Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
  Kontrowersyjna decyzja radnych - komentarz redakcyjny aktualizacja   -   19/12/2011
Arcybiskup Honorowym Obywatelem
Jak już informowaliśmy, w czwartek Rada Miasta nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa arcybiskupowi Wiktorowi Skworcowi, wieloletniemu Ordynariuszowi Diecezji Tarnowskiej. Za uchwałą zagłosowali wszyscy obecni radni, poza Jakubem Kwaśnym. Radny SLD jako jedyny wyartykuował też zastrzeżenia do pośpiesznego trybu, w jakim tytuł jest nadawany. -Nie powinno się tworzyć tradycji, w której odchodzącemu ordynariuszowi przyznaje się tak zaszczytny tytuł niejako z automatu - mówi J.Kwaśny. Inicjatorzy pomysłu uhonorowania Arcybiskupa stwierdzają, że jest to wyraz wdzięczności "za bycie człowiekiem dialogu, zrozumienia i spokoju, któremu mocno leżą na sercu problemy społeczne mieszkańców Tarnowa". Prezydent Ścigała zapowiada, że ceremonia wręczenia Tytułu po raz pierwszy może się odbyć się poza Tarnowem. Nasza redakcja ma wątpliwości, czy pozwala na to Uchwała sprzed 4 lat w sprawie zasad nadawania Honorowego Obywatelstwa.

Ogloszenie
>

Posłuchaj, jak w trakcie ostatniej sesji Rady Miasta przebiegała debata i głosowanie w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Tarnowa Arcybiskupowi Wiktorowi Skworcowi :
O nadaniu Arcybiskupowi tego zaszczytnego tytułu, na wniosek prezydenta miasta oraz przewodniczącego Rady Miejskiej, zdecydowali radni podczas sesji.
W uzasadnieniu uchwały czytamy: Ksiądz Biskup wspólnie z tarnowskim samorządem współorganizował wiele ważnych wydarzeń, przykładem takiego ścisłego współdziałania były odbywające się w styczniu 2010 roku XIII Dni Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce, czy rocznica katastrofy smoleńskiej. Nigdy nie odmawiał udziału w istotnych dla Tarnowa i jego mieszkańców wydarzeniach.
Jak zapowiada Ryszard Ścigała, wręczenie tytułu Arcybiskupowi odbędzie się około 6 stycznia przyszłego roku, w kolejną rocznicę jego święceń biskupich. Delegacja tarnowska najprawdopodobniej pojedzie do Katowic, do siedziby Archidiecezji. Niewykluczone jednak, że uroczystość zostanie zorganizowana w Tarnowie.

Przeciw Uchwale głosował Jakub Kwaśny, który nie negował zasług jakie zostały przytoczone w uzasadnieniu do projektu uchwały. Radny pytał jednak: Dlaczego nie pojawił się pomysł nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa chociażby Aleksandrowi Gradowi, odchodzącemu Ministrowi Skarbu? Czytając przedwyborczy raPOrt, w którym na kilkudziesięciu stronach wyliczono zasługi ministra, można było dojść do wniosku, że wielokrotnie przewyższają one dorobek samego Arcybiskupa .

Zobacz/ posłuchaj, jak pomysł uhonorowania Arcybiskupa uzasadnia prezydent Ryszard Ścigała i co mówi o ceremonii wręczenia wyróżnienia :

Pobierz wtyczkę Flash PlayerKomentarz redakcyjny:

W obecnej rzeczywistości ogólnego pomieszania i przekręcania znaczeń, nic już nie powinno mnie dziwić i zastanawiać. Powinienem się przyzwyczaić do podobnych decyzji (nieistotnych przecież z punktu widzenia jakichkolwiek problemów bytowych), podejmowanych bez cienia głębszej, racjonalnej refleksji i kompletnie nie uwzględniających szerszej, historycznej perspektywy.
Błyskawiczne nadanie przez tarnowskich rajców Honorowego Obywatelstwa Tarnowa Arcybiskupowi Wiktorowi Skworcowi, tuż po opuszczeniu przez niego Pałacu Biskupiego w Tarnowie, dziwi mnie jednak i oburza.

Podejrzewając drugie, nie wypowiedziane (bo i - podejrzewam - mniej szlachetne) dno intencji jedynego sprzeciwiającego się tej decyzji Radnego muszę zgodzić się z Jakubem Kwaśnym co do diagnozy, że podjęta przez tarnowską Radę Miasta decyzja była "automatyczna". Radny Kwaśny widzi jednak tylko jeden aspekt tej sprawy - przyznania wyróżnienia drugiemu już z rzędu Ordynariuszowi Diecezji. A przecież była to również decyzja mechaniczna, to znaczy wpisana w ogólny "urok" czasu i miejsca, w jakim temu konkretnemu składowi Rady Miasta przyszło zgadzać się (pojęcie "podejmowania decyzji" tu nijak nie pasuje) na pomysł inicjatorów, który decyzją był już w momencie jego wyartykułowania.

Może jestem niedzisiejszy, ale tylko w kwestiach Wiary i Moralności jestem gotowy coś "przyjąć na wiarę", choć i wówczas nie oznacza to rezygnacji z uzyskiwania odpowiedzi. W życiu publicznym staram się natomiast nie przyzwyczajać do obecności żadnego z mechanizmów bez poznania uprzednio jego celu i bez uznania pożytecznej roli takiego mechanizmu.
Tymczasem o racjonalności nadania zaszczytnego Tytułu nikt nikogo nawet przez chwilę nie starał się teraz w Radzie przekonywać a próbę zasłonięcia się przez Prezydenta i tarnowskich rajców "porywem z serca płynącej wdzięczności" oceniam jako aktorsko (chodzi o wiarygodność przekazu) nieudaną. Ot, taki kurtuazyjny teatr, jaki często odgrywają nasi włodarze i rajcy mizdrząc się do Biskupów, ale jakoś nigdy nie okazując należnego Hierarsze Kościoła szacunku w należny mu sposób, o którym zresztą pewnie już nawet zapomnieli. W każdym razie nie dostrzegłem nigdy żadnego z tych przepobożnych lokalnych polityków witających się z Biskupem swojego Kościoła poprzez uklęknięcie i ucałowanie Biskupiego Pierścienia. Były Ordynariusz nie należy skądinąd do wybitnych miłośników kościelnych tradycji, więc nic dziwnego, że do kultywowania akurat tej nikogo ani On ani jego otoczenie nie zachęcało, a być może nawet wręcz przeciwnie...

Wracając jednak do rzeczy. Konia z rzędem temu, kto jest w stanie udzielić wyczerpującej odpowiedzi na pytanie dlaczego Arcybiskup Skworc zasłużył na tytuł Honorowego Obywatela naszego Miasta. W tej sprawie nie dowiedzieliśmy się od rajców niczego.
Nie dowiedzieliśmy się przede wszystkim, co takiego historycznie doniosłego i trwałego uczynił dla Tarnowa Arcybiskup Skworc. Coś, co nie wynikałoby z 13-letniego administrowania i misji powierzonej mu przez Papieża jako pasterzowi najbardziej praktykującej diecezji w Polsce. Lista zasług przywołana przez Prezydenta i powtórzona przez chór innych inicjatorów Uchwały, mogłaby być brana pod uwagę przy przyznawaniu tytułu "Ambasadora Tarnowa", ale nie najwyższego tarnowskiego wyróżnienia, które winno być przyznawane za "wybitne, trwałe i powszechnie akceptowane zasługi", jak głosi Uchwała w sprawie trybu i zasad przyznawania tytułu HOT, ograniczająca się - jak rozumiem intencje radnych sprzed lat - do przypadków autentycznie wybitnych i jakoś weryfikowalnych. Jak w przypadku ks. profesora Michała Hellera, po zdobyciu przez niego serii prestiżowych nagród, w tym Nagrody Templetona.
Tymczasem żaden z istotnych (weryfikowalnych) wskaźników religijności i aktywności duszpasterskiej w czasie administrowania diecezją przez bp Skworca nie uległ znaczącej poprawie. Wręcz przeciwnie. Nie chcę przez to powiedzieć, że ostatnie 13 lat było czasem jakiejś obstrukcji czy destrukcji, ale o ich "wybitności" nic dziś nie przesądza i nic na nią nie wskazuje. Na to, aby owoce tej Posługi (d)ocenić potrzebne jest popatrzenie z pewnej perspektywy czasowej, na pewno nie kilkunastodniowej.
Pozostał zatem tylko jeden argument - "bo arcybiskup był naszym Ordynariuszem", co jest innym wariantem standardowego "rozumie się samo przez się". Gdyby jednak fakt zasiadania w fotelu biskupim w Tarnowie był przesłanką wystarczającą do stawania się Honorowym Obywatelem Miasta, to Biskup Tarnowski powinien otrzymywać to wyróżnienie w trakcie pastowania swojego urzędu. A w tym przypadku wygląda to na nagrodę za jego ... odejście.

Niekoniecznie jako pierwsze, na pewno nie jako jedyne, powinny też być przy podejmowaniu takiej decyzji wzięte pod uwagę inne względy, dotyczące Osoby Honorowego Obywatela. Kompletne ich pominięcie oburza mnie tym bardziej, że w przypadku Arcybiskupa Skworca (inaczej niż w chwili podejmowania Uchwały w sprawie Tytułu dla poprzedniego Ordynariusza Diecezji ś.p. Abp. J.Życińskiego) radnym znane były kontrowersje dotyczące wątków biografii Biskupa Skworca z lat 80-tych. Sam zainteresowany, 5 lat temu oceniał, że nie ma tam powodów do chluby: "(..) z matni zastawionej na mnie przez SB wychodziłem mało radykalnie. Zabrakło mi wówczas odwagi. Dziś czuję się zobowiązany przeprosić za to. Nie usprawiedliwia mnie fakt mieszania różnych płaszczyzn kontaktów z SB(...)". Doceniam fakt, że biskup Skworc nie uniknął próby skonfrontowania się z historyczną oceną swojej zagmatwanej przeszłości. Taką gotowość wykazał co prawda tylko przez moment, wybierając historyków i odpowiadając wybranym dziennikarzom, a po 2006 roku ten temat znowu zaczął być tematem "tabu". Ale dobre i to, szczególnie na tle niszczącej sytuacji zamiatania podobnych spraw pod dywan przez Kościół Hierarchiczny w Polsce.
Niestety, wkrótce smutne post scriptum dopisali do tej historii tarnowscy kurialiści - podlegli Ordynariuszowi - gdy tuż po wydaniu słynnej książki ks. Isakowicza - Zaleskiego "Księża wobec bezpieki", w której ten niezłomny kapłan i badacz obszernie przywołał fakty dziwnych kontaktów ówczesnego ks. Skworca z SB (ks. Isakowicz nie zawarł w książce jakichkolwiek publicystycznych ocen), patronowali oni akcji zbierania podpisów pod "listem solidarności z biskupem tarnowskim" (wiedzę tę czerpię z kilku rozmów z diecezjalnymi księżmi). Nikomu w Kurii nie przeszkadzało, że pod hasłem "solidarności z Biskupem" atakowany jest bezpardonowo i nieuczciwie zasłużony dla Kościoła i Polski duszpasterz, że list zawiera treści kłamliwe oraz to, że jest podpisywany przez osoby, które najzwyczajniej nie mogły się zapoznać z treścią krytykowanej książki. Ta kuriozalna (nomen omen ?) akcja, przeprowadzona nie bez przetrącania kręgosłupów moralnych, do dziś odbija się czkawką w całej diecezji.

Oczywiście, od ostatecznych osądów jest Sędzia Najwyższy. Skoro jednak Rada Miasta Tarnowa decyduje się na arbitralny osąd, bez brania pod uwagę żadnych światłocieni na wizerunku Honorowanego i sytuacji możliwych do odebrania jako dwuznaczne, dobrze byłoby porozmawiać o wszystkich kryteriach i konsekwencjach podjęcia tej ziemskiej decyzji. Choćby po to, aby dać jednoznaczną odpowiedź: na czym polega wzór i przykład, który ma dawać Honorowy Obywatel innym obywatelom, dziś i w przyszłości ?

Oczywiście zdaję sobie sprawę, że związki Arcybiskupa Skworca z Tarnowem są kilkadziesiąt razy większe niż związki z naszym miastem byłego żużlowego mistrza świata Rickardssona, którego uhonorowanie było - zrealizowaną niestety - fanaberią poprzedniego włodarza Tarnowa. Przypadek obecności skądinąd sympatycznego Szweda w tarnowskim panteonie nie powinien być jednak prostym usprawiedliwieniem dla ostatniej, kontrowersyjnej decyzji radnych. Takie podejście oznaczałoby bowiem świadomą kontynuację procesu deprecjonowania wyróżnienia, które powinno pozostać Najwyższym Tarnowskim Zaszczytem.

Pozostaje jeszcze jedna kwestia.
Uchwała w sprawie nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa z roku 2007 wyraźnie stwierdza, że ceremonia wręczenia aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa może być dokonana "podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej lub podczas innego odświętnego zgromadzenia publicznego, odbywanego w szczególności z okazji Narodowego Święta Niepodległości, obchodów rocznic nadania Tarnowowi praw miejskich lub Dni Tarnowa".
Tymczasem prezydent rozważa możliwość organizacji takiej ceremonii poza Tarnowem. Na jakiej podstawie formalnej ?
Mowa jest o 6 stycznia (rocznica święceń biskupich), ale przecież radni nie zdążą do tego czasu uchwalić żadnych zmian w Uchwale sprzed 4 lat...
Zastanawia mnie też dlaczego Honorowy Obywatel nie mógłby przyjechać na taką uroczystość do Tarnowa, skoro Uchwała nie wyznacza jakiejkolwiek daty na organizację ceremonii. Poza wszystkim byłby to jakiś dowód na poważne i odpowiedzialne potraktowanie tego wyróżnienia.
Jeśli już jednak Rada Miasta miałaby w przyszłym roku uzupełnić wspomnianą Uchwałę o możliwość wręczania wyróżnienia poza Tarnowem, to niechże od razu radni dodadzą zapis, że tytuł Honorowego Obywatela Tarnowa należy się każdemu Ordynariuszowi z urzędu. Mając takie, uświęcone dotychczasową tradycją, prawo za sobą nie trzeba będzie się po latach tłumaczyć, że się za czymś podniosło rękę ...
A pro pos.
Tym, którzy za chwilę i anonimowo skoczą mi do gardła przyznam się do czegoś: piszę to wszystko nie z perspektywy moralnego ideału (jestem grzesznikiem, wciąż mającym nadzieję na zadośćuczynienie bliźnim wyrządzonych krzywd), ale piszę to także dlatego, byście (byśmy) za ileś tam lat, nie musieli się wstydzić, że nikt - poza politykiem antyklerykalnej Lewicy - nie zabrał krytycznego głosu w tej symbolicznej sprawie

Piotr Dziża
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 23)Dodaj komentarz
(19-12-2011) otto :
Takimi działaniami wielebni radni i szanowna kuria sprawia, że za kilka lat w kościołach biegać będą tylko myszy.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-12-2011) kasa :
A Wardzała jest już honorowym obywatelem? Bo coś mi się wydaje że zapomniał w tym roku o bezdomnych i nie organizuje wieczerzy.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-12-2011) otto :
A po co w tym roku mu organizować skoro dostał się już do sejmu?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-12-2011) Andrzej :
Niestety w Polsce jest tak że władza uważa siebie za nieomylnych, wszystkowiedzących, a obywatele to tylko "ciemny lud" którego jedyną powinnością jest płacenie podatków i hołubienie elit za wszystko.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-12-2011) jak to nikt? :
Jak to nikt nie zabrał głosu w tej sprawie? A ja? Pisałem o tym w tym miejscu kilka tygodni temu( pod inf.o sesji Rady Miasta).Że mamy oto kolejnego TW,i to drugiego spośród biskupów- w roli Honorowego Obywatela. Wystarczy siegnac do archiwum.A teraz ten Dzidza zawłaszcza ten mój pomysł, kiedy to napisałem,że powinno się automatycznie przynawać tytuły Honorowych Obywateli wszystkim kolejnym Ordynaroiuszom,jak leci,byle byli Ordynariuszami. Pisałem też onegdaj,że tylko dwie osoby z grona Honorowych Obywateli zasłuzyli na ten tytuł:P.Norbert Lippoczy i ks. prof. Michał Heller. Przy czym temu ostatniemu tytuł nadano dopiero wtedy,gdy dostał prestiżowa nagrode Tempelto0na.A przecież wcześniej ten znamienity tarnowiain tez był doskonale znany i zasłużony.Wczesniej jednak wolano obdarzyć tytułem chłopaka który jeździ motorem dookoła stadionu i jakiegoś ówczesnegfo 17-latka z Sao Paulo,który teraz odbiera miastu kawałek Góry sw. Marcina,należącej kiedyś do jego dziadka,też Sanguszki.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-12-2011) do jak to nikt ? :
i oczywiście ten swój pogląd podpisałeś, żeby móc go traktować jako poważny do odnotowania głos nie należący np. do Jakuba Kwaśnego

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-12-2011) oktis. :
Ubolewam na zaistniałą sytuacją. Ale dopóki w Tarnowie będzie istniała zależność między kurią a ratuszem, dopóty będzie się źle działo. Ponoć Skworc i księża nie popierali PO, a tu takie zaskoczenie po raz kolejny. Dlatego jestem całkowitym oddzieleniem religii od państwa. Już się z Tarnowa cały świat śmieje po raz kolejny.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-12-2011) ten mój poglad... :
Oczywiście tego mojego pogladu nie podpisałem imieniem i nazwiskiem,zgodnie zresztą z panujacymi tu i na wszystg=kich( na, ogół) innych portalach.Ale go wyraziłem bardzo wu=yraźnie, co ma takie samo znaczenie jak oczywista oczywistośc. Podpisany czy nie- zaistniał.Był.A teraz ktoś się pod to podszywa i udaje, że wszystko jest dobrze ( bo nie napiszę ok., nie uzywam takich zwrotów ,bo nie znam angielskiego,a podobno to jest po angielsku.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-12-2011) do ten mój poglad :
pogląd anonimowy rzucony na forum to nie to samo co podpisany tekst redakcyjny pisany w oparciu o znane już wypowiedzi na sesji i pisane uzasadnienia. no i odnoszący się do kilku innych spraw nie tylko do idei automatycznego honorowania biskupów zresztą w tym ostatnim przypadku sarkastycznie :)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-12-2011) eradycator :
Dwóch żebraków siedzi na chodniku . Witek trzyma duży Krzyż, a Rysiek dużą Gwiazdę Dawida. Obaj trzymają wyciągnięte kapelusze na datki pieniężne. Ludzie przechodzą, spoglądają długo na żebraka z Gwiazdą Dawida, ale nikt mu nic nie wrzuca, natomiast za każdym razem zbiera coś żebrak z Krzyżem. Idzie zakonnik, stanął i z daleka przygląda się żebrakom. W końcu podchodzi do tego z Gwiazdą Dawida i mówi: Nie zdajesz sobie sprawy, że to chrześcijański kraj? Nie otrzymasz tu żadnej jałmużny trzymając Gwiazdę Dawida. Żebrak zwraca się do tego z Krzyżem: -Ty, Witek , patrz kto próbuje nas uczyć jak się robi interes.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-12-2011) ale :
prawdziwym sprawdzianem, ale dla biskupa- będzie przyjęcie niestety od wazeliniarzy zdewaluowanego "tytułu", zniżając się po próżne ziemskie zaszczyty -będąc duchownym o tak wysokiej pozycji w Kościele. Dorobku i zasług Biskupowi nikt nie odbierze, po co więc mają je potwierdzać ,jak widać kupczący.Nasza wyobrażnia o ludziach powołanych na najwyższe władze w Kościele jest inna.Chcemy ażeby prowadzących misję Wiary robili to w oparciu o najwyższe kryteria moralne,przejrzyste zasady, byli swego rodzaju mężami stanu-nie ulegający próżnemu pochlebstwu i podobnym przywarom.Sytuacja ta obrazuje stan umysłów w Tarnowie-widać że potrzebny jest niestety tutaj Palikot dla przewietrzenia zatęchłej atmosfery ,szkoda że młody radny J.Kwaśny nb jedyny- nie zdobył się na pełną odwagę stosując metodę mętnej obstrukcji -trzeba było twardo huknąc ażeby ci rajcy purknęli z wysiłku myślowego-chyba że Pan liczy w przyszłości na tytuł Honorowego.....

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-12-2011) 40 plus :
Wstyd dla całej rady za wazelinę .... Jurek i Ty wazelinę położyłeś ? Masz minus !

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-12-2011) czarny kopertowy komiwojaDżer :
Kolejni w kolejce do tytułu Honorowy Obywatel MT: Babuśka, Wardzała i Słomka-Narożański za wybitne osiągnięcia w.... hmm no nie przypomnę sobie żadnych, ale można im dać choćby za to że w ogóle się narodzili. Amen.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-12-2011) do 40 plus :
dla porządku trzeba podać, że nie wszyscy radni wzięli udział w tym głosowaniu

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-12-2011) do do 40 plus :
Wyjść i nie głosować to tak jakby zagłosować ZA! Brak odwagi? Czy może tego co mężczyzna nosi między nogami?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-12-2011) sukcesy :
Babuśka za aferę umorzoną zresztą, wardzała za co? a słomka za narożańskiego!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-12-2011) lubawiczer :
Intronizacja przez Radę Miasta Tarnowa tego wybitnego hierarchy tytułem Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa jest zasadna. Na przyszłość nie warto jednak nagradzać pochopnie , potrzeba debaty , wyjątkowej rozwagi . Niestety nasi radni zachowują się jak stado b.......

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-12-2011) cc :
baranów ?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-12-2011) Maria :
WSTYD I HAŃBA!!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-12-2011) patriota :
To, że pan Prezydent postanowił nadać ten zaszczytny tytuł "szlachetnemu" Skworcowi, nie dziwi, to, że "świta" Ścigały poparła ten projekt też nie dziwi, ale to, ze radni PIS poparli i tym samym uhonorowali TW "Dadbrowskiego" dziwi, to jest skandal, żeby PIS popierał TW!!!. Jak Wam nie wstyd i po tym wszystkim nadal bedziecie radnymi z ramienia PIS? A co na to Jarek? A co na to tarnowscy posłowie z PIS-u? zostawicie to tak...? Przecież nie wolno tak tego przemilczeć!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-12-2011) "mocher" :
TW "Dąbrowski" Honorowym obywatelem, faktycznie to skandal!!! Rada miasta do odstrzału!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-01-2012) Elżbieta :
Dziękuję panu Piotrowi za ten głos protestu, który choć trochę ratuje honor Tarnowian.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(14-03-2012) foster1964 :
Co-operate, disobedience control, fronting the anarchist, and generator. http://aliraox.com

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012 Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl, tel. kom. 662 930 947