To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Program inwestycyjny Tarnowa   -   17/12/2007
Likwidacja Targowicy i Burku oraz przeniesienie ich w inne miejsce, szereg inwestycji drogowych, rozwój sieci światłowodowej, przebudowa Pałacu Młodzieży i modernizacja budynku Tarnowskiego Teatru, rewaloryzacja obszaru „Starówki” – to tylko niektóre z zadań, które znalazły się Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Tarnowa na lata 2008 – 2013. Plan ten Ryszard Ścigała wskazuje jako jeden z największych sukcesów swojej dotychczasowej pracy w roli prezydenta Tarnowa. Łączne nakłady finansowe przewidziane w „Planie” wynoszą ponad 344 mln zł.

Ogloszenie

Ponad 7 milionów złotych wynoszą nakłady, które mają być poniesione w związku z zadaniem „uporządkowanie i wdrożenie nowego systemu zarządzania miejskimi terenami handlowymi” – z czego większość sumy wydatkowana ma być w roku 2009. Celem projektu jest reorganizacja handlu na terenie Tarnowa poprzez przeniesienie placów targowych z centrum na peryferia miasta. Tym samym Targowica oraz Burek mają zmienić swoją lokalizację.

Ponad 150 milionów złotych pochłoną inwestycje drogowe, w tym m.in. inwestycje zapewniające poprawę warunków dojazdowych do stref aktywności gospodarczej, modernizacja mostu na Białej, modernizacja nawierzchni drogowych i sygnalizacji świetlnych, połączenia autostrady A4 (węzeł Krzyż) z drogą wojewódzką 977, przebudowy skrzyżowań (rodna) i powstanie nowych połączeń (dokumentacje techniczne), celem udrożnienia ruchu w centrum miasta, rozbudowa sieci parkingów (budowa i rozbudowa istniejących miejsc postojowych w łącznej ilości 2.400 sztuk) – nakłady wyniosą tu 20 mln zł. Najbardziej kosztowne zadanie to budowa połączenia autostrady węzeł „Krzyż” z drogą wojewódzką (blisko 92 mln zł).
Niemałe środki przeznaczone zostaną na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej – ponad 33 mln zł. Na zakup nie spłaconego jeszcze budynku przy ul. Mickiewicza 2 na potrzeby urzędu przeznacza się blisko 3,5 mln zł.

Wśród innych projektów zwraca uwagę budowa cmentarza komunalnego w Tarnowie – Klikowej – ponad 11,5 mln zł. Szereg inwestycji dotyczy informatyzacji i edukacji. Ponad 4 mln zł pochłonie Ośrodek szkoleń dla społeczeństwa informacyjnego – w tym: remont wyodrębnionego obiektu i wyposażenie pomieszczeń: serwerowni, studia produkcyjnego, sali szkoleniowej, montażowni i pokoi warsztatowych. Ponad 1,8 mln zł pójdzie na projekt pt. ”Rozwój metropolitarnej sieci światłowodowej – zwiększenie dostępności do internetu”, którego celem jest poprawa jakości i dostępności do usług publicznych w Tarnowie oraz poprawa efektywności zarządzania jednostkami gminy. Projekt, przypisany do Wydziału Informatyzacji UMT przewiduje: połączenie i wyposażenie Wielokanałowych Punktów Dostępowych umożliwiających wykorzystanie istniejącej sieci szerokopasmowej, budowę infrastruktury informatycznej i integrację istniejących systemów w segmentach: bezpieczeństwa – monitoringu, telefonii VoiP, punktów bezprzewodowego dostępu do sieci internet, zarządzania siecią – jednostkami gminy (o pomysłach darmowego lub symbolicznie płatnego internetu dla uboższych mieszkańców miasta już pisaliśmy). Kolejnym, kosztorysowanym na przeszło 5 mln zł przedsięwzięciem w tym zakresie jest projekt Platforma zintegrowanych E-usług dla mieszkańców Tarnowa, mający na celu m.in. poprawę jakości i dostępności do usług publicznych – mieści się tu i modernizacja i integracja systemów informatycznych UMT i podmiotów współpracujących, i przygotowania do wdrożenia e-usług, w tym oprogramowanie, szkolenia oraz rozbudowa wspomnianych wcześniej sieci Publicznych Punktów Dostępu do internetu i organizacja Elektronicznego Biura Obsługi Mieszkańców. Ten projekt sfinalizowany ma zostać w roku 2010.
Ciekawym, choć na razie enigmatycznie brzmiącym rozwiązaniem jest ”wdrożenie Tarnowskiej Subregionalnej Karty Usług Publicznych”, ogólnikowo omawianej na minionej sesji Rady Miejskiej. Karta ta ma służyć mieszkańcom Tarnowa do dostępu i płatności do wybranych usług publicznych oraz pełnić funkcje identyfikacyjne (chociażby np. w bibliotece). Rozważa się, by np. studenci mogli dzięki tej karcie korzystać z niektórych usług na preferencyjnych warunkach. Na ten projekt przewidziano aż 15 mln zł.

Wiele inwestycji dotyczy szkół – i tak na przykład: przebudowa budynków Zespołu Szkół Plastycznych kosztować będzie 14,3 mln zł, z kolei szereg zadań związanych z przebudową systemu centrów kształcenia zawodowego (modernizacja bazy TCKP i budowa nowego budynku w Zespole Szkół Budowlanych) – wyniesie ok. 7,2 mln zł, przebudowa Pałacu Młodzieży („Nowe funkcje w starych murach”) – ponad 17 mln zł, modernizacja budynku Tarnowskiego Teatru (w tym zabezpieczenie konstrukcyjne elewacji, wymiana instalacji wewnętrznych, modernizacja pomieszczeń Dużej i Małej Sceny, zaplecza technicznego i administracyjnego, wyposażenia teatralnego, placu przed budynkiem i podwórza wewnętrznego, instalacja klimatyzacji) – ponad 5 mln zł.

Projekty związane z harmonią estetyczną i urbanistyczną”, poprawą estetyki Starówki oraz funkcjonalności terenów zielonych i fontann pochłonie łącznie około 7,2 mln zł. Ponad 1 mln zł przeznaczony ma być na „uporządkowanie zaniedbań urbanistycznych tarnowskich osiedli mieszkaniowych”. Beneficjentem niemałych środków będzie również TOSiR - budowa Ponadregionalnego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego przy ul. Piłsudskiego kosztować będzie 22,5 mln zł. Natomiast na budowę zakładu segregacji odpadów komunalnych przeznacza się 45 mln zł.

Łącznie Program Inwestycyjny na najbliższe lata opiewa na sumę blisko 345 mln zł, z czego nieco ponad 161 mln pochodzić ma z budżetu miasta, zaś pozostała część – głównie z funduszy UE. W całości tylko i wyłącznie z budżetu miasta finansowane mają być takie inwestycje jak np. uporządkowanie miejskich terenów handlowych i niektóre przebudowy dróg.

MP
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Mon, July 22, 2024 11:06:13
IP     : 35.172.230.21
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html