To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Wybory ławników   -   05/6/2007
W Tarnowie rozpoczęła się kampania wyborcza na ławników do sądów powszechnych – Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego. Zgłaszanie kandydatów, odbywające się za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Tarnowa potrwa do końca czerwca, po wakacjach Rada Miejska dokona wyboru.

Ogloszenie

Do 31 października mają zostać dokonane w Tarnowie wybory ławników sądowych. Wyboru dokona Rada Miejska - obecnie, do 30 czerwca trwa zgłaszanie kandydatów. Kandydatów na ławników Sądu rejonowego i Okręgowego w Tarnowie zgłaszają za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta prezesi Sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych, a także grupy co najmniej 25 mieszkańców Tarnowa mających czynne prawo wyborcze. Prawo zgłaszania kandydatów na ławników do Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych posiadają wyłącznie związki zawodowe oraz organizacje pracodawców. By zostać ławnikiem spełniać trzeba następujące warunki: posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich, nieskazitelny charakter, wiek pomiędzy 30, a 70 lat, zatrudnienie lub zamieszkiwanie na terenie Tarnowa co najmniej od roku, dobry stan zdrowia, posiadanie co najmniej wykształcenie średnie.
Ławnikami nie mogą być osoby zatrudnione w sądach i w prokuraturze, funkcjonariusze Policji, adwokaci i radcy prawni oraz aplikanci adwokaccy i radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie, funkcjonariusze Służby Więziennej, radni gminy, która dokonuje wyboru ławników, osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Nie można również być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Wed, October 27, 2021 22:54:10
IP     : 35.175.107.77
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html