To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
  Jak tarnowscy samorządowcy (i nie tylko) debatowali i głosowali aktualizacja   -   16/12/2011
XVII Sesja Rady Miasta Tarnowa (zapis audio)
Zgoda większości radnych na zamiary magistratu dotyczące likwidacji czterech przedszkoli i Szkoły Podstawowej nr 19 oraz na likwidację Izby Wytrzeźwień a także nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Tarnowa Abp Wiktorowi Skworcowi - to najważniejsze ustalenia XVII sesji Rady Miasta Tarnowa, która odbyła się w czwartek 15 grudnia w Sali Lustrzanej. Zarejestrowaliśmy dla inTARnautów przebieg sesji. Zapraszamy do wysłuchania kompletu nagrań ze wszystkich merytorycznych części ostatnich w tym roku obrad tarnowskich rajców (ponad 9 h nagrań).

Ogloszenie
>
Posłuchaj, jak przebiegała debata i głosowanie w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Tarnowa Arcybiskupowi Wiktorowi Skworcowi :Posłuchaj, jak przebiegały debaty i głosowania w następujących punktach obrad:
- Informacja o stanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków Miasta Tarnowa.
- Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025 – podjęcie uchwały
- Zmiana uchwały budżetowej Miasta Tarnowa na rok 2011 – podjęcie uchwały
- Zmiana uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny i informacji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny – podjęcie uchwały
:Posłuchaj, jak przebiegała dyskusja w sprawie przeznaczenia środków PFRON, a także w punktach:
- Przystąpienie do realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Tarnowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – podjęcie uchwały
- Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia programu Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi
- Zmiana uchwały w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli – podjęcie uchwały
oraz wstęp do debat na temat zamiarów likwidacji placówek oświatowych (dyskusja o możliwości dopuszczenia do głosu reprezentantów Rad Rodziców)
:Posłuchaj przebiegu debaty i głosowania w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 9 w Tarnowie :Posłuchaj przebiegu debaty i głosowania w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 22 w Tarnowie :Posłuchaj przebiegu debaty i głosowania w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkoli Publicznych Nr 23 i 27 w Tarnowie :Posłuchaj przebiegu debaty i głosowania w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 19 w Tarnowie :Posłuchaj przebiegu debaty i głosowania w sprawie następujących punktów porządku obrad:
- Udzielenie Dyrektorowi Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie upoważnienia do wydawania zaświadczeń potwierdzających posiadanie przez operatora uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego – podjęcie uchwały
- Nadanie Statutu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Tarnowie – podjęcie uchwały
- Likwidacja Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Tarnowie – podjęcie uchwały
- Likwidacja Izby Wytrzeźwień w Tarnowie – podjęcie uchwały
:Posłuchaj przebiegu debaty i głosowania w sprawie następujących punktów porządku obrad:
- Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie – podjęcie uchwały
- Ustalenie cen za przyjęcie odpadów w Zakładzie Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie – podjęcie uchwały
- Wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Krakowskiej 23 w Tarnowie – podjęcie uchwały
- Wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości Gminy Miasta Tarnowa położonej w Tarnowie przy ul. Mroźnej – podjęcie uchwały
- Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie w rejonie ulic: Lwowska, Okrężna, Rzędzińska – podjęcie uchwały
- Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały
- Wstąpienie kandydata Pana Macieja Morawskiego w miejsce radnego, którego mandat wygasł – podjęcie uchwały
- Udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Tarnowie
w postępowaniu przed sądami administracyjnymi – podjęcie uchwały
- Udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Tarnowie
w postępowaniu przed sądami administracyjnymi – podjęcie uchwały
- Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa dotyczących zmian w statutach osiedli – podjęcie uchwały
- Nadanie nazw ulic w mieście Tarnowie – podjęcie uchwały
- Zmiana uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tarnowie oraz ustalenia ich wysokości i sposobu pobierania opłat w tej strefie (debata do momentu ogłoszenia przerwy)
:Posłuchaj przebiegu debaty dot. następujących punktów porządku obrad:
- Zmiana uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tarnowie oraz ustalenia ich wysokości i sposobu pobierania opłat w tej strefie c.d. (głosowanie)
- Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie międzysesyjnym
- Zapytania i interpelacje radnych oraz oświadczenia i wolne wnioski
- Odpowiedzi Prezydenta na zapytania i interpelacje radnych
- Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym
- Sprawy różne
- Zamknięcie obrad
:W osobnych artykułach opublikujemy również kilka multimedialnych relacji z najważniejszych wydarzeń okołosesyjnych, w tym wypowiedzi urzędników i protestujących rodziców.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Wed, June 19, 2024 04:43:27
IP     : 100.28.2.72
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html