Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Tarnowski magistrat ogłasza konkurs fotograficzny    -   25/7/2011
Wakacyjna przygoda
Biuro Ochrony Środowiska w Centrum Usług Ogólnomiejskich Urzędu Miasta Tarnowa ogłasza konkurs fotograficzny „Wakacyjna przygoda”. Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla wszystkich osób amatorsko zajmujących się fotografią. Tematy prac konkursowych: przyroda (w tym również krajobraz) Tarnowa i okolic, zabytki i architektura Tarnowa i okolic.

Ogloszenie
>

Zdjęcia muszą być wykonane na terenie Tarnowa i w okolicy (teren dawnego woj. tarnowskiego). W konkursie oceniane będą zdjęcia czarno – białe i kolorowe. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie trzy zdjęcia z jednego tematu.
Prace należy dostarczyć do Biura Ochrony Środowiska w Centrum Usług Ogólnomiejskich Urzędu Miasta Tarnowa osobiście lub listem poleconym, w usztywnionej kopercie, w formie odbitek o formacie 20x30 cm, na papierze błyszczącym, nie podklejone lub w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, na adres: Urząd Miasta Tarnowa Biuro Ochrony Środowiska w Centrum Usług Ogólnomiejskich ul. Goldhammera 3, 33-100 Tarnów, pok. 313. Prace należy przesłać do dnia 30 września 2011 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Przesłane na konkurs prace nie powinny być wcześniej publikowane, a udział w konkursie oznacza zgodę na ich prezentację na wystawie pokonkursowej.
Każde zdjęcie (także zdjęcia złożone na informatycznych nośnikach danych) powinno być opatrzone tytułem zdjęcia, pseudonimem autora oraz miejscem wykonania zdjęcia. Do zdjęcia (także do zdjęć złożonych na informatycznych nośnikach danych) powinna być dołączona zaklejona koperta opisana pseudonimem autora i tytułem zdjęcia, zawierająca w środku następujące dane: imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy.

Po upływie terminu składania prac jury wyłoni zwycięzców w kategoriach przyroda i architektura w technice czarno – białej i kolorowej.
Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Urząd Miasta Tarnowa.
O terminie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni. Informacja ta zostanie również zamieszczona na stronach internetowych organizatora konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl