To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie proponuje nowe specjalności kształcenia    -   11/6/2012
Wieści z PWSZ
Tarnowska PWSZ systematycznie wzbogaca ofertę kształcenia proponując kandydatom na studia nowe specjalności w ramach prowadzonych kierunków. Jeszcze w dniu 25 maja 2012 r. Senat Uczelni uchwałą zatwierdził zmiany w planach studiów. Dzięki temu studenci rozpoczynający I rok studiów w roku akademickim 2012/2013 będą mogli wybierać spośród 15 kierunków i 22 specjalności na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. UWAGA – rekrutacja na te kierunki potrwa od 18 czerwca do 20 lipca.

Ogloszenie

Tegoroczne nowości to:
- administracja międzynarodowa i unijna z językiem francuskim,
- chemia medyczna,
- instruktor sportu,
Ponadto na kierunku filologia polska ujednolicono specjalności kształcenia na poziomie licencjackim i magisterskim. Od października br. Zakład Filologii Polskiej zaproponuje kandydatom 3 specjalności: animację kultury, edukację medialną i dziennikarską oraz specjalność nauczycielską.

administracja międzynarodowa i unijna z językiem francuskim
Celem nowej specjalności jest wyposażenie studenta w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje językowe konieczne do wykonywania zawodu administratywisty w instytucjach międzynarodowych i krajowych związanych ze strukturami unijnymi i międzynarodowymi.

Plan studiów obejmuje 2430 godz. dydaktycznych (bez praktyk zawodowych), w tym 930 godz. języka francuskiego, realizowanego od podstaw lub innych poziomów. Oprócz przedmiotów kierunkowych dla administracji nowością są takie przedmioty jak:
-Protokół dyplomatyczny i etykieta w stosunkach bilateralnych i instytucjach międzynarodowych,
-Prawo umów międzynarodowych,
-Ustroje wybranych państw europejskich, nordyckich oraz państw trzecich,
-Praca biurowa z uwzględnieniem standardów europejskich,
-Prawo umów międzynarodowych,
-Urzędnik w środowisku międzynarodowym,
-Prawo dyplomatyczne i konsularne
-Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
-Zarządzanie projektami UE.

Przedmioty specjalizacyjne wprowadzane będą od II roku studiów, z tym, że język francuski realizowany będzie od semestru I. Obok języka francuskiego (który nauczany będzie na poziomie podstawowym lub zaawansowanym) studenci będą mogli korzystać z lektoratu języka angielskiego. Uczelnia gwarantuje możliwość odbywania praktyk studenckich m.in. w ambasadach, konsulatach oraz instytucjach Unii Europejskiej.

chemia medyczna
Zakład Chemii Stosowanej uruchamia nową specjalność na kierunku chemia – chemię medyczną. Zgodnie z założeniami, studenci chemii, którzy rozpoczęliby studia już od najbliższego roku akademickiego 2012/2013 mogliby wybierać pomiędzy dwiema specjalnościami – chemią medyczną lub chemią stosowaną.
Proponowana specjalność ma charakter interdyscyplinarny i jest skierowana do osób interesujących się chemią, medycyną i informatyką.

Przedmioty specjalizacyjne zostaną wprowadzone od II roku studiów. Obejmą one cykl zajęć łączących treści chemiczne z treściami biologicznymi. Nauka o biomateriałach znajdujących coraz szersze zastosowanie w medycynie i farmacji jest jednym z przykładów interdyscyplinarnego podejścia do poznawanej wiedzy. Z kolei cykl zajęć związanych z chem- i bioinformatyką pozwoli studentom poznać metody obliczeniowe stosowane w projektowaniu nowych leków oraz modelowaniu molekularnym metodami chemii kwantowej. Zaznajomi z podstawowym oprogramowaniem wykorzystywanym w procesie projektowania i poszukiwania nowych leków według strategii in silico. Proponowana specjalność przybliży młodym ludziom metody projektowania, monitorowania i sterowania procesami biotechnologicznymi w przemyśle chemicznym, dając również możliwość poznania wybranych procedur kontroli mikrobiologicznej.
Połączenie elementów praktycznego zastosowania chemii, biotechnologii, mikrobiologii z osiągnięciami informatycznymi otwiera przed absolwentami nowe możliwości dalszego kształcenia lub zdobywania praktycznych umiejętności potrzebnych w przyszłej karierze zawodowej.

instruktor sportu
Zakład Wychowania Fizyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kandydatów przygotował plany i programy nauczania pozwalające od nowego roku akademickiego otworzyć nową specjalność, jaką będzie „Instruktor Sportu”. Ideą wiodącą tego przedsięwzięcia jest umożliwienie przyszłym absolwentom ubiegania się o pracę również poza murami szkół i placówek oświatowych. Absolwent kierunku ze specjalnością Instruktor Sportu może podejmować pracę nie tylko w oświacie, ale również w klubach sportowych, klubach fitness, siłowniach, pływalniach. Ponadto co bardzo ważne, może podejmować własną działalność gospodarczą, bez konieczności wiązania się z pracodawcą publicznym.

Wybór specjalności przez studenta nastąpi po pierwszym roku studiów. Decyzja o wyborze dyscyplin sportu, które zostaną objęte szkoleniem zostanie podjęta w oparciu o zainteresowania studentów, czego wyznacznikiem będzie ilości chętnych. Przewiduje się, że największą popularnością cieszyć się będą dyscypliny, nie wymagające zrzeszania się w klubach i związkach sportowych, dyscypliny sportu postrzegane jako prozdrowotne i rekreacyjne. Dyscypliny te to np. aerobik, narciarstwo, pływanie czy tenis ziemny. Spośród gier zespołowych należy spodziewać się dużego zainteresowania piłką nożną. Dyscyplina ta funkcjonuje w większości nawet małych środowisk, a jej popularność po Euro 2012 powinna jeszcze bardziej wzrosnąć.

Zakład Wychowania Fizycznego posiada wykwalifikowaną kadrę i jest przygotowany do prowadzenia zajęć kończących się nadaniem tytułu instruktora sportu również w innych dyscyplinach np. koszykówka, piłka siatkowa, piłka ręczna, lekka atletyka i in. Warunkiem koniecznym jest jedynie zainteresowanie ze strony studentów i odpowiednia liczebność grupy rozpoczynającej specjalność.

Do tej pory studenci wychowania fizycznego wybierali spośród dwóch specjalności kształcenia: wychowania fizycznego z gimnastyką korekcyjną oraz edukacji zdrowotnej.

Władze Uczelni ponadto oczekują na zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie kierunków artystycznych. W najbliższym czasie powinna być znana decyzja Ministerstwa w sprawie kierunków takich jak grafika oraz wzornictwo. Tarnowska PWSZ jest przygotowana aby rekrutację na te kierunki prowadzić w terminach przewidzianych Regulaminem Rekrutacyjnym na ten rok tj. od 18 czerwca do 20 lipca. Zasady przyjęć zostały zatwierdzone przez Senat Uczelni w dniu 25 maja 2012 r. w trybie przewidzianym ustawowo.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Tue, May 21, 2024 10:12:10
IP     : 3.215.16.238
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html