jest ,,zielona wyspa" dla jej pracowników i Pana Dyrektora na chorym organizmie toczonym przez komunistycznego raka. NIK powinien ocenić efekty wydawanych publicznych środków na cele realizowane przez ten Urząd. Nie jestem za likwidacją tego Urzędu, lecz za jej restrukturyzacją kadrową.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(12-07-2011) WOLNA :
czy ktoś pamięta TOWARZYSZA DYDUSIAKA a to jest okupant i zdrajca narodu polskiego jaki jego towarzysze czas aby znaleść dla takich jak on miejsce od odsobnienia i zakwalifikować do ...... tak jak to zrobiła ameryka czerwoni do ogrodów i po wszystkim taka powinno być a nie ukrywać że to pzpr a co do PUP jest to organizacja ukrywania DARMOZJADÓW I NIEROBÓW kiedy jesteśmy to widać siedzą nieroby i udają i tak budowa tej organizacji przerosła wszelakie normy prawidłowego funkcjonowania tego urzędu czas 90% do zamiatania uli to sa odpowiednie kwalifikacje tych nierobów a miasto tarnów jak było brudne tak jest a co njawązniejsze tylko glupi pracuje w tym mieście i kraju za 1300 zł

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(12-07-2011) sposób :
urzędników z dyrektorem wysłać na zasiłek a bezrobotnych do pracy w urzędzie. Wśród bezrobotnych jest wystarczająca liczba wykształconych, młodych i ambitnych którzy skutecznie zastąpią tę zliniałą kadrę.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(14-07-2011) kierowca :
A czy Pan Dydusiak zainteresuje się jako Przewodniczący Rady Nadzorczej w MPK dlaczego jego Prezes nadal zatrudnia Roberta K., który okradał zakład i przyznał się do tego. Ma być ponoć kierowcą, lecz czy złodziej powinien ludzi wozić. Już lepiej jakby smieci wysypywał, to może by w nich coś przydztnego dla siebie znalazł. Zobaczymy czy się zainteresuje skutecznie tym problemem, bo jak nie to będzie można przypuszczać że on z prezesem Wiatrem to kolesie którzy chronią złodzieja będącego liderem związkowym,, S 80" w jakimś niejasnym interesie, Jeśli tak to obydwaj panowie powinni opuścić jak najszybciej swoje stanowiska w PUP i w MPK.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(15-07-2011) zdziwiony :
Dlaczego słuszną interpelację Posła Czesaka w sprawie nieprawidłowości w PUP nieoficjalną interwencją kontruje inny Tarnowski poseł z PIS. Tego nie rozumiem. Zarząd Krajowy PIS powinien się tym zainteresować, a ten Poseł powinien skorzystać z możliwości przedłużenia swojej politycznej kariery w szeregach PJN. I to jak najszybciej bo Pan Kowal którego bardzo szanuję (mimo jego wystąpienia z PIS ) może zamknąć drzwi swojej partii ludziom niewiarygodnym. I tak temu zasłużonemu Tarnowskiemu samorządowcowi i posłowi PIS może pozostać ratunkowa tratwa PO. Zagadką jest jakiego koloru ubierze sobie kubraczek. Ja wiem że dla kariery jest bardzo łatwo się zeszmacić.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-07-2011) wyborca :
Szanowny Panie pośle Michale Wojtkiewicz zwracam się o oficjalne Pańskie stanowisko w problemie wyżej opisanym. Ja osobiście nie daję wiary pogłoskom i plotkom, iż Pan zakulisowo broni Dyrektora PUP jako swojego przyjaciela, bo było by to działanie sprzeczne z celami społecznymi PIS i wyborczymi deklaracjami. Nadal Panu wierzę, lecz Pan musi się jednoznacznie określić. W innym przypadku to niech raczej liczy Pan w wyborach na głosy rodziny i innych ,,bliskich".

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-07-2011) basioreg :
Dla mnie PUP powinien praktycznie przestać istnieć, oferty pracy są wprost beznadziejne, a personel ma ciepłe posadki i śmieje się z bezrobotnych, ograniczyć do minimum świadczenia na tą komórkę. Istnieje mnóstwo prywatnych agencji pracy, które tak jak na zachodzie działają prężnie. Połowę urzędników usunąć bo są po prostu nie efektywni. Pup tu Pup tam, jeden na powiat by wystarczył, a nie moloch w dąbrowie moloch w tarnowie i Bóg wie gdzie jeszcze. A jak chcesz pozyskać środki na to na tamto to odpowiedź brzmi: trzeba poczekać na jakieś rezerwy pieniężne proszę Pani/Pana. Zlikwidować 5 oddziałów i pieniądze się "powinny" znaleźć. Gdzie logika i sens pozdrawiam urzędników.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-10-2011) czytelniczka :
Niestety to My jesteśmy dla urzędu pracy, a nie on dla nas. Wszystko, co zostało napisane w artykule jest prawdą. Sama przeszłam drogę zdobywania rożnych bezzasadnych zaświadczeń. Nie zaoferowano mi stażu, szkolenia, pracy. Uzyskanie danych niezbędnych do złożenia aplikacji to jakaś porażka. Np. na stanowisko bibliotekarki pani zapytała mnie, czy lubię czytać książki?! Jak poszłam na kurs i za niego sama zapłaciłam i napisałam o zwrot kosztów wyśmiano mnie! Staż powiedziano mi wprost, że jak sobie sama nie załatwię to go nie dostanę. Zaświadczenie o zakończeniu pracy wynikającej z umowy zlecenia również musiałam dostarczyć. Chociaż podlega pod kodeks cywilny, a nie kodeks pracy. Pan Dydusiak jest nie do ruszenia i trzeba się z tym pogodzić.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl