To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Zapis audio XIX Sesji Rady Miasta Tarnowa    -   27/2/2012
Likwidacje i przekształcenia w oświacie
Jak już pisaliśmy, w czwartek na swojej XIX Sesji obradowała Rada Miasta Tarnowa.. Najważniejszymi decyzjami podjętymi podczas sesji były te, które dotyczyły likwidacji trzech przedszkoli (9, 22 i 23) i Szkoły Podstawowej nr 19 (w jej miejscu ma działać od września szkoła niepubliczna). W przeciwieństwie do głosowania grudniowych uchwał o zamiarach likwidacji tych placówek, które zgromadziły wówczas w Sali Lustrzanej tłum protestujących rodziców, ostateczne decyzje rajców w sprawie losów trzech przedszkoli i szkoły "dziewiętnastki" nie wzbudziły większego zainteresowania na widowni. Poza opozycyjnymi radnymi, podczas sesji nikt nie protestował przeciw usunięciu tych placówek z mapy publicznych placówek oświatowych. Podczas sesji podjęto też szereg innych decyzji dotyczących tarnowskiej oświaty i pomocy społecznej oraz inne decyzje. Zachęcamy do wysłuchania zapisu audio wielogodzinnych obrad lub ich odpowiedniego fragmentu.

Ogloszenie
Posłuchaj inauguracyjnego fragmentu Sesji - dyskusji i głosowań w sprawie przyjęcia porządku obrad :Posłuchaj, jak przebiegała debata i głosowanie dot. następujących punktów porządku obrad:
4. Zmiana uchwały budżetowej Miasta Tarnowa na rok 2012 – podjęcie uchwały.
5. Likwidacja Przedszkola Publicznego Nr 9 w Tarnowie – podjęcie uchwały.
6. Likwidacja Przedszkola Publicznego Nr 22 w Tarnowie – podjęcie uchwały.
7. Likwidacja Przedszkola Publicznego Nr 23 w Tarnowie – podjęcie uchwały.Posłuchaj, jak przebiegała debata i głosowanie w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 19 im. Polskiej Marynarki Handlowej w Tarnowie – podjęcie uchwały :Posłuchaj, jak przebiegały dyskusje i głosowania dotyczące następujących punktów porządku obrad: :
9. Zmiana uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. K. Hoffmanowej w Tarnowie – podjęcie uchwały.
10. Zmiana uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 17 im. E. Kwiatkowskiego w Tarnowie – podjęcie uchwały.
11. Zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej przy Pogotowiu Opiekuńczym w Tarnowie - podjęcie uchwały.
12. Zamiar likwidacji Gimnazjum Specjalnego przy Pogotowiu Opiekuńczym w Tarnowie – podjęcie uchwały.
13. Zamiar likwidacji publicznych liceów profilowanych dla młodzieży w Tarnowie - podjęcie uchwały.
14. Zamiar likwidacji publicznych uzupełniających liceów ogólnokształcących dla młodzieży w Tarnowie – podjęcie uchwały.
15. Zamiar likwidacji publicznych techników uzupełniających dla młodzieży w Tarnowie – podjęcie uchwały.
16. Zamiar likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Tarnowie – podjęcie uchwały.
17. Zamiar likwidacji publicznych uzupełniających liceów ogólnokształcących dla dorosłych w Tarnowie– podjęcie uchwały.
18. Zamiar przekształcenia publicznych zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży w Tarnowie– podjęcie uchwały.
19. Zamiar likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie– podjęcie uchwały.
20. Zamiar przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie – podjęcie uchwały.
21. Utworzenie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tarnowie i Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Słoneczny Dom" w Tarnowie oraz zmiany nazw i nadanie statutów placówkom opiekuńczo - wychowawczym prowadzonym przez Gminę Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
22. „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tarnowa” – podjęcie uchwały.
23. Wyrażenie zgody na zawarcie z Powiatem Tarnowskim porozumienia dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu kierowania do środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – podjęcie uchwały.
24. Wyrażenie zgody na zawarcie z Powiatem Dąbrowskim porozumienia dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu kierowania do środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – podjęcie uchwały.
25. Zasady wynajmowania tymczasowych pomieszczeń – podjęcie uchwały.
26. „Założenia do planu zaopatrzenia GMT w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012 – 2030” - podjęcie uchwały [fragment debaty do momentu ogłoszonej przerwy]. :Posłuchaj, jak przebiegała debata i głosowanie w następujących punktach porządku obrad:
26. „Założenia do planu zaopatrzenia GMT w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012 – 2030” - podjęcie uchwały.
27. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie pomiędzy ulicami: Starodąbrowską, Nowodąbrowską, Błonie, Jana Pawła II i Słoneczną – podjęcie uchwały.
28. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tarnowie oraz ustalenia ich wysokości i sposobu pobierania opłat w tej strefie – podjęcie uchwały.
29. Zmiana w składzie doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Tarnowie – podjęcie uchwały.
30. Zmiany w składach komisji stałych Rady Miejskiej w Tarnowie – podjęcie uchwały :Posłuchaj pytań i odpowiedzi w kończących sesję punktach porządku obrad:
31. Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie międzysesyjnym.
32. Zapytania i interpelacje radnych oraz oświadczenia i wolne wnioski.
33. Odpowiedzi Prezydenta na zapytania i interpelacje radnych.
34. Sprawy różne.
35. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Miejskiej.Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Sun, October 2, 2022 23:22:45
IP     : 100.25.42.211
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html