To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Na ile Rosjanie są zdeterminowani, aby realizować systematyczny, choć wolniejszy i droższy, plan przejęcia kontroli nad Azotami ? Na razie zainwestowali w ten plan już 346 milionów ...    -   19/7/2012
Acron ma już ponad 13 % akcji "Azotów"
Norica Holding, podmiot rosyjskiego koncernu Acron, kupiła w wezwaniu 7 milionów 715 tysięcy 131 akcji Zakładów Azotowych Tarnów - podał w czwartek Dom Maklerski BZ WBK, który pośredniczył w wezwaniu. Stanowi to około 12 procent wszystkich akcji spółki. Wcześniej do Acronu należało już 1,2 % akcji.- Przyjęty plan działania skutecznie obronił ZAT przed wrogim przejęciem. Aktualna strategia Azotów została zaakceptowana przez rynek, co skutkowało pozytywną decyzją 86% akcjonariuszy dla emisji kapitału i konsolidacji w sektorze. To istotny sygnał zaufania rynku do planowanej fuzji (z Puławami - przyp. red) - ocenia minister skarbu Mikołaj Budzanowski. W oficjalnym komunikacie cieszą się również władze spółki. Jednocześnie, zarówno prezes Marciniak, jak i eksperci są zgodni co do tego, że zagrożenie - polegające na kolejnych próbach wrogiego przejęcia Zakładów przez Rosjan - wcale nie minęło.

Ogloszenie
>

16 maja, rosyjski Acron oferował w wezwaniu 36 zł za jedną akcję Zakładów Azotowych Tarnów (4 zł więcej niż ówczesny kurs giełdowy). W lipcu Acron podniósł cenę do 45 złotych (8 zł więcej niż wynosiła wtedy cena walorów na parkiecie). Rosjanie chcieli kupić w wezwaniu 41,5 mln akcji Azotów (66 % ogółu akcji Zakładów).

Kapitał zakładowy ZA Tarnów dzieli się na 64 mln 115 tys. 444 akcje. Skarb Państwa ma nieco ponad 32 proc. udziałów. Kontrolowana przez państwo Grupa PZU (w tym OFE PZU) ma ponad 10,30 proc. akcji. Reszta należy do innych funduszy emerytalnych i rozproszonego akcjonariatu. Duża część drobnych inwestorów odpowiedziała pozytywnie na zakończone w poniedziałek wezwanie rosyjskiego potentata.

PAP powołuje się na opinię radcy prawnego, wspólnika w GWW Legal Karola Kucha, który przestrzega, że kupione przez Acron akcje - mimo, iż Rosjanie pozostają mniejszościowym udziałowcem, umożliwiają im udział w planowanym procesie połączenia Tarnowa z Puławami.
13 lipca, Azoty wezwały do sprzedaży 6 mln 116 tys. 800 akcji Puław po 110 zł za sztukę. W wezwaniu podano, że w przypadku jego dojścia do skutku Tarnów planuje zaoferować akcjonariuszom Puław akcje nowej emisji, w wyniku, czego będzie mógł zwiększyć udział w akcjonariacie Puław do 100 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Zdaniem Kucha przejęcie przez Rosjan Azotów Tarnów pozostaje realnym scenariuszem, zwłaszcza w sytuacji, gdyby połączenie Tarnowa z Puławami napotkało na jakieś przeszkody. "Podobnie będzie w przypadku, gdy zakładane scenariusze uzyskania synergii z fuzji nie będą takie oczywiste" - dodał prawnik.

To niejedyny głos eksperta, ostrzegającego, że widmo wrogiego przejęcia Zakładów wcale nie minęło. Zakup mniejszościowego pakietu za niebagatelną sumę 346,5 miliona złotych zdaje się bowiem świadczyć o tym, że Rosjanie są zdeterminowani, aby kontynuować kolejne próby przejęcia kontroli nad tarnowską spółką. Nawet jeśli trwać będzie to dłużej i kosztować więcej.
Świadomość tego zagrożenia potwierdzał wczoraj prezes zarządu ZAT Jerzy Marciniak.

W czwartek kurs akcji Azotów na giełdzie oscylował w granicach 43-44 złote, czyli niewiele mniej niż wyniosła ostateczna cena płacona zbywającym przez Acron.

W oficjalnym komunikacie prasowym Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów, przesłanym w czwartek popołudniu, czytamy :

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A, które ogłoszono 16 maja br. zostało zakończone 16 lipca br. Zmieniało ono swoje istotne warunki i było przedłużane czterokrotnie. Zawarcie transakcji nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w wezwaniu na sprzedaż akcji Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. nastąpiło w dniu dzisiejszym. Przedstawiciele Wzywającego poinformowali, że pomimo nieosiągnięcia celu wezwania, jakim było nabycie 66 proc. akcji Spółki, Wzywający zdecydował się nabyć pakiet akcji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. od osób, które odpowiedziały na wezwanie.

- Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów odniosła duży sukces, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. obroniły się przed wrogim wezwaniem. Nieznane są nam powody, dla których Grupa Acron przedłużała kilka razy terminy wezwania do zapisywania się na sprzedaż naszych akcji, ani też dlaczego zdecydowała się kupić mniejszościowy pakiet naszych akcji, pomimo iż wcześniej deklarowała, że wykup akcji nastąpi przy osiągnięciu progu 66 proc. akcji Azotów Tarnów. Nawet bardzo istotne podwyższenie ceny z wezwania, jak widać, nie pozwoliło Grupie Acron osiągnąć swojego celu – mówi Jerzy Marciniak, prezes Azotów Tarnów. – Zarząd Spółki z satysfakcją zapoznał się z podsumowaniem rezultatów, jakie osiągnął Wzywający. Wyniki kilkutygodniowych prób przejęcia firmy przez spółkę Norica Holding są na pewno mało satysfakcjonujące dla Wzywającego. Świadczą jednak niezbicie, że akcjonariusze Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. zdecydowali się zaufać Spółce, która notuje już duże osiągnięcia – dodaje Jerzy Marciniak.

Dziękując za zaufanie i poparcie przez zdecydowaną większość akcjonariuszy, Zarząd podkreśla, że Spółka realizować będzie przyjętą i ogłoszoną 13 czerwca br. strategię. Spółka jest gotowa do realizacji wyznaczonych nowych  celów i wprowadzania w życie kluczowych projektów strategicznych. Najbliższym celem strategicznym w ramach kierunków rozwoju Spółki są plany akwizycyjne Azotów Tarnów, w tym realizacja transakcji nabycia akcji Spółki Zakładów Azotowych „Puławy”. Poparcie tego celu przez zdecydowaną większość akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 lipca 2012 roku to nieocenione zaufanie, jakim akcjonariusze obdarzyli Zarząd. Wydarzenia ostatnich tygodni umacniają Zarząd i pracowników Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A w przekonaniu, że decyzje o przyjętej ścieżce rozwoju Grupy Kapitałowej, mające wsparcie zarówno dużych, jak i małych inwestorów, pozwolą zrealizować strategię Spółki.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Wed, June 19, 2024 03:08:55
IP     : 100.28.2.72
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html