To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
  Obradowali radni    -   28/4/2006
Stosunkowo spokojny przebieg miała miniona XLVI Sesja Rady Miasta Tarnowa, choć nie obeszło się bez zwyczajowych harców, zaczepek i sporów proceduralnych. Wydarzenie to zakończyło się przed godziną 15-tą a jednym z jego motywów przewodnich stało się „rozpatrzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Tarnowa za rok 2005”. Nie był to jedyny punkt "zapalny" obrad, ale ostatecznie okazało się, że zarówno on jak i inne wywołały wśród radnych zaledwie kilka płomieni, ugaszonych jednak szybko przez przedwyborcze kalkulacje. Okazało się, że na kilka miesięcy przed nowymi wyborami pożaru już nie opłaca się wzniecać ...

Ogloszenie
>

Każde z wydarzeń towarzyskich określanych mianem „Sesji Rady Miejskiej” ma stałych głównych bohaterów, z przypisanymi rolami czarnych i białych charakterów (w zależności od zapatrywań). Złym Smoczyskiem z reguły jest prezydent Mieczysław Bień i jego „pretorianie” – jak zwykł mawiać obrońca uciśnionego miasta Marek Ciesielczyk. Srogim ekonomem, usiłującym zapanować nad czcigodnym zgromadzeniem jest przewodniczący rady Andrzej Kasznia, przez wielu nie lubiany z racji bycia przewodniczącym, przez innych nie lubiany; wnikliwym i zawsze mającym nie zawsze słuszne zastrzeżenia analitykiem dokumentów – radny Jacek Łabno, zaś znudzoną wyrocznią – prawnik miejski mecenas Piotr Wardawa. Od czasu do czasu w świetle reflektorów brylują i inni, ku uciesze osób postronnych, a ku przebudzeniu niektórych, wyraźnie podrzemujących radnych.

O samym absolutorium, piszemy w osobnym tekście. Nie będziemy także cytować porządku obrad, spośród prawie 40 punktów wybraliśmy te, które zwróciły naszą uwagę.
Obok informacji o ubiegłorocznych decyzjach administracyjnych, sposobach załatwienia skarg, czy sprawozdania z wykonania budżetu za roku ubiegły, wątpliwości mogło budzić kolejne objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Tarnowskich Wodociągów, jednak tradycyjnie związane było ono z przekazaniem przyłączy i rur, które nie były własnością spółki, co utrudniało sprawniejsze nimi administrowanie. Wobec czego spodziewać się można, że teraz będzie sprawniej i lepiej.
Utworzono także Szkołę Policealną wchodzącą w skład ZSLiZ nr 2 oraz założono kolejno: Publiczne Przedszkole Specjalne, Szkołę Podstawową, Gimnazjum Specjalne, Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną, publiczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne i uzupełniające Liceum Ogólnokształcące – Dla Niesłyszących i Słabo Słyszących. Założono ponadto Przedszkole Specjalne i Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w SOSW.

Wiele czasu zajęła skarga pana Stanisławczyka w sprawie zagospodarowania przestrzennego jednego z terenów. Jednym z punktów była również zmiana Uchwały Budżetowej – a w niej m.in. zwiększenie planu dochodów z tytułu planowanych środków pomocowych o kwotę prawie 94 tys. zł z przeznaczeniem na: program Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży, Międzynarodowe Warsztaty Filmowe Młodzi w Kadrze, program „rycerze na deskorolkach” – etos rycerski w kulturze młodych europejczyków oraz o kwotę ponad 36 tysięcy złotych z przeznaczeniem na realizację programów PUP – „Krok do pracy”, „Kierunek praca”. Wzrosnąć ma również dotacja z PFRON – o niebagatelną kwotę 355 tys. zł (trafi do Gimnazjum nr 1, 7, ZSOiT oraz DPS przy Szpitalnej – głównie przebudowy i zakup samochodu). Zmiany wysokości planowanych dochodów dotyczą placówek oświatowych; wzrosną ponadto budżetowe wydatki – o ponad 5,6 mln zł – w tym na budowę parkingów przy Al. Solidarności i ul. Piłsudskiego, rozmaite przebudowy, modernizacje, budowę II jednostki ratowniczo – gaśniczej, zakup sprzętu komputerowego, samochodu dla DPS, Pogotowia Opiekuńczego i Domu Dziecka nr 1, budowę pomnika, modernizacją stadionu miejskiego i zakup trybun do hali sportowej przy ul. Krupniczej itp. Zwiększono plan wydatków na organizację Dni Tarnowa (o kwotę 500 tysięcy zł), na przedsięwzięcia kulturalne (45 tys.), organizację jubileuszu ks. Michała Hellera (250 tys.), dotację dla Tarnowskiego Teatru, BWA (32 i 25 tys.), TCK (300 tys.) i MBP (200 tys.) Dokonano także kilku przesunięć w planie wydatków.
Radni głosowali również nad zmianą uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Krajowym i wyrażeniem zgody na zaciągnięcie przez prezydenta zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy. Oceniano też stan porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwpożarowego w mieście.
Stosunkowo poważną decyzją było uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Starodąbrowską, Nowodąbrowską, Błonie, Jana Pawła II i Słoneczną. Część terenów przeznaczona jest pod duży obiekt handlowy (tereny przy XVI Pułku Piechoty), inne pod działalność usługowo-handlową. O takim centrum usługowo-handlowym przy Ul. Westerplatte, za "Eleą", od lat mówi właściciel posesji - spółka FRED SA.
Posłuchaj, co na ten temat mówi wiceprezydent Andrzej Sasak: (((mp3)))
MP
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Mon, April 22, 2024 10:39:51
IP     : 44.197.231.211
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html