To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   CAF w borzęcińskim urzędzie gminy    -   13/1/2012
Wieści z Borzęcina
Urząd Gminy w Borzęcinie przystąpił w czerwcu 2011 roku do krajowego projektu systemowego MSWiA: „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.2.2. Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej, który jest realizowany w ramach Umowy Partnerskiej zawartej pomiędzy F5 Konsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji – informuje „Kurier Borzęcki”. Projekt jest skierowany głównie do gmin wiejskich. Do projektu zakwalifikowało się 250 urzędów jednostek samorządu terytorialnego.

Ogloszenie

Celem projektu jest upowszechnienie metody CAF (ang. Common Assesment Framework) jako kompleksowego narzędzia zarządzania jakością w urzędach jednostek samorządu terytorialnego. Jest to metoda całościowego przeglądu funkcjonowania organizacji z uwzględnieniem analizy wyników jej działalności oraz potencjału organizacyjnego.
-CAF to metoda samooceny z powodzeniem stosowana w wielu krajach Unii Europejskiej. Jest ona rekomendowana przez Sieć Unii Europejskiej ds. Administracji Publicznej (EUPAN) - mówi Tadeusz Żurek, zastępca wójta gminy Borzęcin. -To nowoczesne narzędzie zarządzania, które pozwala pracownikom i kierownictwu na samodzielną ocenę funkcjonowania jednostki. Podczas samooceny określane są silne i słabe strony pracy danego urzędu i przygotowywany jest program, przy pomocy którego wskazywane są wymagające poprawy obszary działania.

Do realizacji projektu w Urzędzie Gminy w Borzęcinie powołany został zarządzeniem wójta Gminy Borzęcin Koordynator CAF – Tadeusz Żurek – zastępca wójta, osoba wspierająca Koordynatora – Beata Rędzina – Inspektor ds. oświaty oraz zespół ds. samooceny, w skład którego weszli następujący pracownicy Urzędu – Danuta Tomala, Anna Czuj, Joanna Żurek, Joanna Adamska, Franciszek Siudut, Artur Kuchno i Krzysztof Kozioł, którzy posiadają szeroką wiedzę o poszczególnych obszarach funkcjonowania Urzędu. Członkowie Zespołu znajomość funkcjonowania Urzędu wykorzystają przy określaniu silnych i słabych stron pracy jednostki. W ramach projektu pracownicy Urzędu biorą udział w specjalistycznych szkoleniach, warsztatach i konsultacjach. Przydzielony dla Urzędu ekspert od momentu rozpoczęcia projektu doradza kierownictwu i pracownikom przy przeprowadzaniu samooceny. Szkolenia, warsztaty i konsultacje eksperta są bezpłatne.
Efektem samooceny będzie opracowanie projektu planu doskonalenia i poprawa efektywności pracy urzędników. Poprzez doskonalenie obszarów działania Urząd stanie się jeszcze bardziej przyjazny klientom. Realizacja Projektu daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na rozwój kompetencji pracowników, a także inwestycje infrastrukturalne, np. w sprzęt informatyczny, czy wyposażenie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w konkursie, który został ogłoszony przez MSWiA w czwartym kwartale 2011 roku.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Sun, October 2, 2022 03:54:04
IP     : 3.235.173.74
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html