To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Na kulturę, sport, zdrowie, pomoc społeczną i edukację...    -   09/1/2012
Pieniądze dla organizacji pozarządowych
Większość z zaplanowanych na ten rok konkursów dla organizacji pozarządowych została już rozstrzygnięta. Jak informuje tarnowski magistrat, do sektora NGO trafi w sumie prawie 2 mln złotych na działania z zakresu kultury, sportu, zdrowia, pomocy społecznej oraz edukacji. Zainteresowanych zapraszamy do wysłuchania fragmentów konferencji prasowej z udziałem wiceprezydent Doroty Skrzyniarz, dyrektora Centrum Spraw Społecznych UMT Magdaleny Osiak i dyrektora Wydziału Sportu Marka Barana.

Ogloszenie
>

Od kilku lat coraz większym zaufaniem cieszy się powierzenie części zadań dla mieszkańców organizacjom pozarządowym. Dzięki bliskiemu kontaktowi z mieszkańcami, dobrej znajomości potrzeb i oczekiwań, kreatywności i często pasji organizacje są dla samorządu ważnym partnerem. -Jak tylko możemy wspieramy tego rodzaju cenne inicjatywy, to ważny krok w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego – mówi zastępca prezydenta Dorota Skrzyniarz. Na pierwszą turę konkursów wpłynęło 121 wniosków. Uznanie panelu ekspertów uzyskało 50 z nich.

Największe dotacje przeznaczono na zadania z zakresu zdrowia i opieki społecznej m.in. 670 tys. zł przeznaczono Stowarzyszeniu „U Siemachy” na prowadzenie specjalistycznej placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego oraz na prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz telefonów zaufania dla mieszkańców w trudnych sytuacjach. Z kolei Caritas diecezji Tarnowskiej otrzymał ponad 150 tys. zł na m.in. na następujące zadania: „Pomoc osobom bezdomnym z Domu dla Bezdomnych Mężczyzn, Noclegowni i Łaźni” oraz „Zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych opieki, pomocy w nauce, organizacji wolnego czasu i zajęć sportowych oraz rozwoju zainteresowań poprzez prowadzenie świetlic środowiskowych”. Jak co roku Urząd Miasta wsparł Stowarzyszenie „Kropla”. Na zadanie „Edukacja prozdrowotna. Działania edukacyjne w zakresie transplantacji i dawstwa szpiku kostnego oraz pozyskiwania honorowych dawców szpiku” otrzymało ono ponad 20 tys. zł.

Z wydarzeń kulturalnych m.in. dofinansowanie w wysokości 82 tys. zł powędrowało do Tarnowskiej Orkiestry Kameralnej na organizację cyklu koncertów w 2012 roku, do Dziewczęcego Chór Katedralny „Puellae Orantes” na nagranie i promocja albumu CD „Ave Maria” trafiło ponad 17 tys. zł, a propozycja Uniwersytety Trzeciego wieku przy Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej „Czas wolny z Pegazem w tle” została zasilona kwotą 16 tys. zł.
Wśród złożonych ofert w zakresie kultury znalazły się również dwa zupełnie nowe zadania: „Wakacyjne Kino Plenerowe w Parku Sanguszków” i „I Muzyczny Przegląd Zespołów oraz Artystów Solowych” zaproponowane przez Stowarzyszenie Projekt Tarnów. Otrzymały one dofinansowanie łącznie na kwotę siedmiu tys. zł.

Warto dodać, że już trwają prace nad ogłoszeniem w styczniu br. konkursów w zakresie kreowania i eksponowania marki Miasta, turystyki i krajoznawstwa, edukacji konsumenckiej oraz promocji i organizacji wolontariatu.
MP

Posłuchaj wypowiedzi wiceprezydent Doroty Skrzyniarz :Posłuchaj wypowiedzi dyrektor Centrum Spraw Społecznych Urzędu Miasta Tarnowa Magdaleny Osiak :Posłuchaj wypowiedzi dyrektora Wydziału Sportu Marka Barana :Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Sun, October 2, 2022 23:38:07
IP     : 100.25.42.211
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html