To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
  Spacer lokalnymi drogami do niepodległości ...   -   13/4/2006
Tematyka najnowszego, już 55 numeru, Zeszytów Metodycznych Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie koncentruje się wokół hasła: „Lokalne drogi do niepodległości”. Zawarte w nim artykuły odkrywają te, nieco zapomniane już ścieżki regionalnej historii, zachęcając do pogłębiania wiedzy na prezentowane zagadnienia oraz odnajdywania ich współczesnych śladów. Konkurs, który proponujemy, jest zachętą do poszukiwania właśnie takich śladów.

Ogloszenie
>

Odpowiadając prawidłowo na poniższe pytania można wygrać omawianą publikację:
1. Gdzie w Tarnowie znajduje się obelisk z tablicą upamiętniającą 16 Pułk Piechoty ziemi tarnowskiej ?
2. Gdzie w Tarnowie znajduje się pomnik 5 Pułku Strzelców Konnych ?
3. Gdzie w naszym mieście znajduje się tablica poświęcona pamięci Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” ?

Nagrody trafią do pierwszych czterech inTARnautów, którzy udzielą za prawidłowych odpowiedzi na powyższe pytania a nadeślą je elektronicznie, na adres redakcji portalu : redakcja@intarnet.pl .

Zawarte w tytule najnowszego zeszytu metodycznego SCE hasło niepodległości, chronologicznie wiąże się z walką i dążeniami Polaków o odzyskanie własnej państwowości w drugiej połowie XIX w., w okresie poprzedzającym wybuch I wojny światowej oraz w trakcie Wielkiej Wojny. W zamyśle redakcji Zeszytu zamieszczone w nim artykuły mają pomóc nauczycielom w realizowaniu edukacji z zakresu historii regionalnej, aczkolwiek bez wątpienia swą tematyką i formą mogą zainteresować szersze grono czytelników. W recenzji publikacji dr Czesław Sterkowicz zaznaczył, iż pogłębianie wiedzy dotyczącej historii regionalnej jest „w pewnym sensie odnajdywaniem własnej tożsamości”.
Redaktorem omawianego zeszytu jest dr Edmund Juśko. Autorami poszczególnych szkiców są: Kazimierz Bańburski, Ryszard Żądło, Grzegorz Kubacki, Józef Kozioł i Paweł Juśko. Bezpośrednio o działaniach wojennych w regionie traktują dwa artykuły K. Bańburskiego: „Przebieg działań wojennych na terenie Galicji Zachodniej na przełomie roku 1914/1915” oraz „Moskale w Tarnowie”, a także szkic J. Kozioła: „Bitwa pod Łowczówkiem”. Historię związanych z Tarnowem jednostek wojskowych omawiają artykuły: E. Juśko „5 Pułk Strzelców Konnych” i G. Kubackiego „16 Pułk Piechoty”. R. Żądło z kolei podjął próbę podsumowania działalności Starostwa Powiatowego w Tarnowie w związku z realizacją programu renowacji i utrzymania cmentarzy wojennych z I wojny światowej oraz zaprezentował szlak turystyczny „Cmentarze Wojskowe z I Wojny Światowej”. P. Juśko w artykule „Zarys dziejów Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Tarnowie w latach 1883-1939” przedstawił historię tarnowskiego gniazda „Sokoła” ukazując ją na tle rozwoju ruchu sokolego w Galicji. Uzupełnieniem numeru jest szkic E. Juśko ukazujący problematykę patriotyzmu w działalności wychowawczej szkół powszechnych powiatu tarnowskiego w okresie międzywojennym. Natomiast na marginesie artykułu o 16 Pułku Piechoty powstał krótki materiał (P. Juśko) poświecony gen. Tadeuszowi Klimeckiemu, pochodzącemu z Tarnowa, jednemu z najzdolniejszych polskich oficerów II RP, Szefowi Sztabu Generalnego Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, który w lipcu 1943 r. podzielił los gen. Władysława Sikorskiego.
Mottem 55 numeru ZMSCE, który zarekomendowany został jako materiał pomocniczy do nauczania historii regionalnej, jest fragment wiersza sierż. 16 Pułku Piechoty Wiktora Schlessingera pt. „Święto”, będący przesłaniem skierowanym bezpośrednio do nas, generacji Polaków, którzy mogą korzystać z wolności i własnego państwa:
„... Spraw, aby czyny ofiarne tych rzesz,
które ginęły w dzień i mroczną noc,
wszędy, jak Polska wielka wzdłuż i wszerz –
wydały w plonie tą odwagi moc,
jaka potrzebna nam i jutro też”.

Warto zaznaczyć, iż Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie podejmuje szereg inicjatyw o charakterze kulturalno-oświatowym poruszających tematykę patriotyzmu. Należą do nich publikacje (wcześniejsze numery Zeszytów Metodycznych „Martyrologia Narodu Polskiego na ziemiach wschodnich w latach 1939-1945”, „Dyplom Krzyża Obrony Lwowa”) jak również organizowane dla dzieci i młodzieży konkursy (ostatnio konkurs wiedzy o Józefie Piłsudskim) oraz konferencje dla nauczycieli (niedawna konferencja poświęcona cmentarzom wojennym z I wojny światowej).
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Mon, April 22, 2024 09:20:14
IP     : 44.197.231.211
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html