To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
  Zapis audio najważniejszych XVIII Sesji Rady Miasta przed uchwaleniem tegorocznego budżetu Tarnowa    -   20/1/2012
Oszczędniej, ale nadal z 61 mln deficytu
Na czwartkowej XVIII sesji Rady Miasta tarnowscy radni podjęli uchwałę budżetową. Za projektem budżetu na rok 2012, przedstawionego przez prezydenta Tarnowa zagłosowało 17 rajców (koalicyjne kluby Tarnowian i PO, a także koło SLD i niezrzeszony G.Kądzielawski), przeciw było tylko 5 radnych z klubu PiS. Rada zaakceptowała wyłącznie prezydenckie autopoprawki do budżetu. Podczas głosowań nad kilkudziesięcioma zgłoszonymi poprawkami mniejszości mogliśmy natomiast obserwować kuriozalną sytuację - żaden z kilku radnych koalicyjnych, wśród których nie zabrakło autorów zgłoszonych poprawek, nie zagłosował nawet za swoim własnym wnioskiem ! Zachęcamy do wysłuchania dźwiękowego zapisu sesyjnej debaty budżetowej oraz pozostałych dyskusji, m.in. nad uchwaloną likwidacją TZDM i odrzucona uchwał a w sprawie nowych taryf Tarnowskich Wodociągów.

Ogloszenie

Radni uchwalili tegoroczny budżet miasta. Po stronie dochodów tegorocznego budżetu Tarnowa prezydent Ścigała zaplanował prawie 514 mln zł, wydatki sięgną w sumie blisko 575 mln zł.
Najwięcej środków - tradycyjnie już - pochłonie oświata. Koszty z nią związane wyniosą prawie 240 milionów (z czego subwencja to tylko ok. 180 mln zł). W dalszej kolejności pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na transport, łączność i gospodarkę komunalną (102 mln) ochronę zdrowia i pomoc społeczną (89 mln), administrację publiczną (32 mln), gospodarkę mieszkaniową (26 mln), bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (16 mln), kulturę fizyczną, sport i turystykę (10 mln) oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (13,5 mln) .
Zadłużenie na koniec 2012 roku przewidziano na poziomie blisko 55 % przy dopuszczalnym limicie 60%. Wskaźnik obsługi długu ma nie przekroczyć 10,26%.

Więcej informacji na temat Uchwały Budżetowej i innych punktów obrad czwartkowej sesji - wkrótce .
Posłuchaj, jak w założenia budżetowe wprowadzali radnych prezydent Ryszard Ścigała i skarbnik Sławomir Kolasiński :Posłuchaj pierwszej części debaty nad budżetem (pytania radnych) :Posłuchaj drugiej części debaty budżetowej (ostatnie pytania radnych, odpowiedzi Prezydenta i końcowe stanowiska klubów) :Posłuchaj, jak przebiegały głosowania w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2012 :Posłuchaj środkowego fragmentu sesji (punkty 8-17 porządku obrad):
8. Przyjęcie rocznego Planu Pracy Rady Miejskiej w Tarnowie na rok 2012 – podjęcie uchwały.
9. Przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
10. Przyjęcie sprawozdań z prac komisji stałych Rady Miejskiej w Tarnowie za rok 2011.
11. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Tarnowie na rok 2012.
12. Zarządzenie wyborów do rad osiedli Gminy Miasta Tarnowa i powołania Miejskiej Komisji Wyborczej – podjęcie uchwały.
13. Zmiana uchwały w sprawie statutów osiedli Gminy Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
14. Zmiana uchwały w sprawie podziału Osiedla Rzędzin i utworzenia jednostki pomocniczej pod nazwą Osiedle Nr 16 "Zielone" – podjęcie uchwały.
15. Program Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 – podjęcie uchwały.
16. Określenie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – podjęcie uchwały.
17. Zatwierdzenie Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Przychodni Specjalistycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowie – podjęcie uchwały..
:Posłuchaj przebiegu debaty i głosowania w sprawie likwidacji Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich :Posłuchaj przebiegu debaty i głosowania w sprawie nowych taryf Tarnowskich Wodociągów :Posłuchaj ostatniego fragmentu sesji: zmiany w składach komisji stałych Rady Miejskiej w Tarnowie, Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie międzysesyjnym, Zapytania i interpelacje radnych, oświadczenia i wolne wnioski, odpowiedzi Prezydenta na zapytania i interpelacje radnych i sprawy różne. :Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Sun, October 2, 2022 22:29:20
IP     : 100.25.42.211
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html