To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
  
   Stulecie tuchowskiego seminarium   -   21/10/2003
Wczoraj w Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie rozpoczęły się dwudniowe, centralne obchody jubileuszu Wyższego Seminarium Duchownego Warszawskiej Prowincji Redemptorystów. Dzisiaj, na zakończenie uroczystości zaplanowano inaugurację roku akademickiego 2003/2004, z udziałem zaproszonych gości z Polski i zagranicy

Ogloszenie
>

- Podczas obchodów jubileuszu 100-lecia istnienia Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów dziękujemy Bogu za otrzymaną w Seminarium formację oraz wspominamy pokolenia redemptorystów i tych wszystkich, którzy w ciągu tego stulecia tworzyli i wciąż tworzą środowisko naukowo-wychowawcze naszej uczelni - mówi brat Dariusz Drążek z WSDR-u w Tuchowie.

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (redemptoryści, łaciński skrót CSsR) założył w 1732 roku we Włoszech św. Alfons Maria Ligouri. Jego celem było niesienie pomocy religijnej ludziom ubogim duchowo i materialnie. W Polsce redemptoryści pojawili się w 1787 roku, dzisiaj stanowią jedno z największych zgromadzeń zakonnych w kraju. Najliczniejszą jest Prowincja Warszawska, która powstała w 1909 roku. Składały się na nią wówczas 4 klasztory: w Mościskach, Tuchowie, Krakowie i Maksymówce oraz hospicjum w Warszawie.
- Dzisiaj skupia 21 klasztorów. Należą do niej także współbracia pracujący na terenach byłego ZSRR: w Grodnie, Porzeczu, Repli, Wołpie, Ejsmontach i Brzostowicy na Białorusi, w Truskawcu i Mościskach na Ukrainie, w Orenburgu i Kemerowie w Rosji oraz w Pietropawłowsku i Uralsku w Kazachstanie. Redemptoryści są wszędzie tam, gdzie potrzebują ich ubodzy i opuszczeni - podkreśla br. D. Drążek.
Jedną z ważniejszych dat w historii polskich redemptorystów jest 7 września 1903 roku. Wówczas dziewięciu kleryków rozpoczęło rok akademicki, inaugurując tym samym polskie studia filozoficzno-teologiczne Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Domem studiów i nowicjatu stał się klasztor w Mościskach, gdzie już w 1895 roku otwarto małe seminarium. Tam też odczytano 13 września 1903 roku dekrety nominacyjne dla prefekta kleryków i profesorów. W tzw. Wiceprowincji Polskiej Redemptorystów istniały w tym czasie dwa studentaty: w Tuchowie i Mościskach; w 1906 oba zostały przeniesione do Maksymówki. Wielokrotnie jeszcze (w czasie okupacji niemieckiej i po zakończeniu wojny) dochodziło do zmiany miejsc studentatu i Nowicjatu. Od 1975 roku Domem nowicjackim jest klasztor w Lubaszowej k. Tuchowa.
- Przełomowym okresem w formacji był rok 1990, w którym postulat przedłużono do dwóch lat, obejmując nim całe studia filozoficzne. Oddzielono też kleryków żyjących bez ślubów zakonnych od kleryków profesów. Filozofia bowiem została przeniesiona do Krakowa, a Studentat pozostał w Tuchowie. Do Nowicjatu klerycy idą dopiero po dwuletnim postulacie, Dom Nowicjatu pozostał w Lubaszowej - br. Drążek przypomina niektóre zmiany z ostatnich lat.

Wyższe Seminarium Duchowne Warszawskiej Prowincji Redemptorystów jest wielonarodowe i dwuobrządkowe. W 1990 roku na studia do Tuchowa przybyli, po raz pierwszy, trzej klerycy z Prowincji Bratysławskiej obrządku łacińskiego i trzej z Wiceprowincji Michalovce obrządku grekokatolickiego. Kolejny rok akademicki 1990/91 rozpoczęło już 12 studentów ze Słowacji, dołączyli do nich później alumni z Ukrainy. Polscy redemptoryści do dzisiaj przyjmują kandydatów na studia z sąsiednich, zagranicznych prowincji, udzielając im materialnego wsparcia. Obecnie w WSDR-ze kształci się 108 studentów, głównie z Polski(72) i Ukrainy(25), a także Słowacji, Białorusi i Rosji. W minionym roku w WSDR-ze w Krakowie i Tuchowie wykłady prowadziło łącznie 46 wykładowców, w tym 31 redemptorystów.

Wczoraj uroczysty jubileusz rozpoczęło nabożeństwo w klasztorze redemptorystów, któremu przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk. Okolicznościowe wykłady wygłosili oo. redemptoryści: dr Marian Brudzisz i Maciej Sadowski. Wieczorem z koncertem maryjnym wystąpił chór "Pueri Cantores Sancti Nicolai" z Bochni. Dzisiaj przewidziany jest kolejny wykład, o. dr. Bolesława Słoty (Formacja intelektualna i apostolska w Seminarium Redemptorystów w latach 1945-1990), i prezentacje oo. Daniela Mandzaka, Martina Huka ze Słowacji i Michała Bubnija z Ukrainy (Obecność współbraci z innych (V) Prowincji w polskim WSD Redemptorystów od 1990 roku).
O godz. 15.30 nastąpi uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2003/2004, inauguracyjny wykład (Przygotowanie do życia apostolskiego w Zgromadzeniu Redemptorystów odpowiedzią na oczekiwania współczesnego świata i Kościoła) wygłosi o. dr Marek Saj CSsR. Wieczorną mszę świętą, o godz. 18 w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej celebrował będzie przełożony generalny Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela o. Joseph Tobin. (mab)
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Mon, December 4, 2023 18:44:24
IP     : 35.172.165.64
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html