To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Powstaje platforma współpracy w zakresie bezpieczeństwa chemicznego    -   25/10/2011
Międzynarodowa Konferencja w Tarnowie
Przypominamy: w dniach 27-28 października w Tarnowie odbędzie się konferencja na temat bezpieczeństwa chemicznego. Seminarium jest organizowane przez Miasto Tarnów oraz jedne z największych zakładów chemicznych w Polsce: Azoty Tarnów; współorganizatorami będą OPCW i Polska Izba Przemysłu Chemicznego – we współpracy z ministerstwami, agencjami rządowymi i wiodącymi uczelniami oraz jednostkami badawczymi działającymi na polu bezpieczeństwa chemicznego, instytucjami Unii Unii Europejskiej, Międzynarodową Radą Stowarzyszeń Chemicznych (International Council of Chemical Associations – ICCA) i Radą Europejskich Federacji Chemicznych Cefic. Seminarium ma zgromadzić organy krajowe, przedstawicieli rządu i zainteresowanych ministerstw i agencji, przedstawicieli przemysłu i nauki, a także organizacji międzynarodowych i pozarządowych zaangażowanych w rozwój i wdrażanie bezpieczeństwa i ochrony instalacji przemysłowych i transportowych. Jak informuje tarnowski magistrat, konferencja ta ma być jednym z efektów wizyty prezydenta Ryszarda Ścigały w Departamencie Stanu USA w Waszyngtonie.

Ogloszenie
>

”W obliczu szybkiego rozwoju światowego przemysłu chemicznego i globalizacji dostępu do chemikaliów bezpieczeństwo produkcji, infrastruktury oraz łańcucha dostawczo-odbiorczego staje się priorytetem dla wszystkich zainteresowanych włączając w to rząd, przemysł, społeczności zlokalizowane w jego sąsiedztwie, świat nauki i społeczność akademicką” - czytamy w nadesłanej przez magistrat informacji.
Z inicjatywy Prezesa Zarządu Azotów Tarnów Jerzego Marciniaka oraz Prezydenta Miasta Tarnowa Ryszarda Ścigały w dniach 27-28 października w Tarnowie odbędzie się „Konferencja na temat bezpieczeństwa chemicznego”.
Kilkudziesięciu uczestników reprezentujących instytucje, uczelnie wyższe oraz rządy spotka się w Tarnowie, aby rozmawiać, dzielić się doświadczeniami oraz zainicjować szeroką platformę współpracy międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa chemicznego.

Jak informuje magistrat, problematyka tarnowskiej Konferencji związana jest z potrzebą poprawy gotowości Państw do przeciwdziałania umyślnie wywołanym emisjom szkodliwych chemikaliów jak również zapobiegania zamachom na instalacje chemiczne. Konferencja odnosi się również do potrzeby skutecznego koordynowania czynności organów państwa oraz do poparcia przez społeczność międzynarodową działań w kierunku poprawy gotowości, zapobiegania i ratownictwa w razie takich ataków.
Od lat 20-tych ubiegłego stulecia Tarnów był wiodącym ośrodkiem tworzenia technologii chemicznych, badań i rozwoju oraz współpracy zawodowej w dziedzinie chemii. Opracowano tu i wdrożono szereg technologii utylizacji chemikaliów, w tym technologii wykorzystanych później w programach wojskowych, włączając w to utylizację broni chemicznej.
Azoty Tarnów, największa grupa chemiczna w Polsce, aktywnie uczestniczyły i promowały osiągnięcia rozbrojenia chemicznego i nierozprzestrzeniania chemicznych środków prowadzenia wojny. Azoty Tarnów stały się dzięki temu partnerem i źródłem wiedzy i doświadczenia dla Rządu Polskiego i OPCW, w zakresie promowania i wdrażania celów Konwencji o zakazie broni chemicznej. Wspólne działania i inicjatywa podjęta z samorządem Tarnowa pod patronatem Organizacji Przeciwdziałania Broni Chemicznej otwierają nową erę w historii tarnowskiej myśli technicznej.

W konferencji wezmą udział m.in. przedstawiciele Państw jak: Kenia, Kazachstan, Ukraina, USA, Holandia, Indie, a także przedstawiciel ONZ. Polskie instytucje będą reprezentowane przez przedstawicieli ministerstw (MSWiA, MSZ, MG, MI, MON), Agencję Bezpieczeństwa Wewenętrznego, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Państwowej Straży Pożarnej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej; przedstawiciele uczelni wyższych: Politechnika Krakowska, Politechnika Łódzka, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Wyższa Szkoła Biznesu NLU w Nowym Sączu, Wojskowa Akademia Techniczna, a także przedstawiciele firm sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej.

Program konferencji

27 października: BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE: MIEJSCE W ŚWIECIE I ŚWIADOMOŚCI

9.30-9.45 Oficjalne przywitanie i otwarcie Konferencji przez dr Ryszarda Ścigałę, prezydenta miasta Tarnowa.
Słowo wprowadzające – dyrektor Biura Projektów Specjalnych OPCW Krzysztof Paturej.
Wystąpienia wstępne przedstawicieli instytucji krajowych i międzynarodowych.
9.45-10.30 Wykład inauguracyjny, uwagi generalne - Pani Ambasador Bonnie Jenkins, Koordynator Programów Redukcji Zagrożeń, Biuro Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Nierozprzestrzeniania, Departament Stanu USA: “Rola bezpieczeństwa chemicznego w międzynarodowym zaangażowaniu na rzecz bezpieczeństwa światowego”.
10.30-11.15 Wystąpienie: Perspektywy w zakresie współpracy na rzecz pokojowego wykorzystywania chemii oraz bezpieczeństwa w Afryce” – Ambasador Kenii Prof. Ruthie C. Rono.
11.00-11.30 Przerwa kawowa.
11.45-12.15 Wstęp do międzynarodowego bezpieczeństwa chemicznego. Podsumowanie istniejących międzynarodowych działań promujących bezpieczeństwo, eksperci OPCW: Pan Lesław Górniak, Dr. Lech Starostin.
12.15-12.45 Miejsce środowiska akademickiego w szerzeniu kultury bezpiecznego postępowania z materiałami CBRN. Prof. Stanisław Witek (Politechnika Wrocławska), Prof. Sławomir Neffe (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa).
12.45-13.00 Dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi.
13.00-14.30 Lunch.
14.30-15.00 Doświadczenia organizacji międzynarodowych w koordynowaniu i popieraniu programów bezpieczeństwa (EU, WHO, IAEA, OPCW, OSCE).
15.00-15.30 Implementacja Dyrektywy „Seveso II”: Przeciwdziałanie poważnym awariom w zakładach dużego ryzyka- rola ratowników, zakładu i miejsce lokalnej społeczności, kpt. Mariusz Dragan, Małopolska Komenda Wojewódzka PSP.
15.30-16.00 Traktaty międzynarodowe – konwencje: Rotterdamska, Bazylejska i Sztokholmska oraz ostatnie zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa chemicznego, dr Pavel Castulik, CBRNE Defence&Protection Consultant.
16.00-16.30 Współpraca pomiędzy zainteresowanymi stronami w szerzeniu bezpieczeństwa chemicznego, programu „Odpowiedzialność i Troska”® oraz Kodeks Bezpieczeństwa Odpowiedzialności i Troski, Jerzy Majchrzak, dyrektor Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Lesław Górniak, krajowy koordynator Global Product Strategy.
16.30-16.45 Wprowadzenie do dobrych praktyk Azotów Tarnów w zakresie bezpieczeństwa chemicznego – członek zarządu Azotów Tarnów Witold Szczypiński.
16.45-17.15 Dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi.
17.15-18.00 Uwagi końcowe.

28 października: BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE W PRAKTYCE - STUDIUM NA PRZYKŁADZIE AZOTÓW TARNÓW

9.00-9.15 Słowo powitalne: Jerzy Marciniak, prezes zarządu Azotów Tarnów oraz Witold Szczypiński, członek zarządu.
9.15-9.40 Prezentacja istoty zagadnień bezpieczeństwa: Jolanta Stadnicka - firma ASE: „Zarządzanie ryzykiem procesowym podstawą zapewnienia bezpieczeństwa chemicznego”.
9.40-10.00 Wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa chemicznego w Azotach Tarnów, Pan Wiesław Lach, dyrektor techniczny.
10.00-10.30 Międzynarodowe programy pomocowe we wzmacnianiu bezpieczeństwa w przemyśle chemicznym, Pan Kumaresh Misra, dyrektor Działu Współpracy Międzynarodowej OPCW.
10.30-11.00 Międzynarodowe Programy pomocowe w umacnianiu bezpieczeństwa instalacji i przedsiębiorstw chemicznych; Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA.
11.00-11.30 Bezpieczeństwo chemiczne w zakładach przemysłu chemicznego.
11.30-11.45 Przerwa kawowa.
11.45-13.00 Objazdowa prezentacja Azotów Tarnów – przedstawienie stosowanych środków bezpieczeństwa.
13.00-14.00 Lunch.
14.00 Czas rozmów dwustronnych, konsultacji i spotkań nieoficjalnych.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Mon, October 18, 2021 14:15:20
IP     : 3.234.211.61
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html