To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Ruszają programy zdrowotne dla tarnowian    -   05/7/2011
Lepsza profilaktyka od leczenia
Jak informuje tarnowski magistrat, ruszają programy zdrowotne dla tarnowian. Ich realizacja kosztować będzie budżet miasta ponad 2 miliony zł. w ciągu najbliższych pięciu lat. Tylko w tym roku na realizację założeń Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób Społecznych na lata 2011 – 2015 zostanie przeznaczonych ponad 380 tys. zł. Kto, gdzie i pod kątem jakich zagrożeń może się zbadać - informujemy o tym poniżej.

Ogloszenie

W ramach kolejnej edycji Programu przewidziano realizację programów edukacyjnych, profilaktycznych i rehabilitacyjnych. Wśród nich znajdą się programy stanowiące kontynuację działań podejmowanych w latach poprzednich oraz nowe propozycje mające charakter programów edukacyjnych.
W roku bieżącym nadal będą realizowane programy badań przesiewowych mające na celu wczesne wykrywanie najczęstszych i groźnych chorób społecznych w tym chorób nowotworowych piersi, jajnika, jelita grubego, gruczołu krokowego oraz chorób krążenia i cukrzycy. Kontynuowane będą programy profilaktyczne skierowane do wybranych grup populacyjnych jak szczepienia przeciwko grypie sezonowej, czy szczepienia przeciwko pneumokokom u niemowląt z określonej grupy ryzyka oraz program profilaktyki stomatologicznej skierowany do najmłodszych dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli na terenie miasta. Planowana jest realizacja programów i kampanii edukacyjnych skierowanych do wszystkich mieszkańców miasta Tarnowa i określonych grup społecznych w zakresie zdrowia psychicznego, używania leków i antybiotyków, raka szyjki macicy oraz prozdrowotnych zachowań u kobiet oczekujących dziecka.

Wykonawcy programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób społecznych w 2011 r:

1. „Wczesna profilaktyka raka piersi”
Populacja: kobiety w przedziale wieku 40 – 49 lat oraz 70 lat i powyżej.
Badaniami przesiewowymi mogą być objęte kobiety bez objawów chorobowych, które wykonywały ostatnie badanie mammograficzne w 2009 roku lub wcześniej.
Mościckie Centrum Medyczne, ul. Kwiatkowskiego 15.
Rejestracja telefoniczna na badania odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30. – 14.00, tel. 14 68 80 563 (koordynator realizacji programu p. Andrzej Kawa).

2. „Wczesne wykrywanie i profilaktyka chorób sercowo – naczyniowych (miażdżycy, nadciśnienia, choroby niedokrwiennej serca oraz cukrzycy)”
Populacja: kobiety w przedziale wieku 41 – 44, 46 – 49, 51 – 54, 56 - 59 lat; mężczyźni w przedziale wieku 36 – 39, 41 – 44, 46 – 49, 51 – 54 lata.
Do badań mogą zgłaszać się wyłącznie osoby, u których nie stwierdzono wcześniej choroby układu krążenia i nie są leczone z tego powodu.
Centrum Medyczne „KOL - MED.” w Tarnowie, Pl. Dworcowy 6.
Rejestracja telefoniczna na badania odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 – 14.00, nr. tel. 14 688 60 34 lub 14 688 60 18.
W ramach programu będą wykonywane badania krwi na oznaczenie poziomu cholesterolu całkowitego, HDL, LDL, poziom cukru, poziom fibrynogenu oraz konsultacja internistyczna. W przypadkach koniecznych będą wykonywane badania dodatkowe – EKG, test tolerancji glukozy. Koordynator realizacji programu p. mgr Janina Matusik).

3. „Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego i nowotworów gruczołu krokowego”
Populacja: kobiety i mężczyźni od 45 – 70 roku życia.
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie, ul. Lwowska 178a.
Rejestracja telefoniczna na badania odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 14.00, numer telefonu 14 631 58 59.
Badaniami przesiewowymi mogą być objęte osoby, bez objawów chorobowych. W ramach programu wykonywane są u kobiet i mężczyzn badania stolca na krew utajoną, badanie per rectum oraz konsultacja chirurgiczna, natomiast tylko u mężczyzn wykonywane są badanie krwi na oznaczenie markera PSA i konsultacja urologiczna. (Koordynator realizacji programu p. Zofia Kołodziejska). Program realizowany przez szpitalny Ośrodek Programów Profilaktycznych, pawilon „D”.

4. „Program szczepień ochronnych w populacji zwiększonego ryzyka – szczepienia przeciw grypie (sezonowej) u kobiet i mężczyzn od 65 roku życia”
Populacja: pensjonariusze tarnowskich domów pomocy społecznej, kobiety i mężczyźni od 65 roku życia i powyżej.
- Miejska Przychodnia Lekarska Nr III w Tarnowie, ul. Wałowa 22
Rejestracja telefoniczna na badania i szczepienia przeciwko grypie odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 19.00, nr tel. 14 688 90 20, 23 (koordynator realizacji programu p. lek. med. Jadwiga Sołtys). Program będzie realizowany w okresie jesiennym.
- Centrum Medyczne KOL – MED. w Tarnowie, Pl. Dworcowy 6
Rejestracja telefoniczna na badania i szczepienia przeciwko grypie odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 – 18.00, nr. tel. 14 688 60 34 lub 14 688 60 18 (koordynator realizacji programu p. mgr Janina Matusik). Program będzie realizowany w okresie jesiennym.
- Miejska Przychodnia Lekarska Nr 5 w Tarnowie, ul. Długa 18
Rejestracja telefoniczna na badania i szczepienia przeciwko grypie odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 19.00, nr tel. 14 624 22 17 lub 14 624 21 70 (koordynator realizacji programu p. lek. med. Krystyna Mierzejewska - tel.: 14 624 20 10). Program będzie realizowany w okresie jesiennym.

5. „Wykrywanie raka jajnika w populacji kobiet z grup ryzyka rodzinnego”
Populacja: kobiety (z grupy ryzyka rodzinnego występowania raka jajnika lub raka piersi) od 30 roku życia i powyżej.
Miejskie Centrum Ginekologiczno – Położnicze w Tarnowie, ul. Sowińskiego 19.
Rejestracja telefoniczna na badania:
- Poradnia przy ul. Długiej 18, nr tel. 14 6 55 88 68
poniedziałek 8.00- 12.00, środa 11.00 – 15.00,
- Poradnia przy ul. Mościckiego 14, nr tel. 14 655 88 66
poniedziałek 8.00 – 12.00 i 14.00 – 18.00,
wtorek 8.00 – 11.00 i 12.00 – 17.00,
środa 8.00 – 14.00,
czwartek 8.00 – 11.00 i 12.00 – 17.00,
piątek 8.00 – 12.00 i 13.00 – 15.00.
- Poradnia przy ul. Wałowej 22, nr te.14 655 88 64
środa 15.00 – 18.00,
czwartek 10.00 – 12.45.
- Poradnia na Osiedlu 25 lecia 3a, nr tel.14 655 88 63
poniedziałek 8.00 – 10.00 i 14.00 – 17.00,
wtorek 8.00 – 15.00,
czwartek 13.00 – 17.00,
piątek 11.00 – 14.00.
W ramach programu wstępnego wykonywana jest konsultacja ginekologiczna z wywiadem określającym ryzyko wystąpienia raka jajnika. Pacjentki zakwalifikowane do etapu poszerzonego będą miały wykonane badanie USG oraz badanie markera nowotworowego CA 125. (Koordynator realizacji programu p. lek. med. Dariusz Asztabski, Tel.: 655 88 60).

6. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w grupie wcześniaków zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa”
Populacja: wcześniaki urodzone przed 37 tyg. życia.
Zespół Przychodni Specjalistycznych - Poradnia Pediatryczna Szczepień Dla Dzieci z Grup Wysokiego Ryzyka w Tarnowie (ul. Mostowa 6).
Rejestracja telefoniczna na badania i szczepienia odbywa się od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 – 19.00 oraz w piątek w godzinach od 7.00 – 14.35 nr tel. 14 632 42 21. Szczepieniami objęte mogą być wyłącznie „wcześniaki” urodzone przed 37 tyg. ciąży, które przyszły na świat w 2009 r., 2010 i 2011 r. i są w trakcie szczepień lub rozpoczęły je w bieżącym roku.

7. „Podnoszenie świadomości zdrowotnej kobiet w zakresie raka szyjki macicy”
Populacja: kobiety w wieku produkcyjnym.
Przychodnia Diagnostyczno – Lekarska „CenterMed” w Tarnowie, Pl. Sobieskiego 2.
Przedmiotem programu jest edukacja kobiet w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy.
W ramach programu zostanie przeprowadzona kampania edukacyjna skierowana do wszystkich mieszkańców miasta oraz cykl działań edukacyjnych skierowanych do kobiet w wybranych zakładach pracy oraz instytucjach publicznych. Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: infolinia 801 404 402 (koordynator realizacji programu p. położna dyplomowana Beata Kopytko, nr tel. 515 151 130).

8. „Kształtowanie prozdrowotnych postaw u przyszłych rodziców”
Populacja: rodzice i kobiety ciężarne uczestniczące w zajęciach szkoły rodzenia i zgłaszające się do poradni położnej środowiskowo – rodzinnej.
Przychodnia Diagnostyczno – Lekarska „CenterMed” w Tarnowie, Pl. Sobieskiego 2.
Program ma charakter edukacyjny. Działaniami zostaną objęte szczególnie kobiety ciężarne uczestniczące w zajęciach „szkoły rodzenia” lub zgłaszające się do poradni położnej - środowiskowo - rodzinnej u wykonawcy programu. Przedmiotem edukacji prozdrowotnej będą zagadnienia dotyczące profilaktyki stomatologicznej u kobiety ciężarnej i małego dziecka oraz profilaktyka antynikotynowa. Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: infolinia 801 404 402. (koordynator realizacji programu p. położna dyplomowana Beata Kopytko, nr tel. 515 151 130).

Przypomnijmy, że w roku bieżącym ruszą jeszcze dwa programy adresowane do mieszkańców miasta. Pierwszy z nich to profilaktyka stomatologiczna u dzieci w żłobkach i przedszkolach. Będzie składał się z dwóch części: profilaktycznej oraz edukacyjnej skierowanej do dzieci, rodziców oraz nauczycieli. Dzięki kolejnemu programowi mieszkańcy uzyskają wszystkie niezbędne informacje na temat zdrowia psychicznego i pomocy oferowanej w tym zakresie przez placówki funkcjonujące na terenie Tarnowa.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Wed, January 19, 2022 20:34:45
IP     : 54.161.2.204
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html