To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza   -   29/12/2007
W styczniu, obok mnogości wystaw i propozycji feryjnych dla dzieci, spotkań i wykładów MBP proponuje m.in. udział w bezpłatnej konferencji pt. „Budowa regionalnej sieci punktów informacji ekonomii społecznej”, której głównymi organizatorami są Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz krakowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Warto będzie również wybrać się na spotkanie autorskie z tarnowską poetką i pisarką Danutą Rybczyńską, która wydała właśnie tomik „Krajobrazy i miraże”, a także książkę „W cieniu historii” – opowieść ukazującą losy jednej rodziny, której przyszło spędzić na Kresach lata poprzedzające wybuch II wojny światowej.

Ogloszenie
>

Wystawy

Biblio – Ojczyzno moja
Prezentacja Biblii w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka z 1599 r. (dwa egz. ze zbiorów Oddziału Starych Druków i Książki XIX-wiecznej MBP)
MBP, Galeria Niebieska, ul. Krakowska 4
Portrecista króla
Wystawa okolicznościowa, związana ze śmiercią Marcello Bacciarelliego, malarza włoskiego (zm. 5. 01. 1818 r. - 190 rocznica śmierci). Prezentowane są reprodukcje, informacje tekstowe, albumy.
MBP, Filia Nr 2, ul. Gumniska 25
Świat Wyspiańskiego w kolorach pasteli
Wystawa prac plastycznych uzdolnionej młodzieży z TCK.
MBP, Filia Nr 3, ul. Pracy 4c
„Chińskie impresje i świąteczne madonny”
Wystawa ceramiki i obrazów znanego artysty Eugeniusza Molskiego.
MBP, Filia Nr 8, ul. Traugutta 1
„Święta pełne magii - ozdoby choinkowe”
Prezentacja wystawy rękodzieła artystycznego członkiń Klubu „Moje Hobby” oraz mini-kiermasz.
MBP, Filia Nr 8, ul. Traugutta 1
Wystawa fotograficzna Eliny Yamasaki
Ekspozycja wypożyczona z Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie.
MBP, Filia Nr 9, ul. Krzyska 116
„Wieszcz nowoczesnej Polski”
Wystawa poświęcona Stanisławowi Wyspiańskiemu.
MBP, Filia Nr 12, ul. Klikowska 6
„Zatopiony w ciemnych promieniach ziemi...”
Wystawa z okazji Roku Herberta.
MBP, Filia Nr 13, ul. Starodąbrowska 4
„Śmiechoterapia- wielcy i znani w karykaturze”
Wystawa karykatur znanych rysowników.
MBP, Filia Nr 17, ul. Westerplatte 8 a

Spotkania

„W cieniu historii”
Spotkanie autorskie mieszkańców Mościc z tarnowską poetką i pisarką Danutą Rybczyńską oraz promocja Jej tomiku poezji „Krajobrazy i miraże” i najnowszej prozy pt: „W cieniu historii” – opowieści ukazującej losy jednej rodziny, której przyszło spędzić na Kresach lata poprzedzające wybuch II wojny światowej, a także tragiczny rozdział w historii dwóch narodów: polskiego i ukraińskiego. O książce tej pisze tarnowski historyk Antoni Sypek: „Widzimy codzienne życie w latach 30. mieszkańców okolic Stanisławowa, współżycie przynajmniej trzech najliczniejszych grup narodowościowych : Polaków, Ukraińców i Żydów. Widzimy także gehennę tych narodów, spowodowaną przez dwa zbrodnicze systemy : stalinowski i hitlerowski. (...) Mamy tu wreszcie trochę historii Ziemi Tarnowskiej, bliskich okolic Tarnowa, to dla historyka regionu łakomy kąsek. Śledzimy z kartograficzną dokładnością podróż Jadzi(autorka jest jej synową) z małym synkiem od Chotowej pod Pilznem do Lubinki pod Tarnowem. (...) Mimo, że mąż Jadzi, którego przecież dokładnie nie poznała, którym nie zdążyła się nacieszyć, zginął w Katyniu, Jadzia żyła do lat 60 nadzieją zobaczenia go. (...)Bohaterka książki całe życie powojenne mieszka pod Tarnowem, w Pleśnej, uroczej wiosce na Pogórzu Ciężkowickim. Była w Pleśnej podobnie jak na Kresach nauczycielką. (...)Danuta Rybczyńska w plastyczny sposób opisała życie jednej kobiety, jednej rodziny inteligenckiej, której losy są podobne do biografii wielu polskich kobiet i wielu rodzin, którym przyszło żyć na Kresach, a które pozostaną anonimowe, to największa zasługa autorki, że przekazała nam je w swojej książce.
Współorganizatorem spotkania jest Towarzystwo Przyjaciół Mościc.
MBP, Filia Nr 8, ul. Traugutta 1, 7 stycznia, godz.17:00
„Uniwersalna i ponadczasowa twórczość Zbigniewa Herberta”
Wykład Urszuli Szuster w Dyskusyjnym Klubie Książki Mówionej, utworzonym przy współudziale Oddziału Tarnowskiego Polskiego Związku Niewidomych. Org.: MBP.
Świetlica PZN, ul. Piłsudskiego 24, 8 stycznia, godz. 10:00
„Budowa regionalnej sieci punktów informacji ekonomii społecznej”
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP) oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie przy współpracy MBP w Tarnowie - organizuje bezpłatne szkolenie dotyczące budowania kompetencji i wiedzy w obszarze ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej. Uczestnikami warsztatów mogą być: menedżerowie i pracownicy podmiotów sektora ekonomii społecznej, przedsiębiorcy społeczni, pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych i spółdzielni, jednostki świadczące usługi publiczne, pracownicy administracji publicznej, np. pracownicy socjalni, inicjatorzy lokalnych przedsięwzięć społecznych (w tym politycy lokalni), przedsiębiorstwa publiczne i prywatne, instytucje otoczenia biznesu, studenci. Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu wydane przez Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Krakowie.
Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej finansowanego ze środków EFS w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – jako źródło finansowania projektów społecznych z uwzględnieniem projektów z obszaru ekonomii społecznej Projekt demonstracyjny „Budowa regionalnej sieci punktów informacji ekonomii społecznej”.
Aula Starostwa Powiatu Tarnowskiego, ul. Narutowicza, 16 stycznia, godz. 10:00 – 15:00
„Stale się zmieniać, zaskakiwać samego siebie...”
Spotkanie w Klubie Literackim „13” (dla starszych miłośników poezji i prozy) poświęcone Zbigniewowi Herbertowi.
MBP, Filia Nr 13, ul. Starodąbrowska 4, 16 stycznia, godz. 16:00
Spotkanie autorskie
Spotkanie z tarnowską poetką i pisarką Danutą Rybczyńską – prezentacja twórczości poetyckiej i prozatorskiej; promocja książki „W cieniu historii”. Spotkanie poprowadzi Antoni Sypek.
Restauracja Bombaj Music, ul. Krakowska 11a, 17 stycznia, godz. 17:00
Warsztaty poetyckie
Warsztaty Grupy Młodych Autorów.
MBP, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Staszica 6, 25 stycznia, godz. 16:00
Dyskusyjny Klub Książki
Dyskusja nad książką Lisy Lee : „Miłość Peonii”.
MBP, Galeria Niebieska, ul. Krakowska 4, 25 stycznia, godz. 16:00

Lekcje biblioteczne, biblioterapia, warsztaty komputerowe

Oddział Starych Druków i Książki XIX-wiecznej proponuje lekcje dotyczące historii książki, historii ilustracji książkowej itp. w oparciu o zbiory Działu. Terminy i tematy do uzgodnienia, tel. 688-80-21 w. 13
Dział Informacyjno-Wydawniczy proponuje lekcje biblioteczne dotyczące zasad korzystania z biblioteki, katalogów bibliotecznych, opisu bibliograficznego itp. Terminy i tematy do uzgodnienia; tel. 688-80-21 w. 19
Oddział dla Dzieci i Młodzieży proponuje lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży. Terminy do uzgodnienia; tel. 688-80-23 w. 23
Filie: lekcje biblioteczne dla uczniów i pogadanki dla przedszkolaków zapoznające ze zbiorami i zasadami korzystania z bibliotek. Terminy do uzgodnienia w każdej filii.
„Nie taki komputer straszny” – warsztaty komputerowe dla starszych osób. MBP, Filia Nr 3, ul. Pracy 4 c, w każdą środę, w godz.10.00 – 11.00
Praktyki zawodowe dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Praktyki, mające na celu aktywizację osób niepełnosprawnych, będą obejmowały proste prace pomocnicze przy księgozbiorze. Zostaną także wykonane drobne prace konserwatorsko – renowacyjne książek zniszczonych.

Propozycje dla najmłodszych

„Czy znasz dwie Dorotki”
Zapoznanie dzieci ze świetlicy szkolnej NNSP z twórczością Janiny Porazińskiej.
MBP, Filia Nr 7, ul. Błotna 2, 11 stycznia, godz. 14:00
„Lokomotywą do stacji Zoo”
Zajęcia literackie poświęcone wierszom J. Brzechwy i J. Tuwima połączone z zabawami i literackimi zgadywankami skierowane do przedszkolaków z Publicznego Przedszkola Nr 27.
MBP, Filia Nr 7, ul. Błotna 2, 22 styczeń 2008, godz. 10.00

Biblioteczne przedszkola
Kącik Kubusia Puchatka
Puchatkowe Miasteczko Wesołego Myślenia”.– cykliczne - sobotnie zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków i rodziców.
MBP, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Staszica 6; każda sobota godz. 13:00 – 14:00
Kącik Krasnoludków
„Anaruk,Odarpi i inni-polarny zaprzęg w krainę opowieści Aliny i Czesława Centkiewiczów” - zajęcia literacko – plastyczne i konkurs rysunkowy.
MBP, Filia nr 13, ul. Starodąbrowska 4c
Baśniowy Kącik Przedszkolaka
„Na mróz i niepogodę” - cykliczne zajęcia : czytanie Baśni Andersena, wycinanie kolorowych gwiazdek śniegowych.
MBP, Filia nr 17, ul. Westerplatte 8
Kącik Misia Uszatka

„Latające zaproszenia” – zajęcia plastyczne dla dzieci, poświęcone wykonywaniu zaproszeń na zabawę karnawałową.
MBP, Filia nr 18, ul. Romanowicza 38
„Pierwsze kroki w krainie baśni i legendy”
Cykl prelekcji dla przedszkolaków -zapoznanie się z najpopularniejszymi polskimi baśniami i legendami o państwie polskim.
MBP, Filia Nr 3, ul. Pracy 4
Jasełka dla dzieci najmłodszych: z Przedszkola nr 31 i ze Żłobka nr 6.
MBP, Filia Nr 3, ul. Pracy 4
„Bajkowa przystań w bibliotece” – czytanie bajek dla dzieci z Przedszkola nr 5.
MBP, Filia Nr 5, ul. Zagumnie 25 - każdy czwartek i piątek
„Świąteczna choinka” – zajęcia plastyczne dla dzieci z Przedszkola Publicznego nr 5.
MBP, Filia Nr 5, ul. Zagumnie 25
Jasełka - inscenizacja w wykonaniu uczniów klasy III b z SP nr 17 dla czytelników oraz grupy podopiecznych z Domu Spokojnej Starości i Warsztatów Terapii Zajęciowej.
MBP, Filia Nr 8, ul. Traugutta 1
„Czytanie to najlepszy sposób uczenia się”- lekcja biblioteczna dla dzieci z SP Nr 23, propagująca nawyk czytania, wpływający na proces zapamiętywania.
MBP, Filia Nr 17, ul. Westerplatte 8 a
„Śmiech zmniejsza odległość między ludźmi” - lekcja biblioteczna dla dzieci z SP Nr 23, zwiedzanie wystawy; reakcje i spostrzeżenia uczniów, analiza sportretowanych postaci.
MBP, Filia Nr 17, ul. Westerplatte 8 a

Wystawy dziecięce i konkursy długoterminowe

„Biała kolęda”
Wystawa 299 prac nadesłanych na konkurs plastyczny wykonanych przy zastosowaniu różnorodnych technik ( prace malarskie, kolaż, prace przestrzenne - szopki, stroiki. choinki).
MBP, Galeria Na Piętrze, Filia Nr 2, ul. Gumniska 25
„Świąteczne życzenia” Pokonkursowa wystawa kartek z okazji Świąt Bożego Narodzenia, wykonanych przez dzieci z Przedszkola Nr 27 i uczniów Niepłatnej, Niepublicznej SP i Gimnazjum z ul. Błotnej 2.
MBP, Filia Nr 7, ul. Błotna 2
„Życzenia pełne magii - kartki świąteczne”
Ekspozycja kartek świątecznych wykonanych przez dzieci w ramach zajęć w bibliotece - jako podsumowanie cyklu grudniowych warsztatów plastycznych dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych.
MBP, Filia Nr 8, ul. Traugutta 1
„Łyżwy, narty, sanki-zimowe malowanki”
Wystawa prac pokonkursowych dzieci z Przedszkola Nr 6, propagująca sporty zimowe.
MBP, Galeria „13”, Filia Nr 13, ul. Starodąbrowska 4
„Moja wyprawa na biegun północny i południowy”
Wystawa pokonkursowa prac plastycznych.
MBP, Filia Nr 18, ul. Romanowicza 38

Konkursy
„Świat Harrego Pottera”
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży.
MBP, Filia Nr 3, ul. Pracy 4 c
„Najpiękniejsza ilustracja do bajek Charlesa Perraulta”
Ogłoszenie konkursu plastycznego dla dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli.
MBP, Filia Nr 8, ul. Traugutta 1
„Zimowe pejzaże”
Ogłoszenie konkursu plastycznego dla dzieci z pobliskich szkół.
MBP, Filia Nr 12, ul. Klikowska 6
„Łyżwy, narty ,sanki - zimowe malowanki”
Ogłoszenie konkursu dla dzieci z Przedszkola Nr 6
MBP, Filia Nr 13, ul. Starodąbrowska 4

FERIE 2008: 28 stycznia – 9 luty

MBP, Filia Nr 2, ul. Gumniska 25
“Zaczarowany Ołówek” - zajęcia plastyczne. Edukacyjne gry komputerowe. Internet.
MBP, Filia Nr 3, ul. Pracy 4 c
„Ferie 2008 w krainie książki i komputerów”. Edukacyjne gry komputerowe. Internet.
MBP, Filia Nr 5, ul. Ks. W. Bajdy 27
Gry planszowe. Tworzenie origami. Edukacyjne gry komputerowe. Internet.
MBP, Filia Nr 7, ul. Błotna 2
„Zabawa z bajką” – zimowe opowieści o zwierzętach. „Ferie z Internetem” – gry i zabawy multimedialne. „Świat baśni braci Jakuba i Wilhelma Grimm” – czytanie i opowiadanie baśni braci Grimm. „Nasze ulubione bajeczki” – głośne czytanie połączone z wykonaniem ilustracji do ulubionej bajki.
MBP, Filia Nr 8, ul. Traugutta 1
„Ferie z Internetem” - gry i zabawy multimedialne.
MBP. Filia Nr 9, ul. Krzyska 116
„Papierowe igraszki"- zabawy plastyczne, konkursy. Seanse video. Internet.
MBP, Filia Nr 12, ul. Klikowska 6
„Niech żyje bal” - zajęcia plastyczne dla dzieci podczas których wykonywane będą czapki karnawałowe. Edukacyjne gry komputerowe. Internet.
MBP, Filia 13, ul. Starodąbrowska 4
„Anaruk,Odarpi i inni-polarny zaprzęg w krainę opowieści Aliny i Czesława Centkiewiczów” - zajęcia literacko- plastyczne i konkurs rysunkowy zorganizowane z okazji 15 rocznicy śmierci Aliny Centkiewicz. Internet, edukacyjne gry komputerowe.
MBP, Filia Nr 17, ul. Westerplatte 8 a
„Spacerkiem po mieście” -zabawa w tworzenie przewodnika po Tarnowie, wytyczanie ciekawej trasy zwiedzania. „Mistrz SCRABBLE” - zawody i wybór najlepszego gracza. „Wyobraźnia i fantazja” - zajęcia manualne: rysowanie, origami, zabawa w teatrzyk kukiełkowy. Internet, edukacyjne gry komputerowe.
MBP, Filia Nr 18, ul. Romanowicza 38
Zajęcia literacko – plastyczne w Kąciku Misia Uszatka. Internet, edukacyjne gry komputerowe.
MBP, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Staszica 6
„Akademia Baby Jagi”- wesołe zabawy literackie ,zagadki , teatrzyk kukiełkowy: „Jaś i Małgosia”, karnawałowy bal w piernikowym domku Baby Jagi.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Thu, July 25, 2024 18:50:32
IP     : 44.210.151.5
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html