Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Prośba o pomoc dla ofiar tajfunu na Mindanao    -   27/12/2011
Pomóżmy Filipińczykom
“W nocy z piątku na sobotę (16-17.12. 2011) nad wyspą Mindanao (południowe Filipiny) przeszedł tajfun o niespotykanej od kilkudziesięciu lat sile. Na skutek ogromnych opadów deszczu połączonego z silnym wiatrem (do ok. 90 km/h) ucierpiało pobliskie miasto Cagayan de Oro. Obecnie mówi się o ok. 650 ofiarach śmiertelnych w samym mieście, ponad 1000 na całej wyspie, zniszczone zostały całe osiedla, część mieszkańców musiała opuścić swoje domy z powodu zagrożenia powodziowego. Według ostatnich doniesień ok. 44 tysięcy Filipińczyków przebywa w różnych tymczasowych schroniskach, w bardzo słabych warunkach sanitarnych; często 3-4 tysięcy ludzi dzieli szkołę z dwoma toaletami, bez wody i jedzenia. 276 tysięcy ludności musiało opuścić swoje domostwa i dobytek całego życia. Wydaje się, że miejscowe władze zupełnie nie radzą sobie z organizacją pomocy poszkodowanym. Mówi się o zagrożeniu epidemiologicznym cholerą i durem brzusznym. Najbardziej ucierpieli najbiedniejsi, a wśród nich najniewinniejsi – dzieci.” - czytamy na stronie Zgromadzenia Księży Marianów oraz na katolickich portalach. Zainspirowany działaniami księży marianów, którzy przybyli z Polski, tamtejszy arcybiskup zwraca się do Polaków z prośbą o pomoc...

Ogloszenie
>

”Można czuć się bezsilnym wobec tak wielkiej tragedii, ale nie można pozostać bezczynnym. Możemy pomóc głównie ofiarując pieniądze na wskazane poniżej konto. Zostaną one przekazane dla najbardziej potrzebujących na zakup wody, żywności, koców i środków higienicznych.” - pisze Klaudiusz Rokicki MIC, mariańska misja w Filipinach

”Zainspirowany działaniami księży marianów, którzy przybyli z Polski na misje do mojej archidiecezji, jako Arcybiskup Cagayan de Oro, proszę Braci i Siostry z Polski, aby przyszli nam z pomocą w tej niezwykle trudnej sytuacji.
Proszę wesprzyjcie nas poprzez modlitwę i pomoc materialną. Jesteśmy jedną rodziną dzieci Boga. Dziękuję za jakiekolwiek wsparcie. Niech małe Dzieciątko narodzone w Betlejem pomoże nam podejść do tej sytuacji z nadzieją i miłością.”
- czytamy.

Konto w Polsce:
Sekretariat Misyjny
Zgromadzenia Księży Marianów
ul. Św. Bonifacego 9
02-914 Warszawa
 

PKO BP SA Oddział 13 w Warszawie 35 1020 1068 0000 1602 0067 2329  

Z dopiskiem „Pomoc ofiarom tajfunu na Filipinach”
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 1)Dodaj komentarz
(20-05-2012) RbDcIRqMGyA :
OBIECANKI, CACANKI A G UPIEMU ..! POLSCY PROKURATORZY NADAL OCZEKUJ NA NAJWAĹ»NIEJSZE DOWODY! WRAK SAMOLOTU NISZCZEJE ROZKRADANY, POZOSTAWIONY W ROSJI POD GO YM NIEBEM. POLSKA NADAL NIE OTRZYMA A ANI CZARNYCH SKRZYNEK ANI INNYCH NAJWAĹ»NIEJSZYCH DOWODf3W! A RZ D, PLATFORMERSI I MEDIA PODJÄ™LI WSPf3LNE DZIA ANIA ABY SK f3CIć RODZINY OFIAR KATASTROFY Z PARLAMENTARZYSTAMI PiS Z ZESPO U PARLAMENTARNEGO MACIEREWICZA.W kampanii prcnedezykiej tak lewica, jak rzÄ…d, platformersi i media stale wykorzystywaĹ‚y samobf3jcza Ĺ›mierć Barbary Blidy w walce politycznej nie widzÄ…c w tym nic zĹ‚ego ! Teraz gdy powstaĹ‚ zespf3Ĺ‚ parlamentarny Macierewicza, rzÄ…d, platformersi, lewica a nawet PSL z poparciem medif3w podniosĹ‚y wielki wrzask, ĹĽe PiS wykorzystuje katastrofÄ™ smoleĹ„skÄ… ! DopuszczajÄ…c siÄ™ rf3ĹĽnych manipulacji, niedomf3wieĹ„, faĹ‚szywych interpretacji media na czele z tvn24 dezinformujÄ… opiniÄ™ publicznÄ…, powoĹ‚ujÄ…c siÄ™ na takich ekspertf3w jak Andrzej Czuma, ktf3ry okĹ‚amuje opiniÄ™ publicznÄ…, ĹĽe polscy prokuratorzy w osobach pĹ‚k. Parulskiego i pĹ‚k. Rzepy majÄ… staĹ‚y kontakt ze stronÄ… rosyjskÄ… jak przecieĹĽ prawda jest taka, ĹĽe ten kontakt obecnie ogranicza siÄ™ do tego, Ĺ»E POLSKA PROKURATURA DO ROSJAN LISTY PISZE .TJ. WNIOSKI DOWODOWE NA KTf3RE NIE OTRZYMUJE NAWET ODPOWIEDZI ! i Leszek Miller, ten sam ktf3ry aby przedĹ‚uĹĽyć swoje istnienie w polityce wstapiĹ‚ przed laty do Samoobrony, ten sam, ktf3ry jakoby zamieszany byĹ‚ w przestÄ™pczy proceder nielegalnego zwracania 600 tysiÄ™cy dolarf3w amerykaĹ„skich poĹĽyczonych przez bywszÄ… PZPR od KPZR ! a ktf3ry obecnie usiĹ‚ujÄ…c za wszelkÄ… cenÄ™ znowu zaistnieć w polityce, w mediach waĹĽy siÄ™ bezczelnie porf3wnywać polskich parlamentarzystf3w i ich dziaĹ‚ania majÄ…ce na celu zmuszenie rzÄ…du do podjÄ™cia politycznych dziaĹ‚aĹ„ w celu przyspieszenia przekazania przez RosjÄ™ polskim prokuratorom dowodf3w o ktf3re wnioskowali do niemieckich nazistf3w i podpalenia Reichstagu !Rosja, kolejny raz obiecaĹ‚a przyspieszenie w przekazywaniu nowych dowodf3w ze Ĺ›ledztwa w sprawie tragedii pod SmoleĹ„skiem. RzÄ…d cieszy siÄ™ jak dziecko i chwali kolejnymi obietnicami, wychwala Rosjan za dobrÄ… wspf3Ĺ‚pracÄ™ ! A polskim oskarĹĽycielom, ktf3rzy prowadzÄ… Ĺ›ledztwo w sprawie przyczyn katastrofy, wciÄ…ĹĽ brakuje kluczowych dowodf3w. Brak nie tylko czarnych skrzynek, szczÄ…tkf3w samolotu, radaru podejĹ›cia z lotniska SmoleĹ„sk Pf3Ĺ‚nocny oraz radiolatarni ! 13 Nie mamy nawet protokoĹ‚f3w oglÄ™dzin tego sprzÄ™tu. A powinniĹ›my dysponować oryginalnymi urzÄ…dzeniami zabezpieczonymi plombami przez polskich prokuratorf3w 13 twierdzi jeden z prawnikf3w, ktf3ry zapoznawaĹ‚ siÄ™ z materiaĹ‚ami Ĺ›ledztwa Wojskowej Prokuratury OkrÄ™gowej w Warszawie. Inny wskazuje na brak protokoĹ‚f3w formalnych oglÄ™dzin miejsca katastrofy. 13 Owszem, w aktach znajdujÄ… siÄ™ fotografie miejsca katastrofy, ale to za maĹ‚o !Kolejny rozmf3wca wskazuje, ĹĽe w aktach brakuje oglÄ™dzin i ekspertyz technicznych wraku Tu-154M a sam wrak rdzewieje i niszczeje w Rosji!13 Nie chodzi o stan techniczny samolotu na dzieĹ„ 10 kwietnia, bo takie materiaĹ‚y istniejÄ…, tylko ekspertyzy opisujÄ…ce szczÄ…tki Tu-154m 13 twierdzi jedna z osf3b znajÄ…cych akta wojskowego Ĺ›ledztwa. Dlatego wojskowa prokuratura od samego poczÄ…tku Ĺ›ledztwa wysyĹ‚a do Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej wnioski o wydanie Polsce szczÄ…tkf3w samolotu. Andrzej Seremet, szef polskiej Prokuratury Generalnej, zapowiedziaĹ‚ ostatnio w mediach, ĹĽe Polska na pewno dostanie wrak. Kiedy? Nie wiadomo !!!MoĹĽe tÄ™ decyzjÄ™ przyĹ›pieszÄ… rozmowy ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego podczas wizyty w Sankt Petersburgu, gdzie spotykaĹ‚ siÄ™ z najwaĹĽniejszymi politykami Federacji Rosyjskiej otrzymujÄ…c obietnicÄ™, ĹĽe najpf3¼niej w sierpniu Polska otrzyma protokoĹ‚y z sekcji zwĹ‚ok ofiar tragedii pod SmoleĹ„skiem.PĹ‚k.Zbigniew Rzepa, rzecznik Naczelnej Prokuratury Wojskowej potwierdziĹ‚, ĹĽe prokuratura nadal wcale nie wyklucza zamachu jako jednej z czterech hipotez Ĺ›ledztwa i wciÄ…ĹĽ weryfikuje takÄ… wersjÄ™. Polska Prokuratura w ramach pomocy prawnej wystÄ…piĹ‚a do Departamentu SprawiedliwoĹ›ci USA o :- udzielenie informacji dot. ewentualnego przeprowadzenia ataku terrorystycznego bÄ…d¼ innego przy zastosowaniu technicznych Ĺ›rodkf3w zakĹ‚f3cajÄ…cych pracÄ™ urzÄ…dzeĹ„ nawigacyjnych oraz czy moĹĽliwe jest zakĹ‚f3canie pracy tych przyrzÄ…df3w z oddali oraz gdzie szukać Ĺ›ladf3w takiego dziaĹ‚ania,- zabezpieczenie treĹ›ci oraz rejestru poĹ‚Ä…czeĹ„ satelitarnych Aero 13 HSD z pokĹ‚adu Tu-154M;- informacje i opinie na temat systemu TAWS;- udostÄ™pnienie 1ewszelkich materiaĹ‚f3w, dokumentf3w, nagraĹ„, zapisf3w wizualnych rejonu lotniska Siewiernyj w czasie zbliĹĽonym do katastrofy1d, w tym nagraĹ„ rozmf3w pilotf3w z wieĹĽÄ… kontrolnÄ… i nagraĹ„ z kabiny.Być moĹĽe polska prokuratura robi co moĹĽe ale dotychczas nie ma ĹĽadnego politycznego wsparcia od premiera i rzÄ…du polskiego.ZARAZ PO KATASTROFIE PREZYDENT MIEDWIEDIEW ZAPEWNI , Ĺ»E POLSCY PROKURATORZY BÄ™D UCZESTNICZYć W ĹšLEDZTWIE NA Rf3WNYCH PRAWACH!!! RZ D POLSKI Z PREMIEREM TUSKIEM DOPROWADZI DO TEGO, Ĺ»E W ROSJI NIE MA Ĺ»ADNEGO POLSKIEGO PROKURATORA! MIMO OBIETNIC PREZYDENTA MIEDWIEDIEWA I PUTINOWSKIEGO POKLEPYWANIA JAKIM SZCZYCI SIÄ™ POLSKI PREMIER DONALD TUSK RZ D POLSKI NIE POTRAFI DOPROWADZIć ANI DO ZWROTU POLSCE SZCZ TKf3W SAMOLOTU ANI CZARNYCH SKRZYNEK ANI Ĺ»ADNYCH INNYCH WAĹ»NYCH DOWODf3W. ROSYJSKA KOMISJA MAK, KTf3RA BADA PRZYCZYNY KATASTROFY JEST ZAINTERESOWANA UKRYCIEM EWENTUALNEJ AWARII CZY NIEPRAWID OWOĹšI DZIA ANIA PONIEWAĹ» WCZEĹšNIEJ NADZOROWA A MODERNIZACJÄ™ SAMOLOTU W ROSJI. NIE WIADOMO NAWET CZY ROSYJSCY KONTROLERZY BYLI TRZEĹ»WI! NIE WIADOMO CZY PRZEPROWADZONO SEKCJE WSZYSTKICH ZW OK, PRZY SEKCJACH NIE BY O ANI POLSKICH PATOMORFOLOGf3W ANI PROKURATORf3W, NIE WIADOMO NAWET CZY W TRUMNACH S W AĹšCIWE ZW OKI, POLSCY PILOCI Z JAKA-40 TWIERDZ , Ĺ»E ROSYJSKIE STENOGRAMY S FA SZYWE! RZ D ODMf3WI POMOCY W BADANIU I ĹšLEDZTWIE ZE STRONY MIÄ™DZYNARODOWYCH ORGANIZACJI LOTNICZYCH I NIEZALEĹ»NYCH EKSPERTf3W, PREMIER DONALD TUSK NIEZGODNIE Z KONSTYTUCJ I OBOWI ZUJ CYM PRAWEM ZDYMISJONOWA P K.EDMUNDA KLICHA A MIANOWA PRZEWODNICZ CYM MINISTRA MILLERA, NADTO STWIERDZI , Ĺ»E WSZYSTKIE UZGODNIENIA Z ROSJANAMI ODBYWAJ SIÄ™ NA WYSOKIM SZCZEBLU RZ DOWYM I NA SZCZEBLU PREMIERf3W A WIÄ™C WZI I WSZELKIE DECYZJE I ODPOWIEDZIALNOŚć NA SIEBIE I CO ? I NIC ! PREMIER TYLKO OĹšMIESZY NASZE PAĹ„STWO, NASZ GODNOŚć, NASZ SUWERENNOŚć, S PODSTAWY ABY S DZIć, Ĺ»E BOI SIÄ™ Z EGO HUMORU ROSJAN !

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl