To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
  80 lat krzyskiej parafii    -   05/11/2005
W niedzielę 6 listopada, wraz Biskupem Ordynariuszem Wiktorem Skworcem, uroczystość jubileuszu 80-lecia przeżywać będzie Parafia pod wezwaniem Św. Krzyża i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. W tym roku minęła również 30 rocznica konsekracji krzyskiego kościoła, podczas której ks.biskup Jerzy Ablewicz wypowiedział słowa: "pragnę, aby święty Krzyż (...) był nie tylko dla parafii krzyskiej, ale dla całego Tarnowa, światłością i bezpieczeństwem". Pragnienia te na naszych oczach się spełniają - uważa obecny proboszcz parafii ks. mgr Zdzisław Puścizna.

Ogloszenie

Wokół krzyskiej świątyni, na przestrzeni minionych lat wyrosło sporo innych, dopełniających ją obiektów kultu sakralnego. Nieco tylko oddalony jest Cmentarz Parafialny z kaplicą i kryptami m.in. poprzednich pasterzy parafii. Wśród otaczających kościół obiektów są m.in. Dom Katechetyczny, Grota Matki Boskiej Niepokalanej, kaplica Ogrojca, Statua Chrystusa Zmartwychwstałego. Od 16 lat jest tu również wyjątkowa w Tarnowie plenerowa Kalwaria, położona na tym samym wzgórzu co krzyska świątynia. Kalwaria, podobnie jak wota pod cudownym obrazem MBNP, to widome znaki szerzącego się wśród parafian, i nie tylko wśród nich, kultu. Krzyska Kalwaria przyciąga - m.in. na copiątkowe, wieczorne Drogi Krzyżowe - rzesze wiernych spoza Krzyża, ugruntowując niezwykłą opinię o tym, podwójnym krzyskim sanktuarium.

Tradycja kultu Krzyża Świętego liczy w tej najdalej na północ wysuniętej dzielnicy Tarnowa już kilka stuleci. Wieś Krzyż wzięła prawdopodobnie swoją nazwę od krzyża właśnie, górującego niegdyś nad okolicą na tutejszym wzgórzu.
Tym samym, na którym dziś wznosi się piękna krzyska świątynia i większość innych obiektów sakralnych.
Parafia erygowana przez biskupa tarnowskiego Leona Wałęgę, dekretem z dnia 10 maja 1925r., powstała przy kaplicy wybudowanej w roku 1894 i rozbudowanej na planie krzyża w latach 1909-1910.
W roku 1914, tuż przed wybuchem I wojny światowej i zgonem Ojca Świętego Piusa X, w kaplicy krzyskiej pojawiła się poświęcona przez papieża kopia obrazu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Rzymie. O obraz ten postarali się księża z katedry w Tarnowie, którzy podówczas nad tutejszym kościołem, należącym do parafii katedralnej w Tarnowie sprawowali opiekę - czytamy w kronice.
Pierwszymi proboszczami byli ks. Jan Burgiel (1925), ks. Andrzej Juszczyk (1925-1930), ks. Jan Curyło (1930-1931), ks. Marcin Konicki (1931-1937). Na najcięższy okres, wojny, okupacji i najcięższych represji komunistycznych przypadły lata probostwa ks. Mariana Sułka (1937-1965). Wciąż żywo wspominani przez większość parafian są dwaj ostatni poprzednicy ks. proboszcza Zdzisława Puścizny; szczególnie ciepło i z niegasnącą wdziecznością, długoletni pasterz parafii - ks. Andrzej Kmiecik (1965-1991) oraz ks. Władysław Kostrzewa (1991-1992).
Obecna świątynia w Krzyżu została wybudowana w latach 1968-71 przez Ś.P. ks. Prałata Andrzeja Kmiecika. Budowa nowego, większego kościoła związana była przede wszystkim z faktem, że Krzyż (w roku 1958) stał się dzielnicą miasta. W konsekwencji rozpoczętej budowy osiedla domków jednorodzinnych przybywać zaczęło nowych parafian. Nowe domy na osiedlu, największym takim w Tarnowie, a rozciągającym się głównie między ulicą Krzyską a Nowodąbrowską, budowane są do dziś.
Obecnie, jeśli chodzi o skład wspólnoty parafialnej osiągnęliśmy mniej więcej równowagę. Tyle samo jest rdzennych mieszkańców Krzyża, ile osób, które zamieszkały tu w trakcie budowy i rozbudowy osiedla - ocenia wiceprezydent Andrzej Sasak, wiceprzewodniczący tutejszej Rady Parafialnej.
Udziałem dzielnicy i parafii był - zdaniem A.Sasaka - gigantyczny skok cywilizacyjny, dokonany po konsekracji kościoła w czerwcu 1975r. Dzisiaj Krzyż jest jedną z najważniejszych dzielnic miasta - oceniają zgodnie, i nie bez dumy, proboszcz i wiceprezydent. Za wzorcową uważana jest współpraca wszystkich krzyskich instytucji: parafii (w osobie ks. Proboszcza i wspomagającej go Rady Duszpasterskiej), dyrekcji szkoły podstawowej, krzyskiego gimnazjum i przedszkola oraz Rad Rodziców a także miejscowej Rady Osiedla.

O najstarszej historii krzyskiego sanktuarium, przed powstaniem przyszłej parafii opowiada obecny Proboszcz ks. mgr Zdzisław Puścizna posłuchaj 1 cz. (((mp3))) .
Proboszcz wspomina też swoich poprzedników i ich osiągnięcia, mówi o najważniejszych dokonaniach minionego 80-lecia i obecnym statusie krzyskiego sanktuarium, dziękując wszystkim, którzy w jakimkolwiek stopniu przyczynili się do tego, czym dziś jest krzyska parafia posłuchaj 2 cz. (((mp3)))
O starym kościele i o tym, jak - wraz z dzielnicą - rozwijała się parafia w ostatnich latach a także o najbardziej zasłużonych dla tego rozwoju ludziach, mówi wiceprezydent Andrzej Sasak, którego rodzina od pokoleń mieszka w Krzyżu posłuchaj 3 cz. (((mp3)))
(pd)
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Sat, April 13, 2024 00:42:10
IP     : 3.235.172.123
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html