To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   O eutanazji w Tarnowskiej Wszechnicy   -   07/3/2007
Tarnowska Wszechnica Narodowa zaprasza w niedzielę 11 marca o godzinie 17:00 do klubu Przepraszam (Rynek 10) na kolejne, szczególnie ciekawe spotkanie. Tym razem gościem cyklu będzie ks. prof. dr hab. Tadeusz Ślipko SJ, wybitny etyk i filozof katolicki a tematem spotkania będzie: „Eutanazja, czyli śmierć na życzenie w etyce i nauce Kościoła Katolickiego”.

Ogloszenie
>

Gość spotkania jest autorem wielu książek m.in.: "Zagadnienie godziwej obrony sekretu" (1968), "Etyczny problem samobójstwa" (1970), "Zarys etyki szczegółowej. Cz. 1: Etyka osobowa, Cz. 2: Etyka społeczna" (1982), "Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki" (1994), "Rozdroża ekologii" (1999) ale przede wszystkim jest znany jako autor głośnej książki "Kara śmierci z teologicznego i filozoficznego punktu widzenia" (2000), w której przeciwstawia się abolicjonistycznym tendecjom we współczesnej teologii Kościoła, które negują karę śmierci bez względu na osobę karanego i okoliczności jego czynu. Był wykładowcą dawnej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, odznaczony został także Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ksiądz profesor Tadeusz Tomasz Ślipko urodził się 18 I 1918 r. w Stratynie, pow. Rohatyn. Po śmierci ojca, w szóstym roku życia powrócił wraz z matką do rodzinnego miasta rodziców - Gródka Jagiellońskiego, gdzie uczęszczał do szkoły powszechnej, a następnie do gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły.
W tym też gimnazjum zdał maturę w maju 1936 r. W 1937 r. rozpoczął studia na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, najpierw na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w zakresie geologii, następnie, w roku 1938 na Wydziale Humanistycznym w zakresie literatury polskiej i historii. Dnia 12 X 1939 r. wstąpił do zakonu Towarzystwa Jezusowego i odbył dwuletni nowicjat w Starej Wsi k. Krosna. Następnie w latach 1941-1944 studiował filozofię na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, przeniesionym wskutek wojny do Nowego Sącza. Studia teologiczne odbywał na jezuickim Wydziale Teologicznym "Bobolanum", który w czasie wojny stałą siedzibę w Lublinie zmienił na tymczasowy pobyt najpierw w Nowym Sączu, następnie zaś w Starej Wsi (1944-1946). Tam też dnia 29 VI 1947 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa przemyskiego Franciszka Bardy.
W r. 1948 został przeniesiony do Krakowa i tu w latach 1948-1952 podjął uzupełniające studia w zakresie etyki społecznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po osiągnięciu stopnia magistra w r. 1949 kontynuował te same studia w charakterze doktoranta przy katedrze teologii moralnej pod kierunkiem ks. prof. Władysława Wichra i współpracującego z nim ks. dra Jana Piwowarczyka. Zakończył je w r. 1952 uzyskaniem stopnia doktora na podstawie rozprawy pt. Zasada pomocniczości. Na tymże Uniwersytecie i w tym samym okresie odbywał na Wydziale Humanistycznym studia socjologiczne, zakończone uzyskaniem w lipcu 1952 r. stopnia magistra filozofii w zakresie socjologii. W ciągu niemal całego toku studiów uniwersyteckich czynny był również duszpastersko, pełniąc w latach 1948-1951 obowiązki kapelana w Klinice Neurologicznej i Neurochirurgicznej. W Krakowie też w dniu 2 II 1957 r. złożył uroczystą profesję 4 ślubów.
Wraz ze studiami na Uniwersytecie Jagiellońskim i obowiązkami kapelana rozpoczął we wrześniu 1948 r. pracę dydaktyczną na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie - wskutek znacznych ubytków w kadrze profesorskiej na tymże Wydziale. I tak najpierw jako lektor (odpowiednik adiunkta na uniwersytetach państwowych) wykładał etykę społeczną, od r. 1953 podjął ponadto wykłady z etyki szczegółowej indywidualnej, na koniec od r. 1958 do 1968 także wykłady z etyki ogólnej.
W r. 1963 został zatrudniony w charakterze wykładowcy etyki ogólnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, przekształconym w 1981 r. w Papieską Akademię Teologiczną. Okresowo miewał zajęcia dydaktyczne ze swej specjalności w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Paulinów i w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów.
W r. 1965/66 objął etat adiunkta w katedrze etyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (ATK). Na tymże Wydziale habilitował się w r. 1967 na podstawie rozprawy pt. Zagadnienie godziwej obrony sekretu, której recenzentami byli: ks. prof. Stanisław Olejnik (ATK), ks. prof. Władyslaw Poplatek i prof. Czesław Strzeszewski, obaj z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1973 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w r. zaś 1982 - profesora zwyczajnego. Dwukrotnie w ciągu swej pracy dydaktyczno-naukowej pełnił funkcje dziekana: najpierw w l. 1957-1964 na Wydziale Filozoficznym TJ w Krakowie, później zaś w latach 1976-1980 na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK. We wrześniu 1988 r. przeszedł na emeryturę.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Wed, October 27, 2021 22:56:40
IP     : 35.175.107.77
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html