To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Najzdolniejsi uczniowie docenieni    -   29/2/2012
Stypendia przyznane
Po raz kolejny prezydent Tarnowa przyznał stypendia dla uzdolnionych uczniów za sukcesy odniesione w roku szkolnym 2010/2011 – poinformował magistrat. Podczas uroczystego spotkania w Sali Lustrzanej okolicznościowe dyplomy odebrało blisko stu uczniów z 28 szkół. W sumie na stypendia przeznaczono z budżetu miasta prawie 200 tysięcy złotych.

Ogloszenie
>

O przyznaniu nagród w wysokości dwóch tysięcy złotych decydowały osiągnięcia w różnych dziedzinach. 39 uczniów otrzymało stypendia za osiągnięcia naukowe, w tym za udział i osiągnięcia w olimpiadach oraz konkursach międzynarodowych i krajowych. 50 uczniów zostało wyróżnionych za osiągnięcia w dziedzinie sportu, w szczególności za medale i miejsca od I do III na szczeblu międzynarodowym w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, turniejach międzynarodowych oraz na szczeblu krajowym w mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i turniejach ogólnopolskich. Za osiągnięcia artystyczne na poziomie krajowym oraz międzynarodowym przyznano również siedem stypendiów artystycznych.
Dodajmy, że zainteresowanie stypendiami było bardzo duże. Do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa wpłynęły 122 wnioski o przyznanie stypendium od łącznie 32 wnioskodawców - 29 dyrektorów tarnowskich szkół i trzech osób pełnoletnich będących mieszkańcami Tarnowa, ale uczących się poza nim, w Krakowie oraz za granicą, w Wielkiej Brytanii. Dwóm z nich również przyznano stypendia.

Wykaz osób, które spełniły warunki do przyznania jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów za rok szkolny 2010/2011:

- legitymując się wybitnymi osiągnięciami naukowymi:

1. Bogusz Aleksandra, uczennica Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie;
2. Brzeski Jakub, uczeń V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie;
3. Bystrzycka Julia, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie;
4. Choma Konrad, uczeń Gimnazjum nr 6 w Tarnowie;
5. Ciepielowski Paweł, uczeń Szkoły Podstawowej nr 23 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie;
6. Cuprian Dominika, uczennica Gimnazjum nr 11 w Tarnowie;
7. Gaczoł Aleksander, uczeń Gimnazjum nr 11 w Tarnowie;
8. Galus Mateusz, uczeń Gimnazjum nr 4 w Tarnowie;
9. Gałuszka Piotr, uczeń Worth School w Zjednoczonym Królestwie;
10. Giza Wojciech, uczeń III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie;
11. Janusz Aleksandra, uczennica Gimnazjum Dwujęzycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie;
12. Kmiecik Weronika, uczennica Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie;
13. Knot Aleksandra, uczennica Gimnazjum Dwujęzycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie;
14. Kordela Michał, uczeń Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie;
15. Kozioł Żaklina, uczennica Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół Sportowych w Tarnowie;
16. Krawczyk Magdalena, uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie;
17. Król Magdalena, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Tarnowie;
18. Kuca Borys, uczeń Gimnazjum nr 11 w Tarnowie;
19. Kuta Przemysław, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie;
20. Łuszczyk Michał, uczeń Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie;
21. Michałek Wojciech, uczeń Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Tarnowie;
22. Mikosz Anna, uczennica Gimnazjum Dwujęzycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie;
23. Mikrut Jakub, uczeń III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie;
24. Pawula Albert, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie;
25. Pękala Przemysław, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie;
26. Polak Michał, uczeń Społecznego Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego w Tarnowie;
27. Pulit Katarzyna, uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Tarnowie;
28. Pytel Michał, uczeń Gimnazjum nr 4 w Tarnowie;
29. Rojek Justyna, uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnowie;
30. Siwek Piotr, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie;
31. Solak Wojciech, uczeń Społecznego Gimnazjum Językowego w Zespole Szkół Społecznych w Tarnowie;
32. Stankowska Agnieszka, uczennica Gimnazjum nr 6 w Tarnowie;
33. Stinia Przemysław, uczeń Gimnazjum Dwujęzycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie;
34. Wardzała Sławomir, uczeń Gimnazjum nr 8 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie;
35. Wrona Magdalena, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Tarnowie;
36. Wrona Michał, uczeń III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie;
37. Wytrwał Mateusz, uczeń Gimnazjum Dwujęzycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie;
38. Ziaja Piotr, uczeń Gimnazjum Dwujęzycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie;
39. Zygucki Krzysztof, uczeń Niepublicznego Niepłatnego Gimnazjum w Tarnowie;

- legitymując się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi: 40. Basta Martyna, uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Tarnowie;
41. Cieślicka Anna, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie;
42. Dżalak Kamil, uczeń Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Tarnowie;
43. Gmyr Ewelina, uczennica Liceum Plastycznego w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie;
44. Kierońska Patrycja, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie;
45. Maciejowski Robert, uczeń Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Tarnowie;
46. Michalski Marian, uczeń Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Tarnowie;
47. Żmuda Monika, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie;

- legitymując się wybitnymi osiągnięciami sportowymi:
48. Baniak Izabela, uczennica Szkoły Podstawowej nr 8 w Tarnowie;
49. Bardo Karolina, uczennica Gimnazjum Dwujęzycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie;
50. Bartoszek Aleksandra, uczennica Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie;
51. Bizacka Barbara, uczennica Szkoły Podstawowej nr 14 w Tarnowie;
52. Bizacka Ewa, uczennica Gimnazjum nr 6 w Tarnowie;
53. Boksa Patrycja, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie;
54. Budzik Aneta, uczennica Gimnazjum nr 11 w Tarnowie;
55. Budzik Tomasz, uczeń Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie;
56. Bylica Dominik, uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnowie;
57. Chwistek Renata, uczennica VII Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie;
58. Derlaga Joanna, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie;
59. Duraj Maksymilian, uczeń Niepublicznego Niepłatnego Gimnazjum w Tarnowie;
60. Filipek Bartosz, uczeń Gimnazjum nr 11 w Tarnowie;
61. Grad Aleksandra, uczennica Gimnazjum Dwujęzycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie;
62. Gut Klaudia, uczennica Gimnazjum nr 8 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie;
63. Jeż Kinga, uczennica Szkoły Podstawowej nr 5 w Tarnowie;
64. Klich Aleksandra, uczennica Gimnazjum nr 2 w Tarnowie;
65. Kosarzycka Beata, uczennica Gimnazjum Dwujęzycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie;
66. Kowalik Konrad, uczeń Gimnazjum nr 8 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie;
67. Kozub Laura, uczennica Szkoły Podstawowej nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie;
68. Krawczyk Wojciech, uczeń Szkoły Podstawowej nr 18 w Tarnowie;
69. Kuczek Karol, uczeń Szkoły Podstawowej nr 18 w Tarnowie;
70. Kułaga Magdalena, uczennica Gimnazjum nr 6 w Tarnowie;
71. Kwapniewski Michał, uczeń Technikum nr 11 w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 1 w Tarnowie;
72. Lewicki Mirosław, uczeń Społecznego Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego w Tarnowie;
73. Marchwicka Gabriela, uczennica Gimnazjum nr 2 w Tarnowie;
74. Mędala Kinga, uczennica Gimnazjum nr 6 w Tarnowie;
75. Mleczko Krystian, uczeń Szkoły Podstawowej nr 23 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie;
76. Nowak Paulina, uczennica Gimnazjum nr 2 w Tarnowie;
77. Nytko Patryk, uczeń Szkoły Podstawowej nr 18 w Tarnowie;
78. Olchawa Daniel, uczeń Gimnazjum nr 2 w Tarnowie;
79. Pacura Dawid, uczeń Szkoły Podstawowej nr 18 w Tarnowie;
80. Rej Patrycja, uczennica VII Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie;
81. Roczniak Paulina, uczennica Niepublicznego Niepłatnego Gimnazjum Stowarzyszenia „Siódemka” w Tarnowie;
82. Skrzek Władysław, uczeń Szkoły Podstawowej nr 18 w Tarnowie;
83. Sobarnia Natalia, uczennica Szkoły Podstawowej nr 5 w Tarnowie;
84. Stanosz Martyna, uczennica Gimnazjum nr 4 w Tarnowie;
85. Stysiał Tomasz, uczeń VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Medycznych w Tarnowie;
86. Sumera Krzysztof, uczeń Gimnazjum Dwujęzycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie;
87. Sysło Martyna, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie;
88. Szczurek Magdalena, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie;
89. Szumlańska Barbara, uczennica Gimnazjum nr 2 w Tarnowie;
90. Tryba Filip, uczeń Szkoły Podstawowej nr 18 w Tarnowie;
91. Tuszyńska Sylwia, uczennica Gimnazjum nr 4 w Tarnowie;
92. Więcek Joanna, uczennica Gimnazjum nr 4 w Tarnowie;
93. Wojnowski Maciej, uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie;
94. Wyroba Weronika, uczennica Gimnazjum nr 11 w Tarnowie;
95. Zyznar Magdalena, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie;
96. Żeleźnik Maciej, uczeń Gimnazjum nr 6 w Tarnowie;
97. Żurowska Klaudia, uczennica Szkoły Podstawowej nr 8 w Tarnowie.

Foto: P. Topolski, www.tarnow.pl
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Wed, October 5, 2022 18:15:02
IP     : 44.201.95.84
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html