To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Ruszają konsultacje społeczne: „Szczeklik”, ZPS i MCM do komercjalizacji...    -   19/6/2012
Jaka służba zdrowia?
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika, Zespół Przychodni Specjalistycznych oraz Mościckie Centrum Medyczne to podmioty medyczne dobrze znane mieszkańcom Tarnowa i regionu. Jak czytamy w komunikacie nadesłanym przez tarnowski magistrat, ich sprawne funkcjonowanie ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego lokalnej społeczności, dlatego też Gmina Miasta Tarnowa jako właściciel tych zakładów stara się tworzyć możliwie najlepsze warunki ich rozwoju. Gmina Miasta Tarnowa objęła obowiązki właściciela wymienionych wyżej placówek na początku 1999 roku. Od tej pory, przy wydatnym wsparciu Miasta, radykalnie poprawiły się warunki udzielania przez nie świadczeń zdrowotnych oraz znacząco wzrósł ich zakres i dostępność. Gruntownie zmodernizowano istniejące pomieszczenia, wybudowano nowe obiekty, zakupiono specjalistyczny sprzęt medyczny, uruchomiono nowe rodzaje świadczeń zdrowotnych w obszarach największego zapotrzebowania ze strony pacjentów. Placówki te mają zostać skomercjalizowane – wobec czego ruszają „konsultacje społeczne”...

Ogloszenie

Jak czytamy w komunikacie magistratu, nowe wyzwania stwarza uchwalona w 2011 roku ustawa o działalności leczniczej. Forma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w jakiej funkcjonują dotychczas podległe Gminie podmioty lecznicze, została przez ustawodawcę uznana za nie stwarzającą perspektywicznych warunków rozwoju. Od blisko roku nie ma już podstaw prawnych do tworzenia nowych zakładów tego rodzaju. Jednocześnie jako docelową formę dla dotychczasowych spzoz ustawa wskazała spółkę kapitałową, funkcjonującą zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Biorąc pod uwagę wspomniane wyżej uwarunkowania wynikające z ustawy o działalności leczniczej, w „Strategii Rozwoju Miasta - Tarnów 2020”, przyjętej przez Radę Miejską w Tarnowie uchwałą Nr XI/111/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. zapisano, że w ramach kierunku polityki rozwojowej miasta polegającego na stworzeniu nowoczesnej oferty wysokospecjalistycznych usług medycznych i profilaktycznych winien być osiągnięty cel operacyjny określony jako „restrukturyzacja miejskich zakładów opieki zdrowotnej”. Proces ten polegał będzie na dostosowaniu zarówno formy jak i organizacji podległych Miastu placówek medycznych do obowiązujących wymagań formalno-prawnych oraz występujących potrzeb zdrowotnych.

Realizacja tych zamierzeń wymaga dokonania przekształcenia Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika, Zespołu Przychodni Specjalistycznych oraz Mościckiego Centrum Medycznego w spółki kapitałowe, których jedynym właścicielem będzie Gmina Miasta Tarnowa. Oznaczać to będzie, że Miasto obejmie wszystkie udziały w tych spółkach. Proces ten nosi nazwę komercjalizacji. Przyjęto, że komercjalizacji w pierwszej kolejności podlegać będą zakłady prowadzące lecznictwo ambulatoryjne, to jest Zespół Przychodni Specjalistycznych oraz Mościckie Centrum Medyczne, w przypadku których efekt przekształcenia winien być osiągnięty najdalej na koniec I kwartału 2013 roku. W 2014 roku w formule spółki kapitałowej powinien również funkcjonować Specjalistyczny Szpital im.Szczeklika. Dokonanie przekształcenia do końca 2013 roku daje samorządowi możliwość skorzystania z przewidzianych w ustawie preferencji, na które składają się możliwość umorzenia niektórych zobowiązań przejętych od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz uzyskania dotacji z budżetu państwa. Jednocześnie, co jest bardzo istotne, w przypadku niedokonania przekształcenia, samorząd jako podmiot tworzący będzie musiał pokryć ujemny wynik finansowy podległego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (w przypadku jego wystąpienia w danym roku obrotowym).

Komercjalizacja miejskich placówek opieki zdrowotnej nie powinna stwarzać zagrożenia dla ich pracowników. Ustawa o działalności leczniczej stanowi jednoznacznie, że pracownicy przekształcanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z dniem przekształcenia stają się pracownikami spółki. Przekształcenie nie zagraża również interesom pacjentów. Właściciel, którym pozostanie Gmina, będzie poprzez sprawowany nadzór właściwie zabezpieczać interes lokalnej społeczności. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że lecznictwo podstawowe w Tarnowie jest od ponad 10 lat w przeważającej części (przekraczającej 80%) prowadzone przez spółki prawa handlowego, w których Miasto nie posiada żadnych udziałów, a doświadczenia płynące z tego procesu są pozytywne. W ciągu okresu o jakim mowa znacząco poprawiły się warunki udzielania przez te podmioty świadczeń zdrowotnych i wzrosła ich dostępność dla mieszkańców. Celem zamierzonych zmian jest stworzenie podległym Miastu podmiotom leczniczym lepszych możliwości rozwoju, dostosowanych do szybko zmieniającego się otoczenia.

Rozpoczynamy cykl konsultacji społecznych. Dotyczą one: radnych z komisji merytorycznych, mediów, związków zawodowych, rad społecznych objętych programem zmian oraz samorządów branżowych – czytamy w komunikacie.
Dyżury otwarte dla zainteresowanych mieszkańców (20-22 czerwca, Urząd Miasta Tarnowa, Centrum Spraw Społecznych, ul. Goldhammera 3, godzina 16.00 do 18.00). Wypełnione, specjalne ankiety, dostępne na stronie www.tarnow.pl oraz w miejskim miesięczniku, składać można właśnie pod tym adresem, lub drogą mailową: m.gawlik@umt.tarnow.pl.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Fri, May 27, 2022 14:35:45
IP     : 34.204.174.110
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html