To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Ambitny projekt Tarnowskiego Teatru im. L. Solskiego    -   20/2/2012
Tarnów stolicą komedii
Pozytywnie przeszedł ocenę formalną wniosek Tarnowskiego Teatru im. L. Solskiego na projekt „Tarnów stolicą komedii”, który miałby być realizowany od przyszłego, 2013r. W ramach projektu, prócz dorocznej „TALII”, zobaczylibyśmy m.in. przegląd spektakli komediowych teatrów nieinstytucjonalnych oraz grup studenckich. Partnerami tego przedsięwzięcia są: Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie, Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Teatr Polski w Bydgoszczy i Teatr Polski we Wrocławiu.

Posłuchaj wypowiedzi dyrektora Tarnowskiego Teatru im. L. Solskiego Rafała Balawejdera :

Ogloszenie

Zakresem Projektu objęto realizację dwóch edycji następujących imprez:

- Przegląd spektakli komediowych teatrów nieinstytucjonalnych – PRZEDMIEŚCIE. Obejmie prezentację 4 wybranych w drodze konkursu spektakli teatrów nieinstytucjonalnych pochodzących z całej Polski;

- Przegląd spektakli komediowych grup studenckich – KAMPUS. To prezentacja 3 wybranych w drodze konkursu spektakli grup studenckich reprezentujących największe uczelnie filmowo-teatralne w Polsce;

- Wydarzenie promujące TALIĘ – PLENER. To 2 spektakle promujące Festiwal TALIA na terenach mniejszych miejscowości oraz spektakl plenerowy;

- CENTRUM – Ogólnopolski Festiwal Komedii TALIA. Na Festiwalu zaprezentuje się wybrany z Przeglądu jeden spektakl teatru nieinstytucjonalnego i jeden spektakl grupy studenckiej, a także inne spektakle profesjonalne. W trakcie Festiwalu wybierane są najlepsze spektakle z prezentowanych.

W ramach Projektu zaplanowano realizację Przeglądu spektaklów komediowych teatrów nieinstytucjonalnych (PRZEDMIEŚCIE), zorganizowany przez Lidera oraz partnerów tj. Teatr im. J. Osterwy w Lublinie, Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie, Teatr Polski w Bydgoszczy, Teatr Polski we Wrocławiu dla grup teatralnych działających poza instytucjami teatralnymi. Przegląd czterech wybranych spektakli teatrów nieinstytucjonalnych nastąpi w Tarnowie w marcu 2013 i w ramach drugiej edycji w marcu 2014. Przegląd poprzedzony zostanie odbywającymi się na terenie Tarnowa (w przestrzeni publicznej) happeningami danej grupy. Celem tego wydarzenia jest promocja i wsparcie twórczości teatrów nieinstytucjonalnych.

Kolejne wydarzenie w ramach Projektu to przegląd spektaklów komediowych grup studenckich KAMPUS. W ramach tej imprezy zaplanowano przeprowadzenie dwuetapowego konkursu na spektakl komediowy wśród studentów dyplomowych uczelni artystycznych (Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie; Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie; Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi). Pierwszy etap konkursu odbywać się będzie na terenie danej szkoły, a drugi w formie przeglądu trzech wybranych spektakli nastąpi w Tarnowie w czerwcu/lipcu 2013 i w ramach drugiej edycji w czerwcu/lipcu 2014. Przegląd w Tarnowie poprzedzony zostanie happeningami na terenie miast, w których odbywa się konkurs (Kraków, Warszawa i Łódź). Happeningi nie będą generować żadnych kosztów w ramach Projektu. Celem działania będzie promocja miasta i Małopolski jako stolicy komedii polskiej i poszerzenie oferty repertuarowej skierowanej do szerokiego grona odbiorców.

Trzecim wydarzeniem będzie PLENER – składający się z 3 przedsięwzięć promujących Festiwal TALIA, a w tym spektakle, które odbędą się poza Tarnowem, a ich celem będzie zachęcenie widzów z terenu całego regionu do uczestnictwa w Festiwalu TALIA, promocja teatru jako sposobu spędzania wolnego czasu, popularyzacja kultury wśród mieszkańców mniejszych miejscowości. Trzecim wydarzeniem będzie widowisko plenerowe, które zostanie zaprezentowane widzom na rynku tarnowskim, jako impreza otwarta (niebiletowana), w myśl realizacji celu  rozszerzenie oferty kulturalnej z zakresu zagospodarowania czasu wolnego (w tym nieodpłatnej).

Ostatnim wydarzeniem w ramach Projektu jest CENTRUM – Ogólnopolski Festiwal Komedii TALIA. W związku z tym, że na Festiwal zapraszane są teatry z całego kraju, również promocja ma miejsce na poziomie ogólnokrajowym. Głównym odbiorcą Festiwalu są osoby dorosłe, a prezentowane spektakle zaliczają się do tzw. „kultury wysokiej”. Wszystkie cztery wydarzenia odbywać się będą w cyklu rocznym. Planuje się powtórzenie cyklu czterech imprez w kolejnym roku.

W końcowym etapie realizacji Projektu zorganizowana zostanie konferencja na temat trendów w rozwoju komedii, jako podsumowanie dwóch edycji. Wypracowany materiał będący podsumowaniem dyskusji toczonych w trakcie Konferencji, obejmie prezentację głównych trendów komedii polskiej oraz perspektywy rozwoju na przyszłość.

Założenia projektu zostały zaprezentowane w czwartek, 16 lutego podczas konferencji prasowej z udziałem dyrektora Rafała Balawejdera i dyrektora artystycznego Eweliny Pietrowiak.
MP

Foto: widownia na zeszłorocznej „Talii” (zdjęcie ze strony Teatru)
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Sat, July 20, 2024 18:02:00
IP     : 44.192.94.177
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html