To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Nowa specjalność – administracja międzynarodowa i unijna już od przyszłego roku    -   25/11/2011
Wieści z PWSZ
Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w dniu 18 listopada 2011 r. podjął uchwalę w sprawie utworzenia na kierunku administracja nowej specjalności administracja międzynarodowa i unijna z językiem francuskim. Nowa specjalność zostanie uruchomiona już w roku akademickim 2012/2013!

Ogloszenie

Uchwała Senatu zatwierdza starania Dyrekcji Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego oraz Kierownictwa Zakładu Administracji Publicznej o utworzenie dodatkowej specjalności w ramach kierunku administracja. Do tej pory Uczelnia proponowała kandydatom jedną specjalność – niezwykle popularną administrację publiczną.

Celem nowej specjalności jest wyposażenie studenta w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje językowe konieczne do wykonywania zawodu administratywisty w instytucjach międzynarodowych i krajowych związanych ze strukturami unijnymi i międzynarodowymi.
Plan studiów obejmuje 2430 godz. dydaktycznych (bez praktyk zawodowych), w tym 930 godz. języka francuskiego, realizowanego od podstaw lub innych poziomów. Oprócz przedmiotów kierunkowych dla administracji nowością są takie przedmioty jak:
- Protokół dyplomatyczny i etykieta w stosunkach bilateralnych i instytucjach międzynarodowych,
- Prawo umów międzynarodowych,
- Ustroje wybranych państw europejskich, nordyckich oraz państw trzecich,
- Praca biurowa z uwzględnieniem standardów europejskich,
- Prawo umów międzynarodowych,
- Urzędnik w środowisku międzynarodowym,
- Prawo dyplomatyczne i konsularne
- Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
- Zarządzanie projektami UE.

Przedmioty specjalizacyjne wprowadzane będą od II roku studiów, z tym, że język francuski realizowany będzie od semestru I. Obok języka francuskiego (który nauczany będzie na poziomie podstawowym lub zaawansowanym) studenci będą mogli korzystać z lektoratu języka angielskiego. Uczelnia gwarantuje możliwość odbywania praktyk studenckich m.in. w ambasadach, konsulatach oraz instytucjach Unii Europejskiej.

Właśnie w tym celu w dniach 17 do 21 października 2011 r. przedstawiciele Zakładu Administracji Publicznej i Zakładu Filologii Romańskiej, w odpowiedzi na zaproszenie dr. Pawła Kowala, posła do Parlamentu Europejskiego, uczestniczyli w wizycie studyjnej w Brukseli. Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie reprezentowali: dr Anna Gądek Dyrektor Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego, mgr Małgorzata Pociecha Kierownik Zakładu Filologii Romańskiej, dr Anna Pachowicz wykładowca, mgr Grzegorz Kądzielawski pracownik dydaktyczny, mgr Katarzyna Lechowicz pracownik dydaktyczny i opiekun Studenckiego Koła Naukowego „LEX”.
Spotkania z posłami do Parlamentu Europejskiego dr. Pawłem Kowalem i Bogusławem Sonikiem były okazją do odbycia rozmów dotyczących staży studenckich w instytucjach unijnych. Eurodeputowani – dr Paweł Kowal i Bogusław Sonik wyrazili chęć przyjmowania tarnowskich studentów na praktyki i staże w instytucjach Unii Europejskiej. Możliwości organizowania staży międzynarodowych rozpoznaje również mgr Andrzej Ogonowski, Kierownik praktyk studenckich w Zakładzie AP, który przebywa aktualnie na miesięcznym wyjeździe w Brukseli.

Należy dodać, że nie są to pierwsze kontakty Zakładu Administracji Publicznej z instytucjami unijnymi. W czerwcu 2011 r. dwie studentki kierunku administracja tarnowskiej PWSZ - Iwona Petryla i Sylwia Pytel odwiedziły Strasburg.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Mon, July 22, 2024 23:34:46
IP     : 100.28.0.143
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html