To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
  Autostrada za 10 lat?   -   24/1/2006
Autostradę wybudować nie jest łatwo. Nie jest łatwo, mimo że przecież kupując paliwo płacimy państwu potężne haracze, płacimy je także kupując zwykłe, codzienne produkty, na których cenę składa się koszt transportu. Że budować drogi nie jest łatwo, przekonujemy się codziennie „kontemplując” w samochodzie stan naszych dróg i długie lata daremnych najczęściej oczekiwań. W naszym regionie najwięcej emocji wzbudza budowa autostrady Kraków – Tarnów, którą wstrzymano wskutek interwencji mieszkańców kilku miejscowości. A oto jak sprawa ta wygląda z punktu widzenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad…

Ogloszenie

Jak autostradę budowano…
Na wniosek Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad (listopad 1998), z końcem grudnia 1998 roku Wojewoda Tarnowski wydał „Decyzję o Ustaleniu Lokalizacji Autostrady A-4”. Decyzję z upoważnienia wojewody podpisała inż. Emilia Markiewicz, dyrektor Wydziału Nadzoru Budowlanego, Urbanistyki i Architektury. Materiały do wniosku przygotował Transprojekt Gdańsk. „Nie mam wiadomości co do zastrzeżeń mieszkańców Mokrzysk i Wierzchosławic na temat przebiegu autostrady w toku postępowania przed organem I instancji w grudniu 1998 roku. Gdyby takowe były, powinny być opisane w uzasadnieniu do wyżej wymienionej decyzji” – twierdzi Zbigniew Rapciak, dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA.
Odwołanie od decyzji lokalizacyjnej złożył prezes Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad, mieszkańcy wsi Mokrzyska, Bobrowniki i Zarząd Gminy Żabno. W sierpniu 1999 roku prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast częściowo zmienił zaskarżoną decyzję.
W listopadzie 2000r Wójt Gminy Wierzchosławice występuje do Wojewody Małopolskiego o wznowienie postępowania. Kilka miesięcy później, w maju 2001 roku z podobnym wnioskiem występuje ABiEA, tyle że do prezesa UMiRM – powodem jest wystąpienie nowych okoliczności w sprawie – błędny podkład geodezyjny w miejscowości Ostrów oraz konieczność korekty przebiegu autostrady w miejscowości Mokrzyska na skutek kolizji ze zwartą zabudową.
W styczniu 2002 prezes UMiRM znów częściowo zmienia swoją decyzję z sierpnia 1999, uwzględniając wnioski ABiEA, by miesiąc później ponownie wznowić postępowanie w sprawie decyzji lokalizacyjnej Wojewody Tarnowskiego, na wnioski Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego wsi Mokrzyska, Grzegorza Stawarza, Wójta Gminy Wierzchosławice i mieszkańców wsi Ostrów. W grudniu tego samego roku styczniową decyzję prezesa UMiRM utrzymuje w mocy Minister Infrastruktury.
Decyzję ministra zaskarżyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Grzegorz Stawarz i Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Wsi Mokrzyska. W czerwcu 2004 r WSA uchylił wszystkie wcześniejsze decyzje, wśród przyczyn podając: „nie zbadanie, czy zachodzą przesłanki do wznowienia postępowania”, „wydanie decyzji zmieniającej w wyniku wznowienia postępowania, czego nie przewiduje art. 151 KPA” oraz stwierdzając, iż „częściowa zmiana lokalizacji autostrady spowodowała, że w pierwotnym postępowaniu lokalizacyjnym nie brał udziału skarżący Grzegorz Stawarz.”
GDDKiA wniosła w czerwcu 2004 roku o kasację wyroku. W lutym 2005 NSA kasację oddalił.
Wskutek wydanej w 1998 roku decyzji, wskazanych do pozyskania na terenie byłego województwa tarnowskiego działek było 3242. Do momentu prawomocnego uchylenia decyzji, GDDKiA nabyła na rzecz Skarbu Państwa 1845 działek (57%).

Autostrada za 10 lat?
Dyrektor oddziału GDDKiA Zbigniew Rapciak twierdzi, iż skoro zaskarżone, uchylone decyzje zmieniające, wydane były przez prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz Ministra Infrastruktury to „na tym poziomie były popełniane błędy proceduralne. (…) Ani Wojewoda Tarnowski, ani Małopolski (po zmianie podziału administracyjnego) nie rozstrzygali w tej sprawie po grudniu 1998 roku.” Powyższe stwierdzenia to swego rodzaju odpowiedź na wysuwane przez parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości zarzuty względem Aleksandra Grada i zapowiedzi działań zmierzających do dyscyplinarnego zwolnienia Zbigniewa Rapciaka. Pan dyrektor podaje też zupełnie inne kwoty, niż te przywołane niedawno przez posłów PiS, a związane z kosztem opracowania nowej dokumentacji – nie wynoszą one kilkanaście milionów, ale 1.941.966 zł brutto (przy łącznej długości odcinka: 50,81 km).
W maju 2004 rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka I (od Węzła Wielicka w Krakowie do Brzeska), zaś w maju ub. roku dla odcinka II (od Brzeska do Tarnowa – Węzeł Krzyż). Wykonawcą został Transprojekt Kraków. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia planuje się na koniec września tego roku, uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi – na koniec marca 2007, zaś uzyskanie pozwolenia na budowę – koniec 2007 roku (wariant optymistyczny, zależny od ewentualnych procesów odwoławczych i skarg do WSA). Zważywszy na dotychczasowe doświadczenia, długotrwałość sądowych postępowań i skomplikowane kwestie własnościowe gruntów, gdyby wszystkie procedury miały potoczyć się tak jak dotychczas, na rozpoczęcie budowy autostrady możemy czekać jeszcze kolejne dziesięć – piętnaście lat, mimo iż proces pozyskiwania działek jest jednak zaawansowany. Na odcinku Szarów – Brzesko niezbędnych do pozyskania jest w sumie 2042 działki, z czego nabyto 1716 (84 %). Odcinek Brzesko – Tarnów obejmuje obszar 1995 działek; do czasu prawomocnego uchylenia decyzji lokalizacyjnej Wojewody Tarnowskiego, GDDKiA pozyskała 888 działek, czyli 45 %. Wszystko wskazuje więc na to, że do Krakowa autostradą jeździć będą nasze dzieci, a szybkiej trasy na Ukrainę doczekają się wnuki.

Niniejszy tekst jest zaledwie dotknięciem tematu i prezentuje stanowisko jednej ze stron. Liczymy na Państwa uwagi i komentarze.

M. Poświatowski
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Mon, December 4, 2023 20:35:53
IP     : 35.172.165.64
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html