Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
  
   Stypendysci chcą się uczyć   -   09/3/2004
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie ksiądz biskup Wiktor Skworc wręczył 182-osobowej grupie młodzieży dyplomy i stypendia Fundacji Arcybiskupa Jerzego Ablewicza na rok 2003-2004. Do tej pory wyróżnienie to spotkało 464 osoby. Stypendium wynosi 1000 zł. Kwota wypłacana jest w ciągu 10 miesięcy po sto zł.

Ogloszenie

W grupie tegorocznych stypendystów jest 62 maturzystów, 42 uczniów i 140 uczennic. Wszyscy uzyskali przynajmniej 4,4 średnią ocen, 50 legitymuje się średnią ocen 5,0 lub wyższą. Uczniowie klas pierwszych uzyskali średnią 5,0 w III klasie gimnazjalnej. Fundacja Arcybiskupa Jerzego Ablewicza powołana została w 1993 roku i w tym samym roku uzyskała osobowość prawną wraz ze wszystkimi uprawnieniami przysługującymi jej z mocy ustawodawstwa kościelnego i cywilnego. Jej zasadniczym celem - według statutów - jest działalność kulturalna, duszpasterska i dobroczynna. Od sześciu lat Fundacja wspiera - poprzez fundowanie stypendiów - młodzież zdolną, chętną do nauki, osiągającą wysokie wyniki w nauce, pochodzącą z rodzin biednych i wielodzietnych, a uczącą się w szkołach ponadgimnazjalnych diecezji tarnowskiej. Co roku liczba stypendystów wzrasta. W roku szkolnym 1998/1999 przyznano 54 stypendia, rok później- 65, w kolejnym roku - 81, w roku szkolnym 2001/2002 -101 stypendiów a w ub.r. - 163.

Na dyplomach stypendyści odczytali napis: Fundacja im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza przyznaje stypendium w roku szkolnym 2003/2004, które pomoże w kontynuowaniu nauki oraz w lepszym zdobywaniu wiedzy i mądrości. Serdecznie gratulujemy, a jednocześnie zachęcamy do pełnej wdzięczności i modlitwy w intencji śp. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza oraz wszystkim dobroczyńców, dzięki którym Fundacja może pełnić swoje zadanie.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych składają w biurze Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji w Tarnowie (ul. Legionów 30) do 25 stycznia każdego roku wymagane dokumenty. Wnioski rozpatrywane są w lutym. Do 25 stycznia br. do Zarządu Fundacji wpłynęło 404 podania ze 168 parafii dziecezji tarnowskiej oraz jedno z sandomierskiej.

Fundacja dziękuje wszystkim dobroczyńcom - osobom duchownym i świeckim oraz instytucjom, a w sposób szczególny wszystkim wspierającym Dzieło III Tysiąclecia, które organizuje "Dzień papieski". Znaczna część pieniędzy została przekazana na rzecz Fundacji właśnie z tego źródła. Chętnym do wspierania dzieła podajemy numer konta: Bank Polska Kasa Opieki S.A. o. Tarnów nr 4112401910111- 1000008981466. (Kis)
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl