To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
  Dyrekcja szpitala: "przypadki aborcji eugenicznej zdarzają się w szpitalu incydentalnie w ciągu ostatnich kilku lat"    -   06/6/2012
W "Szczekliku" odbierają życie
Już bez znaku zapytania. Dyrekcja tarnowskiego Szpitala Specjalistycznego im E.Szczeklika potwierdza, że w tej placówce odbiera się życie dzieciom nienarodzonym, podejrzanym o nieuleczalne choroby. Aborcji eugenicznych - dozwolonych przez polskie prawo - dokonuje się tu jednak "incydentalnie" nie od początku tego roku, ale od kilku lat. W odpowiedzi na list otwarty Piotra Gładysza, prezesa tarnowskiego oddziału stowarzyszenia KoLiber, dyrektor Specjalistycznego Szpitala im E.Szczeklika Marcin Kuta wyraża zdziwienie faktem podniesienia tematu akurat teraz, bo "w ostatnich miesiącach żadnej zmiany sytuacji czy wzrostu liczby zabiegów nie odnotowano".

Ogloszenie
>

Tymczasem o fakcie, że aborcje eugeniczne są wykonywane w szpitalu Szczeklika nie wiedzieli dotychczas nawet członkowie Rady Społecznej szpitala. Dyrektorowi Kucie nie spodobała się też próba "mieszania spraw tak wrażliwych społecznie a jednocześnie dość precyzyjnie określonych prawem z imieniem Patrona Szpitala". Przypomnijmy, w swoim liście młody prezes "KoLibra" zwracał uwagę na to, że członkowie lekarskiego rodu patrona szpitala wielokrotnie występowali w obronie życia poczętego.

Poniżej zamieszczamy pełną treść listu dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. E.Szczeklika, który nadesłany został w odpowiedzi na list prezesa tarnowskiego oddziału stowarzyszenia "KoLiber".

Panie Prezesie

Jak przeczytałem – „Stowarzyszenie Konserwatywno Liberalne KoLiber jest organizacją młodych Polaków, których łączy wyznawany system wartości, określany mianem konserwatywnego liberalizmu”. Stowarzyszenie, które Pan reprezentuje uważa, „że podstawowym podmiotem jest jednostka a nie społeczeństwo, a najwyższą wartością jest dobro osoby ludzkiej”. Twierdzicie Państwo ponadto, „że stosunkami społecznymi musi kierować etyka a wolność powinna wiązać się z odpowiedzialnością za własny los”. Będąc zwolennikami stworzenia „silnego państwa minimum”, opartego na rządach prawa uważacie, „że rola państwa sprowadzać się powinna do zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, tworzenia prawa oraz jego egzekwowania. Prawo zaś powinno opierać się na założeniu, że wszyscy są wobec niego równi, powinno opierać się na etyce chrześcijańskiej oraz tradycji prawa rzymskiego; powinno ono gwarantować bezwarunkową ochronę własności prywatnej, nietykalność osobistą, swobodę działania oraz wolność słowa”.
Powyższe tezy zaczerpnąłem z dokumentu programowego pt. ”Fundament” zamieszczonego na stronie internetowej Stowarzyszenia KoLiber. Przyznam, że są one bliskie mojemu myśleniu, podzielam je i staram się realizować w codziennej pracy.
Dlatego oczekiwania zawarte w Pana „liście otwartym” i sposób interpretacji (by nie rzec – manipulacji) tak trudnego problemu, jakim jest aborcja eugeniczna (czyli aborcja w przypadkach, w których stwierdzono badaniami prenatalnymi ciężkie uszkodzenie płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu) mnie zadziwia i nie pozwala podzielić Pana wywodów. Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie ciężko wypracował sobie dobrą, uznaną markę na rynku usług zdrowotnych i z pewnością bardziej niż gdzie indziej pacjent spotka tu nie tylko profesjonalną opiekę i leczenie ale także troskę, życzliwość i wyciągniętą pomocną dłoń.
Kwestie moralne czy światopoglądowe w sprawie aborcji eugenicznej to indywidualne poglądy, do których prawo ma każdy obywatel. Jednak to Państwo jako instytucja jest odpowiedzialne za życie i zdrowie obywateli i to Państwo określa ramy prawne ochrony prawa do życia. Publiczne placówki medyczne są gwarantem realizacji tych praw, zgodnie z nałożonymi obowiązkami i odpowiedzialnością.
Kobieta ma przyznane prawo – w określonych medycznie sytuacjach - do decyzji o swoim życiu i zdrowiu oraz życiu swojego nienarodzonego dziecka. Ma prawo czuć się bezpieczna, ma prawo być pewna, że w sytuacji podejmowania niezwykle trudnych życiowo decyzji uzyska przysługującą jej pomoc medyczną.

Personel medyczny – lekarze, pielęgniarki, położne – mają prawo powstrzymać się od wykonywania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z ich sumieniem lub zakresem posiadanych kwalifikacji, co gwarantują: art.39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz art. 12 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Warto dodać, że omawiane kwestie (klauzula sumienia) zostały szeroko opisane w komentarzach do art.39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty - (System Informacji Prawnej Lex), które odnoszą się do Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz przywołują stanowiska autorytetów prawa; ponadto znalazły wyraz w licznych uzasadnieniach wyroków Sądu Najwyższego na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Do ich przeczytania Pana zachęcam. Wykonanie zabiegu aborcji, to oprócz pomocy medycznej także kwestia jasno określonej prawem odpowiedzialności karnej personelu medycznego; zatem w przypadku popełnienia przestępstwa każda osoba, która podejrzewa popełnienie przestępstwa ma nie tylko prawo ale wręcz obowiązek powiadomienia o tym stosownych organów ścigania.

Bez komentarza, jako wysoce niestosowne pozostawiam próby mieszania spraw tak wrażliwych społecznie a jednocześnie dość precyzyjnie określonych prawem z imieniem Patrona Szpitala czy też nawoływaniem do złożenia przeze mnie deklaracji będących ewidentnie naruszeniem obowiązującego porządku prawnego.

Chcę zapewnić, iż przypadki aborcji eugenicznej zdarzają się w szpitalu incydentalnie w ciągu ostatnich kilku lat, są właściwie dokumentowane i wykonywane tylko w sytuacjach wyjątkowych, po wypełnieniu wszystkich wymogów określonych w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży – jak stwierdziłem – tylko po wyrażeniu opinii komisji lekarskiej złożonej z 3 lekarzy ośrodków klinicznych poza Tarnowem. W ostatnich miesiącach żadnej zmiany sytuacji czy wzrostu liczby zabiegów nie odnotowano.

Liczę, że powyżej przedstawione informacje zweryfikują Pana ocenę sytuacji i stanowisko dotyczące poruszanego tematu.

Trochę żałuję, że ze względu na obowiązującą mnie tajemnicę lekarską, ograniczony dla osób nieuprawnionych dostęp do dokumentacji medycznej i ochronę danych osobowych nie mogę przedstawić Panu faktów dokumentujących moje wywody. Byłyby one wtedy krótkie i nie pozostawiające miejsca na mnogość interpretacji czy dyskusję.

Tarnów 29.05.2012 r.

Marcin Kuta Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

Jak się dowiadujemy, to nie koniec korespondencji w tej bulwersującej sprawie. W najbliższych dniach pod odpowiedzią młodego prezesa "KoLibra" na powyższy list dyrektora tarnowskiego szpitala mają się tym razem podpisać również przedstawiciele innych organizacji społecznych działających w Tarnowie i okolicach.
Treść tej odpowiedzi ma być znana w ciągu kilku dni.
Oburzenia opisywaną sytuacją nie kryją też członkowie Rady Społecznej szpitala, których zapytaliśmy o to, czy dyrekcja "Szczeklika" kiedykolwiek informowała ich o dokonywaniu w tej placówce aborcji eugenicznych. - Nic o tym dotychczas nie wiedzieliśmy, nikt nas o niczym nie informował - odpowiedzieli zgodnie na zadane im przez nas telefonicznie pytanie wyraźnie poruszeni tymi informacjami miejscy radni zasiadający w Radzie Społecznej szpitala - Roman Korczak i Stanisław Klimek.
Ten ostatni zapowiada, że będzie się domagał publicznych wyjaśnień od dyrektora Kuty, dlaczego informacje na ten temat ukrywane były przed Radą i resztą opinii publicznej, mimo, że aborcyjny proceder trwa - jak sam potwierdza obecnie szef placówki - od kilku lat.

O treści odpowiedzi na list dyrektora Kuty i innych działaniach, związanych z opisywaną sprawą, będziemy oczywiście informować.
(PD)
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Fri, May 27, 2022 14:43:31
IP     : 34.204.174.110
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html