To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Zwolnienia od podatków dla kamieniczników   -   04/12/2007
Decyzją Rady Miejskiej część podatników będzie mogła być zwolniona od podatku od nieruchomości. Zwolnienie dotyczy budynków i zajętych pod nie gruntów wchodzących w skład zabytkowego układu urbanistycznego (wpisanego do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), w stosunku do których, w okresie od dnia wejścia w życie uchwały, do dnia 31 grudnia 2007 prowadzone będą remonty elewacji lub wykonywana będzie iluminacja świetlna podnosząca walory estetyczne elewacji. Szacuje się, że skutki finansowe tych zwolnień wyniosą 1,6 mln zł w skali roku – o tyle mniej wpływać będzie do kasy miasta.

Ogloszenie

Prawo do zwolnienia nabywa podatnik, którzy przed rozpoczęciem prac uzgodnił projekt z prezydentem; zwolnienie przysługuje przez okres trzech kolejnych lat przypadających po roku, w którym remont zakończono, w kwocie nie wyższej niż koszty remontu lub iluminacji. W zakresie remontu może znajdować się m.in., obok malowania czy odnowienia tynków, także wykonanie instalacji przeciwilgociowej czy zakup i montaż instalacji odgromowej.
Podmiot, prowadzący działalność gospodarczą może skorzystać ze wspomnianej możliwości, jeżeli wartość tej pomocy brutto, łącznie z wartością innej pomocy „de minimis” otrzymanej przez ten podmiot, w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat nie przekracza kwoty przekraczającej 200 tys. Euro. Podmiot prowadzący działalność w sektorze transportu drogowego może uzyskać pomoc, ograniczoną sumą 100 tys. Euro, zaś w przypadku sektora rolnego – 3 tys. euro.

Obszar, na którym budynki i grunty mogą być zwolnione od podatku od nieruchomości, określają ulice: od północy – Słowackiego, Poniatowskiego; od wschodu – Starodąbrowska; od południa – Narutowicza, Konarskiego, potok Wątok; od zachodu – Krasińskiego oraz ul. Krakowska i Lwowska jako główne osie perspektywiczne całego układu.
W uzasadnieniu uchwały czytamy o „znaczącej poprawie estetyki centrum”. Nieruchomości położone na obszarze ścisłego centrum objęto Lokalnym Programem Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla miasta Tarnowa na lata 2005-2013. Oferowana przez samorząd pomoc finansowa – „wzorem innych miast” poprzez zwolnienie od podatku od nieruchomości na okres 3 lat, „jest nieodzownym narzędziem, bez którego przy uwzględnieniu obecnego stosunkowo niskiego poziomu dochodu właścicieli nieruchomości, procesy rewaloryzacyjne nie zostaną zapoczątkowane, o czym świadczy stan obecnych kamienic w obrębie Starówki”. Magistrat szacuje, że skutki finansowe tych zwolnień wyniosą 1,6 mln zł w skali roku – o tyle mniej wpływać będzie do kasy miasta.

Cóż, zachęta ze strony miasta istotnie daje szansę na znaczące poprawienie estetyki kamienic w centrum miasta (remonty elewacji, oświetlenie itp.). Z drugiej jednak strony jest to zubożenie miejskiej kasy; magistrat zrzekając się części wpływów, dofinansowuje właścicieli kamienic.
MP
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Thu, July 25, 2024 19:06:02
IP     : 44.210.151.5
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html