To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   …w sprawie planów Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczących reformy sądownictwa w Polsce    -   06/2/2012
Solidarna Polska w obronie sądów
Jak już pisaliśmy, 30 stycznia odbyła się sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego. O szeregu złożonych wówczas interpelacji, informował radny Piotr Sak. Radnym Solidarnej Polski nie udało się jednak doprowadzić do uchwalenia apelu  w sprawie planów Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczących reformy sądownictwa w Polsce – a to wskutek negatywnego głosowania ze strony klubów koalicyjnych. W projekcie tej uchwały chodziło o zaprotestowanie przeciwko reformie zmierzającej do likwidacji 115 Sądów Rejonowych, m.in. w Bochni, Dąbrowie Tarnowskiej, Gorlicach, Limanowej, Wieliczce, Muszynie i Suchej Beskidzkiej. Ze względu na wagę problemu, treść nie uchwalonego apelu zamieszczamy w całości.

Ogloszenie
>

Treść apelu, którego nie udało się uchwalić:
„W związku z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia sądów rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydziałów w niektórych sądach rejonowych oraz zmian rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości, które zmierzać ma wprost do likwidacji 115 Sądów Rejonowych, m.in. w Bochni, Dąbrowie Tarnowskiej, Gorlicach, Limanowej, Wieliczce, Muszynie i Suchej Beskidzkiej, Sejmik Województwa Małopolskiego wyraża kategoryczny sprzeciw przeciwko planom likwidacji wskazanych powyżej Sądów zlokalizowanych na terytorium województwa małopolskiego.

Zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości budzą poważne zastrzeżenia i wątpliwości, w szczególności w zakresie dotyczącym przyjętego kryterium eliminacyjnego w postaci liczby etatów sędziowskich w poszczególnych sądów, które posłużyło następnie do wytypowania sądów przeznaczonych do likwidacji. Mechaniczne i sztywne kryterium nie uwzględnia takich aspektów jak liczba wpływających do sądu spraw, skuteczność i szybkość w ich rozpoznawaniu oraz odległości, jakie strony będą zmuszone pokonywać w celu uzyskania werdyktu. Brak przyjęcia tych relewantnych czynników dyskwalifikuje projekt rozporządzenia i wymusza uznanie go jako kompletnie nieprzygotowanego i szkodliwego rozwiązania.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian może oznaczać zasadnicze pogorszenie jakości obsługi interesantów. Wymaga podkreślenia, iż działalność mniejszych sądów jest bardziej ekonomiczna i efektywna, niźli funkcjonowanie dużych kombinatów sądowniczych. Jako egzemplifikację warto wskazać sposób załatwiania spraw cywilnych procesowych w Bochni, gdzie czas trwania takiego postępowania wynosi średnio ok. 102 dni, gdy w Polsce ok. 198 dni. Ewentualny fakt utworzenia zamiejscowych wydziałów nie zniweluje skutków nowych warunków działania instytucji wymiaru sprawiedliwości, tym bardziej, iż nie przewiduje się utworzenia wydziałów pracy i ksiąg wieczystych w zamiejscowych placówkach. Z uwagi na znaczne odległości pomiędzy miejscem zamieszkania potencjalnych interesantów a sądem, sięgających niejednokrotnie kilkudziesięciu kilometrów, z czym wiąże się konieczność poniesienia dodatkowych kosztów przejazdu, może to także skutkować rezygnacją z dochodzenia przez nich swoich praw i ochrony własnych interesów. W konsekwencji działania te mogą prowadzić do naruszenia zagwarantowanej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasady szerokiego dostępu do sądu wyrażonej w art. 45 Konstytucji i art. 6 ratyfikowanej przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Wymaga zauważenia, iż Trybunał Konstytucyjny w swoich orzeczeniach podkreślał również, że w państwie prawnym prawo do sądu nie może być rozumiane jedynie formalnie, jako dostępność drogi sądowej w ogóle, lecz i materialnie, jako możliwość prawnie skutecznej ochrony praw na drodze sądowej".

W konsekwencji Sejmik Województwa Małopolskiego apeluje i wnioskuje o zmianę planów Ministerstwa Sprawiedliwości, które w obecnym kształcie są szkodliwe dla wymiaru sprawiedliwości i uderzają w jego istotę.”
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl