Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Edukacyjne przekształcenia w gminie Tarnów    -   03/2/2012
Będą zmiany w oświacie
Ostatnia sesja Rady Gminy Tarnów odbyła się nie bez emocji, bowiem jeszcze przed jej rozpoczęciem, przeciwko przekształceniu przed budynkiem urzędu protestowała około trzydziestoosobowa grupa osób. Choć organizatorzy protestu zapowiadali w godzinach od 10:00 do 14:00 obecność około pięciuset manifestantów ze wszystkich miejscowości, w których planowane są przekształcenia, protest zdecydowanie zdominowała grupa mieszkańców Koszyc Małych oraz kilku lokalnych polityków. Rozpoczął się on około 13:00, w asyście stojących już od 10:00 kilku patroli Straży Miejskiej i Policji. Tuż po 14:00 cała protestująca grupa przeniosła się do budynku urzędu, aby wziąć udział w interesującej ich części sesji, na której miały być głosowane uchwały dotyczące przekształceń. Sala konferencyjna została wcześniej specjalnie przygotowana w taki sposób, aby pomieścić zainteresowanych, także tych protestujących, którzy mimo iż mieszkają w Koszycach Małych, posyłają dzieci do innych szkół.

Ogloszenie

Ze względu na obecność na sesji grupy mieszkańców radni na wniosek wójta zmienili porządek obrad tak, aby uchwały dotyczące szkół i przedszkoli były podejmowane na początku. Mimo iż uchwały były cztery, ich głosowanie poprzedziła ogólna dyskusja na temat proponowanych przez gminny samorząd przekształceń. Rozpoczął ją wójt Grzegorz Kozioł, który na samym początku zdementował liczne funkcjonujące w obiegowej opinii przekłamania, a kolportowane przez osoby nieprzychylne, że te szkoły będą likwidowane, prywatyzowane czy też przejmowane. Zauważył także, że dziś pewnie żadnej ze stron nie uda się drugiej przekonać do swoich racji, niemniej jednak poprosił o uszanowanie zasad demokracji i reguł dyskusji. Podkreślił również, iż szanuje i docenia wybraną przez mieszkańców formę protestu, gdyż oznacza to, iż mieszkańcy są zaangażowani w życie społeczne. Wyraził natomiast dezaprobatę bojkotu przez rodziców przeglądu jasełkowego, jaki odbył się w sobotę, 28 stycznia w Łękawce. Konkurs, który w tym roku odbywał się już po raz czternasty, tradycyjnie gromadził uczniów ze wszystkich szkół podstawowych w gminie. W tym roku, mimo wcześniejszych deklaracji, dzieci i nauczyciele z Koszyc Małych nie wzięli w nim udziału. -Dzieci przygotowywały się do tego występu kilka miesięcy. Jest to dla nich wielkie przeżycie, którego zostały pozbawione przez dorosłych, którzy wplątują je w swoje sprawy – podkreślał.

Następnie przedstawił racje, którymi kierował się gminny samorząd, proponując przekształcenia. Zdementował powielane informacje, jakoby szkoły niepubliczne były gorsze od szkół publicznych, podając przykłady, że w wielu przypadkach jest dokładnie odwrotnie. Włodarz Gminy Tarnów podkreślał również, że już dziś prawie połowa przedszkolaków w Gminie Tarnów uczy się w przedszkolach niepublicznych, przy czym na utrzymanie 213 przedszkolaków w przedszkolach niepublicznych gmina wydaje około 1,3 miliona złotych, zaś na 294 przedszkolaków w przedszkolach publicznych wydaje się prawie 2,5 miliona. Powołał się również na przykład sąsiednich gmin, w których placówki niepubliczne funkcjonują już od dawna: po jednej w gminach Ryglice, Skrzyszów i Zakliczyn, trzy w Ciężkowicach, pięć w Tuchowie i aż siedem w Żabnie. Dodał także, iż w większości gmin już teraz szkoły są likwidowane. W gminach Skrzyszów, Szerzyny, Wietrzychowice, W Zakliczynie planuje się zamknięcie po jednej ze szkół, natomiast w gminach: Pleśna Wojnicz i Radłów mają być zamknięte po dwie szkoły. Ponadto w większości – podobnie jak w gminie Tarnów – będą tworzone placówki niepubliczne: po jednej w Lisiej Górze, Pleśnej, Ryglicach, po dwie – w Radłowie i Zakliczynie, trzy w Ciężkowicach i cztery w Tuchowie. 

W większości gmin przekształcanie szkół w niepubliczne jest próbą ich ratowania przed zamknięciem. -W gminie Tarnów na dwanaście szkół przekształcamy tylko dwie, ponieważ wybraliśmy inną drogę niż większość samorządów – mówił. -Nie będę wprowadzał w błąd i łudził mieszkańców małych miejscowości, twierdząc, że takie szkoły niepubliczne sobie poradzą. Tam gdzie nie ma dzieci, nie ma subwencji. W małych miejscowościach uniepubliczniając szkoły, próbuje się je uratować przed zamknięciem. My nie musimy iść tą drogą. Na utrzymanie tych najmniejszych będzie nas stać, a do przekształceń wybraliśmy dobrze przygotowane, wyremontowane i wyposażone szkoły, które – funkcjonując w warunkach szkoły niepublicznej, mogą działać lepiej, z korzyścią dla dzieci i rodziców. Uzasadniając natomiast wybór szkoły koszyckiej, wójt Grzegorz Kozioł zwrócił uwagę na jej potencjał wyrażający się m. in. w tym, że 42 % dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły do niej nie uczęszcza i jest to najwyższy wskaźnik w gminie. W tym względzie szkoła niepubliczna – zdaniem włodarza gminy – będzie miała prawdziwe pole do popisu, aby zaproponować taką ofertę edukacyjną, która zachęci jak największą liczbę dzieci do uczenia się w tej szkole. Podkreślił również, że wyniki osiągane obecnie przez koszycką szkołę są niższe nie tylko od średniej w gminie, ale także od średniej w skali powiatu czy województwa.

Oczywiście włodarz gminy Tarnów nie krył, że przekształcenie szkół jest sposobem na uzyskanie oszczędności i utrzymanie inwestycyjnego charakteru gminy. Przywołał przy tym konkretne kwoty, które gmina zmuszona jest do oświaty dopłacać, a które mogłyby zostać przeznaczone na inne cele. -Otrzymujemy 17 milionów subwencji z budżetu państwa, to wystarcza jedynie na 80% płac dla nauczycieli, zaś na całą oświatę wydajemy rocznie 28 milionów – podkreślał. Natomiast nawiązując do kwestii inwestycyjnych podkreślił, że rekompensatą za przekształcenia będą inwestycje realizowane w każdej gminnej miejscowości. Nie krył także, że zmiany uderzą przede wszystkim w nauczycieli, ale jednocześnie zastrzegał, że intencją samorządu nie jest skrzywdzenie tej grupy społecznej. -Sam jestem nauczycielem, moja żona, brat i siostra są nauczycielami, przedwojenną nauczycielką była moja babcia, można zatem powiedzieć, że pochodzę z nauczycielskiej rodziny i jestem chyba ostatnim, który chciałby nauczycieli skrzywdzić – zaznaczał, podkreślając, winę że za taki stan rzeczy ponoszą nie samorządy, ale osoby stanowiące w Polsce prawo, które do tej pory nie potrafiły dostosować rozwiązań legislacyjnych do wymagań współczesności.

Wójt Grzegorz Kozioł, korzystając z obecności posła Michała Wojtkiewicza odniósł się także do słów tego ostatniego, sugerującego w opublikowanym w mediach stanowisku, jakoby w gminie Tarnów miało miejsce prywatyzowanie i przejmowanie szkół. -Panie pośle, wiem, że dobro mieszkańców leży Panu na sercu, ale został Pan chyba źle poinformowany. Zapewniam pana, że nie przyjdzie żaden „prywaciarz”, który będzie robił biznes na szkole – podkreślał, nie wykluczając wyboru na organ prowadzący stowarzyszenia czy fundacji. Wójt wyraził też zaskoczenie faktem tak zdecydowanego sprzeciwu posła wobec przekształceń szkół w gminie Tarnów, podczas gdy analogiczne działania podejmowane były i są w innych gminach, w tym w jego rodzinnej gminie Tuchów, gdzie zdaniem włodarza gminy zostało to zrealizowane wzorcowo. -Panie pośle, w Mesznej Opackiej, w pana gminie szkołę niepubliczną prowadzi osoba fizyczna. Musimy sobie mówić całą prawdę – konkludował Grzegorz Kozioł.

Na zakończenie swego wystąpienia włodarz gminy podkreślił, że podjęcie tak niepopularnych działań jest aktem odwagi. -Nie wiem, jaki będzie wynik głosowania – mówił. -Decyzję podejmą radni, ale nie chowam się za ich plecami. Jest to nasza propozycja wypracowana przez urząd i radnych, i jestem przekonany, że to decyzja dobra – podsumował. Włodarz Gminy Tarnów ustosunkował się również do powielanych informacji, że dokonuje rewolucji w oświacie. -W gminie mamy dwanaście szkół, czy przekształcanie dwóch z nich to jest rewolucja – pytał retorycznie. -Błędem byłoby nie robienie niczego i bierne oczekiwanie na rozwój sytuacji, bo nie tylko w tym roku nie moglibyśmy realizować inwestycji, a w przyszłym zmuszeni bylibyśmy szkoły nie przekształcać, ale po prostu zamykać – dodał.

Następnie głos zabrały siostry zakonne, które prowadzą na terenie gminy dwa niepubliczne przedszkola oraz Elżbieta Zięba – szefowa przedszkola „Słoneczko” w Radlnej, które przedstawiły obecnym formułę działania przedszkoli niepublicznych. Konkluzją ich prezentacji jest fakt, iż koszt, jaki ponoszą rodzice dziecka w przedszkolu niepublicznym wcale nie musi być większy od opłat w przedszkolu publicznym, zaś opieka nad dzieckiem i ilość zajęć dodatkowych mogą być utrzymane na takim samym, a nawet na wyższym poziomie. Natomiast kadra pedagogiczna musi być w pełni wykształcona, a placówka jest pod stałą kontrolą kuratorium oświaty.

Następnie głos zabrali radni i mieszkańcy. Jerzy Kosiba zaznaczając, iż generalnie jest za przekształceniami szkół w niepubliczne, ale w tym przypadku jest przeciw, bowiem wójt nie przedstawił wiarygodnego uzasadnienia wyboru placówek. Zwrócił także uwagę, iż oszczędności z tytułu przekształceń szkół mogą pojawić się dopiero w następnych latach. Również Grzegorz Drwal podkreślał, że nie jest przekonany do wyboru właśnie takiej drogi działania. -Mam poczucie, że nie zrobiliśmy wszystkiego – mówił. -A w moim przekonaniu takie dziedziny, gdzie moglibyśmy oszczędzać, są. Żebyśmy mieli spokojne sumienie, to trzeba by wykorzystać wszystkie możliwości  oszczędzania – podkreślał, zwracając uwagę na czynnik czasu, który uniemożliwia założenie fundacji czy stowarzyszenia, które mogłoby prowadzić niepubliczną placówkę oświatową. Na zbyt szybkie tempo oraz brak konsultacji z mieszkańcami wskazywał także w swoim wystąpieniu radny Roman Szary, uzasadniając w ten sposób swój głos sprzeciwu.

Na czynnik czasu zwracali również uwagę mieszkańcy, którzy apelowali o rozłożenie zmian w czasie. Pojawiła się nawet propozycja, że skoro nauczyciele z Koszyc Małych wyszli z propozycją wdrożenia programu oszczędnościowego, który pozwoli na zaoszczędzenie około 60 tysięcy złotych, to może użyć propozycji przekształceń jako „straszaka”, który pozwoli na wygenerowanie podobnych oszczędności w innych szkołach w całej gminie i z przekształcenia szkół można by zrezygnować. Pojawiały się propozycje rezygnacji nauczycieli z części wynagrodzeń. Pytano także czy i kto sprawuje kontrolę nad działalnością szkół i przedszkoli niepublicznych. Pojawiły się także zarzuty, że wcześniej nie było dyskusji, a mieszkańcy zostali niejako postawieni przed faktem dokonanym. Część głosów rodziców pojawiła się także w obronie nauczycieli, którzy mogą całkowicie stracić pracę, a jeśli zyskają zatrudnienie w placówce niepublicznej, stracą przywileje związane z kartą nauczyciela. W obronie nauczycielskich stanął również prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Józef Sadowski.
Na wszystkie pytania na bieżąco udzielali odpowiedzi wójt Grzegorz Kozioł i zastępca wójta Elżbieta Chrząszcz.

Pojawiły się także głosy radnych popierających propozycje uchwał. Jednoznacznie wypowiedział się na ten temat Piotr Rybski. -Wypowiadam się w imieniu radnych, którzy się nie odzywają, ale nie dlatego, że nie mają nic do powiedzenia, ale dlatego, że są przekonani do tego, co robią. To, co robię, robię z pełną odpowiedzialnością, żeby za dwa lata nie było wyrzucania ludzi na bruk – podkreślał. -W pewnym sensie jesteśmy współautorami tych propozycji i solidaryzujemy się z tymi działaniami. Weszliśmy w gminie na drogę szybkiego rozwoju i chcemy to kontynuować. Ale żaden z nas nie zagłosuje za likwidacją szkół – zapewniał. Dodał także, że zarówno on, jak i pozostali radni nie chcieliby, aby nauczyciele ponosili koszty przekształceń. -Sam mam żonę nauczycielkę i każdy z nas w gronie rodziny czy znajomych ma nauczycieli. Na pewno jest to przyjmowane z bólem serca, ale jeśli mam do wyboru praca na gorszych warunkach czy zasiłek wybieram pracę. Natomiast radny Stanisław Sarad zwracał uwagę na nieuchronności demografii, która powoduje, że pieniędzy na oświatę z roku na rok będzie coraz mniej.

Po dyskusji radni przystąpili do głosowania. Ostatecznie za przekształceniem przedszkola w Koszycach Małych opowiedziało się szesnastu radnych, czterech było przeciw, zaś jeden wstrzymał się od głosu. Analogicznie głosowanie przebiegło w sprawie uchwały dotyczącej szkoły. Po podjęciu tych uchwał zdecydowana większość obecnych na sesji mieszkańców opuściła salę.

Następnie podejmowano uchwałę dotyczącą przekształcenia przedszkola w Tarnowcu. Dyskusję rozpoczął Jan Nowak, który podkreślił, że jest przeciw przekształceniu, gdyż obawia się, czy w przyszłości kadra zapewni ponad setce uczęszczających do przedszkola dzieci prawidłowy rozwój. Na ten aspekt zwracała uwagę także przedstawicielka rodziców, która podkreślała, że w tarnowieckim przedszkolu jest bardzo dobra i młoda kadra, a organ prowadzący przedszkola niepubliczne może chcieć zaoszczędzić na przykład poprzez zatrudnianie emerytów. Na temat profesjonalizmu kadry w przedszkolach niepublicznych uspokajająco wypowiadał się natomiast Bartosz Łaśko, który mówił, że mając do wyboru dla swojego dziecka przedszkole publiczne lub niepubliczne zdecydował się właśnie na to drugie. Jerzy Kosiba zarzucił natomiast, że dokonywanie przekształceń właśnie w Tarnowcu jest nierównym traktowaniem mieszkańców tej miejscowości. Podkreślał także, że zmiany robione są w zbyt dużym tempie. Wójt replikował, że wszystkie miejscowości są jednakowo traktowane i nie ma żadnego „szczególnego” traktowania Tarnowca. Po udzieleniu odpowiedzi radni przystąpili do głosowania. Uchwała została podjęta szesnastoma głosami „za” przy czterech głosach sprzeciwu.

Jako ostatnią podejmowano decyzję w sprawie powierzenia szkoły w Zawadzie. Dyskusję rozpoczął Grzegorz Drwal, który podkreślił, że według jego wiedzy większość mieszkańców jest przeciwko. Powtórzył także pojawiające się już we wcześniejszej dyskusji argumenty i obawy: zbyt duże tempo, brak wcześniejszej informacji czy jakość kadry pedagogicznej. Obszerne wystąpienie miał również dyrektor zawadzkiej szkoły Krzysztof Nowak. Podkreślił on starania kadry pedagogicznej, która przez ostatnie lata podniosła poprzeczkę tak wysoko, że bardzo trudno będzie ją podnieść poprzez urządzenie w Zawadzie szkoły niepublicznej. Wystąpienie dyrektora poparł sołtys Zbigniew Partyński, który stwierdzając, że nie uda się mu na pewno przekonać radnych do zmiany decyzji, zwrócił się z prośbą, aby na przekształceniach jak najmniej ucierpieli nauczyciele. Ostatecznie przystąpiono do głosowania również i nad tą uchwałą. Za jej przyjęciem opowiedziało się szesnastu radnych, zaś czterech było przeciw.

Odnosząc się do wyników głosowania wójt Grzegorz Kozioł stwierdził, że w tym przypadku odwagą jest podjęcie decyzji nie popularnych, ale odpowiedzialnych, dzięki którym za chwilę będzie można głosować budżet, gwarantujący – pomimo kryzysu – środki na inwestycje i ratujący już zakontraktowane unijne pieniądze, które bez tego mogłyby być bezpowrotnie stracone. Uspokoił także obawy radnych odnośnie wyboru organu prowadzącego, zapewniając, że będzie to wybór jawny i przejrzysty, uwzględniający opinię środowiska, w szczególności Rady Rodziców, sołtysa i miejscowych radnych.

W ten sposób Rada Gminy wytyczyła główne kierunki zmian w gminnej oświacie na najbliższe lata. Jest to proces ogólnopolski, a klucz do jego rozwiązania mają nie samorządy, ale rząd. Niestety, rząd problemy ogólnopolskie rozwiązuje rękami samorządów. A te muszą sobie poradzić, stąd przez cały kraj przetacza się fala protestów przeciwko planowanym działaniom samorządów – zarówno tych wielkomiejskich, jak i tych najmniejszych. Również w Gminie Tarnów nie obyło się bez kontrowersji, niezadowolenia, obaw i wątpliwości. Pojawiły się silne różnice zdań. Tylko co do jednego panowała pełna zgoda: najważniejsze w tym wszystkim są dzieci i nie można pozwolić, aby to właśnie one na przekształceniach ucierpiały. Że tak nie będzie, włodarz gminy zapewnił wielokrotnie mieszkańców i radnych, zaś ci odpowiadali, że będą go trzymać za słowo.

(PP)

Na zdjęciu: Mirosław Banach, wicestarosta Powiatu Tarnowskiego jako jeden z protestujących
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 75)Dodaj komentarz
(03-02-2012) Co tam robi? :
A co tam robi Banach ? czy nie powinien być w pracy w starostwie?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-02-2012) Ciekawski :
Czy rozpoczęła się gminna dyktatura kurdupli?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-02-2012) Baltazar :
A Banach ramię w ramię z Molczykiem byłym wójtem Gminy Tarnow. A dopiero co na administrowanym przez Banacha portalu pojawiały sie informacje jakoby wójt Kozioł współpracował w sprawie likwidacji szkół z Molczykiem. Oj nieładnie, nieładnie. A swoją drogą Moczyk to pewnie chce powrócić do wladzy oczywiście także na plecach manifestujących. Podobno ten gosć co kręcil syreną alarmową przed urzędem gminy to wujek Molczyka. Obecność Banacha na tej manifestacji to czysta bezczelność. Jako czołowy w regionie polityk Platformy Obywatelskiej jest wspólodpowiedzialny za polityke jego partii i rządu, która doprowadzila do znacznego ograniczenia finansów na szkoły.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-02-2012) Mietek :
Banach protestuje? , ale ten człowiek już jest bez ambicji !

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-02-2012) Wacek :
Oj jak się pan premier dowie że pan M. Banach robi zadyme i blokuje przekształcenia szkół to znowu nie powoła go na woewodę.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-02-2012) Olek :
A czy pan Banach protestuje jako PO czy jako mieszkaniec Tarnowa?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-02-2012) bulii :
Pan starosta Banach wrócił już z USA gdzie bawił za pieniądze publiczne a że lubi jezdzić to zabrał samochód służbowy z kierowcą i robią objazd po całym powiecie i protestują, bo przekształcenia są wszędzie . Oczywiście też za pieniądze podatników sobie popikietuje !

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-02-2012) Iza :
To pan Molczyk poprzedni wójt gminy Tarnów jest kierowcą pana starosty Banacha ? Nie może być ?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-02-2012) Ala :
Ale obłuda i oszukiwanie ludzi jest w działaniu Banacha .

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-02-2012) Mariusz :
Banach się pomylił bo miał iść protestować przeciwko likwidacji szkół w Tarnowie bo w gminie Tarnów tylko przekształcają . Banach na prezydenta !

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-02-2012) gminatarnow.com :
Najlepsza strona www.gminatarnow.com

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-02-2012) bez cenzury :
O tym co naprawdę dzieje się w gminie Tarnów najlepiej przeczytać na Niezależnym Forum Mieszkańców Gminy - www.gminatarnow.com - ciekawych rzeczy tam można się dowiedzieć. Polecam!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-02-2012) Grzybiarz :
Jakim niezależnym? Jak słyszałem administratorem strony jest Mirosław Banach, a strona to tuba Platformy Obywatelskiej - partyjna stronka rządzącejgo ugrupowania, która służy Banachowi do realizowania swoich celów politycznych w terenie. A spróbujcie wejść na tę strone i zamieścić jakiś niewygodny dla administratora komentarz, nie przejdzie, zablokują was. W ten sposób najlepiej sprawdzicie niezależność tego forum.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-02-2012) Drwal :
Banach niech jedzie do Warszawy i tam się wydziera przed "ratuszem" , bo tam PO likwiduje 40 szkół.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-02-2012) Gminianin :
Dokładnie jak pisze Grzybiarz. Ja napisałem kilka nie wygodnych komentarzy na tym beznadziejnym forum to nie dośc że usuwali moje komenatrze to jeszcze mnie wyrzucili:) (nie wiem za co)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-02-2012) szofer :
Ile kosztowała podatników nowa czarna limuzyna, którą Banach z Krasem sobie zafundowali, a którą przywieźli jaśnie pana wicestarostę na manifestację?. A czy poprzednia po trzyletnim przebiegu naprawdę już się nie nadawała do wożenia starostowych ...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-02-2012) ale jaja :
kto likwiduje czy przekształca szkoły w gminie tarnów ??? kozioł jest z pisu i to pis w gminie tarnów likwiduje szkoły, nawet wojtkiewicz tez z pisu "pluje" na kozioła tez z pisu

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-02-2012) numer sezonu :
Reaktywacja jak nic ale wybory samorządowe dopiero za 2,5 roku, polityka PR-owska nie zna pojęcia czasu

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-02-2012) TARNOWIANIN :
...Panie pośle, w Mesznej Opackiej, w pana gminie szkołę niepubliczną prowadzi osoba "fizyczna. Musimy sobie mówić całą prawdę – konkludował Grzegorz Kozioł. " -Gwoli wyjasnienia, chodzi o Panią Urszulę Hajduga ktora jednoczesnie jako mieszkanka Lichwina jest radna i przewodnicząca Komisji Oswiaty w Gminie Plesna. W jej szkole w Mesznej Opackiej nauczyciele zatrudniani sa na czastki etatu i z tego co wiem nie utozsamiaja sie z ta szkołą lecz traktują ją jako czas na przetrwanie. Czy o takie szkoły nam chodzi gdzie nauczyciel bedzie starallsie prztrwac okrres zanimm znajdzie cos lepszego z normalnymi warunkami pracy a nie z 1 miesiacem wakacji i najniższa pensją przy zwiekszonym pensum?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-02-2012) do Grzybiarz :
grzybiarz ma 100% racji... przypomnijmy zeszłoroczne wybory... p. Banach ze swoim fałszywym uśmieszkiem rozdawał swoje ulotki gdzię się dało. A na ulotkach były podane strony powiatu tarnowskiego oraz "niezależna strona o gminie tarnów". Nie powinno być tajemnicą że p. Banach sadzi się na fotel Wójta Gminy Tarnów od wielu lat- (np. wybory w 2006 roku) robi stronkę w której stara się ośmieszyć Wójta. Jednak jeśli ktoś zaczerpnął by języka okazało by się jak bardzo Banach ośmiesza siebie samego. Moim zdaniem Wójt Kozioł sumiennie podchodzi do swoich obowiązków. Dlaczego Panie Mirosławie nie wybierze się na ul. Mickiewicza gdzie szkoły są naprawdę zamykane??

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-02-2012) Drwal :
Sadzi sie na wójta i współpracuje z Anna Kobryń spadkobierczybią rodziny Marszałkowiczów. Dlatego wójtowi tak trudno dogadać się z nią w sprawie zgłobickich dzialek. Chodzi o to, żeby Kozioł niczego nie wynegocjował, skompromitował sie u mieszkańców i przegral wybory. A poniżej zamiszczam ostatni komentarz z tamtego forum autorstwa "przyjaciółki" gminy Anny Kobryń. Jak wynika z niego Pani Kobryń proponowała oddać wszystkie działki za darmo, a wójt nie chciał. No widzieliście coś takiego? #1 anka 2012-02-03 21:10 Brakuje tu jeszcze pierwszego etapu, czyli mojej pierwszej propozycji, którą złożyłam Wójtowi, czyli wykupu działek pod szkołą, ośrodkiem zdrowia i remizą strażacką za dowolną, zaproponowaną przez gminę cenę, mogłoby to być też za darmo. Ale nawet za darmo Wójt nie chciał tych działek, bo wolał inne, a strażacy nie chcieli nawet remizy za darmo, bo woleli proces o zasiedzenie. W tym wszystkim ani Wójtowi ani Radnym nie chodzi o to, żeby zrobić coś dobrego dla mieszkańców Gminy, bo nie po to dorwali się do stanowisk, żeby robić coś dobrego, ale kiedy jest okazja zrobić coś złego, czyli komuś dokopać. Z tego protokołu wyraźnie widać, że Wójtowi nie chodzi o to, żeby się dogadać z właścicielami, ale żeby nas do czegoś zmusić. Anna Kobryń

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-02-2012) Olo :
Ilość klakierów wójta Kozioła przypadająca na jednego mieszkańca gminy Tarnów stanowi podstawę wpisania tejże gminy do księgi rekordów Guinnessa. Tylko pogratulować. Kozioł, kiedyś nauczyciel występuje nie tylko przeciw swojemu środowisku, ale także przeciwko powszechnemu , bezpłatnemu dostępowi do edukacji dzieci i młodzieży. Jest to przestępstwo przeciwko konstytucji RP. To Kozioł ma obowiązek znaleźć środki na prowadzenie szkół i żadnej łaski w tym temacie nie robi. Po rządach Kozioła nie pozostanie kamień na kamieniu. Już czas wypowiedzieć mu posłuszeństwo i przystąpić do zbierania podpisów w sprawie referendum gminnego w sprawie odwołania wójta. On zapewne liczy na posadkę w IPN-nie więc obywateli gminy ma tam gdzie słońce nie dochdzi, ale i te posadki niedługo się skończą.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-02-2012) Drwal :
Jak widać z treści wyżej zamieszczanych komentarzy tu raczej chodzi o ilość tych, którzy mają serdecznie dość wyczynów pana wicestarosty.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-02-2012) do powyżej :
Co nie wyklucza faktu że są klakierami wójta.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-02-2012) do Drwal :
panie Drwal. Sięgając dalej w archiwum stronki można znaleźć komentarze od użytkownika o loginie anka.! Udzielała się wyłącznie w artykułach o Zgłobicach. Wczoraj ukazał się komentarz od użytkownika anka a pod komentarzem Anna Kobryń. Treść tamtych komentarzy wskazuje że ówczesna anka jest mieszkanką Zgłobic jednak teraz mam podstawy wątpić że nią jest!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-02-2012) Mieszkaniec Woli Rzędzińskiej :
Oj, źle jest z naszym wójtem Koziołem! Już nie tylko walczy z Platformą Obywatelska, ale i w PiS-ie mają go chyba dość, o czym świadczy stanowisko posła Wojtkiewicza

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-02-2012) o klakierach :
Wójt zarzekł się że szkoły nie zamknie a po przekształceniu będą nadal bezpłatne. Ja Mu wierzę! A w przypadku Zgłobic jak można nazwać klakierem skoro mówimy tu o układzie Banacha z Kobryniową? Wg opinii niektórych forumowiczów to spisek! Więc może Kozioł jest ofiarą spisku?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-02-2012) do mieszkanca woli :
Nie ma się z czego cieszyć, bo na konfliktowaniu się wójta ze wszystkimi tracić będzie cała gmina. Wiem, że niektórzy starający się o pracę w Tarnowie boją się wpisać w CV ze są z gminy Tarnów

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-02-2012) Mieszkaniec Woli rzędzińskiej :
Ale ja się wcale nie ciesze. Wojna z Banachem, wojna z Gradem, wojna z Krasem, wojna z Wojtkiewiczem... To do nieczego dobrego nie prowadzi. Pozostaje mieć nadzieję, że wybrany przez nas wójt się opamieta

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-02-2012) do powyżej :
Nie opamięta się! On jest nieomylny jak wszystkie "Napoleony".

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-02-2012) WACEK :
Wicestarosta M Banach niech nie protestuje, tylko podkabluje do prokuratury, z tego jest znany i tylko to potrafi robić. Był w Koszycach na imprezie patriotycznej zorganizowanej przez CAK w nowej hali sportowej, zeżarł grochówkę, jeszcze o repetę poprosił, po czym pobiegł do prokuratury i złożył zawiadomienie, że imprezę zorganizowano nielegalnie w hali, która oficjalnie nie była odebrana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Tyle lat na stanowisku i dalej jest na swoim poziomie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-02-2012) Do mieszkańca Woli Rzędzińskiej :
Pisem w regionie kieruje poseł Czesak, a nie Wojtkiewicz, który z trudem ostatnio dostał sie do Sejmu i relacje wójta Kozioła członka zarządu PiS z szefem okregu, o ile wiem są bardzo dobre.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-02-2012) do powyżej :
A to się Jarosław ucieszy jak się dowie że jego za przeproszeniem członki likwidują szkoły.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-02-2012) do powyżej :
Po pierwsze to nie likwidacja tylko przekształcenia. a po drugie władze miasta Radomia z PiS "likwidują" nie dwie, lecz dwadzieścia szkół iJaroslaw w tej sprawie milczy.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-02-2012) bipi :
jaka sesja powiatu tarnowskiego??? to o czym w końcu piszecie? o gminie czy o powiecie?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-02-2012) do bipi :
o Gminie.. wkradł się błąd. Redakcja jest już powiadomiona;)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-02-2012) red :
oczywista pomyłka już poprawiona

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-02-2012) kubis :
Banach próbuje wszelkich okazji by zaistnieć - lecz skutek jest taki ,jak w ostatnich wyborach parlamentarnych gdzie jako wicestarosta wspierany usilnie przez starostę Krasa osiągnął "rewelacyjny" wynik

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-02-2012) alek :
Bardzo bym się cieszył jakby pana Mirosław BANACH został Wójtem to by zrobił nareście porządek w tej gminie Tarnów. Powodzenia Panie Mirosławie wybory za 2 lata.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-02-2012) ? :
zabieranie szkolom tożsamości to wina Tuska ,który nie ma odwagi zreformować szkolnictwa a naobiecywał nauczycielom i dzieki temu wygrał , bo to nauczyciele w liceum kreują poglądy na władzę

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-02-2012) jacek :
Tak , Banach na wójta gminy Tarnów to dobry pomysł bo wreszcie nie będzie tyle inwestycji . my już nie chcemy basenów , nowych dróg , sal sportowych , boisk , siłowni , centrów wsi .Chcemy lenia na wójta i najlepiej donosiciela . Niech nam żyje Pan Banach

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-02-2012) popieram jacka :
Łubu dubu , łubu dubu , niech nam żyje Mirosław Banach , niech żyyyyje . Mamy też już dość fajnych imprez , koncertów . przejadły nam się również bigosy ,grochówki ... A najlepiej to siedzieć w domu i krytykować jak komuś chce się coś robić .

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-02-2012) Ela :
Banach na wójta , super pomysł . Gmina by się dobrze rozwijała bo on cały czas huśtałby się za publiczne pieniądze najczęściej za granicą tak jak robi to w starostwie i urzędnicy mieliby spokój .

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-02-2012) radny powiatowy :
Co wy opowiadacie że Pan Banach nic nie potrafi . Dzięki jego staraniom będą budowane w szalonym tempie chodniki przy drogach powiatowych , w tym roku starostwo przekaże na ten cel gminom aż po 3 tys. zł . A na urzędników i nowoczesną limuzyne z kierowcą wyano w roku poprzednim tylko 16 mln .

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-02-2012) grigorij :
A po cholerę ten kierowca, wójt Gminy Tarnów jeździ bez kierowcy.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-02-2012) kierowca :
ludzie nie wiecie po co kierowca notablom? a po to by mogli bez przeszkód wychylic niejednego kielicha i spokojnie mieć d... podwieziona do domu.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-02-2012) michał :
To Pan starosta Banach naprawde musiał być po kilku kielichach że z Narutowicza na Krakowską przyjechał jak premier luksusową limuzyną z kierowcą który cały czas czekał na pryncypała w samochodzie .

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-02-2012) Iza :
już nawet Pani Kobryń przekonała się że podpuszczania i sterowania nią przez Banacha doprowadziły ją na manowce . On będzie dalej mieszał i nie dopuści do załatwienia pozytywnego sprawy bo nie miał by o czym pisać a Pani Anna dalej zostanie na niczym .

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-02-2012) Olek :
Mówią że sprawy prawne Pani A Kobryń prowadzi b.dobry prawnik J. Banach . Czy to jest rodzina M. Banacha ?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-02-2012) Aleksander :
Co ten Banach tak się uparł że musi być wójtem gminy Tarnów , jak dziecko . Mirku , w gminie jest ciężka praca a Ty do tego nie przywykłeś. Lepiej pchaj się do Warszawy .

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-02-2012) dawny kolega :
Mirku ,Mirku byłeś takim fajnym kumplem , co się stało ? ta nienawiść cię wykończy , opamiętaj się !

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-02-2012) Zgłobiczanin :
W Zgłobicach już prawie wszyscy mówią o tym , że administratorem tego forum, ktore cały czas atakuje wójta Kozioła jest wicestarosta Banach. Poza tym ostatnio wyszła na jaw zbieżność nazwisk prawnika pani Kobryń i wicestarosty. Dotychczas z uwagą słuchałem argumentów pani Anny Kobryń, to bardzo mądra i wrażliwa kobieta, ale jeśli jest prawdą, że ona świadomie korzysta ze strony wicestarosty Banacha i współpracuje z nim przeciwko naszej gminie, to powinna wiedzieć, że nie tylko w Koszycach, lecz także w Zgłobicach pana Banacha mamy już serdecznie dość.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-02-2012) do kierowcy :
Słuchaj ty to masz rację, słyszalem, że po opłatku w Białej, zaraz pod wałem (na takim zadupiu!!!!!!!!! ) czekał na samochód wójta wóz patrolowy i taki zasadniczy sierżant kazał wójtowi dmuchać. I nic, wójt był bezczelnie trzeźwy. Zastanawiam się, kto tych policjantów tam postawił - może już tradycyjnie jakiś cynk z gabinetu wicestarosty dostali?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-02-2012) Zszokowany poziomem PiS-u :
Czytam te wszystkie żałosne wypocziny i tylko dziękuję Bogu, że naszym krajem nie żądzi PiS, że całą Polskę nie ogarnęło to piekło, które obecnie dzieje się w gminie Tarnów, ta nienawiść. Jeśli ktoś mi będzie mówiłe, że będzie głosował na PiS to jako kontrargument zaproponuje przeglądnięcie wpisów pod tym artykułem. O gminie, w której rządzi PiS i co PiSowcy wypisują na swego konkurenta z PO. A prawda jest taka, że do piet mu nie dorosli

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-02-2012) do zszokowanego :
Rządzi pisze się przez "rz".Na szczęście ci, jak twierdzisz Pisowcy, którzy wpisywali się wcześniej nie sadzili takich byków.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-02-2012) do do zszokowanego :
To zwolennicy Banacha nie umią pisać po polsku. Ale poziom. Ale czy wicestarosta stolarz -plastyk z zawodu też ma taki poziom?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-02-2012) pimaker :
Sprawa jest prosta Kozioł sobie nagrabił u wszystkich u Krasa u Wojtkiewicza, Ścigała średnio z nim gada bo wiadomo, Czesak te ogranicza z nim kontakty bo Jarek wyrażnie powiedział, że likwidacja i przekształcanie szkół to nie program PIS. Prawda jest taka, że gmina Tarnów ma potężny budżet, który taką szkołe jak w Koszycach powinień utrzymać bez większego wysiłku. Przy takim budżecie nie powinno być problemu z utrzymaniem szkoły, chyba, że coś jest nie tak z gospodarowaniem. A że jest to każdy nawet domorosły pseudoekonomista wie. Mówiąć krótko Kozioł to marny gospodarz.. Przeinwestował wyborczo. Reszta to zemsta Kozioła na Banachu i odwrotnie. Powtarzam Koszyce to tylko problem złej woli Kozioła i nic więcej. Z panem Koziołem czeka już tylko gminę powolna degradacja. Czasem patrzę na radnych wójta i zastanawiam się czy to msa posiadająca jakąś tożsamość czy tylko maszynka do podklepywania formuł głoszonych przez wójta? Ludzie obudźcie się, macie przecież jakieś sumienia? A może po prostu boicie się, że jak wójcina nie wystawi na listę to przepadnie te marne pare groszy? czy są one jednak warte tego, że robi się krzywdę najmłodszym, czy są warte łamania sumień??? A proszę pamiętać, że gmina ma niesamowity potencjał lokalizacyjny, który jest totalnie marnowany. To przykre.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-02-2012) Jacek :
Prawda jest taka że gmina Tarnów uplasowała się w rankingu Rzeczpospolitej w pierwszej dziesiątce wiodących samorządów małopolski pod względem zarządzania jak i pozyskiwania funduszy zewnętrznych i dlatego też taki duży budżet . A starostwo tarnowskie prawie na ostatnim i to są fakty ! a nie propaganda przeciwników chorych z zazdrości i złości . A tak na marginesie to ciekawy jestem jak Pan Banach na swojej śmiesznej stronce pochwali się o sukcesach i skuteczności starostwa w pozyskiwaniu środków i jakie da oświadczenie Pan poseł Wojtkiewicz bo już wie że będzie sprzedawany szpital w Tuchowie prywatnej firmie . ale obłuda!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-02-2012) do primakera :
Kras , Wojtkiewicz i Kozioł są kolegami , działają razem i krzywdy sobie nie zrobią . Tak już jest a te oświadczenia to tak bo wypada żeby być z ludem .

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-02-2012) Ciekawski :
Czy gminne urzędasy nie mogłyby się zająć pracą zamiast wypisywaniem peanów na cześć swojego "Napoleona"? Czy za to im płacą podatnicy gminy Tarnów?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-02-2012) do Ciekawski :
Ciekawski, a kto tobie płaci za niemalże stałą obecność na tym forum, czuność i zdecydowaną obronę postczerwonego ukladu.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-02-2012) do ciekawskiego :
Urzędnicy piszą peany bo chcą pisać a Banach o sobie sam musi bo nikt o nim dobrowolnie pozytywnie nie napisze.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-02-2012) Ciekawski :
Mnie nikt nie płaci w przeciwieństwie do was skryby gminne. Przeczytałem życiorys waszego "Napoleona" (oficjalny) i znalazłem w nim pewną ciekawostkę. Otóż Kozioł podaje ze jest oficerem. Ponieważ jest człowiekiem( ?) dużo młodszym ode mnie,( a za moich czasów absolwentom tzw. SPR - Szkoła Podchorążych Rezerwy nie nadawano stopni oficerskich, co najwyżej sierżant podchorąży) to jakim cudem ma on taki stopień? Ciekawe z kim jest w takim razie powiązany?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-02-2012) do Ciekawskii :
Większych bzdur dawno nie czytalem. Sprawdzilem - wójt Kozioł jest oficerem rezerwy. Konkretnie jest ma stopień podporucznika rezerwy. Otrzymal go już po zakończeniu SPR, czyli Szkoły Podchorążych Rezerwy, obowiazkowej dla absolwentów wyższych uczelni. Stopień podporucznika otrzymywał wtedy każdy absolwet tego rodzaju szkoły na pierwszym obowiązkowym przeszkoleniu wojskowycm, na które był wzywany już z cywila. Ciekawski, jeżeli pomimo, iż jesteś starszy od wójta, nie masz jeszcze stopnia oficerskiego, może to oznaczać tylko jedno, że wojsko nie wezwało cię dotychczas na przeszkolenie, ponieważ uznało twoją małą przydatnoiść dla obronności kraju.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-02-2012) do powyżej :
Niestety kłamiesz . Stopnie oficerskie otrzymywali absolwenci szkół wyższych po odbyciu przeszkolenia i praktyki w jednostce wojskowej w ramach SOR. Szkoły oficerów Rezerwy istniały w latach 1973 -1979. Od roku 1980 SOR-y zostały zastąpione SPR-ami które nie kończyły się promocją oficerską. Jesteś dyletantem w tych sprawach więc uprzejmie zamknij gębę. Kozioł nie mógł odbyć szkolenia w SOR ponieważ w ostatnim roku ich istnienia miał 15 lat. Dlaczego więc jest OFICEREM ? Albo kręci z tym stopniem, albo ? A co do mnie to załapałem się jako pierwszy rocznik do SPR-u stąd wiem jak było.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-02-2012) do Zszokowany poziomem PiS-u : :
POZIOM po MNIE POWALA ZWLASZCZA TUSK I PANI WICEPREZYDENT LATAŁA Z TARNOWA I JEJ WPŁYW NA LIKWIDACJĘ SZKOLY

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-02-2012) do do powyżej :
Każdy sierżant podchorąży powołany z cywila na przeszkolenie wojskowe otrzymywał stopień oficerski, więc nikt nie kłamie tylko ty nie doczytałeć i się nie douczyłeś.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-02-2012) do powyżej :
Stopień sierżanta podchorążego to praktycznie kres możliwości awansu po zaliczeniu SPR-u do którego powoływano właśnie z cywila. Napisałem ci wcześniej że jesteś dyletantem, ale widać twoje musi być na wierzchu nawet za cenę mijania się z prawdą. Wiec pytam jeszcze raz kto i dlaczego wystąpił o nadanie historykowi stopnia oficerskiego? Chodzi mi o służbę. Odpowiedź jest prosta. Może wójt Kozioł na to pytanie odpowie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-02-2012) to by było na tyle :
Kilkanascie miesięcy temu podczas uroczystej sesji Rady Gminy Tarnów szef Sztabu Wojskowego w Tarnowie pułkownik (nazwiska nie pamiętam) publicznie przy conajmniej piećdziesięciu świadkach oświadczył, że wójtowi Grzegorzowi Koziołowi brakuje jeszcze kilku lub kilkunastu godzin szkolenia wojskowego (też nie pamietam dokładnie ilu godzin), żeby zgodnie z obowiązujacymi przepisami otrzymać awans ze stopnia podporucznika na stopień porucznika rezerwy WP. Wyraził przy tym żal, że niestety nie otrzyma tego awansu, ponieważ musiałby zostać wezwany na ćwiczenia wojskowe, a prawo zabrania powoływania na ćwiczenia wojskowe samorzadowców pełniących funkcję wojta. I to by było na tyle, potwierdza to niepodważalnie informację, że absolwenci SPR - ów, otrzymują stopnie oficerskie w czasie szkoleń wojskowych, co wcześniej już napisałem. Pozdrowienia dla wszystkich pseudospecjalistów od wojska i innych kompanijnych oferm.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-02-2012) do powyżej :
Kompanijna ofermo pytanie brzmiało jaka służba wystąpiła o nadanie stopnia oficerskiego podchorążemu o nazwisku Kozioł Grzegorz. Kilkanaście miesięcy temu nie mógł uczestniczyć w sesji rady gminy szef Sztabu Wojskowego w Tarnowie ponieważ w Tarnowie nie istnieje taka instytucja pseudo specjalisto od wojska i języka polskiego. Z instytucji wojskowych w Tarnowie istnieje wyłącznie Wojskowa Komenda Uzupełnień dyletancie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-02-2012) to by było na tyle II :
O jaki nerwowy, chodziło oczywiście o szefa WKU - serdecznie przepraszam

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-02-2012) do powyżej :
A moje pytanie wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Ponad to dalej upieram się że stopnie oficerskie po ukończeniu SPR-u otrzymywali nieliczni. Czy przypadkiem tego szkolenia nie organizowali ci sami co szkolili Józefa Oleksego? On też miał do czynienia ze specjalistami od rozpoznania.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-02-2012) Ciekawski :
Dawniej jak ktoś był oficerem to odznaczał się HONOREM.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-02-2012) dr olek :
Mirek jesteś wielki będziesz Wójtem gm tarnów tak myslę.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-02-2012) Piotr P. :
Znakomita manipulacja. Sprawa dotyczy szkół w Gminie Tarnów a na zdjęciu Panowie Molczyk o Banach. I się udało odwrócić uwagę od tego co istotne czyli polityki wójta wobec gminnej oświaty.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012 Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl, tel. kom. 662 930 947