To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Ponad 70 tysięcy dowodów wydanych    -   09/11/2007
W Tarnowie do wymiany pozostało jeszcze blisko 9.500 dowodów osobistych podlegających obowiązkowej wymianie. Urząd Miasta Tarnowa tak zorganizował swoją pracę, by skrócić czas oczekiwania na dowód osobisty – reszta jest w rękach samych mieszkańców, którzy wciąż zwlekają z wymianą, lub... nie pojawiają się po odbiór czekającego na nich dokumentu.

Posłuchaj, co na ten temat mówi prezydent Ryszard Ścigała :

Ogloszenie


Obowiązkowa wymiana dowodów osobistych rozpoczęła się 1 stycznia 2003 roku obejmując w naszym mieście 81.884 osoby. W bieżącym roku wymiany powinno dokonać ponad 30 tysięcy tarnowian, w tym prawie połowa tych, którzy nie dokonali tej czynności w przeznaczonych dla nich wcześniejszych latach.

Jak poinformował tarnowski magistrat, by skrócić czas oczekiwania na złożenie wniosku od 7 sierpnia wprowadzono w Urzędzie Miasta Tarnowa system rejestracji osób starających się o nowe dowody. W Biurze Obsługi Mieszkańców utworzono stanowisko informacyjno – rejestracyjne, a ciągły monitoring sytuacji skutkował bieżącym doskonaleniem tego systemu, w tym wprowadzeniem rejestracji telefonicznej. Ponadto uzyskano z MSWiA dodatkowy sprzęt elektronicznych niezbędny do przyjmowania wniosków a prezydent Tarnowa „wygospodarował” do niego obsługę. Obecnie Biuro Dowodów Osobistych jest w stanie przyjąć ponad 150 mieszkańców dziennie. Bez wydłużonego terminu przyjmuje się osoby, które składają wniosek na swój pierwszy dowód osobisty, a także tych, którym np. skradziono dokumenty – w tym jednak wypadku wymagane jest potwierdzenie zgłoszenia kradzieży z Policji.

Do wymiany pozostało jeszcze około 9.400 dokumentów. Tymczasem od dnia 1 stycznia 2008, nie wymieniony, książeczkowy dowód osobisty nie będzie np. uprawniał do przekraczania granicy Państwa. Brak nowego dokumentu pociągnie za sobą również m.in. trudności w bankach.

Do wymiany dowodu wymagane są następujące dokumenty:
- dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 45 na 35 mm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy (osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może załączyć do wniosku fotografie w okularach z ciemnymi szkłami – wymagane jest zaświadczenie; z kolei osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, może załączyć do wniosku fotografie z nakryciem głowy – wymagane jest zaświadczenie);
odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (aktu małżeństwa nie załączamy, jeżeli znajduje się on w tarnowskim Urzędzie Stanu Cywilnego);
na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego, jeśli dane w dokumentach budzą wątpliwości;

Za wydanie dowodu pobiera się opłatę w wysokości 30 zł – której dokonać można na wskazane konto, lub w kasie urzędu.
Nie pobiera się opłat za wymianę dowodu, jeśli spowodowana jest ona wadą techniczną dowodu lub umieszczeniem w nim danych niezgodnych z tymi zawartymi we wniosku, a także nie pobiera się opłat od osób zobowiązanych do wymiany z powodu zmiany kodu pocztowego, administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru domu lub numeru lokalu oraz od osób, które utraciły dowód w wyniku klęsk żywiołowych; osób przebywających w domach pomocy społecznej, pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, świadczenie pielęgnacyjne albo rentę socjalną (zaświadczenie lub decyzja do wglądu), małoletnich przebywających całodobowo w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz w młodzieżowych placówkach socjoterapii (zaświadczenie).
Osoby niepełnosprawne, których stan zdrowia uniemożliwia osobiste złożenie wniosku powinny skontaktować się z Biurem Dowodów Osobistych, tel 014 68 82 616, lub 68 82 503.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Thu, October 21, 2021 12:47:02
IP     : 3.238.232.88
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html