Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: UMT
  
  Stypendia dla 38 studentów z Tarnowa   -   17/9/2005
Od najbliższego poniedziałku studenci na stałe zameldowani w Tarnowie o niskim dochodzie mogą się starać o przyznanie stypendium w ramach programi współfiansowanego przez UE. Zgodnie z rozdziałem na Małopolskę w Tarnowie stypednia otrzyma 38 osób. W ubiegłym roku wniosków było pięć razy więcej. Stypendium wynosi 2500 zł na cały rok.

Ogloszenie
>

Stypendia z projektu \\\"Małopolski program stypendialny dla studentów, na rok akademicki 2005/2006\\\" realizowanego w ramach działania 2.2 \\\"Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne\\\" zawartego w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego przyznawane przez Miasto Tarnów przeznaczone są dla studentów posiadających stałe zameldowanie na terenie Miasta Tarnowa, pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym w szczególności obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłu, którzy natrafiają na bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym z powodu trudnej sytuacji materialnej.

I. Warunki otrzymania stypendium:
Stypendium wyrównywania szans może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej tj., pochodzący z rodziny, w której średni dochód na osobę nie przekracza kwoty 504 zł netto lub 583 zł netto, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ponadto student musi spełniać następujące warunki:
- jest studentem pierwszego lub drugiego roku w państwowej i niepaństwowej szkole wyższej prowadzonej w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym, eksternistycznym działającej zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym i ustawą o wyższych szkołach zawodowych, w roku akademickim 2005/2006,
- jest urodzony po 31 grudnia 1978 r.,
- nie posiada wyższego wykształcenia,
- nie powtarza roku akademickiego z przyczyn innych niż zdrowotne,
- nie uzyskuje innych świadczeń stypendialnych o charakterze socjalnym.

Wnioski o przyznanie stypendium w ramach projektu \\\"Małopolski program stypendialny dla studentów, na rok akademicki 2005/2006\\\" studentów pochodzących z terenu miasta Tarnowa przyjmowane będą w terminie od 19 września do 7 października 2005 r., w Wydziale Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Goldhammera 3, pok. 212 (II p.)

Więcej informacji oraz druki formularzy do pobrania ze strony: www.tarnow.pl
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl