To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
  Sprzeciw wobec likwidacji delegatury UW   -   24/11/2005
Samorządowcy Tarnowa - prezydent Bień a podczas dzisiejszej sesji również tarnowscy radni - protestują przeciwko likwidacji Delegatury w Tarnowie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zapowiedzianej przez premiera Marcinkiewicza w programie „Tanie Państwo”. Prezydent wystosował w tej sprawie do Premiera list otwarty, w którym pisze m.in., że "planowana obecnie likwidacja w Tarnowie Delegatury Urzędu Wojewódzkiego byłaby oceniona jako kolejna, nie zasłużona degradacja naszego miasta".

Ogloszenie

Prezydent pisze :
"Działanie w Tarnowie Delegatury Urzędu Wojewódzkiego ma bardzo ważne znaczenie dla życia społeczno gospodarczego miasta i okolicznych powiatów, gdyż:
- podnosi jego prestiż i znaczenie jako miejsca inwestowania,
- ułatwia załatwianie ważnych spraw mieszkańców i przedsiębiorców związanych z działalnością gospodarczą i codziennymi potrzebami życiowymi,
- umożliwia formułowanie i prezentację wobec władz Kraju i Małopolski aspiracji, potrzeb i projektów rozwojowych uwzględniających regionalną specyfikę,
- skupia poważną grupę dużej klasy specjalistów od rozwiązywania ważnych problemów społeczno gospodarczych.
- jest istotnym pracodawcą na lokalnym rynku pracy".

Mieczysław Bień przypomina, że "mieszkańcy Regionu Tarnowskiego mają nadal żywe poczucie poważnego nie zrealizowania rządowych obietnic działań osłonowych zapowiedzianych na przełomie 1998 i 1999 roku, w związku z likwidacją Województwa Tarnowskiego."
Prezydent dowodzi, że decyzja o likwidacji Delegatury może mieć "skutki pozbawienia naszego regionu istotnych czynników prorozwojowych" i będzie oceniana przez mieszkańców regionu "jako dotkliwie niekorzystna przez pryzmat wysokich kosztów koniecznych przejazdów do organu administracji oraz wydłużenia czasokresu załatwiania ich spraw - ważnych dla życia lub prowadzenia działalności gospodarczej".
Prezydent pisze również :
" Mam nadzieję, że rozważając przekazane przeze mnie odczucia i obawy naszych lokalnych wspólnot samorządowych, zechce Pan, Panie Premierze, wziąć pod uwagę, że udzielone w ostatnich wyborach przez wyborców tego Regionu wysokie poparcie dla programu Prawa i Sprawiedliwości było wyrazem oczekiwań na stworzenie warunków realizacji aspiracji przyśpieszenia rozwoju społeczno gospodarczego lokalnych środowisk i poprawę warunków życia. W tej sytuacji likwidacja w Tarnowie Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego byłaby odebrana jako poważne zaprzeczenie tym obietnicom i nadziejom" .

W Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie obecnie zatrudnionych jest 89 pracowników a od 1.01.2006r. będzie zatrudnionych 80 , gdyż 9 osób przejdzie do pracy w samorządzie. Na terenie obsługiwanym przez delegaturę zamieszkuje 560 tys. mieszkańców. W Delegaturze funkcjonuje siedem oddziałów zamiejscowych wydziałów: Prawnego i Nadzoru, Rozwoju Regionalnego, Polityki Społecznej, Środowiska i Rolnictwa, Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obywatelskich i Migracji oraz Biura Dyrektora Generalnego. Wszystkie oddziały zajmują się obsługą mieszkańców regionu oraz działających na tym terenie podmiotów gospodarczych i instytucji.
W przypadku likwidacji tarnowskiej Delegatury MUW najdalej mieszkający petenci z naszego regionu, aby załatwić jakąś sprawę będą musieli pokonywać nawet o 150 km więcej niż dotychczas. Samorządowcy boją się także rozluźnienia więzi z gminami a w konsekwencji również i nadzoru nad działalnością legislacyjną gmin.
Ewentualna likwidacja Oddziału Zamiejscowego Spraw Obywatelskich i Migracji spowoduje też znaczne utrudnienia w załatwianiu spraw związanych z wydaniem paszportu. W wielu przypadkach dojazd do Krakowa to znaczny wydatek finansowy i czasowy, gdyż często konieczny będzie dojazd do miasta powiatowego, potem do Krakowa, a tam do siedziby urzędu wojewódzkiego.
Zgodnie z zobowiązaniami unijnymi w 2006 roku wprowadza się zamieszczanie znaków biometrycznych w paszportach, czego konsekwencją jest bezwzględny obowiązek osobistego stawiennictwa obywatela, zarówno przy złożeniu podania paszportowego jak i przy odbiorze paszportu. W odniesieniu do osób małoletnich (ok. 5 tys. w regionie tarnowskim) i ubezwłasnowolnionych konieczny jest również udział opiekunów prawnych, co zwiększyłoby koszty uzyskania paszportu.
Znaczne problemy czekają też na pracowników byłych lub przekształcających się firm państwowych w przypadku przeniesienia do Krakowa zasobów archiwalnych, liczących 1750 metrów bieżących akt, w tym z 36 zlikwidowanych przedsiębiorstw i ponad 70 000 akt osobowych o kategorii archiwalnej B 50.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Sat, April 13, 2024 00:16:57
IP     : 3.235.172.123
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html