Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Tarnowskie Pejzaże (17)    -   09/8/2007
Powracamy z cyklem pejzaży historyka Antoniego Sypka. Tym razem – w związku z rocznicą stulecia skautingu, prezentujemy zapomnianą nieco sylwetkę Maurycego Kamila Godowskiego (1877 – 1952), uważanego za twórcę tarnowskiego harcerstwa.

Posłuchaj opowieści Antoniego Sypka - wykorzystałem w niej powstałą w Tarnowie pieśń Płonie ognisko i szumią knieje w wykonaniu grupy Wołosatki :

Ogloszenie

Maurycy Godowski (herbu Odrowąż) urodził się we Lwowie w rodzinie powstańca styczniowego. Jak czytamy w wydanej przez MBP Książce „Patroni Tarnowskich Ulic”, studiował na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu im. Jana Kazimierza; trafił do Tarnowa, gdzie uczył historii naturalnej, geografii i matematyki w Wyższej Szkole Realnej w Tarnowie. Profesor był współorganizatorem tarnowskiego skautingu – pierwsza drużyna harcerska w naszym mieście powstała właśnie w Wyższej Szkole Realnej i przyjęła nazwę „Czarna Jedynka” – jej opiekunem został M. Godowski. Wybitny mieszkaniec naszego miasta brał także udział w I wojnie światowej; otrzymał honorowe odznaki „Za dzielność bojów w obronie Lwowa i Kresów Wschodnich 1918 – 1919” i „Orlęta”. W latach 1922-1931 pełnił funkcję komendanta Hufca Harcerzy w Tarnowie i jako jedyny tarnowski instruktor harcerski otrzymał przed wojną w 1938 r. odznaczenie harcerskie “Za zasługę”. W hufcu męskim organizował teatr amatorski, dla którego często reżyserował sztuki. Od września 1929 r. Godowski na własną prośbę odszedł do pracy w I Gimnazjum, gdzie uczył do emerytury w styczniu 1934 r. W latach 1921-1926 kierował także Prywatnym Seminarium Nauczycielskim żeńskim im. Św. Anieli prowadzonym przez SS. Urszulanki. Był czynnym działaczem Towarzystwa Ogrodniczego, Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Godowski uprawiał także dziennikarstwo a swoje artykuły zamieszczał m. in. na łamach “Pogoni”, “Głosu Ziemi Tarnowskiej” oraz prasy harcerskiej. Od 1903 r. należał do Towarzystwa Szkoły Ludowej przez wiele lat pełniąc funkcję wiceprezesa Zarządu Koła TSL w Tarnowie. Zarząd Główny TSL za długoletnią pracę w tej organizacji nadał mu 18 października 1935 r. “Srebrny Pierścień Zasługi”.

Co ciekawe, z inicjatywy działaczy TSL rozpoczęto w latach 20-tych w Tarnowie przy ul. Staszica budowę kina “Marzenie” i Domu Oświatowego, w którym miała się mieścić Miejska Biblioteka Literacko-Naukowa TSL im. J. Słowackiego oraz Zarząd Koła TSL. W jesieni 1932 r., gdy Dom Oświatowy był gotowy w stanie surowym, wystąpiły kłopoty finansowe. Godowski zaangażował się mocno w zorganizowanie szkoły mechanicznej, w wyniku czego budynek przeznaczono na Prywatną Męską Szkołę Mechaniczną TSL, którą otwarto we wrześniu 1937 r. Do 1950 r. Godowski pełnił w niej funkcję dyrektora.
W czasie okupacji Maurycy Godowski kierował szkołą, gdzie również prowadził tajne komplety gimnazjalne i przygotowywał młodzież do przyszłych studiów technicznych. Był trzykrotnie więziony przez hitlerowców m. in. za udzielanie młodzieży pomocy i schronienia przed aresztowaniem i wywózką do Niemiec. Przyczynił się także do zachowania cenniejszych egzemplarzy książek biblioteki miejskiej ukrywając je przed okupantem. Po wojnie włączył się w organizowanie tarnowskiego harcerstwa. Był członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Harcerskiej i zarządu Koła Przyjaciół Harcerstwa, w imieniu którego jako senior przekazał, w dniu 19 października 1947 r. sztandar w ręce Komendanta Hufca hm. Tadeusza Skiminy. Zmarł19 listopada 1952 r. w Tarnowie. Pochowano go na Cmentarzu Komunalnym w Krzyżu. Co roku w dniu Wszystkich Świętych przy grobie M. Godowskiego tarnowscy harcerze trzymają wartę honorową. Jak pisze Maria Sąsiadowicz, Miejska Rada Narodowa w Tarnowie uchwałą nr XXIV/74/83 z dnia 29 czerwca 1983 r. ulicy w Zbylitowskiej Górze nadała imię Maurycego Godowskiego. Powstanie tej ulicy zawdzięczamy dr Marii Żychowskiej. (za „Patroni Tarnowskich Ulic”)

Na zdjęciu: tablica komendantów przedwojennego harcerstwa tarnowskiego w kościele Filipinów; wśród nazwisk widnieje na niej także nazwisko Maurycego Godowskiego

MP
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012 Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl, tel. kom. 662 930 947