To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Nabór na studia pomostowe niestacjonarne kierunek pielęgniarstwo    -   27/1/2012
Informacja PWSZ
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie ogłasza nabór na studia pierwszego stopnia pomostowe niestacjonarne kierunek pielęgniarstwo. Nabór jest częścią Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”. Program ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. System Elektronicznej Rejestracji Kandydatów uruchomiony będzie od 30 stycznia do 10 lutego.

Ogloszenie

W naborze mogą wziąć udział pielęgniarki i pielęgniarze, legitymujący się odpowiednim wykształceniem pozwalającym na wykonywanie zawodu w rozumieniu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, bezpośrednio korzystający z pomocy finansowej w ramach Projektu, zakwalifikowani do udziału i ukończenia Studiów pomostowych realizowanych w ramach Projektu, posiadający obywatelstwo państwa polskiego bez względu na miejsce zatrudnienia oraz posiadanie prawa wykonywania zawodu i faktycznie jego wykonywanie. Ponadto, uczestnikami projektu mogą być również pielęgniarki i pielęgniarze posiadający wyłącznie obywatelstwo państwa obcego, (niezależnie, czy jest to państwo członkowskie UE, czy państwo trzecie) pod warunkiem, że posiadają ważne prawo wykonywania zawodu na terenie RP oraz są faktycznie zatrudnieni na terenie RP w zawodzie pielęgniarki lub pielęgniarza. Uczestnikiem projektu nie może być osoba bezrobotna, tzn. konieczne jest, aby posiadała status osoby zatrudnionej lub wolontariusza.

W dniach od 30 stycznia 2012 r. do 10 lutego 2012 r. zostanie uruchomiony System Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (SERK), w którym drogą warunkowego rekrutowania zostanie zakwalifikowanych na studia 69 kandydatek i kandydatów. Taką ilość miejsc przewidziano do kształcenia w zakresie ścieżek AB, C i D. Po dokonaniu Elektronicznej Rejestracji kandydat jest zobowiązany do bezpośredniego złożenia kompletu dokumentów w wyżej ogłoszonym terminie w godzinach od 10.00 do 16.00, w sali 300c (budynek C, PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8). Zestawienie niezbędnych dokumentów znajduje się w Regulaminie Postępowania Rekrutacyjnego na rok akademicki 2011/12, którego treść jest zamieszczona na stronie internetowej PWSZ w Tarnowie oraz będzie dostępne w okresie rekrutacji w sali 300c w budynku C.

Warunkowy tryb rekrutacji polega na tym, że kandydatki i kandydaci, którzy otrzymają pozytywną decyzję w toku działań ERK, będą mogli podjąć studia na kierunku pielęgniarstwo tylko wtedy, gdy Ministerstwo Zdrowia, w drodze ustalonego wcześniej postępowania, zaakceptuje akces PWSZ w Tarnowie do kształcenia w ramach Naboru Wiosennego, który jest zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną na stronie Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia: http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php?id=505.

Lista kandydatek i kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów zostanie zamieszczona 15 lutego 2012 r. na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej PWSZ w Tarnowie. Od 16 lutego 2012 r. do 18 lutego 2012 r. zakwalifikowani maja obowiązek uzupełnić dokumentację i dokonać zapisu na studia w Sekretariacie IOZ pokój A017 w godz. 12.00 -16.00.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Sun, October 2, 2022 03:01:30
IP     : 3.235.173.74
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html