To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Stypendia dla studentów tarnowskich uczelni   -   05/10/2007
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego prowadzi nabór wniosków w ramach projektu pn. ”Droga do sukcesu” – stypendium Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych studentów pochodzących z terenów wiejskich poprzez udzielenie wsparcia finansowego. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Nabór wniosków o stypendium trwał będzie tylko do 15 października.

Ogloszenie
>

Wnioski przyjmowane są od wtorku do czwartku w godzinach: od 14.00 do 17.00 w siedzibie Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego, ul. Wielkie Schody 3, 33-100 Tarnów lub pocztą (decyduje data wpływu wniosku do Fundacji). Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, prawidłowo wypełnione i złożone w terminie.
O stypendia mogą ubiegać się studenci II, III, IV i V roku studiów stacjonarnych /studiów dziennych/, zamieszkali na terenie wiejskim na obszarze powiatów: ziemskiego tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego i dąbrowskiego, kształcący się w uczelniach państwowych i prywatnych na terenie miasta Tarnowa.

W ramach projektu przewiduje się przyznanie 50 stypendiów, każde po 200 zł miesięcznie przez okres 9 miesięcy – w sumie dla studenta kwalifikującego się do otrzymania stypendium przyznane zostanie 1800 zł brutto, wypłacone w dwóch transzach po 900 zł w okresie od 1 do 30 listopada 2007 r.
W celu weryfikacji wniosków o przyznanie stypendiów Prezes Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego powoła Komisję stypendialną, która zadecyduje o przyznaniu stypendiów. Ich lista zostanie zamieszczona na stronie internetowej Fundacji www.fundacjatarnowskiego.org.pl, zaś sami stypendyści zostaną powiadomieni o decyzji Komisji listownie lub pocztą elektroniczną. Od decyzji o przyznanych przez Komisję stypendiach nie przysługuje odwołanie.

Szczegółowe zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów z projektu pn. ”Droga do sukcesu” – stypendium Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego” określa regulamin. Formularz wniosku i regulamin można pobrać ze strony www.fundacjatarnowskiego.org.pl.
Dodatkowe informacje na temat kryteriów przyznawania stypendiów uzyskać można u koordynatora projektu - Ewy Golec, e-mail:egolec@gmail.com, tel. 0698659725. (FHJT)
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Mon, March 4, 2024 22:31:35
IP     : 44.222.218.145
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html