To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
  Bitwy o „Azoty” następna odsłona ...    -   31/1/2006
- To nie wstrzymanie prywatyzacji, tylko jej zawieszenie – mówi poseł Józef Rojek, który na sejmowej Komisji Skarbu Państwa głosował za zastopowaniem i dokładnym zbadaniem dotychczas przeprowadzonej prywatyzacji w sektorze chemicznym. Tym samym dalszy los Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach stanął pod znakiem zapytania. Ostateczne decyzje podejmie rząd, trzy z czterech organizacji związkowych na "Azotach" apelują do Premiera o niepowstrzymywanie zaawansowanego już znacznie procesu prywatyzacyjnego Zakładów.

Ogloszenie

Zdaniem posła Rojka, adresowany do premiera dezyderat Komisji Skarbu Państwa wynikał z szeregu nie wyjaśnionych wątpliwości i przyjęty został znaczącą większością głosów – przy sprzeciwie ze strony PO (z jednym głosem wstrzymującym się). –Dezyderat dotyczy przedstawienia stanowiska rządu, co do zasadności dalszego istnienia Nafty Polskiej, zbadania dotychczasowej prywatyzacji w sektorze chemicznym, zwrócenia się do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o dokładną analizę prospektu emisyjnego spółki Ciech S.A. i wstrzymania procesu prywatyzacji spółek sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej – mówi poseł. –Komisja miała bardzo wiele pytań i na większość z nich nie usłyszeliśmy odpowiedzi ani ze strony Ministerstwa Skarbu, ani ze strony Nafty Polskiej. A pytania były soczyste, dotyczyły nazwisk, dotyczyły pewnych bardzo wątpliwych powiązań spółek. Poza tym padały tam nazwiska, podawane nawet przez innych posłów, nazwiska osób, związanych również z naszym, tarnowskim regionem, a przewijające się w procedurach dotychczasowych komisji śledczych.
Józef Rojek nie chciał jednak uczynić swojej wypowiedzi bardziej szczegółową, deklarując chęć udostępnienia nam stenogramu obrad komisji skarbu, kiedy tylko ten zostanie przygotowany. W rozmowie poseł podkreślił, iż jest zwolennikiem prywatyzacji, ale prywatyzacji transparentnej, korzystnej dla Zakładów Azotowych, ich pracowników, korzystnej dla miasta, regionu i gospodarki kraju. Dodał, że najważniejszy dla niego jest pakiet inwestycyjny, w tym pakiet inwestycji gwarantowanych; tymczasem na pytanie, czy Nafta Polska zbadała wiarygodność PCC i jej zdolność do rzeczywistego zagwarantowania odpowiedniego poziomu inwestycyjnego w tarnowskich „Azotach”, poseł nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Wątpliwości na Komisji miał wzbudzać również sam fakt, dlaczego akurat dwie spółki sektora WSCH (zakłady w Puławach i w Policach), podlegają bezpośrednio pod Ministerstwo Skarbu, a pozostałe pod Naftę Polską i dlaczego dla jednych wybrano prywatyzację poprzez giełdę, a dla innych – poprzez inwestora. –Na to pytanie również nie umiał mi nikt odpowiedzieć – mówi Józef Rojek. –Jest też uchwała Sejmu z 10 września 2004 roku w sprawie założeń prywatyzacji niektórych przedsiębiorstw ważnych z punktu widzenia strategicznych interesów RP – w tym uwzględnione są zakłady polskiej chemii. I to właśnie Sejm musi wydać zgodę na prywatyzację tych firm. Ja nie wiem, czy taki fakt miał miejsce.
W rozmowie poseł podkreślał, iż decyzja Komisji Skarbu dotyczyła sektora WSCH w ogóle, choć pojawiały się pewne wątpliwości dotyczące ZAT - ich zarządu oraz spraw związanych z tzw. „raportem otwarcia”; w tej sprawie miał wypowiadać się przewodniczący Andrzej Sikora. –Krytycznie na temat prywatyzacji wypowiadały się ponadto związki zawodowe z wszystkich chyba spółek, co dodatkowo wzmocniło stanowisko Komisji – dodaje poseł. –Tymczasem w mediach bardzo brutalnie zaatakował mnie prezydent Mieczysław Bień; on nie był na posiedzeniu i nie wie, o czym mówi. (…) Sejm i posłowie są od zadawania pytań. Odpowiednia procedura na pewno będzie realizowana, negocjacje będą trwały, a PCC przedstawi pakiet inwestycyjny, w tym pakiet inwestycji gwarantowanych.
Posłuchaj telefonicznej rozmowy z Józefem Rojkiem : (((mp3))).

W czasie redagowania niniejszego tekstu napłynął do nas „List otwarty do Premiera Rządu”, sygnowany przez trzy z czterech organizacji związkowych ZAT (wszystkich poza ”Solidarnością\\\"). W liście tym związkowcy wyrażają zaniepokojenie rozbieżnością w opiniach między Komisją Skarbu (dezyderat zawierający żądanie natychmiastowego wstrzymania prywatyzacji sektora WSCH), a stanowiskiem przedstawicieli Rządu. „Pragniemy wyrazić swoje poparcie dla Pańskiego Rządu w tej kwestii” – czytamy w liście. „(…) Informujemy Pana Premiera, że proces prywatyzacji Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A. jest dalece zaawansowany i jak oceniamy dobrze, po stronie firmy, przygotowany (…).” (Dobre efekty restrukturyzacji firmy - przyp. red.) „były również rezultatem wyrzeczeń, na które zdecydowała się praktycznie cała załoga obdarzając Zarząd pełnym zaufaniem i pozytywnie odpowiadając na jego apel i decydując się na samoobniżenie płac w najtrudniejszym okresie na drodze urlopów bezpłatnych. Zdecydowana większość załogi, w tym członkowie naszych związków wyrazili poparcie dla obranego programu restrukturyzacji i prowadzonych działań prywatyzacyjnych. Ponieważ docierają do nas informacje o zamiarach dokonania zmian w Zarządzie naszej Spółki, pod którego kierownictwem osiągnięto powyższe rezultaty wyrażamy stanowczy pogląd, że zmiany takie na tym etapie procesu prywatyzacyjnego są niekorzystne, nieprzemyślane i byłyby szkodliwe zarówno dla Spółki, jak i Rządu i jego agend sprawujących nadzór nad spółkami sektora WSCh podważając ich wiarygodność, czystość intencji i ukazującymi sprzeczność pomiędzy, deklaracjami a działaniami. Zwracamy dodatkowo uwagę na fachowość, apolityczność, skuteczność działań oraz ogólnopolskie funkcje i autorytet obecnego Prezesa Zarządu, który przeprowadził Firmę przez najtrudniejszy dla niej okres w warunkach pełnego spokoju społecznego, co dla zakładu i regionu miało niebagatelne znaczenie i jest w środowisku jednoznacznie pozytywnie oceniany.” Związkowcy proszą o zastosowanie szczególnego nadzoru nad procesem prywatyzacji oraz o oddelegowanie przedstawiciela Ministerstwa Skarbu jako obserwatora do oceny procesu negocjacji i przygotowania umowy prywatyzacyjnej.

Jutro rano na antenie RDN-Małopolska - w ramach cyklu publicystycznych rozmów ”Punkt Widzenia” dojdzie do debaty na temat prywatyzacji ”Azotów”, między posłami: Józefem Rojkiem, Aleksandrem Gradem i prezesem ZAT Ryszardem Ścigałą. Początek debaty w RDN o godzinie 8.10.

M. Poświatowski
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Tue, January 31, 2023 07:36:19
IP     : 3.236.138.35
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html