Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
  Dyrekcja szpitala: "przypadki aborcji eugenicznej zdarzają się w szpitalu incydentalnie w ciągu ostatnich kilku lat"    -   06/6/2012
W "Szczekliku" odbierają życie
Już bez znaku zapytania. Dyrekcja tarnowskiego Szpitala Specjalistycznego im E.Szczeklika potwierdza, że w tej placówce odbiera się życie dzieciom nienarodzonym, podejrzanym o nieuleczalne choroby. Aborcji eugenicznych - dozwolonych przez polskie prawo - dokonuje się tu jednak "incydentalnie" nie od początku tego roku, ale od kilku lat. W odpowiedzi na list otwarty Piotra Gładysza, prezesa tarnowskiego oddziału stowarzyszenia KoLiber, dyrektor Specjalistycznego Szpitala im E.Szczeklika Marcin Kuta wyraża zdziwienie faktem podniesienia tematu akurat teraz, bo "w ostatnich miesiącach żadnej zmiany sytuacji czy wzrostu liczby zabiegów nie odnotowano".

Ogloszenie
>

Tymczasem o fakcie, że aborcje eugeniczne są wykonywane w szpitalu Szczeklika nie wiedzieli dotychczas nawet członkowie Rady Społecznej szpitala. Dyrektorowi Kucie nie spodobała się też próba "mieszania spraw tak wrażliwych społecznie a jednocześnie dość precyzyjnie określonych prawem z imieniem Patrona Szpitala". Przypomnijmy, w swoim liście młody prezes "KoLibra" zwracał uwagę na to, że członkowie lekarskiego rodu patrona szpitala wielokrotnie występowali w obronie życia poczętego.

Poniżej zamieszczamy pełną treść listu dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. E.Szczeklika, który nadesłany został w odpowiedzi na list prezesa tarnowskiego oddziału stowarzyszenia "KoLiber".

Panie Prezesie

Jak przeczytałem – „Stowarzyszenie Konserwatywno Liberalne KoLiber jest organizacją młodych Polaków, których łączy wyznawany system wartości, określany mianem konserwatywnego liberalizmu”. Stowarzyszenie, które Pan reprezentuje uważa, „że podstawowym podmiotem jest jednostka a nie społeczeństwo, a najwyższą wartością jest dobro osoby ludzkiej”. Twierdzicie Państwo ponadto, „że stosunkami społecznymi musi kierować etyka a wolność powinna wiązać się z odpowiedzialnością za własny los”. Będąc zwolennikami stworzenia „silnego państwa minimum”, opartego na rządach prawa uważacie, „że rola państwa sprowadzać się powinna do zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, tworzenia prawa oraz jego egzekwowania. Prawo zaś powinno opierać się na założeniu, że wszyscy są wobec niego równi, powinno opierać się na etyce chrześcijańskiej oraz tradycji prawa rzymskiego; powinno ono gwarantować bezwarunkową ochronę własności prywatnej, nietykalność osobistą, swobodę działania oraz wolność słowa”.
Powyższe tezy zaczerpnąłem z dokumentu programowego pt. ”Fundament” zamieszczonego na stronie internetowej Stowarzyszenia KoLiber. Przyznam, że są one bliskie mojemu myśleniu, podzielam je i staram się realizować w codziennej pracy.
Dlatego oczekiwania zawarte w Pana „liście otwartym” i sposób interpretacji (by nie rzec – manipulacji) tak trudnego problemu, jakim jest aborcja eugeniczna (czyli aborcja w przypadkach, w których stwierdzono badaniami prenatalnymi ciężkie uszkodzenie płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu) mnie zadziwia i nie pozwala podzielić Pana wywodów. Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie ciężko wypracował sobie dobrą, uznaną markę na rynku usług zdrowotnych i z pewnością bardziej niż gdzie indziej pacjent spotka tu nie tylko profesjonalną opiekę i leczenie ale także troskę, życzliwość i wyciągniętą pomocną dłoń.
Kwestie moralne czy światopoglądowe w sprawie aborcji eugenicznej to indywidualne poglądy, do których prawo ma każdy obywatel. Jednak to Państwo jako instytucja jest odpowiedzialne za życie i zdrowie obywateli i to Państwo określa ramy prawne ochrony prawa do życia. Publiczne placówki medyczne są gwarantem realizacji tych praw, zgodnie z nałożonymi obowiązkami i odpowiedzialnością.
Kobieta ma przyznane prawo – w określonych medycznie sytuacjach - do decyzji o swoim życiu i zdrowiu oraz życiu swojego nienarodzonego dziecka. Ma prawo czuć się bezpieczna, ma prawo być pewna, że w sytuacji podejmowania niezwykle trudnych życiowo decyzji uzyska przysługującą jej pomoc medyczną.

Personel medyczny – lekarze, pielęgniarki, położne – mają prawo powstrzymać się od wykonywania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z ich sumieniem lub zakresem posiadanych kwalifikacji, co gwarantują: art.39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz art. 12 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Warto dodać, że omawiane kwestie (klauzula sumienia) zostały szeroko opisane w komentarzach do art.39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty - (System Informacji Prawnej Lex), które odnoszą się do Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz przywołują stanowiska autorytetów prawa; ponadto znalazły wyraz w licznych uzasadnieniach wyroków Sądu Najwyższego na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Do ich przeczytania Pana zachęcam. Wykonanie zabiegu aborcji, to oprócz pomocy medycznej także kwestia jasno określonej prawem odpowiedzialności karnej personelu medycznego; zatem w przypadku popełnienia przestępstwa każda osoba, która podejrzewa popełnienie przestępstwa ma nie tylko prawo ale wręcz obowiązek powiadomienia o tym stosownych organów ścigania.

Bez komentarza, jako wysoce niestosowne pozostawiam próby mieszania spraw tak wrażliwych społecznie a jednocześnie dość precyzyjnie określonych prawem z imieniem Patrona Szpitala czy też nawoływaniem do złożenia przeze mnie deklaracji będących ewidentnie naruszeniem obowiązującego porządku prawnego.

Chcę zapewnić, iż przypadki aborcji eugenicznej zdarzają się w szpitalu incydentalnie w ciągu ostatnich kilku lat, są właściwie dokumentowane i wykonywane tylko w sytuacjach wyjątkowych, po wypełnieniu wszystkich wymogów określonych w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży – jak stwierdziłem – tylko po wyrażeniu opinii komisji lekarskiej złożonej z 3 lekarzy ośrodków klinicznych poza Tarnowem. W ostatnich miesiącach żadnej zmiany sytuacji czy wzrostu liczby zabiegów nie odnotowano.

Liczę, że powyżej przedstawione informacje zweryfikują Pana ocenę sytuacji i stanowisko dotyczące poruszanego tematu.

Trochę żałuję, że ze względu na obowiązującą mnie tajemnicę lekarską, ograniczony dla osób nieuprawnionych dostęp do dokumentacji medycznej i ochronę danych osobowych nie mogę przedstawić Panu faktów dokumentujących moje wywody. Byłyby one wtedy krótkie i nie pozostawiające miejsca na mnogość interpretacji czy dyskusję.

Tarnów 29.05.2012 r.

Marcin Kuta Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

Jak się dowiadujemy, to nie koniec korespondencji w tej bulwersującej sprawie. W najbliższych dniach pod odpowiedzią młodego prezesa "KoLibra" na powyższy list dyrektora tarnowskiego szpitala mają się tym razem podpisać również przedstawiciele innych organizacji społecznych działających w Tarnowie i okolicach.
Treść tej odpowiedzi ma być znana w ciągu kilku dni.
Oburzenia opisywaną sytuacją nie kryją też członkowie Rady Społecznej szpitala, których zapytaliśmy o to, czy dyrekcja "Szczeklika" kiedykolwiek informowała ich o dokonywaniu w tej placówce aborcji eugenicznych. - Nic o tym dotychczas nie wiedzieliśmy, nikt nas o niczym nie informował - odpowiedzieli zgodnie na zadane im przez nas telefonicznie pytanie wyraźnie poruszeni tymi informacjami miejscy radni zasiadający w Radzie Społecznej szpitala - Roman Korczak i Stanisław Klimek.
Ten ostatni zapowiada, że będzie się domagał publicznych wyjaśnień od dyrektora Kuty, dlaczego informacje na ten temat ukrywane były przed Radą i resztą opinii publicznej, mimo, że aborcyjny proceder trwa - jak sam potwierdza obecnie szef placówki - od kilku lat.

O treści odpowiedzi na list dyrektora Kuty i innych działaniach, związanych z opisywaną sprawą, będziemy oczywiście informować.
(PD)
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 28)Dodaj komentarz
(06-06-2012) no tak :
Smutne choć symboliczne. Specjalistyczny Szpital woli się odwoływać raczej do swojego skrótu z dwóch pierwszych literek każdego z tych słów niż do spuścizny swojego patrona

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-06-2012) Jolka :
No to teraz może nie będzie ładniej, ale na pewno głupiej skoro sprawę pilotuje "tuz" tarnowskiego dziennikarstwa, którego nazwiska nie przytoczę wyłącznie z litości.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-06-2012) sympatyczka :
Jolkom pozostało już tylko ujadanie bo wiedzą, że to skuteczna akcja która doprowadzi w efekcie do wyeliminowania aborcji z Tarnowa. Piotry jak się za coś biorą to doprowadzają sprawę do końca ;-)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-06-2012) SMAFIOO :
Nawet „incydentalna” aborcja eugeniczna jest godna potępienia. Wszak „Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat".

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-06-2012) do SMAFIOO :
Czyżbyś odwiedzając swoje rodzinne strony zahaczył o muzeum którego( podobno) mottem jest cytat zamieszczony przez ciebie?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-06-2012) Ewa :
Do czego to dochodzi, żeby poważny człowiek za jakiego mam pana Kutę musiał polemizować z byle kim. O tempora, o mores!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-06-2012) o Ewie :
Ewa przynajmniej jest konsekwentna. Nie tylko nienarodzonych można segregować i pozbywać się według stopnia pełnosprawności i przydatności do życia.. Eliminować poza nawias a w konsekwencji usuwać należy też istoty żyjące które ona uznaje za "byle kogo". Do tego w istocie prowadzi każda eugenika.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-06-2012) Ewa :
Ciekawe gdzie to wszystko wyczytałeś mądralo? Tak to jest jak się za polemikę zabierają ludzie nieumiejący czytać ze zrozumieniem.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-06-2012) TSZ :
Kto się weźmie- pseudo dziennikarzyny? Od kilku lat wiadomo, że ten portal jest nieobiektywny. To jest budowanie swojej śmiesznej pozycji na osiągnięciach innych, co akurat w tym przypadku jest wyjątkowo zauważalne. Szpital ma niepodważalnie jedno z najwyższych miejsc w poziomie lecznictwa i w każdym innym aspekcie w całej małopolsce, a Dyrektor Kuta jest geniuszem, który pracą sprawił, że tarnowianie mogą korzystać z wyjątkowo dobrej opieki w tak trudnej działce jaką jest służba zdrowia. Na co liczycie? Podniesiecie temat na kilka tygodni i tyle, bo wesprze was grono zagorzałych osób, które kompletnie nie rozumieją sprawy. Malutcy jesteście :)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-06-2012) obserwator :
Oto dyskusja na poziomie. Gładysz to "byle kto" a o portalu "od kilku lat wiadomo, że jest nieobiektywny". Obiektywne media według TSZ to pewnie takie, które w imię "obiektywizmu" zamiatają problemy pod dywan w imię przeszłych i "niewątpliwych" zasług publicznych bohaterów. żałosne reakcje TSZ i Ewy dowodzą tego w jak czuły punkt zostali ugodzeni aborterzy i ich sympatycy. Bo o aborcjach w Tarnowie w publicznym szpitalu miała panować cisza. Wtedy byłoby "obiektywnie"

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-06-2012) do obserwator :
Nie bierz tego świństwa, bo ci wyraźnie szkodzi.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-06-2012) TARNOWIANIN :
JA PYTAM TYCH OBRONCOW ZYCIA. PROSZE O KROTKA ODP. CO POWINNA ZROBIC MATKA KTORA MA 2-3 DZIECI I JEST Z 4 W CIAZY I NAGLE DOWIADUJE SIE ZE JEST POWAZNIE CHORA I ZE TA CIAZA JESLI JA UTRZYMA TO NIEMAL ZE 100 PROCENTOWA PEWNOSCIA DOPROWADZI DO JES SMIOERCI? KONKRETNIE PROSZE ODP CO POWINNA ZROBIC?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-06-2012) TARNOWIANIN :
TYLKO PROSZE BEZ WYZWISK I OBELG TYLKO PROSZE KONKRETNIE NP GDYBY TO BYLA MOJA ZONA I BYLA W SYTUACJI JAK WYZEJ OPISALEM GDYBY WIADOMOI BYLO ZE JESLI ZDECYDUJE SIE URODZIC TO JAKIS NP TAM KRWIAK PEKNIE I UMRZE NAPEWNO CZY COS INNEGO SIE STANIE , TO CZY POWINNA ZDECYDOWAC SIE NA URODZENIE A JEDNOCZESNIE SWOJĄ SMIERC I OSIEROCENIE TYCH DZIECI?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-06-2012) do TARNOWIANIN :
pytanie jest bezzasadne, bo w Tarnowie dokonuje się aborcji eugenicznych a potwierdził to sam dyrektor szpitala. to znaczy , że zabijają tu dzieci ze względu na ich zdiagnozowane choroby a nie ze względu na zagrożenie życia matki

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-06-2012) KArol :
do do TARNOWIANINA: chcę zauważyć, że każde zdiagnozowanie choroby dziecka w okresie prenatalnym jest zagrożeniem życia matki, choć nie zawsze jest to zagrożenie śmiertelne. Są Osoby, które gotowe są ponieść takie zagrożenie i wziąć na siebie ciężar konsekwencji życiowych i są takie, które chcą uniknąć konsekwencji życiowych, wiedząc, że nie będą w stanie uniknąć konsekwencji moralnych. Te sytuacje znajdują się na styku prawa i moralności, dlatego są szczególnie trudne i wymagają osobistych decyzji, bo też osobiste są konsekwencje takich decyzji. Dlaczego, przy poruszaniu problemu aborcji, pomija się zupełnie takie przypadki zabijania płodu ludzkiego, które wynikają z tak zwanej "woli Bożej"? Skutek przecież jest taki sam - jest życie tylko w stadium prenatalnym i nie ma jego przedłużenia. Pytanie w przypadkach "aborcji eugenicznej" należy więc postawić takie: czy człowiek ma prawo brać przykład z... natury? Oczywiście, eugenika na pewno się źle kojarzy.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-06-2012) do KArola :
Prostuję jedną z tez twojej wypowiedzi, bo można by odnieść wrażenie , że "do TARNOWIANINA" się pomylił a to nieprawda. Aborcja eugeniczna polega na tm , że zabija się dziecko ze względu na jego chorobę a nie zagrożenie dla życia matki. Reszta wynurzeń aberracji KArola jest nie na temat. Jeśli twoim zdaniem uprawnione jest branie każdego przykładu z natury i człowiek niczym się nie różni od zwierząt, to zjedz sobie jutro na obiad sasiada lub własne dziecko. MY mówimy nie o przypadkach "woli Bożej" a o tym co jeden człowiek robi drugiemu i jak to uzasadnia.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-06-2012) TARNOWIANIN :
W TAKIM RAZIE POSTAWIE INNE PYTANIE. KTO Z TYCH OBRONCOW ZYCIA W PRZYPADKACH GDY MATKA ZDECYDUJE SIE URODZIC DZIECKO KTORE POTEM BEDZIE WYMAGALO STALEJ I KOSZTOWNNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ JEST W STANIE POMAGAC TAKIEJ MATCE? SZCZEGOLNIE GDY CZASEM KOSZTY MIESIECZNEJ OPIEKI WYNOSZA KILKa tysiedzy a matka nie moze pracowac. co maja te osoby do zaoferowania matce? bo z tego co ja wiem to matka nie dostanie pprawie zadnej pomocy pomijajac jakis tam zasilek w wysokosci ok 600 zl. ale gdy to dziecko odda do jakies placowki najczesciej prowadzonej przez kosciol to ta placowka juz zapewne dostanie subwencje czy dotacje na kazdego podopiecznego od panstwa lub urzedu miasta lub nfz w wysokosci kilku tysiecy zlotrych. A co moze dostac matka jesli zdeduje sie porzucic prace i opiekowac takim dzieckiem. PROSZE USWIADOMCIE MATKI STOJACE PRZED TAKĄ DECYZJĄ JAKA SZCZODRA POMOC I OD KOGO ICH SPOTKA. NO PROSZE!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-06-2012) xc :
Prawo pozwala - jaki problem?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-06-2012) KArol :
do do KArola: może wyrażę to jaśniej - zagrożenie śmiercią nie jest jedynym zagrożeniem dla życia matek, umierać można na raty, przez wiele dni. "Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale tych, którzy zabijają ducha". Śmiem twierdzić, że aberracja moich wynurzeń wynika z zestawienia faktów, których "do KArola" z jakiś sobie znanych powodów nie chce widzieć, stwierdzając, że są "nie na temat". Marna to forma pocieszania się, że to jest tak pryncypialnie prostackie. Zjadać sąsiada można na obiad (gdy się jest kanibalem), albo na przystawkę, wtedy gdy próbujemy go hodować jak zwierzę, pozbawiając prawa do podejmowania decyzji zgodnie ze swoim sumieniem (to wersja lajtowa kanibalizmu, praktykowana z powodzeniem przez różnej maści socjalistów). Liczba mnoga w ostatnim zdaniu ("MY mówimy nie o przypadkach "woli Bożej"...) świadczy dobitnie o cudownym rozmnożeniu postaci, które mają ochotę zrobić bliźniemu swemu według własnego widzimisię, w imię wyimaginowanej zbiorowości. Dla jasności dodam, że w wyżej poruszanej kwestii mam same wątpliwości, których nie zamierzam jednak klajstrować przesądzaniem sprawy według uznawanych powszechnie pryncypiów (takich jak założenie, że "życie ludzkie jest najwyższą wartością" - zdanie wewnętrznie sprzeczne i prowadzące do tak samo zgubnych konsekwencji jak założenie, że "życie ludzkie nie ma żadnego znaczenia, gdy chodzi o interes brzucha matki"). Sprzeczność twierdzenia o najwyższej wartości życia ludzkiego sprzyja zrównaniu wartości każdego ludzkiego życia w taki sposób, który nie pozwala poświęcić życia matki dla życia dziecka. Mam nadzieję, że poziom abstrakcji moich wynurzeń nie przekracza poziomu rozumienia "do KArola".

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-06-2012) do TARNOWIANIN :
I dlatego, że państwo, które ma obowiązki również konstytucyjne zapewnienia godnej egzystencji swoim najmłodszym obywatelom i ich rodzinom nie wywiązuje się z tych obowiązków, domagasz się od tego państwa pomocy w usuwaniu dzieci a na tych , którzy bronią ich życia i przypominają państwu o jego najważniejszych powinnościach nakładasz obowiązki zajęcia się tymi dziećmi i rodziną. Ty naprawdę uważasz, że z takim poglądem da się polemizować ?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-06-2012) KArolu :
Wątpliwości są oczywistością dla każdego normalnego, myślącego i otwartego na innych człowieka. Ale w ten sposób jaki to czynisz zrelatywizować można wszystko i wszystko ośmieszyć. Bo co proponujesz ? Nie podejmowanie decyzji, ucieczkę od problemu lub sprowadzenie go do kwestii prywatnej. Gdy mam wybór między tchórzliwym w istocie i pełnym zbrodniczej asekuracji stawianiem na piedestale wątpliwości ich rozstrząsaniem co w rezultacie oznaczać może tylko rezygnację z decyzji a przekonaniem wynikającym z przykazania miłości i dekalogu (nie zabijaj niewinnego) wolę rozstrzygać swoje naturalne watpliwości w duchu i działać. Asekuracją i hamletyzowaniem nie odciągniemy aborterów od ich uczynków tylko walkowerem zostawiamy im właśnie pole do pełnego zagospodarowanie przez ich działanie. Nie wierzę, że można zabić z miłości. Można co najwyżej zabić z jakiegoś egzaltowanego współczucia, które szatan chce abyśmy zaakceptowali jako równoważnik miłości ale nie można zabić z miłości prawdziwej. I nie chodzi o osądzanie matek, które działają w afekcie tylko o uświadamianie aborterów i opinii publicznej oraz dopominanie się od państwa stworzenie programu pozytywnego (jesli nie zdecydujesz się zabić - pomożemy )

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-06-2012) TARNOWIANIN :
CHCIAŁBYM USLYSZEC GLOS Z AMBONY W BOZE CIAŁO ALBO BOZE NRADZENIE TAKI: " Apelujemy do władz, dajcie matkom ktore zdecydują sie urodzić niepełnosprawne dziecko taką pomoc jaką kosciół i inne instytucje dostają na 1 dziecko od panstwa za opiekę nad nim w osrodkach dla dzieci niepełnosprawnych. Apelujemy zabierzcie nam niepotzrebne przywileje a dajcie takim matkom, zeby decydowały sie nie zabijajc tylko urodzic i wychowywac takie dzieci. Dajcie im po te kilka tysiecy na takie dziecko. Jednoczesnie kosciol zeby nie byc pustosłownym rezygnujemy z niektorych pieniedzy z budzetu. Nie chcemy juz dalej aby budzet płacil pensje proboszczom parafi wojskowych w wysokosci ok. 7-8 tyz zł gdzie dawno juz jednostek wojskowych nie. Bijemy sie w piersi ze to było nieuczciwe w sytuacji gdy matka dostaje 60 zł zasilku rodzinnego na dziecko. Zrzekamy sie innych pieniedzy z budzetu na rzecz matek decydujACYCH SAIE URODZIC. Wykazujemy jako kosciol zrozumienie i dobra wole i rezygnujemy z wielu niepotzrebnych płątnych etatów kapelanow w niektórch słuzbach np kapenaow w słuzbie celnej z pensjami ok. 5 tys złotych, z kapelanów w BOR z jeszcze wyzszymi pensjami itp. TO TYLKO POCZATEK LISTU PASTERSKIEGO EPISKOPATU. NIE MUSZE PISAC CO DALEJ POWINNO W NIM BYC. JAK USLYSZE COS TAKIEGO TO NAPRWDE UWIERZE W DOBRE INTENCJE I BEDE PIERWSZYM OBRONCĄ KOSCIOŁA KTORY PODOBNO WG, DZIWISZA DALEJ RZEKOMO JEST PRZESLAOWANY .

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-06-2012) KArol :
Drogi Tarnowianinie, nie w pieniądzach tu problem. Gdyby można było dać cierpliwość i siłę do późnej starości w noszeniu dziecka niepełnosprawnego... to może by coś można było takim rodzinom dać. A w tym kraju to nawet zostawić rodzinom nie pozwolą tego, co wypracują, a to nadwątla siły, także psychiczne. Gdybym miał taką możliwość, to chciałbym, aby rodzinom zostawiono wolność. I w tym duchu się tu wypowiadam. Nie szukam asekuracji, bo bym w ogóle nie pisał. Napisałem, że słusznie Prezes Kolibra sprawę ruszył. Doczekał się otwartej odpowiedzi. Dyrektor Kuta zaimponował mi prawdomównością. Co proponuję? Proponuję nie mieszać etyki z moralnością i nie odbierać człowiekowi tego, co mu Bóg dał, czyli rozumu i wolnej woli. Zawsze można otwarcie ostrzegać o skutkach przerywania ciąży (aborcji - tak robił doktor Fijałkowski w swojej klinice). A potem - bez relatywizmu - zaczyna się zaufanie do bliźniego swego, że jak będzie widział cień nadziei i szansę na pomoc realną, to wybierze życie. Osztandarowane przypadki ciąż z gwałtu nie są tu dla mnie punktem odniesienia. Można oddać do adopcji. Mojżesz też był dzieckiem adoptowanym i spełnił ważną rolę dla swojego narodu, a do tego miał traumę z dzieciństwa, która nie pozwalała mu płynnie mówić, a stał się przywódcą narodu. Etyka wskazuje zachowania godne. Prawo wskazuje na wyjątki. Moralność jest po to, aby wybrać najlepsze w danej sytuacji wyjście. Mądrość, aby wiedzieć, które to jest wyjście. Im więcej strachu i odrzucenia, wizji wykluczenia, tym więcej wyborów złudzenia dobra. Im więcej propagandy (tej proaborcyjnej - że to nic takiego, i tej antyaborcyjnej - że to zbrodnia przeciwko ludzkości) tym więcej pomieszania pojęć i utrudniania wyboru. Jeśli chce się zmniejszyć ilość aborcji, to trzeba zacząć od sensownych argumentów. Jakie są w tej sprawie sensowne argumenty? A choćby takie, że jak Twoje dziecko będzie kalekie, to go na księdza na pewno nie przyjmą, bo tam takich nie potrzebują... ale możesz liczyć na to, że poszukają ci rodziny zastępczej lub zapewnią miejsce w domach, gdzie siostry zakonne się tym dzieckiem zajmą. W Sparcie nie mieli USG, więc zapobiegliwi byli po urodzeniu, a i tak nie byli w stanie powstrzymać cywilizacyjnego upadku. Wiedzieli, że żadne państwo nie wytrzyma zbyt dużej ilości dzieci chorych. Przypomina mi się takie powiedzenie, ale nie pamiętam autora: gdy ludzie mają wolność, wtedy wybierają dobro, zło wybierają, gdy się im wolność zabierze.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-06-2012) TARNOWIANIN :
widze ze Karol jesates bardzo madrym inteligentnym czlowiekiem, az mnie ciekawosc zżera kim jestes z zawodu bo masz tak ulózone i wyważone wypowiedzi. Ja pisze troche pod wplywem emocji i moje wypowiedzi nie sa takie elokwentne. Problemy finansowe jednnak nie są tutaj OBOJETNE TEZ DLA SPRAWY tak jak w innych dziedzinach zycia. Dylematy przed ktorymi czlowiek staje trafnie tez ujmuje DEKALOG Kieslowskiego.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-06-2012) matka :
W Polsce ochrona dziecka jest od poczęcia do narodzin, potem to już radż sobie sam. Life is brutal!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(11-06-2012) karimm :
Autor powinien być ukarany za pomówienie. Zabójstwo określane jest w kodeksie i jest karane. W szpitalu dokonuje się tylko zgodnej z prawem polskim aborcji.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(11-06-2012) ciekawy :
do Pana Redaktora.Szpital ,Szanowny Panie nie jest prywatnym folwarkiem dyrektora ,a w naszym kraju obowiązują przepisy , ktore on niestety musi respektować / ustawa o ochronie życia poczętego........../ Do aborcji nikt nikogo nie zmusza jest to wolna i nie przymuszona wola każdej osoby, która musi taką nieszczęsną decyzję podjąć.Dla mnie jest to oczywiste, ale ciekawi mnie coś innego, otóż z tego co się orientuję Rada Społeczna szpitala nadzoruje i wspomaga jego pracę. Jak to się więc dzieje że czlonkowie tejże: lekarz, przewodniczący stowarzyszenie nie są zorientowani ,zasiadając w Radzie przez kilka lat, jakie zabiegi się w tym szpitalu wykonuje? i dopiero po przeczytaniu artykułu Pana Redaktora okazują swoje oburzenie.Może ich Pan o to zapyta?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(11-06-2012) do karimm :
A jakaż to jest definicja "aborcji" ? Naprawdę nie polega ona na odebraniu jakiegoś życia ? Efektem aborcji nie jest śmierć ?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl